Bilgisayarda Ters Eğik Çizgi nasıl yapılır? Ters Eğik Çizgi nasıl yapılır?

Bilgisayarda Ters Eğik Çizgi nasıl yapılır? Ters Eğik Çizgi nasıl yapılır? Ters Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Konu: Eğik çizgi, ters eğik çizgi, Ters Eğik Çizgi, Ters Eğik Çizgi, Ters Eğik Çizgi Nedir? Ters Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Bilgisayarda Ters Eğik Çizgi nasıl yapılır? Ters Eğik Çizgi nasıl yapılır?

NOKTALAMA İŞARETLERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Bilgisayarda Ters Eğik Çizgi Nasıl yapılır?

Bilgisayarda Ters Eğik Çizgi Nasıl yapılır sorusunun yanıtı şöyledir.

AltGr tuşuna basılı tutup soru işareti olan tuşa basarak ters eğik çizgi yapabilirsiniz.

Ters Eğik Çizgi, Ters Eğik Çizgi Nedir? Ters Eğik Çizgi Nerlerde Kullanılır?

Ters Eğik Çizginin Kullanıldığı Yerler

Ters Eğik Çizgi, Ters Eğik Çizgi Nedir? Ters Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır.

C:Belgelerimresimlerimvideo

C:BelgelerimTürk İşaret Diligörsel.jpg

C:Belgelerimindirilenlergörsel.jpg

Bilgisayarda () Ters Eğik Çizgi Nasıl yapılır?

Bilgisayarda () Ters Eğik Çizgi Nasıl yapılır sorusunun yanıtı şöyledir.

AltGr tuşuna basılı tutup soru işareti olan tuşa basarak ters eğik çizgi yapabilirsiniz.


Eğik çizgi ( / ) Nedir?

Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır, Eğik Çizgi

1. Şiirlerden yapılan alıntılarda, mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları belirlemek için kullanılır:

Ne sen, ne ben / Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ / Ne de âlâm-ı fikre bir mersâ / Olan bu mâî deniz / Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz. (Ahmet Haşim, O Belde)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına konur:

Altay Sokağı, Nu.: 21/6

3. Adres yazarken semt ile şehir arasına konur:

Altay Sokağı, Nu.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA

4. Dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermek için kullanılır:

-a/-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden.

5. Bölme işareti olarak kullanılır:

60/3 = 20

6. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır: g/sn (gram/saniye)

7. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 18/11/1969, 15/IX/1994 vb.

EK AÇIKLAMALAR

1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur:

  • Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır parlayacak / O benimdir o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:

  • Altay Sokağı, Nu.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

  • 18 / 11 / 1969,
  • 15 / IX / 1994.

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:

  • -a /-e,
  • -an /-en,
  • -lık /-lik,
  • -madan /-meden.

5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır:

  • https://www.turkcenindirilisi.com

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

  • 70/2=35

Konu:

Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Kesme işareti, noktalama işaretleri kısaca,Eğik çizgi, ters eğik çizgi, eğik çizgi ile ilgili sorular, eğik çizgi ile ilgili cümle, eğik çizginin kullanıldığı yerler ve örnekler tdk, eğik çizginin kullanıldığı yerler tdkTers Eğik Çizginin Kullanıldığı Yerler, Ters Eğik ÇizgiTers Eğik Çizgi, Ters Eğik Çizgi Nedir, Ters Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Noktalama işaretleri, Nokta, Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Kesme işareti, noktalama işaretleri kısaca, noktalama işaretleri örnekleri, sözcükleri yazarken saat ve dakika bildiren sayıların arasına ne konur, noktalı virgül nerelerde kullanılır, soru işaretinin kullanıldığı yerler, noktalama işaretleri tablosu, üç noktanın kullanıldığı yerler, iki noktanın kullanıldığı yerler, Noktalama işaretleri, Eğik çizgi, ters eğik çizgi, eğik çizgi ile ilgili sorular, eğik çizgi ile ilgili cümle, eğik çizginin kullanıldığı yerler ve örnekler tdk, eğik çizginin kullanıldığı yerler tdk, eğik çizgi ile ilgili şiirler, ters eğik çizgi örnekleri, eğik çizginin işlevleri,

Yorumlar (0)