BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZETİ, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZET, BOZKURTLAR DİRİLİYOR

BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZETİ, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZET, BOZKURTLAR DİRİLİYOR

BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZETİ, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZET, BOZKURTLAR DİRİLİYOR

BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZETİ, HÜSEYİN NİHAL ATSIZBOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZETBOZKURTLAR DİRİLİYOR

BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZETİ, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZET, BOZKURTLAR DİRİLİYOR, Ruh Adam Özeti, Hüseyin Nihal ATSIZ, Ruh Adam Özet, Ruh Adam, Deli Kurt Roman Özeti, Deli Kurt Özeti, Deli Kurt, Deli Kurt Özet, deli kurt özet kisa, bozkurtlar özet pdf, Nihal Atsız kitapları

Türü: Roman

Yazarı: Hüseyin Nihal Atsız

Kişileri: Kür Şad, Kutluk Şad, Urungu, Ay Hanım, Tonyukuk, Boyla Bağa Tarkan

ÖZET

Bozkurtların Ölümü kitap özeti
Bozkurtların Ölümü” Atsız Hoca’nın efsanevi romanının adıdır. Çuluk Kağan ölmüş yerine Kara Kağan geçmiştir.

Kara Kağan’ın kötü yönetimi Göktürk devletini büyük bir yıkıma sürükler. Yıkım ani değildir, aksine yavaş yavaş gelir.

Göktürkler Kağanlarına güvenlerini yitirirler.

Göktürk Beyleri Çinli karısının elinde oyuncak olan Kağanlarına olan saygılarını yitirirler.

Herkes felaketin gelmekte olduğunu görür ancak felaket sanki kaçınılmaz ve durdurulmazdır. Türk tarihinin en büyük kahramanlarından olan efsane Göktürk prensi Kürşad’ın çabaları da durduramaz Göktürk İmparatorluğunun çöküşünü.

Sonra, Çin hakimiyetinde esaret altında geçen yıllar başlar.

Nihayet on sene sonra Kürşad’ın önderliğinde Türk tarihinin en büyük kahramanları arasında yer alan 40 Göktürk soylusu Çin sarayını basarak Çin imparatorunu kaçırmak isterler.

İmparator geceleri kılık değiştirerek başkent sokaklarında dolaşmaktadır. Ancak, o gece müthiş bir yağmur yağar ve içlerinden birisi buluşma yerine gecikir. Kürşat ve Göktürk soylularının yüreğine bir şüphe düşer. Acaba gelmeyen yoldaşları kendilerine ihanet mi etmiştir? Bu şüphe ile derhal o gece Çin sarayına baskın yapıp imparatoru sarayından kaçırmaya karar verirler. Sarayı basarlar.

Başaramazlar ve Çin sarayından fırtınalı bir havada kaçarlar. Çin ordusu onları Vey ırmağının kıyısında yakalar ve hepsi öldürülür.

En sona kalan Kürşad’dır. O da atının üzerinde ölür. Bozkurtların Ölümüdür bu.

Bozkurtların Ölümü’nü okuyup da Kürşad’ın yanında Vey ırmağı kıyısında kılıç sallamak için her şeye razı olmayacak Türk genci yok gibidir. Bozkurtların Ölümü birkaç neslin yüreğini ve düşüncelerini derinden etkilemiştir.

Ancak, Bozkurtların Ölümü sadece Çin Sarayı içinde başlayan ve Vey ırmağı kıyısında devam eden müthiş çatışmada gerçekleşmemiştir. Bozkurtların Ölümü bir sürecin sonucudur. Vey Irmağı kıyısında verilen büyük mücadele ancak bu ölümün son ve büyük sonucudur.

Bugünlerde Bozkurtlar Anadolu topraklarında tekrar ölmektedirler. Üstelik bu ölümde Vey Irmağı kıyısında son ve büyük bir direnişi verecek yiğit Türk soyluları da ortada görünmemektedir.

Bozkurtlar Diriliyor, Türk kültürünü yansıtması açısından çok önemli bir romandır. Kür Şad'ın ölümü ile devletin tekrar kuruluşunun, Ötüken'in Türklere yeniden yurt oluşunun anlatıldığı bu tarihî romanda, geride kalan tek Türk'ün bile devleti kurabileceği düşüncesi işlenmiştir. Bozkurtlar Diriliyor romanı,

Bozkurtların Ölümü'nün devamı niteliğindedir. Roman, Bozkurtların Ölümü'nün bittiği yerden başlar. Bu yönüyle bu iki roman "nehir roman" özelliği göstermektedir. (Bir kişinin, bir toplumun hayatındaki gelişmeleri ya da tarihî bir olayı, birbirinin devamı şeklinde anlatan romanlara "nehir roman” adı verilir.) Göktürkler, Kür Şad ihtilalinden sonra Çin esaretinden kurtulurlar ancak bölünüp dağıldıkları için devlet kuramazlar. Kür Şad'ın ölümündün sonra, Kutluk Şad önderliğinde Göktürkler yeniden devlet kurmak için çalışırlar.

Kür Şad'ın oğlu Urungu da Kutluk Şad'ın yanında yer alır. Büyük bir mücadele sonucunda devleti yeniden kurarlar. Kutluk Şad da kağan olur. Çinlilerle, Kitaylarla, Dokuz Oğuzlarla yapılan savaşlarda zaferler kazanılır. Bir süre sonra Dokuz Oğuz Kağanı'nın kızı Ay Hanım ile Kür Şad'ın oğlu Urungu arasında aşk başlar. Ancak bu aşk fazla sürmez. Ay Hanım, bir savaşta yaralanır ve ölür. Urungu, hayatta kavuşamadığı sevgilisini yanına alarak ölüm uçurumuna atlayarak intihar eder.

YORUM EKLE