12.04.2019, 00:27

Kutu Uçmak Deyimi

Divanu Lugati’t-Türk’te “kutı uçmak” şeklinde bir deyim görülür.

Kut: mutluluk, baht
Kutı uçmak: mutluluğu, bahtı kaçmak

Bahtla ilgili bir başka deyim de “kutı kur bamak..”

Kur: kuşak
Bamak: bağlamak

Kuşak bağlamak; hazır olmak, sahip olunmak anlamına geliyor.

Kutı kur bamak: bahtı açık olmak..

Kutuŋuz uçmasun, kur basun! :)

Yorumlar (0)