Rakamların Yazılışı, Sayıların Yazılışı

Rakamların Yazılışı, Sayıların Yazılışı

 Konu: Rakamların Yazılışı, Sayıların Yazılışı 

1. Bilinen bir tarihi anlatan ay ve gün adları her yerde büyük harfle yazılır:

Örnek:

 • 23 Nisan kutlamaları,
 • 19 Mayıs hazırlıkları,
 • 31 Mart ayaklanması…

2. Tarihler zaman birimi olarak en kısa olandan en uzun olana doğru, yani "gün/ay/yıl" biçiminde sıralanır.

Örnek:

 • 30 Haziran 1998,
 • 30.06.1998,
 • 30/06/1998


3. Ay ve gün adları yanlarında sayı olmadan kullanıldıklarında küçük harfle başlayarak yazılır.

Örnek: Bu yıl şubat ve mart ayları çok soğuk geçti.

4. Gün, ay, yıl rakamlarının arasına nokta ya da eğik çizgi konulur:

Örnek: 11.12.2010 ya da 11/12/2010 şeklinde yazmak doğrudur.

5. Gün bildiren tarihler aşağıdaki gibi yazılır:

Örnek: 19 Mayıs 1919 – 19.05.1919 – 19 /05/1919

6. Tarih bildiren sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

Örnek: 23 Nisan 1920’de TBMM açıldı.

7. Tarihlerde aylar harfle de rakamla da yazılabilir. Ayların adı harfle yazılırsa gün, ay ve yıl arasına işaret konmaz:

Örnek: 2 Eylül 2000=02.09.2000

Türkçede tarihlerin yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Örnekler

 • 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kuruldu.
 • 30 Haziran 1999 benim için çok önemli bir gün.
 • 19 Haziran 1955'te büyük bir isyan başladı.
 • İşe başlama tarihim: 19 /05/2018
 • 05.10.2001 bizim evlikik yıl dönümüzdür.

TÜRKÇEDE SAYILAR NASIL YAZILIR? (Ayrıntılar)


1. Sayılar rakamla da, yazıyla da yazılabilir.

Sayıların ne zaman yazıyla, ne zaman rakamla gösterileceği konusunda dilimizde açık bir kural verilemez. Ancak, uygulamada birtakım ilkeler oluşmuştur. Bu ilkelere göre, küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar yazıyla gösterilir:

 • iki hafta sonra,
 • haftanın beşinci günü,
 • üç ayda bir, dört kardeş,
 • üçüncü sınıf,
 • bin yıldan beri.


Örnek: Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.

(Cahit Sıtkı Tarancı)

Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar ile büyük sayılarda rakam kullanılır:

 • öğleden sonra saat 17.30’da,
 • 1.500.000 lira,
 • 25 kilogram,
 • 150 kilometre,
 • 15 metre kumaş,
 • 1.250.000 kişi.


Saat ve dakikaların metin içinde yazıyla yazılması da mümkündür:

saat dokuzu beş geçe, saat yediye çeyrek kala, saat sekizi on dakika üç saniye geçe, meselâ saat onda.
 

2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:

 • iki yüz,
 • üç yüz altmış beş.


Ancak para ile ilgili işlem ve belgelerde sayılar bitişik yazılır:

 • yüzdoksanbin,
 • ikiyüzellibin,
 • beşyüzaltmışbin


3. Sayılar daha çok Arap rakamlarıyla gösterilir:

 • 25 milimetre,
 • 150 kişi,
 • 15.000 lira,
 • 75 kilometre.


Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerin yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılır:

 • XX. yüzyıl,
 • III. Selim,
 • XIV. Louis,
 • II. Wilhelm,
 • V. Karl,
 • VIII. Edward,
 • Bu tür örneklerde Arap rakamlarının kullanılması da mümkündür.


UYARI : Hükümdar adlarında kullanılan rakamlar hükümdarın adından önce yazılır:

Wilhelm II değil II. Wilhelm, Selim 3 değil 3. Selim.

4. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır:

 • 32 605,
 • 326 197,
 • 49 750 812,
 • 28 434 250
 • 310 500

Gruplar arasına nokta da konabilir:

 • 326.197,
 • 49.750.812,
 • 28.434.250.310.500


5. Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır:

 • 15,2 (15 tam, onda 2),
 • 5,26 (5 tam, yüzde 26)


6. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir.

Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur veya rakamdan sonra kesme konularak derece gösteren ek yazılır:

 • 15.
 • 56.
 • XX.
 • 5′ inci
 • 6′ ncı


7. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

 • ikişer,
 • dokuzar,
 • yüzer;
 • üçer üçer,
 • onar onar.

Yararlı olması dileğiyle.

(Rakamların Yazılışı, Sayıların Yazılışı)

Yorumlar (0)