Öge mi öğe mi? Öge nasıl yazılır? Cümlenin Ögeleri Örnekler ve Çözümleri

öğe ne demek tdk, öğe, öge, öğe nedir, öge nedir, öge tarih, öge nasıl okunur, öge ne demek tarih, öge mi öğe mi tdk, öge nedir, öge ne demek tarih, öge bulmaca, öge nedir turkce, öge örnekleri,

Öge mi öğe mi? Öge nasıl yazılır? Cümlenin Ögeleri Örnekler ve Çözümleri

Öge mi öğe mi? Öge nasıl yazılır?

Bu sözcük sıkça karıştırılmaktadır. Doğrusu ÖGE sözcüğüdür.

TDK açıklaması şöyledir:

öğe x   öge
    a. 1. Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman. 2. Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur. 3. db. Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri. 4. man. Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri: “O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir.” -N. Cumalı.

Örnek metinler:

öge

 • a. Cümleyi ögelerine ayırırken, önce özne ve yüklem belirlenmeli
 • b. Toplumu bir arada tutan temel ögeler tartışılmaya başlandı. 
 • c.  Dikkat edilmesi gereken ögeler şunlardır:

Toplantıda eğitim öğretim etniklikleri sırasında dikkatten kaçan kimi ögeler gündeme getirildi.

Bu çalışmayı sonlandırmamızı gerektiren kimi öğeler, bizden değil, çalışma ortamının ve bize sunulan koşulların çalışmayı olumsuz etkilemesi nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Cümlenin Ögeleri Örnekler ve Çözümleri

Örnek:

 • Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi geçen yüzyılın başlarında Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler.

Çözüm:

Yüklem: ziyaret etmişler.

Kim ziyaret etmiş? : Avrupalı bilim adamları = Özne

Nereyi ziyaret etmişler? : Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi =  Belirtili nesne

Ne zaman ziyaret etmişler? : geçen yüzyılın başlarında = Zarf tümleci

Örnek:

 • Her sanatçı başlangıçta büyük sanatçıları taklit ederek işe başlar.

Çözüm:

Yüklem: başlar.

Kim başlar? Her sanatçı = Özne

Neye başlar? : işe = Dolaylı tümleç

Ne zaman başlar? : başlangıçta = Zarf tümleci

Nasıl başlar? : büyük sanatçıları taklit ederek = Zarf tümleci

Örnek:

 • Şehir dışına çıkmak bu insanları olumlu şekilde etkileyecektir.

Çözüm:

Yüklem: etkileyecektir.

Etkileyecek olan ne? : Şehir dışına çıkmak = Özne

Kimi etkileyecektir: bu insanları = Belirtili nesne

Nasıl etkileyecektir? : olumlu şekilde = Zarf tümleci

Örnek:

 • Mor dövmelerle işlendi göğsümüze karlı dağların şanlı bayrağı.

Çözüm:

Yüklem: işlendi.

Ne işlendi? : karlı dağların şanlı bayrağı = Özne

Nereye işlendi: göğsümüze = Dolaylı tümleç

Ne ile işlendi: Mor dövmelerle = Edat tümleci

Örnek:

 • Az önce bir çocuğun ağlaya ağlaya koştuğunu gördüm.

Çözüm:

Yüklem: gördüm.

Kim gördü? : Ben = Gizli özne

Neyi gördüm? : bir çocuğun ağlaya ağlaya koştuğunu = Belirtili nesne

Ne zaman gördüm? : Az önce = Zarf tümleci

Örnek:

 • Seni kaybetme korkusundan hiç söz etmiyor.

Çözüm:

Yüklem: söz etmiyor.

Kim söz etmiyor: O = Gizli özne

Neyden söz etmiyor? : seni kaybetme korkusundan = Dolaylı tümleç

Ne kadar söz etmiyor? : hiç = Zarf tümleci

Örnek:

 • Balinalar, okyanustaki en büyük canlılardır.

Çözüm:

Yüklem: okyanustaki en büyük canlılardır.

Ne okyanustaki en büyük canlılardır? : Balinalar = Özne

Örnek:

 • Yağmur bastırınca herkes hemen içeri kaçtı.

Çözüm:

Yüklem: kaçtı.

Kim kaçtı? : herkes = Özne

Ne zaman kaçtı? : Yağmur bastırınca = Zarf tümleci

Nasıl kaçtı? = hemen = Zarf tümleci

Nereye kaçtı? : içeri = Zarf tümleci

Örnek:

 • Arabasının başına gelenleri ona ben anlatamadım.

Çözüm:

Yüklem: anlatamadım.

Kim anlatamadı? : ben = Özne

Neyi anlatamadım? : Arabasının başına gelenleri = Belirtili nesne

Kime anlatamadım? : ona = Dolaylı tümleç

 Örnek:

 • Dün okulda yaşanan olay herkesin keyfini kaçırdı.

Çözüm:

Yüklem: herkesin keyfini kaçırdı.

Ne herkesin keyfini kaçırdı? : Dün okulda yaşanan olay = Özne

Örnek:

 • Sait Faik, öykülerinde gerçekçi bir çizgi yakalamıştır.

Çözüm:

Yüklem: yakalamıştır.

Kim yakalamıştır: Sait Faik = Özne

Ne yakalamıştır? : gerçekçi bir çizgi = Belirtisiz nesne

Neyde yakalamıştır? : öykülerinde = Dolaylı tümleç

Örnek:

 • Aldığınız ürünler istendiğini şekilde sarıldı.

Çözüm:

Yüklem: sarıldı. (sarma işini yapan belli değil)

Ne sarıldı? : Aldığınız ürünler = Sözde özne

Nasıl sarıldı? : istendiği şekilde = Zarf tümleci

Örnek:

 • Koşturuyoruz ufuktan ufka, gençlik günlerindeki gibi.

Çözüm:

Yüklem: koşturuyoruz.

Kim koşturuyor: Biz = Gizli özne

Nasıl koşturuyoruz? : gençlik günlerindeki gibi = Zarf tümleci

Nereye: Ufuktan ufka = Dolaylı tümleç

Örnek:

 • Babalarından kalan yüklü mirası medeni bir şekilde paylaştılar.

Çözüm:

Yüklem: paylaştılar.

Kim paylaştı? : Onlar = Gizli özne

Neyi paylaştılar? : Babalarından kalan yüklü mirası = Belirtili nesne

Nasıl paylaştılar? : medeni bir şekilde = Zarf tümleci

Örnek:

 • Kitapların dilinden anlamak, onlarla içli dışlı olmaya bağlıdır.

Çözüm:

Yüklem: bağlıdır.

Bağlı olan ne? : Kitapların dilinden anlamak = Özne

Neye bağlıdır? : onlarla içli dışlı olmaya = Dolaylı tümleç

Örnek:

 • Burada yoldan denize kadar inen büyük kayalar üstünde oturup, akşam saatlerini geçirmeyi severdi.

Çözüm:

Yüklem = severdi.

Kim severdi: O = Gizli özne

Neyi severdi:  Burada yoldan denize kadar inen büyük kayalar üstünde oturup, akşam saatlerini geçirmeyi = Belirtili nesne

Örnek:

 • Bu ilaçlar sadece bugünkü tıbbın ve kimyanın zaferi değildir.

Çözüm:

Yüklem = bugünkü tıbbın ve kimyanın zaferi değildir.

Bugünkü tıbbın ve kimyanın zaferi olmayan ne? : Bu ilaçlar = Özne

Örnek:

 • Bütün öğrenciler benim gibi davranıyor bugünlerde.

Çözüm:

Yüklem = davranıyor.

Kim davranıyor: Bütün öğrenciler = Özne

Nasıl davranıyor: benim gibi = Zarf tümleci

Ne zaman davranıyor: bugünlerde = Zarf tümleci

Örnek:

 • Eyvah! Yemeği ocakta unuttum.

Çözüm:

Yüklem: unuttum.

Unutan kim: Ben = Gizli özne

Neyi unuttum: yemeği = Belirtili nesne

Nerede unuttum: ocakta = Dolaylı tümleç

Eyvah = Cümle dışı unsur

Örnek:

 • Doğru insanlar doğru konuşurlar.

Çözüm:

Yüklem: konuşurlar.

Kim konuşur? : doğru insanlar = Özne

Nasıl konuşurlar = Zarf tümleci

Örnek:

 • Yoksulların içinde bulunduğu sıkıntıları bir nebze olsa azaltmak için elinden geldiğince onlara yardım ederdi.

Çözüm:

Yüklem: yardım ederdi.

Kim yardım ederdi? : O = Gizli özne

Kime yardım ederdi? : onlara = Dolaylı tümleç

Ne için yardım ederi? : Yoksulların içinde bulunduğu sıkıntıları bir nebze olsa azaltmak için = Edat tümleci

Ne kadar yardım ederdi? : elinden geldiğince = Zarf tümleci

Örnek:

 • Suyun insanlık için önemi son yıllarda daha iyi anlaşılır oldu.

Çözüm:

Yüklem: anlaşılır oldu.

Anlaşılır olan ne?:  Suyun insanlık için önemi = Özne

Ne kadar anlaşılır oldu? : daha iyi = Zarf tümleci

Ne zaman anlaşılır oldu?: son yıllarda = Zarf tümleci

Örnek:

 • Yazar en güzel şiirlerini deniz kıyısındaki küçük evde mehtaplı gecelerde yazdığını söylüyor.

Çözüm:

Yüklem: söylüyor.

Kim söylüyor?: Yazar = Özne

Neyi söylüyor? en güzel şiirlerini deniz kıyısındaki küçük evde mehtaplı gecelerde yazdığını = Belirtili nesne

Örnek:

 • Düşünce, insana doğuştan gelmiş gizli bir güç değildir.

Çözüm:

Yüklem: insana doğuştan gelmiş gizli bir güç değildir.

İnsana doğuştan gelmiş gizli bir güç olmayan nedir? : Düşünce = Özne

Örnek:

 • Dün gece gittiler yurt dışından gelen konuklarımız.

Çözüm:

Yüklem: gittiler.

Kim gitti? : yurt dışından gelen konuklarımız. = Özne

Ne zaman gittiler? Dün gece = Zarf tümleci

Örnek:

 • Böyle düşünen çok azdı aramıza katılanlar arasında.

Çözüm:

Yüklem: çok azdı.

Çok az olan ne? : Böyle düşünen = Özne

Nerede çok azdı?  : aramıza katılanlar arasında = Dolaylı tümleç

Örnek:

 • Halk türkülerinin ezgisiyle geçmişti çocukluğu.

Çözüm:

Yüklem: geçmişti.

Geçen ne? : çocukluğu = Özne

Ne ile geçmişti? : Halk türkülerinin ezgisiyle = Edat tümleci

Örnek:

 • Tanıyamadığım binlerce bitki türü var Amazonlarda.

Çözüm:

Yüklem: var.

Var olan ne? : Tanıyamadığım binlerce bitki türü = Özne

Nerede var? : Amazonlarda = Dolaylı tümleç

Örnek:

 • Dünyaca tanınan yönetmen birçok filminde gerçek hikâyeleri ele alır.

Çözüm:

Yüklem: ele alır.

Kim ele alır? : Dünyaca tanınan yönetmen = Özne

Neyi ele alır? : gerçek hikâyeleri = Belirtili nesne

Neyde ele alır? : birçok filminde = Dolaylı tümleç

 Örnek:

 • Sanatçı, oğlunu kaybedince bütün hayatını çocuklara yardım etmek için harcadı.

Çözüm:

Yüklem: harcadı.

Kim harcadı? : Sanatçı = Özne

Neyi harcadı? : bütün hayatını = Belirtili nesne

Ne için harcadı? : çocuklara yardım etmek için = Edat tümleci

Ne zaman harcadı? : oğlunu kaybedince = Zarf tümleci

YORUM EKLE