17.11.2021, 11:17

Konsey (İng.) > Keneş (Tr.) > Teşkilat (Ar.)

12.11.2021 günü 8. Buluşması (zirve) İstanbul'da gerçekleşen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi sonraki adıyla Türk Keneşi yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatı oldu.

Kuşkusuz gelinen noktayı beğenmemek olanaksız, sevinmemek satkınlık (hainlik) olur.

Ancak kutlamalarımız bir yana yanlışları belirtmek de bu yolda bir görevdir.

Bu ve buna benzer en küçüğünden en büyüğüne pek çok Türklük yolunda yürüdüğünü belirten yapının en duyulan söylemi (sloganı) "Dilde, fikirde, işte birlik" tir.

Bu söylem özellikle bizim için çok önemli, çok değerli ve çok gerekli. Öyle ki bizce "Türk doğmak yetmez Türk'çe yaşamadıkça." Çünkü Türkçe (Türk olanı, Türk'ün olanı, Türk'ten olanı) konuşmak, kullanmak, yazmak derin izleri ve kökleri yaşamak ve yaşatmak demektir. (Sözgelimi “aksakal” yalnızca erkekleri ifade ederken, “aksaçlı” olmak eşey (cinsiyet) eşitliğini gösterirdi. Sizce hangisi daha Türk’çe? Gördünüz mü Türkçe duyarlılığı kişiyi nasıl Türk’çe yaşatıyor…)

Bu yapı için ilk başta adları üzerinden "Dilde, fikirde, işte birlik" söylemlerinde ne denli içten (samimi), ne denli bilinçli olduklarına bakıyorduk.

Türk “Konseyi” 1992 yılında İngilizce,

Türk “Keneşi” 17.11.2010 yılında Türkçe,

Türk Devletleri “Teşkilatı” 2021 yılında Arapça...

Bu akışa bakıp yorum yaptığımızda ilk başta İngiliz etkisi, sonra Türk etkisi, imdi de Arap etkisi görülüyor.

Dilci/Türkçeci (gözümüz, kulağımız) yapımızla Türklük ya da Türk Birliği duyarlılığında dil konusunu işleyenlerin bilinç düzeyini anlamak için uzun uzun beklemeye, içtenliklerini sorgulamak için derin derin izlemeye gerek kalmıyor. Adlandırmadaki seçimlerinden sonra kullandıkları belirtkede (arma), verdikleri onurlukta (madalya) ya da her ağızlarını açtıklarında anlayabiliyoruz.                     

Yinelemek gerekir ki, 8. Buluşma ile yeni gelinen durum ve açıklanan konular umut verici, sevindirici.

Ancak taşıdığımız bu umudun, yaşadığımız sevincin altında yatan ülkü; her konuşana inanmayacak denli önemli, her ortaya çıkana bırakılmayacak denli nazlı, her “oldu” denilmesine kanmayacak denli değerli.

Bu yapıya verilen son addan sonra yaşanan belirtkenin ve onurluğun İngilizce yazılması gibi gelişmeler de yaptığımız yorumun doğruluğunu ve uyarının sürmesini gerektirdi.

Büyük Türk Ulusuna olan umut, inanç ancak kaygılarımla...

Yorumlar (0)