Pek çok nasıl yazılır?

Pek çok nasıl yazılır?

> pek çok sözcüğünün doğru yazlışı şöyledir: pek çok.

Pek çok sözcüğü yazımı karıştırılan sözcükler arasında bulunuyor. Pek çok sözcüğü ayrı yazılır. Pekçok biçiminde bitişik yazılması TDK'ye göre kesinlikle yanlıştır. Pek çok sözcüğü yalnızca cümle başında büyük harfle başlayarak. 

Benzer kullanımlarda da ayrı yazılma durumu değişmez. 

  • Pek çoğumuz
  • Pek çokları
  • Pek çoğu
  • Pek çoğundan gibi durumlarda da ayrı yazmak gerekir.


>> Bunun dışındaki yazımlar yanlıştır. Sözlükte yeni aramalar yapabilirsiniz.

TDK KURALI:

1. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: vb.

2. Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır: emretmekmeno­lunmak, cemetmek, kaybolmakdarbetmek, dercetmek, hamdetmek; affetmek, hissetmek, reddetmek vb.

Yorumlar (0)