Eğik çizgi, ters eğik çizgi, eğik çizgi ile ilgili sorular, eğik çizgi ile ilgili cümle

Eğik çizgi, ters eğik çizgi, eğik çizgi ile ilgili sorular, eğik çizgi ile ilgili cümle, eğik çizginin kullanıldığı yerler ve örnekler tdk, eğik çizginin kullanıldığı yerler tdk, eğik çizgi ile ilgili şiirler, ters eğik çizgi örnekleri, eğik çizginin işlevleri,

Eğik çizgi, ters eğik çizgi, eğik çizgi ile ilgili sorular, eğik çizgi ile ilgili cümle

Noktalama İşaretleri: Eğik çizgi işareti nedir? Eğik çizgi işaretinin kullanıldığı yerler ve örnekler

NOKTALAMA İŞARETLERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Nokta (.)

Tek Tırnak İşareti

Virgül (,)

Kesme İşareti (‘)

İki Nokta (:)

Yay Ayraç (( ))

Noktalı Virgül(;)

Köşeli Ayraç ([ ])

Üç Nokta (…)

Kısa Çizgi (-)

Soru İşareti (?)

Uzun Çizgi (–)

Ünlem İşareti (!)

Eğik Çizgi (/)

Tırnak İşareti (” “)

Denden İşareti (")

Noktalama İşaretleri: Eğik çizgi işareti nedir? Eğik çizgi işaretinin kullanıldığı yerler ve örnekler


Eğik çizgi ( / )

1. Şiirlerden yapılan alıntılarda, mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları belirlemek için kullanılır:

Ne sen, ne ben / Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ / Ne de âlâm-ı fikre bir mersâ / Olan bu mâî deniz / Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz. (Ahmet Haşim, O Belde)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına konur:

Altay Sokağı, Nu.: 21/6

3. Adres yazarken semt ile şehir arasına konur:

Altay Sokağı, Nu.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA

4. Dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermek için kullanılır:

-a/-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden.

5. Bölme işareti olarak kullanılır:

60/3 = 20

6. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır: g/sn (gram/saniye)

7. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 18/11/1969, 15/IX/1994 vb.

Ters Eğik Çizginin Kullanıldığı Yerler ( )

Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:BelgelerimTürk İşaret DiliKitapçık.indd


1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur:

  • Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır parlayacak / O benimdir o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:

  • Altay Sokağı, Nu.: 21/6  Kurtuluş / ANKARA

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

  • 18 / 11 / 1969,
  • 15 / IX / 1994.

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:

  • -a /-e,
  • -an /-en,
  • -lık /-lik,
  • -madan /-meden.

5.  Genel Ağ adreslerinde kullanılır:

  • https://www.turkedebiyati.org

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

  • 70/2=35
Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 11:07
YORUM EKLE