Türkçede sayıların yazılışı, sayılar nasıl yazılır?

Türkçede sayıların yazılışı, sayılar nasıl yazılır? sayıların yazılışı ve okunuşu, sayıların yazılışı 6. sınıf, sayıların yazımı 5. sınıf, sayıların yazımı test, sayıların ve kısaltmaların yazımı,

Türkçede sayıların yazılışı, sayılar nasıl yazılır?

Türkçede sayıların yazılışı, sayılar nasıl yazılır

Türkçede sayıların yazılışı, sayılar nasıl yazılır? sayıların yazılışı ve okunuşu,  sayıların yazılışı 6. sınıf,  sayıların yazımı 5. sınıf,  sayıların yazımı test,  sayıların ve kısaltmaların yazımı.

Sayıların Yazılışı

Değerli arkadaşlar, Türkçede sayıların yazılışı en çok karıştırılan konuların başında gelmektedir.

Aşağıda ayrıntılı olarak sayıların yazılışıyla ilgili kuralları okuyabilirsiniz.

Yararlı olması dileğiyle...

Türkçede sayıların yazılışı, sayılar nasıl yazılır, Türkçede sayıların yazılışı, sayılar nasıl yazılır? sayıların yazılışı ve okunuşu,  sayıların yazılışı 6. sınıf,  sayıların yazımı 5. sınıf,  sayıların yazımı test,  sayıların ve kısaltmaların yazımı,

1. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb.

Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır: 17.30’da, 11.00’de, 1.500.000 lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş, 1.250.000 kişi vb.

Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir: saat dokuzu beş geçe, saat yediye çeyrek kala, saat sekizi on dakika üç saniye geçe, mesela saat onda vb.

Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir: 1 milyar 500 milyon kişi, 3 bin 255 kalem, 8 trilyon 412 milyar vb.

2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli bir vb.

3. Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: 650,35 (altıyüzelliTL,otuzbeşkr.)

4. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz: %25, ‰50 vb.

5. Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır: altmışaltı, ellibir, yirmibir vb.

6. Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların nu­maralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır: II. Dünya Savaşı; XX. yüzyıl; III. Selim, XIV. Louis, II. Wilhelm, V. Karl, VIII. Edward; 1.XI.1928; I. Cilt; I)... II) ... vb.

7. Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur:4.567, 326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500 vb.

8. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır: 15,2(15 tam, onda 2); 5,26 (5 tam, yüzde 26) vb.

9. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösteril­mesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır: 15., 56., XX.; 15’inci, 56’ncı, XX’nci vb.

UYARI: Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.’inci değil 8’inci, 2.’nci değil 2’ncivb.

10. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değildokuzar, 100’er değil yüzer vb.

11. Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır: 4/8’i (dört bölü sekizi), 1/2’si (bir bölü ikisi) vb.

12. Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.

Nasıl Yazılır Sözlüğümüzde 100.000 dolayında sözcüğün doğru yazılışı verilmiştir.

Sözcüklerin doğru yazılışını araştırmak için tıklayınız: NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ

Nasıl yazılır, yazılışı nasıl, yazımı nasıl, doğru yazılışı, doğru yazımı, kelimelerin doğru yazılışı tdk, yanlış yazılan kelimelerin doğru yazılışı, yazımı karıştırılan sözcükler ve doğru yazımları, yazımı karıştırılan sözcükler tdk 2019, yazım kuralları, yazımı karıştırılan sözcükler tablosu, kelimelerin doğru yazımı testi, yazım yanlışları ve doğruları, herşey nasıl yazılır, hiçbir nasıl yazılır, hiç kimse nasıl yazılır, pek çok nasıl yazılır, birkaç nasıl yazılır, birçok nasıl yazılır, birdenbire nasıl yazılır?

Türkçede sayıların yazılışı, sayılar nasıl yazılır? sayıların yazılışı ve okunuşu,  sayıların yazılışı 6. sınıf,  sayıların yazımı 5. sınıf,  sayıların yazımı test,  sayıların ve kısaltmaların yazımı,

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 17:15
YORUM EKLE