Türkçede tarihlerin yazılışı, Türkçede tarihlerin yazılışı ile ilgili cümleler

Türkçede Tarihlerin Yazılışı, Tarihler Nasıl Yazılır? Türkçede tarih yazımı çeşitleri

Türkçede Tarihlerin Yazılışı, tarih yazımı çeşitleri, tarihlerin yazımı, tarihlerin yazılışı, Türkçede tarihlerin yazılışı, tarihlerin yazımı nasıl,tarihlerin yazımı ile ilgili sorular, gün ve ay adlarının yazımı, tarihi kelimesi nasıl yazılır, yazım kuralları, tarih yazma gün ay yıl, bugünün tarihi nasıl yazılır 2020

tarih yazımı çeşitleri, tarihlerin yazımı, tarihlerin yazılışı, Türkçede tarihlerin yazılışı, tarihlerin yazımı nasıl, tarihlerin yazımı ile ilgili sorular, gün ve ay adlarının yazımı, tarihi kelimesi nasıl yazılır, yazım kuralları, tarih yazma gün ay yıl, bugünün tarihi nasıl yazılır 2018

Nasıl Yazılır Sözlüğümüzde 100.000 dolayında sözcüğün doğru yazılışı verilmiştir.

Sözcüklerin doğru yazılışını araştırmak için tıklayınız: NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ

Türkçede Tarihlerin YazılışıTürkçede tarih yazımı çeşitleri, Türkçede tarih yazma gün ay yıl

1. Bilinen bir tarihi anlatan ay ve gün adları her yerde büyük harfle yazılır:

Örnek:

23 Nisan kutlamaları, 19 Mayıs hazırlıkları, 31 Mart ayaklanması…

2. Tarihler zaman birimi olarak en kısa olandan en uzun olana doğru, yani "gün/ay/yıl" biçiminde sıralanır.

Örnek:

30 Haziran 1998, 30.06.1998, 30/06/1998

3. Ay ve gün adları yanlarında sayı olmadan kullanıldıklarında küçük harfle başlayarak yazılır.

Örnek: Bu yıl şubat ve mart ayları çok soğuk geçti.

4. Gün, ay, yıl rakamlarının arasına nokta ya da eğik çizgi konulur:
Örnek: 11.12.2010 ya da 11/12/2010 şeklinde yazmak doğrudur.

5. Gün bildiren tarihler aşağıdaki gibi yazılır:

Örnek: 19 Mayıs 1919 – 19.05.1919 – 19 /05/1919

6. Tarih bildiren sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.
Örnek: 23 Nisan 1920’de TBMM açıldı.

7. Tarihlerde aylar harfle de rakamla da yazılabilir. Ayların adı harfle yazılırsa gün, ay ve yıl arasına işaret konmaz:
Örnek: 2 Eylül 2000=02.09.2000

Türkçede tarihlerin yazılışı ile ilgili cümleler

Örnekler

 • 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kuruldu.
 • 30 Haziran 1999 benim için çok önemli bir gün.
 • 19 Haziran 1955'te büyük bir isyan başladı.
 • İşe başlama tarihim: 19 /05/2018
 • 05.10.2001 bizim evlikik yıl dönümüzdür.

TÜRKÇEDE SAYILAR NASIL YAZILIR?


1. Sayılar rakamla da yazıyla da yazılabilir. Sayıların ne zaman yazıyla, ne zaman rakamla gösterileceği konusunda dilimizde açık bir kural verilemez. Ancak, uygulamada birtakım ilkeler oluşmuştur. Bu ilkelere göre, küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar yazıyla gösterilir:

iki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü sınıf, bin yıldan beri.

Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.

(Cahit Sıtkı Tarancı)

Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar ile büyük sayılarda rakam kullanılır:

öğleden sonra saat 17.30’da, 1.500.000 lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş, 1.250.000 kişi.

Saat ve dakikaların metin içinde yazıyla yazılması da mümkündür:

saat dokuzu beş geçe, saat yediye çeyrek kala, saat sekizi on dakika üç saniye geçe, meselâ saat onda.

2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:

iki yüz, üç yüz altmış beş.

Ancak para ile ilgili işlem ve belgelerde sayılar bitişik yazılır:

yüzdoksanbin, ikiyüzellibin, beşyüzaltmışbin (bk. Birleşik kelimeler A. 22, B.17).

3. Sayılar daha çok Arap rakamlarıyla gösterilir: 25 milimetre, 150 kişi, 15.000 lira, 75 kilometre.

Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerin yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılır:

XX. yüzyıl, III. Selim, XIV. Louis, II. Wilhelm, V. Karl, VIII. Edward, 1.XI.1928, I. cilt, XII. cilt. Bu tür örneklerde Arap rakamlarının kullanılması da mümkündür.

UYARI : Hükümdar adlarında kullanılan rakamlar hükümdarın adından önce yazılır:

Wilhelm II değil II. Wilhelm, Selim 3 değil 3. Selim.

4. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır: 32 605, 326 197, 49 750 812, 28 434 250 310 500. Gruplar arasına nokta da konabilir:

326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500 (bk. Nokta 8).

5. Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır:

15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, yüzde 26) (bk. Virgül 13).

6. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur veya rakamdan sonra kesme konularak derece gösteren ek yazılır:

15., 56., XX.; 5′ inci, 6′ ncı.

7. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

ikişer, dokuzar, yüzer; üçer üçer, onar onar.

Türkçede tarihlerin yazımı ile ilgili sorular

Yazım Kuralları Test-1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Babam 40. yaş gününü de iki gün önce kutladı.

B) Ligteki 38’nci golünü de bu maçta attı.

C) Ölümünün 27’nci yılında saygıyla anıldı.

D) 53’üncü İzmir Fuarı 22 Ağustos 2001 tarihinde başlıyor.

E) 5’inci şiir kitabını da önümüzdeki hafta piyasaya çıkarıyor.

I. Kulak verki havasında bahçemizin

II. Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden

III. Bir türkü söylenmede kendiliğinden

IV. Nasıl dinlersen öyle, şen veya hazin

V. Dinledikçe ömrün artar, öyle güzel!

2. Numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 1. I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yaşamanın en güzel noktasında durmuşuz

B) Bir huzur ahengine dalmış gönüllerimiz

C) Uyanabilirmiyiz sanki böyle bir rüyadan?

D) İçimizdedir işte bu suyun serinliği

E) Asırlar kadar tatlı ve uzun bir andı.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Dünden hatta bugünden bile yok haberimiz

B) Bu su bizim gölgemiz, biziz şeffaf ve temiz

C) Su sesine uyarak bir şarkı tutturmuşuz

D) Açılan güller gibi suda gönüllerimiz

E) Bir havuz kenarında yanyana oturmuşuz.

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Kim ne derse desin artık ölmeyeceğim

B) Şehir şiirde ağlasada umurumda değil artık

C) Türkülere tutuyorum dudaklarımın ağlayışını

D) Çocukluğumu bulmaya gidiyorum hazır susmuşken

E) Kendime gidebilir miyim acaba çocukluğumla?

6. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıdaki kurala uyulmamaktan doğan bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Bu yıl da elektirik kesintileri olacakmış.

B) Orkestra hızlı bir parça çalmaya başlamıştı.

C) Lüks mallardan alınan vergiler artırıldı.

D) “Telgrafın tellerine kuşlar mı konar” eski bir türküdür.

E) Düşünceden çok sloganlarla konuşuyordu.

7. Yer adlarına ilk isimden sonra gelen “deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb.” tür bildiren isimler büyük harfle başlar.

Yukarıdaki kurala göre, aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Aral Gölü, dünyanın en derin göllerinden biridir.

B) Haymana Ovası, Ankara ile Konya arasında

C) Yunanistan’la aramızdaki sınır Meriç Nehri’dir.

D) Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür.

E) Erciyes dağı, Kayseri il sınırlan içinde yer almaktadır.

8. Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez.

Yukarıdaki cümlede virgülün kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tırnak içinde olmayan alıntı cümleden sonra kullanılmıştır.

B) Cümle içindeki ara sözü belirtmek için kullanılmıştır.

C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli söz öbeklerini ayırmak için kullanılmıştır.

E) Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğeden sonra kullanılmıştır.

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Cümle içinde ara söz ve ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.

B) Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.

C) Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğelerden sonra virgül konur.

D) Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için virgül kullanılır.

E) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına virgül konur.

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bana da yolculuk göründüğü gün,

B) Bulunmasına bulunur sanırım.

C) Tabutumu taşıyacak üçbeş dost;

D) Arkamdan ağlayacak bir kızcağız

E) Fakat zamanla dostlar unuturlar.

I. Ben ölürsem ölürüm birşey değil,

II. Ne olursa garip eşyama olur.

III. Bir hayır sahibi çıkar, mı dersin?

IV. Mektuplarımı iade edecek.

V. Yanarım bakkal eline düşerse!

11. Numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 1. I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Dünyası örselenmiş bir çocuğa dokundum.

B) Hiç birşey senin beklediğin gibi olmayacak.

C) Sevdiklerini ve nefret ettiklerini anlattı bana.

D) Gerçekte, pek önem verdiğim besteci sayılmaz.

E) Gizli bir anlaşmayla gözlerimizi birleştirdi zaman.

I. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum.

II. Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün!

III. Boş yere üzülmekte mâna yok anlıyorum,

IV. Kadrini bilmek lâzım artık her açan gülün

V. Şükür etmek türküsüne daldaki her bülbülün

13. Numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 1. I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Kimi zaman, Türk müziğindeki hüzün rahatlatıyor beni.

B) Yani, hiç kimse sürekli mutsuz olamaz değil mi?

C) Annem öldüğünde hiç kimse teselli edemez beni sanıyordum.

D) Ama öyle olmadı, git gide güçsüzleşti acılar.

E) Garip hissettim kendimi, üzgün ve acınacak bir halde.

15. (I) Yazan insan hayata, doğaya ve insana dair birçokşeyi bilmelidir. (II) Daha da ötesi yaşamalıdır. (III) Her yazarın bir yeraltı dünyası olmalıdır. (IV) Yeryüzüne çıkaracağı şeylerin debisi ortadadır. (V) Aşktan, sevinçten, hüzünden yolu geçmeyenler, yapay kalır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 1. I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

16. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün (,) kullanımıyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur.

B) Tarihlerin yazılışında gön, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

C) Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konur.

D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan öğeleri belirtmek için konur.

E) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul bildiren evet, hayır gibi sözcüklerden sonra konur.

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Birşey var, yangın yangın sanıp sarmalayan içi

B) Dönüpte bakıyorsunuz her şey gelip geçici

C) Unutulmak terkedilmekten daha zor bilseniz

D) Bazen bir yalan bile olabiliyor sevindirici

E) Unutulan düşleri türküler de özlüyorum

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Bunca sonu çamurlara bataçıka geldim.

B) Daldım doyumsuzluğuna buzlu denizlerin

C) Üç bilinmeyenli denklem gibisin, inan çok zorsun

D) Uzayda, kelebekler gibi kanat çırpıyoruz.

E) Bir aşkı başından sonuna anlatışın başka

19. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ikinci isim özel isme dâhil ise ve ikisi birden kastedilen kavramı karşılıyorsa, ikinci isim de büyük harfle başlar.

Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Kop Geçidi, Trabzon’la Gümüşhane arasındadır.

B) Türklerin ilk yerleştikleri yerlerden biri de Altay dağlarıdır.

C) Ülkemizin tuz gereksiniminin büyük bir bölümünü Tuz gölü karşılamaktadır.

D) Avrupa’nın en uzun akarsuyu Tuna nehridir.

E) Ağrı Dağı, ülkemizin en yüksek dağıdır.

20. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) TDK’nin son yayımlarını henüz göremedim.

B) Birçok işte çalışmış sonunda TRT’den emekli olmuştu.

C) Son romanıyla UNESCO’dan da bir ödül almıştı.

D) 2 mm’den kalın, madeni” para basmak mümkün değildir.

E) Uçaklarda yolcular 30 kg’den fazla bagaj taşıyamazlar.

I. Seni düşündüm yine bu akşamüstü

II. Meğerse hiçkimseyi bu kadar sevmemişim

III. Gel de bir kuş dirilsin yine küllerimizden

IV. Ekmekle tuz olsun yeterki sen ver

21. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı yoktur?

 1. I. ile II. B) II. ile III. C) III. ile IV. D) I. ile III. E) II. ile IV.

22. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) O yazılar büyük kıralların yazısıdır.

B) Bir akşamüstü bütün şehir alanda toplandı.

C) O çocukların hiçbiri bu hale düşmemişti.

D) Bu yazı uğruna çok insan öldürmüş.

E) Savaş aklına gelirse hemen koyuveriyordu.

23. Yorgun adam (I)dirildi, küreklere (II)yapıştı. Deniz daha da kabardı. (III)Kürekdeki adam ışığa girdi. Karşı dağın başı (IV)ağarır gibiydi. (V)Şaşkına dönen adam kürekleri bıraktı.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

 1. I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-C 4-E 5-B 6-A 7-E 8-C 9-D 10-C 11-A 12-B 13-E 14-D 15-A 16-B 17-D 18-A 19-C 20-E 21-D 22-A 23-C

Yorumlar (0)