Birkaç nasıl yazılır? Birçok nasıl yazılır?

Birkaç nasıl yazılır?

Bu yazımızda "Birkaç nasıl yazılır? Birçok nasıl yazılır?" sorularını yanıtlayacağız. Birkaç nasıl yazılır? Birçok nasıl yazılır? 

(TDH YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

- Soru: birkaç nasıl yazılır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: birkaç
Birkaç sözcüğü yazımı karıştırılan sözcükler arasındadır. Birkaç sözcüğü bitişik yazılır, ayrı yazılması TDK'ye göre yanlıştır. TDK açıklaması şöyledir:

  • Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.


>> Bunun dışındaki yazımlar yanlıştır. Sözlükte yeni aramalar yapabilirsiniz.


Birçok nasıl yazılır?

(TDH YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

- Konu: birçok nasıl yazılır? TDK 

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: birçok

>> Bunun dışındaki yazımlar yanlıştır. Sözlükte yeni aramalar yapabilirsiniz.

Yararlı olması dileğiyle...

Ayrıntılı TDK kuralı

Dilimizde her iki ögesi de asıl anlamını koru­duğu hâlde yaygın bir biçimde gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan keli­meler de vardır:

a. Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları: başağırlık, başbakan, başbayan, başçavuş, başeser, başfiyat, başhekim, başhemşire, başkahraman, başkent, başkomutan, başköşe, başmüfettiş, başöğretmen, baş­parmak, başpehlivan, başrol, başsavcı, başyazar vb.

b. Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları: aşçıbaşı, binbaşı, çarkçıbaşı, çeribaşı, ele­başı, mehterbaşı, onbaşı, ustabaşı, yüzbaşı vb.

c. Ağa, baba, bey, efendi, hanım, nine vb. sözlerle kurulan birleşik kelime­ler: ağababa, ağabey, beyefendi, efendibaba, hanımanne, hanımefendi, hacıağa, kadınnine, paşababa vb.

ç. Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.

Yorumlar (0)