Nokta, nokta işareti, noktanın kullanıldığı yerler ve örnekler

Nokta, nokta işareti, noktanın kullanıldığı yerler, kullanımı, noktalama işaretleri, Nokta, nokta işareti, noktanın kullanıldığı yerler ve örnekler

Nokta, nokta işareti, noktanın kullanıldığı yerler ve örnekler

Nokta, nokta işareti, noktanın kullanıldığı yerler, kullanımı, noktalama işaretleri

NOKTALAMA İŞARETLERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Nokta (.)
Virgül (,)
İki Nokta (:)
Noktalı Virgül(;)
Üç Nokta (…)
Soru İşareti (?)
Ünlem İşareti (!)
Tırnak İşareti (” “)

Tek Tırnak İşareti
Kesme İşareti (‘)
Yay Ayraç (( ))

Köşeli Ayraç ([ ])
Kısa Çizgi (-)
Uzun Çizgi (–)
Eğik Çizgi (/)
Denden İşareti (")

Noktalama İşaretleri: Nokta nedir? Noktanın kullanıldığı yerler ve örnekler


Nokta ( . )

1. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.


Noktadan sonraki cümle büyük harfle başlar:
Bu sözcükleri nerede kullandığını hatırlayamadan uyuyakaldı.
Nokta, kalemin kâğıtla vuslatının ilk meyvesidir. (A. Turan Alkan)
Şimdi artık ne anılar var ne de gözyaşları. (Nazan Bekiroğlu)

2. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur:


Bnb. (Binbaşı)
Av. (avukat)
Prof. (profesör)
Dr. (doktor)
Yrd. Doç. (yardımcı doçent)
Cad. (cadde)
Sok. (sokak),
Mah. (mahalle)
s. (sayfa)
Böl. (bölüm)
çev. (çeviren)
ed. (edebiyat)
vb. (ve başkası, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi),
Ecz. (Eczane),
Bulg. (Bulgarca),
İng. (İngilizce) vb.

3. Sayılardan sonra, sıra bildiren “-ıncı, -inci, -uncu, üncü” ekleri yerine konur:


5. (beşinci),
13. (on üçüncü);
III. Selim,
XVI. yüzyıl;
7. Cadde,
408. Sokak,
2. Mehmet vb.

4. Tarihlerde gün, ay ve yılı gösteren rakamları birbirinden ayırmak için konur:


23.12.2012,
10.11.1938 vb.

UYARI: Ay isimleri yazıyla yazıldığı durumlarda ay adların­dan önce ve sonra nokta kullanılmaz:

30 Ağustos 1922,
23 Nisan 1920 vb.

5. Saat, dakika ve saniye belirten sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır:


Konser 14.00’te başlayacak.
Otobüsüm 23.45’te hareket edecek.
Saatler 03.00’ü gösterdiğinde yaz saati uygulamasına geçilecek.

6. En az üç basamaklı sayılarda 3. basamaktan sonra ve her üç basamakta bir nokta konur.


2.000,
752.369,
13.200.456 vb.

7. Matematikte çarpma işareti yerine nokta kullanılabilir.

8.2 = 16,
15.3 = 45 vb.

8. Art arda sıralandıkları için virgülle ya da çizgiyle ayrılan rakamlardan sadece sonuncu rakamın sonuna konur.


5, 8 ve 9. maddeler;
XIII – XV. yüzyıl vb.

9. Bir yazının maddelerini gösteren harf veya rakamlardan sonra konur:


I. 1. A. a.
II. 2. B. b.

10. Dergi, kitap, makale, deneme vb.nin künyelerinin sonuna konur:


KAPLAN, Mehmet, Oğuz Kaan Destanı, İstanbul 1979.
Şükrü Elçin, Halk Edebiyatı Araştırmaları 1, 2. Baskı Ankara 1988.


EK CÜMLE ÖRNEKLERİ:


Nokta biten cümlelerin sonuna konur demiştik. İşte ek örnekler:

Eve girdim ki kimse yok, herkes çoktan gitmiş.
Okulda Ayşe'yi gördüm ama halini hiç beğenmedim.
Ali çok güzel top sektiriyor.
En iyi arkadaşım Semih'tir.
Benim uzun sarı ve gür saçlarım var.
Bence bu çok kolay.
Senin kalemin çok güzel. 
Bugün İngilizce sınavı olduk.
Sınavdan 98 aldım.
Ben bu kadar güzel çiçek görmedim.
Dün okulda silgimi, kalemimi kaybettim.
Annem pazardan elma, armut, çilek, erik almış.
Ali, Ayşe, Mehmet gelmişti ama Burak yoktu.
Sınava çalışmadım, 48 aldım.
En çok erik, çilek, karpuz yemeyi seviyorum.

TDH-DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Yazım Kuralları

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anlatım Bozuklukları

Sıfatlar

Atasözleri

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Belirteçler, Zarflar, Anlam Bilgisi, Kompozisyon, İlgeçler, Edatlar, Cümlede Anlam, Nasıl yazılır, Bağlaçlar, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Ünlemler, Sözcükte Anlam, Sözcük Bilgisi, Eylemler, Fiiller, Ses Bilgisi, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Eylemsiler, Fiilimsiler,  Yapı Bilgisi, Adıllar, zamirler, Dil ve Anlatım, Yazım Bilgisi, Adlar, İsimler, Edebiyat, Anlatım Bozuklukları, Ön Adlar, Sıfatlar, Sözlükler, pdf, doc, atasözleri, deyimler

Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Belirteçler, Zarflar, Anlam Bilgisi, Kompozisyon, İlgeçler, Edatlar, Cümlede Anlam, Nasıl yazılır, Bağlaçlar, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Ünlemler, Sözcükte Anlam, Sözcük Bilgisi, Eylemler, Fiiller, Ses Bilgisi, Yapım ekleri, Çekim Ekleri, Eylemsiler, Fiilimsiler,  Yapı Bilgisi, Adıllar, zamirler, Dil ve Anlatım, Yazım Bilgisi, Adlar, İsimler, Edebiyat, Anlatım Bozuklukları, Ön Adlar, Sıfatlar, Sözlükler, pdf, doc, atasözleri, deyimler


 

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 21:40
YORUM EKLE
YORUMLAR
Okan
Okan - 2 ay Önce

Özünü bil/ Göktürkçe’de nasıl yazılır? Hep farklı yazımlarla karşılaştıö

Tuana arslan
Tuana arslan - 2 hafta Önce

Bence de göktürkçe böyle yazilir