11.11.2018, 21:43

KİM KİMİN EGEMENLİĞİ ALTINDA KALMIŞ?

KİM KİMİN EGEMENLİĞİ ALTINDA KALMIŞ?

13.06.2016 günü DİLDE BİRLİK ÜLKÜSÜ öbeğinde üleştim

=Benimle bu konuda ortak düşünceleri olduğunu bildiğim Kazak Türk’ü Jambıl Jumabayulı Erali ile Kırgız Türk'ü Abdulmukaddes Kutlu adlı dilci arkadaşlarıma:=

“Mülkiyede okuduğum yıllarda “Medeni Hukuk” öğretmenimiz Fikret Arık’ın bize anlattığı bir anısını unutamam. 
Trende bir Arap profesörle yolculuk ederler. Söz egemenliğe gelir dayanır. 
Öğretmenim “şovenlik” etmeğe kalkar. Arapların yüzlerce yıl Türk egemenliğinde, yönetiminde kaldığını söyler.. 
Arap profesör bunun üzerine “AKİS” dergisini eline alır, Arapça “Akis (yankı)” sözcüğünden başlayarak bütün Arapça sözlerin altını çizer, sonra:

“Şunları sayın bir kez, kim kimin egemenliği altında kalmış?” der.”

- TÜRK DİLİ DERGİSİ -DİLİMİZ NEREYE GİDİYOR? 
- Erdoğan ALKAN 32. s. -Kasım - Aralık -2002.

Yorumlar (0)