Sever nasıl yazılır? Sever ayrı mı yazılır bitişik mi?

Sever nasıl yazılır? Sever ayrı mı yazılır bitişik mi?

Sever sözcüğü nasıl yazılır? sorusunun yanıtı çok basittir. Sever sözcüğü eklendiği tüm sözcüklere kesinlikle bitişik yazılır. Sever sözcüğünün ayrı yazılması TDK kurallarına göre yanlıştır.

Vatansever nasıl yazılır, Yurtsever nasıl yazılır, Yurtsever, Sanatsever nasıl yazılır, Sanatsever, Müziksever nasıl yazılır, Müziksever, 

Sever Sözcüğünün Doğru Yazımı İle İlgili Örnekler

"Sever sözcüğü eklendiği tüm sözcüklere bitişik yazılır." demiştik. İşte örnekler:

 • Vatansever nasıl yazılır? Vatansever
 • Yurtsever nasıl yazılır? Yurtsever
 • Sanatsever nasıl yazılır? Sanatsever
 • Müziksever nasıl yazılır? Müziksever
 • Futbolsever nasıl yazılır? Futbolsever
 • İyiliksever nasıl yazılır? İyiliksever
 • Edebiyatsever nasıl yazılır? Edebiyatsever
 • Sinemasever nasıl yazılır? Sinemasever
 • Barışsever nasıl yazılır? Barışsever
 • Doğasever nasıl yazılır? Doğasever

Görüldüğü gibi sever ile oluşturulan tüm sözcükler bitişik yazılmaktadır. 

Nasıl yazılır sözlüğümüzden yararlanarak sözcüklerin doğru yazılışını öğrenebilirsiniz.


Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin Yazım Kuralları TDK

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

       Birleşik kelimeler aşağıdaki durumlarda bitişik yazılırlar:

 • 1. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır:
 • 2. Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır: emretmek, meno­lunmak, cemetmek, kaybolmak; darbetmek, dercetmek, hamdetmek; affetmek, hissetmek, reddetmek vb.
 • 3. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır.

a. Bitki adları: aslanağzı, civanperçemi, keçiboynuzu, kuşburnu, turnagagası, açıkağız, akkuyruk (çay), alabaş, altınbaş (kavun), altıparmak (palamut), beşbıyık (muşmula), çobançantası, karnıkara (börülce), katırtırnağı, kuşyemi, şeytanarabası, yılan­yastığı, akşamsefası, camgüzeli, çadıru­şağı, ayşekadın (fasulye), hafızali (üzüm), havvaanaeli, meryemanaeldiveni vb.

b. Hayvan adları: danaburnu (böcek), akbaş (kuş), alabacak (at), bağrıkara (kuş), beş­parmak (deniz hayvanı), çakırkanat (ördek), kababurun (balık), kamçıkuyruk (koyun), kamışkulak (at), karagöz (balık), kara­fatma (böcek), kızılkanat (balık), sarıkuyruk (balık), yeşilbaş (ördek), sazkayası (balık), sırtı­kara (balık), şeytaniğnesi, yalıçapkını (kuş), bozbakkal (kuş), bozyürük (yılan), karadul (örümcek) vb.

c. Hastalık adları: itdirseği (arpacık), delibaş, karabaş, karabacak vb.

ç. Alet ve eşya adları: balıkgözü (halka), deveboynu (boru), domuztırnağı (kanca), horozayağı (burgu), kargaburnu (alet), kedigözü (lamba), leylekgagası (alet), sıçankuyruğu (törpü), gagaburun (gemi), kancabaş (kayık), adayavrusu (tekne) vb.

d. Biçim, tarz, tür, motif vb. adlar: ayıbacağı (yelken biçimi), balıksırtı (desen), civankaşı (nakış), eşek­sırtı (çatı biçimi), kazkanadı (oyun), kırlangıçkuyruğu (işaret), koçboynuzu (desen), köpekkuyruğu (yağlı güreş), sıçandişi (dikiş), balgümeci (dikiş), beşikörtüsü (çatı biçimi), turnageçidi (fırtına) vb.

e. Yiyecek adları: hanımgöbeği (tatlı), ka­dınbudu (köfte), kedidili (bisküvi), dilberdudağı (tatlı), tavukgöğsü (tatlı), vezirparmağı (tatlı), bülbülyuvası (tatlı), kuşlokumu (kurabiye), alinazik (kebap) vb.

f. Oyun adları: beştaş, dokuztaş, üçtaş vb.

g. Gök cisimlerinin adları: Altıkardeş (yıldız kü­mesi), Arıkovanı (yıldız kümesi), Büyükayı (yıldız kümesi), Demirkazık (yıldız), Küçükayı (yıldız kü­mesi), Kervankıran (yıldız), Samanyolu (yıldız kümesi), Yedikardeş (yıldız kümesi) vb.

ğ. Renk adları: baklaçiçeği, balköpüğü, camgöbeği, devetüyü, fildişi, gülkurusu, kavuniçi, narçi­çeği, ördekbaşı, ördekgagası, tavşanağzı, tavşankanı, turnagözü, vapur­dumanı, vişneçürüğü, yavruağzı vb.

h. Oğlu, kızı sözleri: çapanoğlu, eloğlu, hinoğluhin, elkızı vb.

 • 4. -a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle yapılan tasvirî fiiller bitişik yazılır: düşünebilmek, sevebilmek; alıvermek, gülüvermek; uyuyakalmak; gidedurmak, yazadurmak; çıkagelmek, süregelmek; düşeyazmak, öleyazmak vb.

Sonuç: “Sever” nasıl yazılır? — “Sever” sözcüğü eklendiği tüm sözcüklere daima bitişik yazılır.

Etiketler: Vatansever nasıl yazılır, Yurtsever nasıl yazılır, Yurtsever, Sanatsever nasıl yazılır, Sanatsever, Müziksever nasıl yazılır, Müziksever, Futbolsever nasıl yazılır, Futbolsever, İyiliksever nasıl yazılır, İyiliksever, Edebiyatsever nasıl yazılır, Edebiyatsever, Sinemasever nasıl yazılır, Sinemasever, Barışsever nasıl yazılır, Barışsever, Doğasever nasıl yazılır, Doğasever

Yorumlar (0)