Birçok nasıl yazılır?

birçok nasıl yazılır?

(TÜRKÇENİN DİRİLİŞ HAREKETİ YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

- Konu: birçok nasıl yazılır, birçok yazılışı, birçok yazımı, birçok doğru yazılışı nasıldır?


> Birçok sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: birçok. TDK yazım kurallarına göre birçok sözcüğü bitişik yazılır çünkü kalıplaşmış sözcük olarak kabul edilir. Birçok sözcüğü yalnızca cümle başında büyük yazılır. Örnek cümleler:

  • Birçok sanatçı burada yaşamış.
  • Senden birçok iyilik gördüm.
  • Ona birçok hediye getirmişler.

>> Bunun dışındaki yazımlar yanlıştır. Sözlükte yeni aramalar yapabilirsiniz. TDH

Nasıl Yazılır Sözlüğümüzde 100.000 dolayında sözcüğün doğru yazılışı verilmiştir.

Sözcüklerin doğru yazılışını araştırmak için tıklayınız: NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ

birçok 
sıfat (bi'rçok)

sıfat Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
"Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir." - N. Ataç

Pek çok nasıl yazılır?

TDK'ye göre pek çok ayrı yazılır...

Yorumlar (0)