Kısaltmasının Anlamı, Kısaltmasının Açılımı

Kısaltmalar Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, Kısaltmasının Anlamı, Kısaltmasının Açılımı

Kısaltmasının Anlamı, Kısaltmasının Açılımı, Kısaltmalar Sözlüğü

Kısaltmalar Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü için şuraya tıklayınız:

TDH KISALTMALAR SÖZLÜĞÜ

İliştiriler: Kısaltmalar Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini, KISALTMALAR Sözlüğü TDK, Kısaltmalar ve Anlamları, Kisaltmalar ve Açılımları, Neyin Kısaltması?

Kısaltmalar Dizelgesi
a. ad, adına
A Alay (askeri terim)
AA Anadolu Ajansı
AB Avrupa Birliği
ABD Amerika Birleşik Devletleri
ABGS Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
A-Bomb Atom Bomb (Atom Bombası)
ABS Anti-Block System (Motorlu taşıtlarda fren sistemi)
ADD Atatürkçü Düşünce Derneği
Adr. Adres
AET Avrupa Ekonomik Topluluğu
AFP Agence France Presse (Fransız Basın Ajansı)
AGİT Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AGSK Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği
agy adı geçen yapıt, adı geçen yer
AID Agency for International Development (Uluslararası Kalkınma Örgütü)
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Belirtisi)
AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AK Avrupa Konseyi
AKBİL Akıllı Bilet
AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
AKDTYK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
AKKA Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması
AKM Atatürk Kültür Merkezi
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi
AKPM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
AKUT Arama Kurtarma Teşkilatı
Alb. Albay
ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
Alm. Almanca
am (1) ante meridiem (öğleden önce), (2) ante mortem (ölümden önce)
ANAP Anavatan Partisi
Ank. Ankara
AO Anonim Ortaklığı
AOÇ Atatürk Orman Çiftliği
AÖF Açık Öğretim Fakültesi
AP (1) Associated Press (Amerikan Haberler Ajansı), (2) Adalet Partisi
APS Acele Posta Servisi
Apt. Apartman
Ar. Arapça
Ar-Ge Araştırma-Geliştirme
As. İz. Askeri İnzibat
As. Asker, Askeri, Askerlik
ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi
ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
Ass. Asistan
AST Ankara Sanat Tiyatrosu
Astsb. Astsubay
Anonim Şirket(i)
AŞTİ Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi
AT Avrupa Topluluğu
ATAF Allied Tactical Air Force (Müttefik Taktik Hava Komutanlığı)
Atgm. Asteğmen
ATM Automatic Teller Machine (Otomatik Para Çekme Makinesi)
atm. atmosfer
ATP Adenozin Trifosfat (İngilizcesi "Adenosine triphosphate"dan kısaltma)
(1)Ankara Üniversitesi, (2) Anadolu Üniversitesi, (3) Atatürk Üniversitesi
Av. Avukat
AWACS Airborne Warning and Control System (Hava[dan] Uyarı ve Denetim Sistemi)
B. (1) Bay, (2) Büyük, (3) Birlik (askeri terim)
B. Elçi Büyükelçi
BAB Batı Avrupa Birliği (Yeni adı: AB)
BAE Birleşik Arap Emirlikleri
Bağ-Kur Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
bak. bakınız (bkz.)
bas. Baskı, basım
BBC British Broadcasting Corporation (İngiliz Radyo Televizyon Kurumu)
BBP Büyük Birlik Partisi
BCG Bacillus Calmette Guerin (Verem Aşısı)
BÇG Batı Çalışma Grubu
BCP Bağımsız Cumhuriyet Partisi
Bçvş. Başçavuş
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BDT Birleşik Devletler Topluluğu
belgeç Belgegeçer (faks)
BESAM Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
BİO Barış İçin Ortaklık
BJK Beşiktaş Jimnastik Kulübü
bkz. bakınız (bak.)
Bl. (1) Bölük (askeri terim), (2) Blok (yapı)
Bl. K. Bölük Komutanı, Bölük Komutanlığı
BM Birleşmiş Milletler
Bn. Bayan
Bnb. Binbaşı
BOÜN Boğaziçi Üniversitesi
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
böl. bölüm
BP (1) British Petroleum (İngiliz Petrol Şirketi), (2) Birlik Partisi
BŞK Başkomutan
Bşk. Başkan, Başkanlık, Başkanlığı
Bştbp. Baştabip
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BTP Büyük Türkiye Partisi
BUE Bank of Union European (Avrupa Birliği Bankası)
Bul. Bulvarı
Bilkent Üniversitesi
C ya da © Copyright (Telif hakkı[na sahip])
c. cilt
c/o Care of (eliyle)
Cad. Caddesi
CAEC Consultative Assembly of European Council (Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi)
cal. kalori
CAO Civil Aviation Organisation (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)
CBD, cbd Cash before delivery (Teslimden önce peşin ödeme)
CD (1) Compact Disk, (2) Corps diplomatique (Kordiplomatik: Elçiliklerle ilişkili)
CDH Cour Européenne des Droits de l’Homme (Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı)
CE Council of Europe (Avrupa Konseyi)
CERP Centre Européen des Relations Publiques (Avrupa Halkla İlişkiler Merkezi)
CGS Santimetre-Gram-Saniye
CHP Cumhuriyet Halk Partisi
CIA Central Intelligence Agency (Merkezi Haberalma Örgütü)
CIF, cif Cost, insurance, freight (Maliyet, sigorta, navlun)
cm santimetre
CMUK Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu
CPU Central Processing Unit (bilgisayarda Ana İşlem Birimi)
CRR Cemal Reşit Rey Konser Salonu
CS Cumhuriyet Savcısı
CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Cum. Başk. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
CV Curriculum vitae / Özgeçmiş
ÇAY-KUR Çay İşletmeleri Kurumu
ÇELİK-İŞ Türkiye Çelik Sanayi İşçileri Sendikası
ÇELİKSEN Türkiye Demirçelik Sanayi İşçileri Sendikası
Çev. (1) Çeviri, (2) Çeviren
ÇGD Çağdaş Gazeteciler Derneği
ÇHD Çağdaş Hukukçular Derneği
ÇİMSE-İŞ Türkiye Çimento, Seramik,Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası
ÇS Çimento Sanayi
ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
ÇÜ (1) Çankaya Üniversitesi, (2) Çukurova Üniversitesi
Çvş. Çavuş
ÇYDD Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
dak. dakika
dam dekametre
DAP Doğu Anadolu Projesi
DCL Doctor of Civil Law (Medeni Hukuk Doktoru)
DÇM Dövize Çevrilebilir Mevduat
DD Doctor of Divinity (İlahiyat Doktoru)
DDK Devlet Denetleme Kurulu
DDS Doctor of Dental Surgery (Diş Hekimliği Doktoru)
DDT Dichlorodiphenyltrichloroaethan (Tarım ilacı)
DDY Devlet Demir Yolları
Der. Derleyen
DEÜ Dokuz Eylül Üniversitesi
DGS Dikey Geçiş Sınavı
DGSA Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi
DİE Devlet İstatistik Enstitüsü
dilb. dilbilgisi
Dipl. Diploma(lı)
DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
DJ Disc(o) jockey
dl desilitre
DM Deutsche Mark (Alman Markı)
dm desimetre
DMO Devlet Malzeme Ofisi
DNA Dioksiribo Nükleik Asit (Genlerin temel kimyasal maddesi)
Doç. Doçent
doğ. doğumu
DP Demokrat Parti
DPT Devlet Planlama Teşkilatı
Dr. Doktor
DSİ Devlet Su İşleri
DSP Demokratik Sol Parti
DT Devlet Tiyatroları
DTCF Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
DTP Demokrat Türkiye Partisi
Dicle Üniversitesi
DVD Digital Video Disk
DVM Doctor of Veterinary Medicine (Veteriner Doktor)
DW Deutsche Welle (Alman Radyo-Televizyon Yayıncısı)
DYP Doğruyol Partisi
Dz. Ataş. Deniz Ataşesi
Dz. HO Deniz Harp Okulu
Dz. K. Deniz Komutanı/Komutanlığı
Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri
Dz. Kuv. K. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
EAC European Association for Cooperation (Avrupa İşbirliği Örgütü)
EBF Eğitim Bilimleri Fakültesi
ECSC European Coal and Steel Community (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu)
Ecz. Eczacı, Eczane
ed. (1) editör (2) edebiyat
EDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Ed. F. Edebiyat Fakültesi
EEG Elektroensafalogram (Beyin Dalgaları Akımyazımı)
EFT Elektronik Fon Transferi
EFTA European Free Trade Association (Avrupa Serbest Ticaret Birliği)
EGO (Ankara Belediyesi) Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmesi
EĞİT-DER Eğitimciler Derneği
EIB European Investment Bank (Avrupa Yatırım Bankası)
EİEİ Elektrik İşleri Etüt İdaresi
EKG Elektrokardiyografi
ELSA European Law Students' Association (Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği)
EMA European Monetary Agreement (Avrupa Para Anlaşması)
EMG Electromyographie (Kas Akım Yazımı)
EMK Elektromotor Kuvveti
ENMG Electroneuromyographie (Sinir-Kas Akım-yazımı)
Ens. Enstitü
EPA European Parliamentary Association (Avrupa Parlamenterler Örgütü)
EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu/Kurumu
ERASMUS European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği İçin Avrupa Bölgesi Eylem Tasarısı)
Erm. Ermenice
EQ Emotional Quotient (Duygusal Katsayı)
ES Emekli Sandığı
ESA European Space Agency (Avrupa Uzay Ajansı)
ESHOT (İzmir Belediyesi) Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri
ESOGÜ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Euratom European Atomic Energy Community (Avrupa Atomik Enerji Topluluğu)
EUROFER European Confederation of the Iron and Steel (Avrupa Demir-Çelik Konfederasyonu)
Europol European Police Office (Avrupa Polis Ofisi)
EUROSPACE European Industrial Space Study Group (Avrupa Uzay Araştırmaları Sanayi Topluluğu)
Ege Üniversitesi
EÜAŞ Elektrik Üretim AŞ
F. Fiyat
Fak. Fakülte
Fak-Fuk-Fon Fakir-Fukara Fonu
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)
Far. Farsça
FB Fenerbahçe
FBI Federal Bureau of Investigation (Federal Araştırma Bürosu)
FDD Floppy Disk Drive (Disket sürücüsü)
FIBA Fédération Internationale de Basketball Association (Uluslararası Basketbol Federasyonu)
FIFA Fédération Internationale de Football Association (Uluslararası Futbol Federasyonu)
FILA Fédération Internationale de Lutte Amateur (Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu)
FIR Flight Information Region (Uçuş Bildirim Bölgesi)
FİSKOBİRLİK Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
fiz. fizik
FKB Fizik, Kimya, Biyoloji
FKÖ Filistin Kurtuluş Örgütü
FOA Foreign Operations Administration (Dış Etkinlikler Yönetimi)
FOB, fob Free on board (Gemide teslim satış)
folk. folklor
foto. fotoğrafçı
FOW, fow Free on wagon (Vagonda teslim satış)
Fr. Fransızca
ft foot, feet (Yaklaşık 30,5 santimetrelik ölçü)
Fırat Üniversitesi
g gram
G Güney
GAP Güneydoğu Anadolu Projesi
GATA Gülhane Askeri Tıp Akademisi
GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması)
GB Gigabyte (Bilgisayarda bellek birimi)
GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Gen. General
GESAM (Türkiye) Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Gmr. Gümrük
Gn.Kur. Genelkurmay
GOÜ Gazi Osmanpaşa Üniversitesi
gön. gönderen
gr gram (g)
GS Galatasaray
GSM Global System for Mobile Communications (Mobil Cep Telefonu)
GSMH Gayri Safi Milli Hasıla
GUAM Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova ülkelerine verilen ad
Gazi Üniversitesi
H. Hicri
HA (1) Haber Ajansı, (2) Harp Akademisi
HABİTAT UNCHS: Centre for Human Settlement (BM İnsan Yerleşimleri Konferansı)
Haz Hazırlayan
H-Bomb Hydrogen Bomb (Hidrojen Bombası)
HDD Hard Disk Drive (Ana bellek sürücüsü)
HF Hukuk Fakültesi
HIV Human Immunodeficiency Virus (AIDS hastalığına neden olan virüs)
hl hektolitre
hlk. halk (ağzı)
hm hektometre
HO Harp Okulu
hp horse-power (beygirgücü)
Hrk. Başk. Harekât Başkanı/Başkanlığı
Hrp. Ak. Harp Akademisi
Hrp. TD. Başk. Harp Tarihi Dairesi Başkanı/Başkanlığı
Hs. Uz. Hesap Uzmanı
Hst. Hastane
HSYK Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Hacettepe Üniversitesi
Hv. Hava
Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri
Hz. (1) Hizmet (2) Hertz (3) Hazreti
IAO Internationale Arbeitsorganisation (Uluslararası İşçi Örgütü)
IATA International Air Transport Association (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği)
IBM International Business Machines (Uluslararası İş Makineleri - Elektronik Şirketi)
IBRD International Bank for Reconstruction and Development (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası)
ICA International Cooperative Alliance (Uluslararası Kooperatifler Birliği)
ICAO International Civil Aviation Organization (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)
ICCROM International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
ICJ International Court of Justice (Uluslararası Adalet Divanı)
ICOMOS International Council on Monuments and Sites
ICRC International Committee of the Red Cross (Uluslararası Kızılhaç Komitesi)
IDB Islamic Development Bank (İslam Kalkınma Bankası)
ILC International Law Commission (Devletler Hukuku Komisyonu)
ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)
ILSA International Law Students Association (Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği)
IMF International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
INS International News Service (Uluslararası Haber Servisi)
Interpol International Criminal Police Organization (Uluslararası Polis Örgütü)
IOC International Olympic Committee (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)
IOM (UN) International Organization for Migration ([BM] Uluslararası Göç Örgütü)
IPA International Phonetic Alphabet (Uluslararası Sesçil Abece)
IPI International Press Institute (Uluslararası Basın Enstitüsü)
IPRA International Public Relations Association (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği)
IQ Intelligence Quotient (Zekâ Katsayısı)
IRA Irish Republican Army (İrlanda Cumhuriyet Ordusu)
IRO International Refugee Organization (Uluslararası Mülteciler Örgütü)
ISBN International Standard Book Number (Uluslararası Standart Kitap Numarası)
ISMN International Standard Book Number (Uluslararası Standart Müzik Numarası)
ISO International Standardization Organization (Uluslararası Standartlar Örgütü)
ISSN International Standard Serial Number (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası)
ITI International Theatre Institute (Uluslararası Tiyatro Enstitüsü)
ITU International Telecommunication Union (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği)
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İbr. İbranca (İbranice)
İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Anonim Şirketi
İETT İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi
İF İlahiyat Fakültesi
İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi
İHD İnsan Hakları Derneği
İHF İstanbul Hukuk Fakültesi
İKÖ İslam Konferansı Örgütü
İLESAM (Türkiye) İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği
İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İmp. İmparator, İmparatorluğu
İng. İngilizce
İÖ İsa’dan önce
İP İşçi Partisi
İrt. Sb. İrtibat Subayı
İS İsa’dan sonra
İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
İSO İstanbul Sanayi Odası
İst. İstanbul
İşl. İşleri
İt. İtalyanca
İTİCÜ İstanbul Ticaret Üniversitesi
İTO İstanbul Ticaret Odası
İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi
İÜ İstanbul Üniversitesi
İzm. İzmir
J. Jandarma
Jap. Japonca
JGK Jandarma Genel Komutanı/Komutanlığı
K. (1) Kara, (2) Komutan/Komutanlığı
K. Kuv. Kara Kuvvetleri
KAMUSEN Kamu Çalışanları Sendikası
KBB Kulak, Burun, Boğaz
Kd. Kıdemli
KDV Katma Değer Vergisi
KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
kg kilogram
KGB Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti (SSCB’de, Devlet Güvenlik Komitesi)
KHK Kanun Hükmünde Kararname
kHz kilohertz
KİT Kamu İktisadi Teşekkülü
KKK Kara Kuvvetleri Komutanı/Komutanlığı
KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
km kilometre
km2 kilometrekare
KMS Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı
KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme
KOİ Kamu Ortaklığı İdaresi
Kol. Şti. Kolektif Şirket
Kom. Komisyon
Kom. Şti. Komandit Şirket
Kor. Kolordu
Kora. Koramiral
Korg. Korgeneral
KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı
KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı
krş. (1) kuruş, (2) karşılaştırınız
KS Kilosikl
KSK Karşıyaka Spor Kulübü
KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kur. (1) Kurmay, (2) Kurum(u)
Kur. Bşk. Kurmay Başkanı/Başkanlığı
Kuv. Kuvvet
Kırıkkale Üniversitesi
kw kilovat
Lat. Latince
LCV Lütfen Cevap Veriniz
LYV Lütfen Yanıt Veriniz
LES Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı
LNG Liquefied Natural Gas (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)
LPG Liquefied Petroleum Gas (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı)
LSD LysergSäure-Diäthylamid (Bir uyuşturucu türü)
lt. litre
Ltd. Limitet
Lv. Levazım
LYS Lisans Yerleştirme Sınavı
m metre
M Milat, Miladi
m2 metrekare
m3 metreküp
mad. madde
Mah. (1) Mahallesi, (2) Mahkemesi
mat. matematik
MB Megabyte (Bilgisayarda bellek birimi)
MEB Milli Eğitim Bakanlığı
MEGSB Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı
mey. meydan, meydanı
MGK Milli Güvenlik Kurulu
MHP Milliyetçi Hareket Partisi
Mim. Mimar, Mimarlık
MİT Milli İstihbarat Teşkilatı
MKEK Makine Kimya Endüstrisi Kurumu
MKS Metre, Kilogram, Saniye
MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu
mm milimetre
Milattan önce
MP Milli Piyango
MPM Milli Prodüktivite Merkezi
MR Magnetic Resonance (Manyetik Rezonans)
Mrşl. Mareşal
MS (1) Milattan sonra, (2) Multiple Sclerosis (Multipl Sklerosis) hastalığı
MSB Milli Savunma Bakanlığı
MSÜ Mimar Sinan Üniversitesi
MTA Maden Tetkik Arama Enstitüsü
Marmara Üniversitesi
Müd. Müdür, Müdürlüğü
Müh. Mühendis
MÜSİAD Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği
NAFTA North America Free Trade Agreement (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)
NASA National Aeronautics and Space Administration (Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi)
NATO North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Paktı Örgütü)
NBA National Basketball Association (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi)
NGO Non-governmental Organization (Sivil Toplum Kuruluşu)
No. Numara
NOTAM Notice to Airmen (Havacılar için uyarı bildirimi)
Nö. Amr. Nöbetçi Amiri/Amirliği
Nöb. Nöbetçi
NSB Nitelikli Sanayi Bölgeleri
NUTS Nomenclature d'Unités Territoriales Statistiques (Sayımlama İçin Bölge Birimleri Sınıflaması)
ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
OECD Organization for Economic Cooperation and Development (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
OEEC Organization for European Economic Cooperation (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü)
OEED Organization for European Economic Development (Avrupa Ekonomik Kalkınma Örgütü)
OHAL Olağanüstü Hal
Onb. Onbaşı
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)
Opr. Operatör
Or. Ordu
Or. Gn. Kh. Ordu Genel Karargâhı
Ora. Oramiral
Ord. Ordinaryüs
Org. Orgeneral
Ort. Ortaklık
Osm. Osmanlıca
oto. otomobil
ÖDP Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Öğr. (1) Öğretmen, (2) Öğretim, (3) Öğrenci
ÖİB Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
ölm. ölümü
örn. örnek, örneğin
ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı
ÖSYM Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖTV Özel Tüketim Vergisi
ÖYK Özelleştirme Yüksek Kurulu
ÖYS Öğrenci Yerleştirme Sınavı
P Park
pm post meridiem (öğleden sonra)
PEN International Club of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists (Uluslararası Yazarlar Kulübü)
PETKİM Petrokimya Endüstrisi
PH asitlik derecesi
PhD Doctor of Philosophy (Doktorluk Derecesi)
PK Posta Kutusu
Plt. Pilot
POAŞ Petrol Ofisi Anonim Şirketi
Por. Portekizce
PP Postage Paid (Mektuplarda pulun olması gereken yerde, posta ücreti gönderen tarafından önceden ödenmiştir anlamında)
PR Public Relations (Halkla İlişkiler)
Prof. Profesör
PTT Posta, Telgraf, Telefon
PVC Polivinil klorür (İngilizcesi "Polyvinyl chloride"den kısaltma)
R ya da ® Registered (Onaylanmış, telif hakkı alınmış)
RAM Random Access Memory (Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek)
RC Red Cross (Kızılhaç Örgütü)
RG Resmi Gazete
RNA Ribonükleik Asit
ROM Read-Only Memory (Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek)
RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu
Rus. Rusça
RYD Reklam Yazarları Derneği
s. (1) sayfa, (2) sayı
sa. saat
SALT Strategic Arms Limitation Talks (Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri)
SAS Sualtı Savunma (Komandoları)
SAT Sualtı Taarruz (Komandoları)
sat. satır
Sb. Subay
SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi
SCOPE Scientific Committee on Problems of the Environment (Çevre Sorunları Bilimsel Ko-mitesi)
SEA Single European Act (Avrupa Tek Senedi)
SEK Süt Endüstrisi Kurumu
SEKA Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu
SES-DER Seslendirme Sanatçıları Derneği
SHÇEK Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
SHP Sosyal Demokrat Halkçı Parti
SIU Systeme Internationale d’Unites (Uluslararası Birimler Dizgesi)
SKT Son kullanma tarihi
sm santimetre
sn saniye
Sn. Sayın
SODER Sinema Oyuncuları Derneği
Sok. Sokağı, sokak
SOS Save Our Souls (Yardım çağrısı)
SPK Sermaye Piyasası Kurulu
Sr. (1) Seri, (2) Sıra
SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
SSK Sosyal Sigortalar Kurumu
STK Sivil Toplum Kuruluşu
süt. sütun
Şb. Şube, Şubesi
Şrt. Şirket, Şirketi
Şti. Şirket, Şirketi
TAA Turkish-American Association (Türk-Amerikan Kültür Derneği)
TAI Turkish Aerospace Industry (Türk Havacılık Sanayii)
TAO Türk Anonim Ortaklığı
TAPDK Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
TAŞ Türk Anonim Şirketi
Tb. Tabur
TBA Turco-British Association (Türk-İngiliz Kültür Derneği)
TBB (1) Türkiye Barolar Birliği, (2) Türkiye Bankalar Birliği
TBL Türkiye Basketbol Ligi
TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
Tbp. Tabip
TC Türkiye Cumhuriyeti
TCCB Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TCK (1) Türkiye Cumhuriyeti Karayolları, (2) Türk Ceza Kanunu
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ
TCTİ Türkiye Cumhuriyeti Tekel İdaresi
TÇEK Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
TÇEV Türkiye Çocuk Esirgeme Vakfı
TDK Türk Dil Kurumu
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi
TED Türk Eğitim Derneği
TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ
TEFE Toptan Eşya Fiyat Endeksi
TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ
TEK Türkiye Elektrik Kurumu
Tel. Telefon
Telg. Telgraf
TELEKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
TEM Trans European Motor Way (Avrupa Transit Karayolu)
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
TESK Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
TEV Türk Eğitim Vakfı
TF Tıp Fakültesi
TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
Tğm. Teğmen
THA Türk Haberler Ajansı
THK (1) Türk Hava Kurumu, (2) Türk Hukuk Kurumu
THY Türk Hava Yolları
TIR Transports Internationaux Routiers (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı)
Tic. (1)Ticaret, (2) Ticarethane
TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı
TİP Türkiye İşçi Partisi
TİSK Türkiye İşverenler Sendikası
tiy. tiyatro
TKB Türk Kadınlar Birliği
TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri
TKP Türkiye Komünist Partisi
TL Türk Lirası
TM (1) Türk Malı, (2) Trademark (Onaylanmış Marka)
TMK Türk Medeni Kanunu
TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMO Toprak Mahsulleri Ofisi
TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TNT Trinitrotolüen (Patlayıcı)
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
TOEFL Test of English As a Foreign Language (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi)
TOKİ Toplu Konut İdaresi
Top. Topçu
TÖMER Türkçe Öğretim Merkezi
TP Türkiye Petrolleri
TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TS Trabzonspor
TSE Türk Standartları Enstitüsü (Damgası)
TSEK Türk Standartları Enstitüsü Kurumu
TSİP Türkiye Sosyalist İşçi Partisi
TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
TSKGV Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
TTB Türk Tabipler Birliği
TTK Türk Tarih Kurumu
Tug. Tugay
Tuğa. Tuğamiral
Tuğg. Tuğgeneral
TUS Tıpta Uzmanlık Sınavı
TUSEK Turizm Sektör Konseyi
Trakya Üniversitesi
TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
Tüm. Tümen
Tüma. Tümamiral
Tümg. Tümgeneral
TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
TÜRKSAT Turkish Satellite (Türk Uydusu)
TÜSİAD Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği
TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı
TV Televizyon
TYMB Türkiye Yüksek Mühendisler Birliği
TYS Türkiye Yazarlar Sendikası
UEFA Union of European Football Associations (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği)
UFO Unidentified Flying Object (Tanımlanmamış Uçan Nesne)
UHF Ultra High Frequency (Yüksek Frekans)
ui. uluslararası ilişkiler (Siyasetbilimi yazınında uluslararası ilişkiler için kullanılan kısaltma)
UK United Kingdom (Birleşik Krallık)
um:ag Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
UN United Nations (Birleşmiş Milletler)
UNCTAD UN Conference on Trade and Development (BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı)
UNDCP UN International Drug Control Programme (BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı)
UNDP UN Development Programme (BM Kalkınma Programı)
UNEO UN Emergency Operations (BM İvedi İşler)
UNEP UN Environment Programme (BM Çevre Programı)
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
UNFPA UN Population Fund (BM Nüfus Fonu)
UNHCR Office of the UN High Commissioner for Refugees (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği)
UNIC UN Information Centre (BM Enformasyon Merkezi)
UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu)
UNIDO UN Industrial Development Organisation (BM Sınai Kalkınma Örgütü)
UNITAR UN Institute for Training and Research (BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü)
UNRISO UN Research Institute for Social Development (BM Sosyal Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü)
UP United Press (Amerikan Haberler Ajansı)
UPI United Press International (Uluslararası Basın birliği)
UPU Union Postale Universelle (Uluslararası Posta Birliği)
US United States (Birleşik Devletler)
USA (1) United States of Amerika (Amerika Birleşik Devletleri), (2) United States Army (Birleşik Devletler Ordusu)
USIS United States Information Service (Amerikan Haberler Merkezi)
Uludağ Üniversitesi
UV Ultraviolet (Morötesi)
Uz. J. Uzatmalı Jandarma
Uzm. Uzman
Üçvş. Üstçavuş
ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
Üni. Üniversitesi
ÜT Üretim tarihi
Ütğm. Üsteğmen, Üsteğmenlik
vb. ve benzeri, ve bunun gibi, ve başkaları
VCD Video Compact Disc
VDMK Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Vet. Veteriner
VHF Very High Frequency (Çok Yüksek Frekans)
VIP Very Important Person (Çok Önemli Kişi)
VJ Video jockey
vö. ve öbürleri, ve ötesi
vs. vesaire
WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolu, internet sistemine kablosuz erişim)
WB World Bank (Dünya Bankası)
WB World Bank (Dünya Bankası)
WC Water Closet (Tuvalet, ayakyolu)
WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)
WMO World Meteorological Organization (Uluslararası Meteoroloji Örgütü)
WTO World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü)
WWF World Wildlife Fund (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Fonu)
Y. Müh. Yüksek Mühendis
Yard. Yardımcı
Yard. Doç. Yardımcı Doçent
YAŞ Yüksek Askeri Şûra
Yay. (1) Yayınları, (2)Yayımlayan, (3)Yayınevi
yay. haz. yayıma hazırlayan
Yay-Kur Yaygın Yükseköğretim Kurumu
Yd. Yedek
Yd. Sb. Yedek Subay
YDK Yüksek Denetleme Kurulu
YDS Yabancı Dil Sınavı
YÖK Yükseköğretim Kurulu
YGS Yükseköğretime Geçiş Sınavı
YÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
YPK Yüksek Planlama Kurulu
Yrb. Yarbay
YSE Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü
YTÜ Yıldız Teknik Üniversitesi
Yun. Yunanca
YURTKUR Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
yy. yüzyıl
Yzb. Yüzbaşı
ZF Ziraat Fakültesi
00 Tuvalet

Yorumlar (0)