Türk Dünyası Kültür Tarihi

Türk Dünyası Kültür Tarihi

TDH DERNEĞİ OLARAK ÖNERİYORUZ: Ahmet Kanlıdere-İlyas Kemaloğlu

Değerli meslektaşım İlyas Kemaloğlu ile birlikte hazırladığımız Türk Dünyası Kültür Tarihi kitabımız çıktı. Esere katkı sunan hocalarımıza ve Ötüken Neşriyat’a sonsuz teşekkürler.

AHMET KANLIDERE- MAKALELER

DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. KANLIDERE AHMET, YELDA ŞAFAKÇI. Kırım Tatar Aydınlarından Hasan Sabri Ayvazov 1878 1938 Hakkındaki Kaynakların Tedkiki. Crimean Historical Review. Cilt 2. sf 211-222, 2015.

2. KANLIDERE AHMET. Kırım izlenimleri Temmuz 2013. Crimean Historical Review. sf 179-191, 2014.

3. KANLIDERE AHMET. Kırım Tatarlarının Kültürel Kimliklerini Yeniden İnşa Çabaları. Karadeniz Araştırmaları. sf 233-243, 2016.

ULUSAL

DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. KANLIDERE AHMET. The Trends of Thought among the Tatars and Bashkirs Religious Reformism and Secular Jadidism vs Qadimizm 1883 1910. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları. Cilt 5. 2010.

2. KANLIDERE AHMET. Türk Basınında Türkistanlı Ceditçilerin Kültürel Faaliyetleri 1910 1914. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Cilt 1. sf 167-176, 2014.

3. KANLIDERE AHMET. Rusya Müslümanlarının Kongrelerinde Kadın Sorunu 1905 1917. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 139-148, 2000.

4. KANLIDERE AHMET. Sovyet ve Türk Tarih Yazıcılığında Rusya Müslümanlarının Düşünce Tarihi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. Cilt 2. sf 149-181, 2004.

5. KANLIDERE AHMET. Eğitim Merkezli Etkileşim Osmanlı ve Rusya Türkleri. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. Cilt 6. sf 287-320, 2008.

6. KANLIDERE AHMET. Enver Paşa nın Türkistan daki Bir Askeri Esanbiy Ermahmat ov 1896 1944. Yom: Türk Dünyası Kültür Dergisi. sf 23-38, 2010.

7. KANLIDERE AHMET. Radikal Sosyalizmden Milliyetçiliğe Kazanlı Ayaz İshakî nin 1878 1954 Fikrî Serüveni. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 63-94, 2011.

8. KANLIDERE AHMET. Ayaz İshakî 1878 1954 ve Türkiye de Türkçülük Fikrinin Evrimi. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 77-124, 2012.

9. KANLIDERE AHMET. Yusuf Akçura ve Kuzey Türkleri. Üniv. Edebiyat Fak. Sosyoloji Dergisi. sf 235-258, 2009.

10. KANLIDERE AHMET,SAMYTE Une. Mir İslama Dergisi 1912 1914 Rusya daki İslam Araştırmalarının İki Yüzü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi. Cilt 3. sf 441-454, 2014.

11. KANLIDERE AHMET. Bolşevik Dergisi 1925 1929 ve Sovyet Türkmenistanı nın Oluşum Yılları. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi. Cilt 1. sf 200-246, 2016.

12. KANLIDERE AHMET. Muhammed Zâhir Bigi 1870 1902 Hayatı Romanları ve Türkistan Seyahatnâmesi. Türklük Araştırmaları Dergisi. sf 143-175, 2004.

13. KANLIDERE AHMET. Türkistan ın Tarihî Kültürel Gelişimi ve Rus Tesirleri. Yom: Türk Dünyası Kültür Dergisi. sf 29-45, 2009.

14. KANLIDERE AHMET. Rusya Tarihinin Ana Hatları. Yom: Türk Dünyası Kültür Dergisi. sf 59-87, 2010.

KİTAPLAR

ULUSLARARASI

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

KİTAP BÖLÜMÜ

1. KANLIDERE AHMET, İshak Sükûtî 1868 1902, 2016.

BİLİMSEL KİTAP

2. KANLIDERE AHMET, Reform within Islam The Tajdid and Jadid Movement among the Kazan Tatars 1809 1917, İstanbul. 1997.

3. KANLIDERE AHMET, Reforma v ramkax islama Tajdid i djadidskoe dvijenie sredi kazanskix tatar 1809 1917 g, Kazan. 2007.

KİTAP BÖLÜMÜ

4. KANLIDERE AHMET, İdil Ural Tarihi Sempozyumu Ankara 10 12 Ekim 2011 Bildiriler I, Ankara. 2015.

5. KANLIDERE AHMET, Modernist Islam 1840 1940 A Source Book, 2002.

6. KANLIDERE AHMET, Modernist Islam 1840 1940 A Source Book, New York. 2002.

7. KANLIDERE AHMET, Modernist Islam 1840 1940 A Source Book, New York. 2002.

8. KANLIDERE AHMET, Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu 14 17 Aralık 2010 Bildiriler, İstanbul. 2011.

9. KANLIDERE AHMET, Proceedings of the Fourth International Symposium on Islamic Civilization in the Volga Ural Region Ufa October 21 22 2010, İstanbul. 2011.

10. KANLIDERE AHMET, Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu Bildirileri, Kahramanmaraş. 2012.

11. KANLIDERE AHMET, VIII Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul 30 Eylül 4 Ekim 2013, İstanbul. 2014.

Yorumlar (1)
Yaşar Atay 4 yıl önce
Hocamızdı kendisinden çok şey öğrendik.