Tırnaktan sonra nokta konur mu?

Tırnaktan sonra nokta konur mu?

"Tırnaktan sonra nokta konur mu?" sorusunun yanıtı şöyledir: Hayır konmaz. Eğer bir cümleyi tırnak içine alıyorsanız noktayı tırnağın içine koymanız gerekir. Örnek: 

"Ali ders çalışıyor." dedi.

Tırnaktan sonra büyük harf?

Bu konuda TDK açıklaması yetersizdir. Elbette tırnaktan sonraki cümle büyük harfle başlayacaktır ancak nokta işareti tırnağın içine mi dışına mı konulmalıdır?

Bizim görüşümüz: Eğer bir cümle tırnak işaretiyle bitiyorsa nokta işareti tırnağın dışına konulmalı ve yeni gelen cümle büyük harfle başlamalıdır. Örnek:

"Ayşe okulu bitirdi". Şimdi çok mutlu.

 Diğer durumlarla ilgili ayrıntılı açıklamalar aşağıdadır.

NOKTALAMA İŞARETLERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Sorular: Tırnaktan sonra büyük harf TDK açıklamasını sunuyoruz. Tırnaktan sonra nokta konur mu? 
Tırnak işaretinden önce hangi noktalama işareti kullanılır? Tırnak işaretinden önce iki nokta kullanılır mı?

Tırnak işareti, tek tırnak işareti, tırnak işareti nerelerde kullanılır, tırnak işareti örnekleri, tek tırnak işareti örnekleri, tırnak işareti nerelerde kullanılır örnekler

a) Tırnaktan sonra nokta konur mu?

Tırnaktan sonra nokta konur mu, sorusunun yanıtı şöyledir: Eğer bir cümleyi tırnak içine alıyorsanız noktayı tırnağın içine koymanız gerekir.


Çift Tırnak İşareti ( “…” )

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır:

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ön cephesinde Atatürk’ün “Hayatta en hakikî mürşit ilimdir.” vecizesi yer almaktadır. Ulu önderin “Ne mutlu Türküm diyene!” sözü her Türk’ü duygulandırır.

Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor:

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

UYARI : Aynen alınmayan söz ve yazılar tırnak içinde gösterilmez.

UYARI : Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:


“Akıl yaşta değil baştadır.” atasözü yüzyılların tecrübesinden süzülüp gelen bir gerçeği ifade etmiyor mu?

“İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar.

(Yahya Kemal Beyatlı)

UYARI : Uzun alıntılarda her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır.

2. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır:

Yeni bir “barış taarruzu” başladı.

Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınmadan koyu yazılarak veya altı çizilerek de gösterilebilir.

Höyük sözü Anadolu’da tepe olarak geçer.

3. Kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır:

Yahya Kemal’in bazı şiirleri “Kendi Gök Kubbemiz” adı altında çıktı.

(Ahmet Hamdi Tanpınar)

“İmlâ Kuralları” bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir.

Kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın koyu yazılarak veya eğik yazıyla (italik) dizilerek de gösterilebilir:

Cahit Sıtkı’nın Şairin Ölümü şiirini Yahya Kemal çok sevmişti.

(Ahmet Hamdi Tanpınar)

Bugünün gençleri Dar Kapı’yı okumalıdırlar. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

UYARI : Tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz:

Yahya Kemal’in “Kendi Gök Kubbemiz”i okudunuz mu?

b) Tek tırnak işareti nedir? Tek tırnak işaretinin kullanıldığı yerler ve örnekler


Tek tırnak işareti ( ‘...’ )

1. Tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır:

Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz'in bu güzel şiirini okumaya başladı.

“Şinasi'nin ‘safi Türkçe’ ile yazdığını söylediği şiirlerden sonra vardığı bu konuşulan dil fikri şüphesiz ki ondan gelen en büyük kazancımızdır.”

(Ahmet Hamdi Tanpınar)

2. Dil yazılarında verilen örneğin anlamını göstermek için kullanılır:

Göktürk Anıtları'nda geçen fakat günümüze ulaşmayan bazı örnekler: bodun ‘millet, kavim’, sab ‘söz’, eçü apa ‘ecdat, atalar’, tüketi ‘tamamen, bütünüyle’.

Yorumlar (2)
Ayşe 4 yıl önce
Tırnak içindeki cümlenin sonuna nokta konur mu?
TDH 4 yıl önce
Evet. Tırnak içindeki cümlenin sonuna nokta konur.