21.06.2018, 14:07

Konfiçyus ya da Kugzu

KONFÜÇYUS YA DA KUGZU

MÖ 1390 yılına gelindiğinde yine Türklerin egemen olduğu Ordos'ta (Çin'de Sarı Irmağın kuzeye doğru yay çizdiği alan) yeni bir Türk devletinin kuruluşunun ilk adımları başlar. Bu Türkler, kuzeye sürülen Türklerin torunlarıdır. MÖ 1200 yılında ise iyice güçlenmişlerdir; daha gelişmiş bronz silahlara ve savaş arabalarına sahiptirler. 

MÖ 1046 yılına gelindiğinde, 45 bin kişilik bir ordu ve 300 savaş arabasıyla, yine bir Ön Türk hanedanı olan Shang Devletine saldırırlar, Kralları Wu önderliğinde başkenti istila ederek son Shang kıralını öldürürler ve Zhou (Mandarince okunuşu Cu) Hanedanı'nı kurarlar (Wu adı, Türkçe Ulu adının Mandarince telaffuzudur). Devletin alanı Ordos'un güneydoğusu, Sarı Irmak boyu ve güneyidir. 

Zhou Devleti (MÖ 1046-MÖ 221) döneminde devlet kademesinde yeni bir sınıf ortaya çıkar; devlet hizmetinde çalışan memurlar, Osmanlı'daki Ulema gibi, SHİ (okunuşu ŞIR) sınıfını oluşturmuştur (Ön Türkçe SAR sözü yazmak anlamına gelir; bu söz daha sonra ŞIR haline dönüşmüştür ve Çuvaşça ŞIR, yazmak demektir). Zhou döneminde insan kurban etme geleneği sona ermiş ve Konfüçyanizm, Mohizm, Taoizm ve Legalizm gibi düşünce okulları gelişmiştir. 

Bir sosyal filozof olan Konfüçyus (MÖ 551– MÖ 479), ülkede düzen ve uyumun gerekliliğini savunmuş; devlet yöneticilerinin yetenekli kişilerin danışmanlığına gerek duyduklarını ileri sürmüştür. Konfüçyus adı Avrupa'ya, Çin'de Jesuit papazlığı yapan Italian Jesuit Matteo Ricci (1552-1610) tarafından Latinceleştirilerek taşınmıştır. Bu ad Mandarin dilinde Kong-Zi'dir (Mandarince okunuşu Kung-Zu). 

Ön Türkçe KUG, parlak anlamına gelir ve daha sonra AK ve GÖK (mavi) sözlerine dönüşmüştür, ZU ise Ön Türkçe bilmek, öğrenmek ve us (akıl) demektir ve daha sonra US haline gelmiştir (zu=>uzu=>uz/us). Günümüzdeki USTA, ÜSTAD, UZMAN, UZLAŞMAK gibi sözler US kökünden gelir.

Konfüçyus'un asıl adı bilge anlamına gelen KUG-ZU, yani AK-US'tur. Sümercede de KUGZU sözü, bilge anlamına gelmektedir.

TÜRKLERİN GERÇEK TARİHİ

Yorumlar (0)