Köşeli ayraç, köşeli ayraç 5. sınıf, köşeli ayraç tdk, köşeli ayraç klavyede nasıl yapılır?

Köşeli ayraç, köşeli ayraç 5. sınıf, köşeli ayraç tdk, köşeli ayraç kullanarak 2 cümle yazınız, köşeli ayraç hangi amaçla kullanılır, köşeli ayraç ile ilgili 2 cümle, köşeli ayraç ile ilgili testler, köşeli ayraç klavyede nasıl yapılır, köşeli ayracın kullanıldığı yerler tdk,

Köşeli ayraç, köşeli ayraç 5. sınıf, köşeli ayraç tdk, köşeli ayraç klavyede nasıl yapılır?

KÖŞELİ AYRAÇ

NOKTALAMA İŞARETLERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Nokta (.)

Tek Tırnak İşareti

Virgül (,)

Kesme İşareti (‘)

İki Nokta (:)

Yay Ayraç (( ))

Noktalı Virgül(;)

Köşeli Ayraç ([ ])

Üç Nokta (…)

Kısa Çizgi (-)

Soru İşareti (?)

Uzun Çizgi (–)

Ünlem İşareti (!)

Eğik Çizgi (/)

Tırnak İşareti (” “)

Denden İşareti (")

Noktalama İşaretleri: Köşeli ayraç işareti nedir? Köşeli ayraç işaretinin kullanıldığı yerler ve örnekler


Köşeli ayraç ( [ ] )

1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır:

Mongolın Ertniy Tüü0 (Arheologiyn Nayruulal) [Mogolistan'ın Eski Tarihi (Arkeolojik Araştırmalar)], BNMAU-ın şinjleh U0aanı Akademii Tuu0ıyn)ureelen, Ulaanbaatar 1977.

2. Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır:

Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet 1922.

Yekta Bahir [Ömer Seyfettin], Yeni Lisan, Genç Kalemler.

3. Bilimsel çalışmalarda, metinde bulunmayan veya silinmiş olan, fakat araştırıcı tarafından tamamlanan bölümler köşeli ayraç içine alınır:

Babam kağan öldüğünde küçük kardeşim Kül-tegin ye[di yaşında kaldı...].

(Çözülmüş Orhon Yazıtları)


Köşeli Ayraç Nerede Kullanılır ( [ ] )

1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır: Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

2. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır: “Eldem, Osmanlıda en önemli fark[ın], mezar taşının şeklinde ortaya çık[tığını] söyledikten sonra…” (Hilmi Yavuz)

3. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır: Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922. Server Bedi [Peyami Safa]


Klavyede Köşeli Ayraç (Parantez) Nasıl Yapılır?


Arkadaşlar klavyemizdeki alt gr tuşunun yardımı ile Köşeli parantez yapabilirsiniz.. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda dışta köşeli, içte yay ayraç kullanılır.

Örnek:

Kütüphanemize Türk edebiyatı tarihi kitapları [En başta Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (Nihat Sami Banarlı)] alınmalı.

Köşeli parantez yapabilmek için bir başka yol şöyle...

Sağda en alttaki 'Alt Gr' tuşuna basılı tutarken 8 ve 9 tuşlarına basınız...

NOKTALAMA İŞARETLERİ

TEST 1
 

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna bitmemişlik nedeniyle üç nokta (...) konması uygundur?

A)Hey gidi günler, diye mırıldandı yaşlı adam


 1. B) Bu eve sahip olmak için servetini harcamış

 2. C) Bugün arkadaşım da okula gitmedi ben de

 3. D) Ne kadar da küçük bir köymüş burası böyle

 4. E) Lamba sönünce ortalık zifiri karanlığa gömüldü
 5.  


 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti( ‘ )yanlış kullanılmıştır?
 2.  

A)Çocukluğum Toroslar’daki yaylalarda geçti.


 1. B) Kaldığımız yere en yakın şehir Mersin’di.

 2. C) Çoğu zaman iki saat ötedeki Günlüce’ye giderdik.

 3. D) Akşamları Çamyeri’ndeki su kaynağına gider, günlük suyumuzu alırdık.

 4. E) Buradayken Adana’daki insanların kalabalıkta nasıl bunaldıklarını düşünürdüm
 5.  


 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yerinde kullanılmamıştır?
 2.  

A)Onun tek bir dostu vardı: Ahmet.


 1. B) Öğretmen bize: Size verdiğim ödevleri yarın istiyorum.” dedi.

 2. C) Anladım ki: Burada istenmiyorum.
 3.  

D)İki dersi çok iyi bilirim: Türkçe ve Tarih.


 1. E) Sonunda şunu hissettim: Ben yalnız daha mutluyum.
 2.  


 1. Artık eski trenlerin yerini asık suratlı, heyecansız makineler aldı (I) Ocağı harlı tutan ateşçiler yok artık (II) Ne ellerde üstüpü, ne yüzlerde kömür karası(III) Deri ceket de giymiyor sürücüler (IV) Sarı madenden, küçük lokomotifler de takmıyorlar yakalarına (V)
  Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (...)  konulmalıdır?
 2.  

A)I             B)II           C)III             D)IV          E)V


 1. Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi (-) kullanılmaz?
  A) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için
  B) Dilbilgisinde fiil kök ve gövdesini göstermek için
  C) Birbiriyle ilgili tarihler ya da ülke isimleri arasında
  D) Farsça tamlamalarda sözcükten tamlama ekini ayırmak için
  E) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır

  6. Parantez işareti ( ) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
  A) Tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini açıklamak için kullanılır.
  B) Cümlenin yapısıyla doğrudan ilgili olmayan açıklamalar cümlede parantez içinde verilir.
  C) Bir bilginin şüpheyle karşılandığını ya da bir sözün tersinin söylenmek istendiğini belirtme için kullanılan soru işareti veya ünlem işareti parantez içine alınır.
  D) Parantez içinde parantez kullanılması gereken durumlarda önce köşeli parantez açılır ve en sonra köşeli parantez kapatılır.
  E) Düşünceyi desteklemek için cümle içine alınan alıntılar parantez içinde verilir.

  7. Romanda düşsel yaşantı, biyografide (hayat hikayesinde) ise gerçek söz konusudur.
 2.  

Bu cümlede parantezin ( ) kullanımına benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Yazar baştan sona yazım (imla) kurallarına


 1. B) Haşim’in şiirlerini okuduğum zaman dizelerin (mısraların) niye alt alta geldiğini düşünmüyorum.
  C)Bir şiirin iletisinin (mesajının) ne olduğu belirgin olmamalı.
  D) Her ulusun kendine has gülmece (mizah) anlayışı vardır.
  E) Bu eser Shakespeare (Şekspir) tarafından yazılmış olmalı.
 2.  


 1. “Günümüzde yaygın bir yanlış var ( ) Bilimin kesin olduğu inancı ( ) çağdaş yaşayışın çağdaş              ( ) uygarlığı değişmez temeli olan bilimsel kesinlik.”
 2.  

Bu parçada boş parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


 1. A) (.),(,),(,)      B) (.),(;),(,)        C) (:),(,),(,)          D) (:),(;),(,)        E) (.),(;), (;)
 2.  


 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?

 2. A) Öğretmen sana: ‘Yarın da gelecek misin?” diye niçin sordu?

 3. B) Öğretmen sana: “Yarın da gelecek misin” diye niçin sordu?

 4. C) Öğretmen sana: yarın da gelecek misin, diye niçin sordu?

 5. D) Öğretmen sana; “Yarın da gelecek misin?” diye niçin sordu?
  E) Öğretmen sana: “Yarın da gelecek misin?” diye niçin sordu.
 6.  


 1. Yazarlık yeteneği yiter mi ( )Yitiyor ( ) yitebiliyor ( ) Bir şair, daha kötü bir şair durumuna gelebiliyor ( )
 2.  

Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


 1. A) (?) (;) (.) (…)      B) (?) (,) (:) , (...)       C) (:) (;),(.) , (.)     D) (:) (,) (.) (.)      E (?), (,)  (.)  (.)
 2.  

 


 1. Şimdilerde okuyucular kitaplarıma istek duyuyor (I) Ama bir gün (II) “Ey yazar (III) artık yeter (IV) ” derlerse ben ne yaparım (‘.“)
  Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisi ne ünlem işareti (!) getirilmelidir?
 2.  

A)I             B)II           C)III             D)IV          E)V

 


 1. Bir ressamın tablosunu yazıyla nasıl anlatırsınız Bir şiiri nasıl açıklar (II) bir heykeli nasıl değerlendirirsiniz (III) Bir müzik parçasını nasıl anlatır (IV) resimle açıklarsınız (V)
 2.  

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangilerine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A)I ve II           B)II ve III          C)III ve IV            D)IV ve V          E)II ve IV


 1. Şimdi hani o eski canlılık (I) hani o eski coşku (Il) umut (III) hani o eski yüzler (IV) nerede eski
  güzellikler (V)  
  Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine virgül (,) getirilirse, diğerlerine soru işareti getirilebilir?
  A)I             B)II           C)III             D)IV          E)V
 2.  


 1. “Oluversin canım.” dedim (I) “Ne titizleniyorsun (II)” Gözlerinin üstüne kalkan kaşlarıyla şaşarak baktı (III) “Ama fazla veren eksik de verir (IV) Bunu hiç unutma (V)” dedi.
  Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisi- ne iki nokta (:) getirilmelidir?
  A)I             B)II           C)III             D)IV          E)V


 2. “O tüm insanları severdi.Onun için zenginin, yoksulun; yaşlının, gencin dostlukta hiçbir farkı yoktu.”
  Bu cümlede noktalı virgülün (;) kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
  B) Birbirine anlamca bağlı yargılar arasında ilgi
  C)Birbiriyle ilgili söz öbekleri arasındaki nitelik farklarını belirlemek

 3. D) Öznenin diğer öğelerle karışmasına engel olmak
  E) Bir bağlaçla birbirine bağlanan yargılarda bağlacın anlamını pekiştirmek
 4.  

CEVAP ANAHTARI:

1.C        2.A       3.C       4.C       5.A       6.E       7.E       8.D       9.A       10.E      11.D      12.E      13.B     14.C     15.C

köşeli ayraç, köşeli ayraç 5. sınıf, köşeli ayraç tdk, köşeli ayraç kullanarak 2 cümle yazınız, köşeli ayraç hangi amaçla kullanılır, köşeli ayraç ile ilgili 2 cümle, köşeli ayraç ile ilgili testler, köşeli ayraç klavyede nasıl yapılır, köşeli ayracın kullanıldığı yerler tdk,

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 11:08
YORUM EKLE