BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZETİ, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZET, BOZKURTLAR DİRİLİYOR

BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZETİ, HÜSEYİN NİHAL ATSIZBOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZETBOZKURTLAR DİRİLİYOR

BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZETİ, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, BOZKURTLAR DİRİLİYOR ÖZET, BOZKURTLAR DİRİLİYOR, Ruh Adam Özeti, Hüseyin Nihal ATSIZ, Ruh Adam Özet, Ruh Adam, Deli Kurt Roman Özeti, Deli Kurt Özeti, Deli Kurt, Deli Kurt Özet, deli kurt özet kisa, bozkurtlar özet pdf, Nihal Atsız kitapları

Türü: Roman

Yazarı: Hüseyin Nihal Atsız

Kişileri: Kür Şad, Kutluk Şad, Urungu, Ay Hanım, Tonyukuk, Boyla Bağa Tarkan

ÖZET

Bozkurtların Ölümü kitap özeti
Bozkurtların Ölümü” Atsız Hoca’nın efsanevi romanının adıdır. Çuluk Kağan ölmüş yerine Kara Kağan geçmiştir.

Kara Kağan’ın kötü yönetimi Göktürk devletini büyük bir yıkıma sürükler. Yıkım ani değildir, aksine yavaş yavaş gelir.

Göktürkler Kağanlarına güvenlerini yitirirler.

Göktürk Beyleri Çinli karısının elinde oyuncak olan Kağanlarına olan saygılarını yitirirler.

Herkes felaketin gelmekte olduğunu görür ancak felaket sanki kaçınılmaz ve durdurulmazdır. Türk tarihinin en büyük kahramanlarından olan efsane Göktürk prensi Kürşad’ın çabaları da durduramaz Göktürk İmparatorluğunun çöküşünü.

Sonra, Çin hakimiyetinde esaret altında geçen yıllar başlar.

Nihayet on sene sonra Kürşad’ın önderliğinde Türk tarihinin en büyük kahramanları arasında yer alan 40 Göktürk soylusu Çin sarayını basarak Çin imparatorunu kaçırmak isterler.

İmparator geceleri kılık değiştirerek başkent sokaklarında dolaşmaktadır. Ancak, o gece müthiş bir yağmur yağar ve içlerinden birisi buluşma yerine gecikir. Kürşat ve Göktürk soylularının yüreğine bir şüphe düşer. Acaba gelmeyen yoldaşları kendilerine ihanet mi etmiştir? Bu şüphe ile derhal o gece Çin sarayına baskın yapıp imparatoru sarayından kaçırmaya karar verirler. Sarayı basarlar.

Başaramazlar ve Çin sarayından fırtınalı bir havada kaçarlar. Çin ordusu onları Vey ırmağının kıyısında yakalar ve hepsi öldürülür.

En sona kalan Kürşad’dır. O da atının üzerinde ölür. Bozkurtların Ölümüdür bu.

Bozkurtların Ölümü’nü okuyup da Kürşad’ın yanında Vey ırmağı kıyısında kılıç sallamak için her şeye razı olmayacak Türk genci yok gibidir. Bozkurtların Ölümü birkaç neslin yüreğini ve düşüncelerini derinden etkilemiştir.

Ancak, Bozkurtların Ölümü sadece Çin Sarayı içinde başlayan ve Vey ırmağı kıyısında devam eden müthiş çatışmada gerçekleşmemiştir. Bozkurtların Ölümü bir sürecin sonucudur. Vey Irmağı kıyısında verilen büyük mücadele ancak bu ölümün son ve büyük sonucudur.

Bugünlerde Bozkurtlar Anadolu topraklarında tekrar ölmektedirler. Üstelik bu ölümde Vey Irmağı kıyısında son ve büyük bir direnişi verecek yiğit Türk soyluları da ortada görünmemektedir.

Bozkurtlar Diriliyor, Türk kültürünü yansıtması açısından çok önemli bir romandır. Kür Şad'ın ölümü ile devletin tekrar kuruluşunun, Ötüken'in Türklere yeniden yurt oluşunun anlatıldığı bu tarihî romanda, geride kalan tek Türk'ün bile devleti kurabileceği düşüncesi işlenmiştir. Bozkurtlar Diriliyor romanı,

Bozkurtların Ölümü'nün devamı niteliğindedir. Roman, Bozkurtların Ölümü'nün bittiği yerden başlar. Bu yönüyle bu iki roman "nehir roman" özelliği göstermektedir. (Bir kişinin, bir toplumun hayatındaki gelişmeleri ya da tarihî bir olayı, birbirinin devamı şeklinde anlatan romanlara "nehir roman” adı verilir.) Göktürkler, Kür Şad ihtilalinden sonra Çin esaretinden kurtulurlar ancak bölünüp dağıldıkları için devlet kuramazlar. Kür Şad'ın ölümündün sonra, Kutluk Şad önderliğinde Göktürkler yeniden devlet kurmak için çalışırlar.

Kür Şad'ın oğlu Urungu da Kutluk Şad'ın yanında yer alır. Büyük bir mücadele sonucunda devleti yeniden kurarlar. Kutluk Şad da kağan olur. Çinlilerle, Kitaylarla, Dokuz Oğuzlarla yapılan savaşlarda zaferler kazanılır. Bir süre sonra Dokuz Oğuz Kağanı'nın kızı Ay Hanım ile Kür Şad'ın oğlu Urungu arasında aşk başlar. Ancak bu aşk fazla sürmez. Ay Hanım, bir savaşta yaralanır ve ölür. Urungu, hayatta kavuşamadığı sevgilisini yanına alarak ölüm uçurumuna atlayarak intihar eder.

Konusu


Savaşlar ve Türk boylarının bünyesinde birleşmesi ile güçlenen ve zenginleşen Gök-Türkler, Çin Tang Hanedanlığı’nın gönderdiği Çinli hatun ile içten kırılmalar yaşar.

Çuluk Kağan’ın küçük oğlu Kür Şad ve yandaşları baştan beri bu Çinli hatuna karşı kin beslerler. Ancak Kağana karşı saygısızlık Töre’ye aykırıdır. Çinli Hatunun kardeşi ise Türk elinde gezerek çaşıtlık yapar. Türklerin ahlakını bozar.

Bu yüzden güçsüzleşen Gök-Türkler, Çin’e yapılan son seferde yenilerek esir düşer.

Esaret uzun yıllar sürer. Çin baskılarına rağmen kimliklerini yitirmeyen Kür Şad ve 40 arkadaşı Çin’de ihtilal çıkarır. Çin sarayını basarak bağımsızlık arzularını haykırırlar.

İhtilal (Siganfu baskını) sırasında kaçan Kür Şad’ın konçuyu ve oğlu ileride kurulacak ikinci Gök-Türklerin tohumları olacaklardır.


 
Kür Şad ve 40 çeri, kanlarının son damlasına kadar savaşırlar ve adlarını tarihe yazdırırlar. Ruhları Tanrı Dağı’na varır ve orada diğer Türk kahramanları beklerler.

Her tümcesinde Türklüğün yüceliğinin vurgulandığı bu roman, Çin’de tutsaklığa dayanamayıp isyan eden Kürşad’ın ve kırk çerisinin gökleri çınlatıp, acunu titreten şu dörtlüğüyle bitmektedir:

Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan,
Yüce dileğe doğru, yine yürürüz yayan,
Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan,
Ölümlerle eğlenen, tunç yürekli Türkleriz!

Bölümler
Romanın Hikâyesi Birinci Bölüm 1: 621 Yılında Bir Yaz Gecesi / 2: Bağatur Şad / 3: Kara Kağan / 4: Ötüken’in Keskin Nişancısı / 5: Tüng Yabgu Kağan’ın Elçileri / 6: Onbaşı Sançar / 7: Kineş / 8: Yargu / 9: Çalık / 10: Çalık İş Ardında / 11: Onbaşı Pars / 12: Çaşıt / 13: Budun Kızgın / 14: Akın / 15: Şen-King’in Öfkesi İkinci Bölüm 1: Kıraç Ata / 2: Yüzbaşı Bögü Alp / 3: Dönüş / 4: Bögü Alp’ın Yeni Yumuşu / 5: Yumru / 6: Elçiler / 7: Yolda / 8: Batı Kağanı / 9: Tüng Yabgu’nun Çerileriyle Karışlaşma / 10: Yamtar’ın Tartışması / 11: Ötüken Yolunda / 12: Almıla / 13: İ-çing Katun / 14: Bozkır Yasası / 15: Tulu Han / 16: Çüzülen Bilmece / 17: Şuphe / 18: Onbaşı Sülemiş / 19: Onbaşı Üçoğul / 20: Karakulan / 21: Kıtlık / 22: İsyan / 23: Yüzbaşı Yağmur / 24: Tanrı Türkler’e Kızıyor / 25: Bozgun / 26: Aldatmaca / 27: Tuzağın İçinde / 28: Son Gülüş Üçüncü Bölüm 1: Bir Yıl Sonra / 2: Can Acısı ve Gönül Acısı / 3: Filozof Şen-ma / 4: Yamtar Filozof Oluyor / 5: Kuruntu / 6: Yamtar Uyanıyor / 7: Kıraç Ata’nın Söyledikleri Gerçekleşiyor / 8: Çin Türkler’in Ahlakını Bozuyor / 9: Beş Yıl Sonra / 10: Yakarış / 11: İhtilal / 12: Son

Bozkurtlar Diriliyor
“Bozkurtların Ölümü” romanının devamıdır ve 1949 yılında Atsız’ın işsizlik döneminde yazmış olduğu bir eserdir.

Bozkurtlar Diriliyor, Hüseyin Nihâl Atsız’ın 15 Nisan 1949 yılında bitirdiği ve Kür Şad’ın ölümünden sonra İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı’nın kuruluşu ve Dokuz Oğuz, Tang Hanedanı ile yaşanmış mücadelelerini anlattığı romanıdır.

Kürşad ihtilalinden sonraki dönemde, Ötüken’in Türkler’e yeniden yurt oluşu ve bozkurtların dirliğe ulaşmaları Atsız’ın bu ikinci romanının temel konusudur.

İlk romanda aşırı soğuklar, kıtlık ve Çin işgali nedeniyle tükenmek üzere olan Türkler’in, yeniden kağanlık kurup dirilişi, romanda şu dörtlüklerle anlatılmaktadır:

Çekildi mi kılıçlar,
Türk’ün gönlü hoşlanır.
Kağanlığı kurmaya,
Yeni baştan başlanır.

Gözler ayda, güneşte,
İlteriş Kağan başta.
Yazlar geçer savaşta,
Ötüken’de kışlanır…

Kür Şad ihtilalinden sonra Göktürkler Çin esaretinden kurtulmuşlardır. Ancak bölünüp dağılmışlar, henüz devlet kuramamışlardır.

Bozkurt teginlerinden Kutluk Şad, Tonyukuk ve Boyla Bağa Tarkan’la birlikte devlet kurmak için bir avuç Göktürk ile yola çıkar. Kür Şad’ın oğlu Urungu da Kutluk Şad’ın yanında yer alır. Zamanla güçlenerek, Ötüken’de devleti yeniden kurarlar.

Kutluk Şad, “İlteriş Kutluk Kağan” ünvanıyla kağan olur. Güneydeki Çinliler, doğudaki Kıtaylar ve kuzeydeki Dokuz Oğuzlara karşı verilen savaşlarda başarılı olurlar.

Dokuz Oğuz Kağanı’nın kızı Ay Hanım ile Kür Şad’ın oğlu Urungu arasında filizlenen aşk, Tuğla Boyu savaşında Ay Hanım’ın ölmesiyle son bulur.

Kür Şad’ın oğlu, hayatta kavuşamadığı sevgilisini de yanına alarak Ölüm Uçurumu’na atlayarak intihar eder. Bozkurtların Ölümü’nde tek bir karakterle yetinilmemiş; hemen hemen kitaptaki tüm karakterler başı çekmiştir.

Bozkurtlar Diriliyor’da ise kitabın başından sonuna kadar Kür Şad’ın oğlu rolünde Urungu’yu görülür. Diğer karakterlerin büyük bir kısmı, ilk kitapta ölen karakterlerin çocuklarıdır. Bozkurtların Ölümü’nde henüz ilk sayfada karşımıza çıkan Onbaşı Pars, Bozkurtlar Diriliyor’da Binbaşı Pars olarak karşımıza çıkar.

Yorumlar (4)
Sikiş 1 yıl önce
Amına koyduğum kitap 600 sayfa 6 cümle kurmuş
Sen götsen napsın adam? 3 ay önce
Daha ne yazcak amk, özet bu işte.
alper 1 yıl önce
yarın sınav var y.......a yedik.
DKAL 1 yıl önce
bütün karakterler yok YARIN SINAVDA VELİ HOCA SKCEK
-4°
açık