Hiçbir Nasıl Yazılır?

Hiçbir Nasıl Yazılır?

Hiçbir Nasıl Yazılır?

Hiçbir Nasıl Yazılır, sorusunun yanıtı şöyledir: Hiçbir daima bitişik yazılır.

hiçbir (sıfat) bitişik yazılır.
sıfat Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz
"Fakat o bir çift gözü hayalinden, rüyasından hiçbir şey silemedi." - N. Hikmet


Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

Yorumlar (0)