05.05.2021, 12:00

MİLLİ DEVLET’İN TEMELİ

Milliyetçilik, insanlık tarihini milletler mücadelesi olarak kabul eder ve sosyolojik olarak da millet varlığını temel alır.

Her fikrin esas aldığı bir insan topluluğu ve o topluluğa yönelik bir ülkü ve hedefi vardır.

Genel olarak milliyetçilik ve özel olarak Türk milliyetçiliği yani Türkçülük, bir dünya görüşü ve fikir sistemidir.

Türk milliyetçiliği de tercihini Türk Milleti olarak ortaya koymuş ve tercih etmiş olduğu Türk milletini ilelebet yaşatmayı ve yüceltmeyi ülkü edinmiştir.

Türk milliyetçiliğinin büyük fikir insanı ve Sosyolog Ziya Gökalp’in ifade ettiği gibi “Türkçülük, Türk milletini yükseltmektir.” Asla ırki, kafatasçı etnik ve dar bir fikir değildir.

Türk milliyetçiliğinin ülküsü de Türk milletini, kendini tarif eden yani millet yapan kültür değerleriyle birlikte ilelebet yaşatmaktır.

Yani Türk milliyetçiliğinin ve Türkçülüğün amacı, Türk milletinin ilelebet var olması ve var kalmasını sağlamak, bu milletin onur ve istiklâlini hiçbir değere değişmemektir.

Türk milliyetçiliği, Türk milletinin kimseye uşak olmadan, sömürge muamelesi görmeden, siyasi, ekonomik, ahlaki, kültürel ve ilmi olarak tam istiklâline sahip onurlu bir millet olarak yaşaması ülküsüdür. Bu ülkü, Türk’e ait olan her şeye sahip çıkmak, her değeri savunmak, onları ilelebet yaşatmak ve yüceltmeyi hayatının amacı olarak bilmektir.

Türkçüler, Türk milliyetçileri yüce dinimiz İslâm’ı asla bir siyasi araç olarak kullanmamış ve tevhit inancı daima varlığının temelini oluşturmuştur. Her Türk milliyetçisi yüce Yaradan’a karşı en samimi ve halisane bir şekilde inançlarını yaşar, yaşatır ve bunu asla bir gösteriş olarak kullanmaz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, “Bu memleket, tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk kalacaktır” diyerek Milli Devlet’i oluşturan temel yapıyı en güzel şekliyle işaret etmiş ve fikir sistemi olarak Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir.

Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türk milliyetçiliği temeli üzerine yani “Milli Devlet” olarak kurulmuştur.

Milli Devlet ise kurucu ve sahibi bir tek millet olan Devlet demektir.

Cumhuriyetin kurucularına göre Türkiye de tek millet vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve sahibi olan Türk Milletidir.

Kurucu irade “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” diyerek bunu çok açık ve seçik bir şekilde ortaya koymuştur.

Türk milliyetçileri, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana çok acılar çekmiş, işkenceler görmüş buna rağmen davalarından ve Milli Devlet’e olan inançlarından asla vazgeçmemiş ve hep sahip çıkmıştır.

3 Mayıs 1944 de gönülleri Türklük ve Türkçülük ülküsünde birleşenlerin büyük sıkıntılara, akıl almaz suçlamalara uğratıldığı Türk milliyetçiliği tarihinin önemli kilometre taşlarından biridir.

Türkçülük davasında yeni bir uyanış, dirilişin ışığı olmuş ve yeni ufuklar açmıştır.

3 Mayıs ruhu dün olduğu gibi bugün de yaşamakta ve ilelebet yaşayacaktır.

Milli Devlet’in ilelebet var olması uğruna mücadele veren başta cennetmekân Başbuğ Türkeş ve Atsız ata olmak üzere Türk milliyetçiliği davasının şahadete eren kahramanlarını minnet ve rahmetle anıyorum.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!..

Yorumlar (0)