YAZIM YANLIŞLARI DİZİSİ-Yazımı Karıştırılan Sözcüklerin Doğru Yazımı 4

YAZIM YANLIŞLARI DİZİSİ-Yazımı Karıştırılan Sözcüklerin Doğru Yazımı 4

Affetmek

Suç, ceza ve benzeri bir şeyi bağışlamak, özürlü sayarak üzerinde durmamak ya da hoş görmek, özür dilemek için söylenir, karşı çıkmak, beğenilmediğini belirtmek için söylenir. Arapça’dan dilimize geçen bu kelime af etmek şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı affetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

af etmek (Yanlış kullanım)


affetmek ✓ (Doğru kullanım)


Cümle içinde örnek kullanım:

Affedersiniz, bu yapılacak şey mi?”

Ay ışığı

Ay’ın yeryüzüne gönderdiği ışık, ay’ın dolunay olduğu zamanki parlak durumu anlamına gelir. Ayrı yazılması doğrudur. Bu kelime genellikle ayışığı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ay ışığı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ayışığı (Yanlış kullanım)


ay ışığı ✓ (Doğru kullanım)


Cümle içinde örnek kullanım:

“Pencereden sızan ay ışığı bir usturlabın parlak yüzeyine vuruyordu.” – İ. O. Anar

Aslan

Hayvanbilim terimidir. Kedigillerden, Afrika’da yaşayan, koyu sarı renkli, erkeğinin boynunda yele bulunan, büyük ve çok güçlü, yırtıcı bir memeli hayvan, mecazi anlamda gürbüz ve yiğit, yürekli kimse anlamına gelir. Bileşik ad olan bu kelime genellikle arslan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aslan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

arslan (Yanlış kullanım)


aslan ✓ (Doğru kullanım)


Cümle içinde örnek kullanım:

Aslan Mehmetçik yurt bekçisidir”

Anayol

Küçük yolların kendisine ulaştığı, açıldığı büyük karayolu, kent içinde, küçük yolların, sokakların kendisine açıldığı büyük yol anlamına gelir. Bileşik ad olan bu kelime genellikle ana yol şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anayol şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ana yol (Yanlış kullanım)


anayol ✓ (Doğru kullanım)


Cümle içinde örnek kullanım:

“İki sokak ötesi anayola çıkarsınız”

Açık öğretim

Açık öğretim, alışılmış, örgün ve geleneksel eğitim tarzından çok farklı olarak, okul kampüsüne gitme zorunluluğu olmayan, derslerin tamamen bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır. Bu kelime genellikle açıköğretim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı açık öğretim  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

açıköğretim (Yanlış kullanım)


açık öğretim ✓ (Doğru kullanım)


Cümle içinde örnek kullanım:

Açık öğretim fakültesine kayıt yaptırdım. Böylece hem çalışıp hem eğitim alabileceğim.

Arap sabunu

Doğa dostu bu ürünün içeriğinde ayçiçek yağı ve sabun bazı bulunur. Günümüzde ise çoğunlukla kullanılmış yağlarla üretilen arap sabunları pek tercih edilmez çünkü atık yağ ile yapılan sabunun temizleme özelliği azalır üstelik çamaşırlarda leke bırakabilir. Bu kelime genellikle arapsabunu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı arap sabunu  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

arapsabunu (Yanlış kullanım)


arap sabunu ✓ (Doğru kullanım)


Cümle içinde örnek kullanım:

Halıları temizlemek için arap sabunu kullanıyorum.

Açık oturum

Bir sorunun herkesin izleyebileceği biçimde, açık olarak tartışıldığı toplantı anlamına gelir. Bu kelime genellikle açıkoturum şeklinde yanlış yazılmaktadır. Bu kelime ayrı yazılmalıdır. Doğru kullanımı açık oturum  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

açıkoturum (Yanlış kullanım)


açık oturum ✓ (Doğru kullanım)


Cümle içinde örnek kullanım:

Açık oturum başladı.

Ay tutulması

Yeryuvarlağının Güneş ile Ay arasına girmesiyle, Ay’ın yeryuvarlağının gölgesinde kalması durumu anlamına gelir. Gökbilim terimi olan bu kelime genellikle aytutulması şeklinde yanlış yazılmaktadır. Ayrı değil birleşik yazılmalıdır. Doğru kullanımı ay tutulması  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aytutulması (Yanlış kullanım)


ay tutulması ✓ (Doğru kullanım)


Cümle içinde örnek kullanım:

Bu gece ay tutulması gerçekleşecek.

Alabalık

Alabalıkgillerden, soğuk, temiz, duru sularda yaşayan, ortalama 25–35 cm. boyunda, derisinde kara ya da kırmızıca benekler bulunan, eti çok lezzetli bir tatlı su balığı anlamına gelir. Birleşik ad olan bu kelime genellikle ala balık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alabalık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ala balık (Yanlış kullanım)


alabalık ✓ (Doğru kullanım)


Cümle içinde örnek kullanım:

Yol dönüşü alabalık tesisine uğrayıp kendimize ziyafet çektik.

Acembuselik

Alaturka müzikte birleşik bir makam anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle acem buselik şeklinde ayrı yazılarak yanlış yazılmaktadır. Bu kelimenin doğru kullanımı acembuselik  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

acem buselik (Yanlış kullanım)


acembuselik ✓ (Doğru kullanım)


Cümle içinde örnek kullanım:

Acembuselik makamına örnek olarak, Kemânî Sâdık Ağa’nın sakîl, Tosun Ağa’nın çenber ve Neyzen Yûsuf Paşa’nın devr-i kebir usulündeki peşrevleri ile Abdülbâki Nâsır Dede’nin âyîn-i şerifi gösterilebilir.


Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2017, 12:20
YORUM EKLE