Güç de olsa nasıl yazılır? (Güçte olsa değil)

Güç de olsa nasıl yazılır? (Güçte olsa nasıl yazılır değil)

Çok sık yapılan yazım yanlışlarından birisidir. Güç de olsa nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir: güç de olsa.

"Güçte olsa" şeklindeki yazılış kesinlikle yanlıştır. de, da eki değişime uğramadan yazılır ancak okurken sertleşme yaşanır.

Kural şöyledir:

Bağlaç Olan da / de’nin Yazılışı

Bağlaç olan da / de ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar:

  • Kızı da geldi gelini de.
  • Durumu oğluna da bildirdi.
  • Sen de mi kardeşim?
  • Güç de olsa.
  • Konuşur da konuşur.

UYARI: Ayrı yazılan da / de hiçbir zaman ta / te biçiminde yazılmaz: Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var (Gidip te gelmemek var, gelip te görmemek var değil)

Yararlı olması dileğiyle...

Yorumlar (0)