Ünlem işareti, ünlem işareti nedir, ünlem işareti örnekleri, ünlem işaretinin kullanım amacı

ünlem işareti, ünlem işareti nedir, ünlem işareti örnekleri, ünlem işaretinin kullanım amacı, ünlem işareti nedir nerelerde kullanılır, ünlem işareti nerelerde kullanılır örnekler, ünlem işareti tdk, ünlem işareti resmi, ünlem işareti 2. sınıf,

Noktalama İşaretleri: Ünlem işareti nedir? Ünlem işaretinin kullanıldığı yerler ve örnekler

NOKTALAMA İŞARETLERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Nokta (.)

Tek Tırnak İşareti

Virgül (,)

Kesme İşareti (‘)

İki Nokta (:)

Yay Ayraç (( ))

Noktalı Virgül(;)

Köşeli Ayraç ([ ])

Üç Nokta (…)

Kısa Çizgi (-)

Soru İşareti (?)

Uzun Çizgi (–)

Ünlem İşareti (!)

Eğik Çizgi (/)

Tırnak İşareti (” “)

Denden İşareti (")

Noktalama İşaretleri: Ünlem işareti nedir? Ünlem işaretinin kullanıldığı yerler ve örnekler


Ünlem işareti ( ! )

1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur:

Ne mutlu Türk'üm diyene!    (Mustafa Kemal Atatürk)

Gurbet o kadar acı

Ki ne varsa içimde

Hepsi bana yabancı

Hepsi başka biçimde!

(Kemalettin Kâmi Kamu)

Hava ne kadar da sıcak!

Aşkolsun!

Ne kadar akıllı adamlar var!

2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!

(Mustafa Kemal Atatürk)

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.   (Mustafa Kemal Atatürk)

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!   (Yahya Kemal Beyatlı)

Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar,

Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!

(Faruk Nafiz Çamlıbel)

Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak bir devrin battığı yerdir.

(Necmettin Halil Onan)

Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir:

Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken

Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!

(Faruk Nafiz Çamlıbel)

3. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:

İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!)

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.


İçinde ünlem ifadesi (haykırış, sevinç, kıvanç, üzüntü, acı, korku, hayret, ürperti, heyecan, nefret vb ani coşkunluklar) bulunan ve seslenme, hitap ve uyarı bildiren cümlelerden ve kelimelerden sonra gelir.

Örnekler:

 • Komşular!
 • Babacığım!
 • Hemşehrilerim!
 • Tanrım! 
 • Yazık sana!
 • Aşkolsun! 
 • Hey baksana!
 • Ey Türk gençliği!
 • Hey! Biraz bakar mısın? 
 • Hişt! Buraya gel!
 • Şşt! Sus bakayım!
 • Ee, yeter artık! 
 • Aa! Bu da ne?
 • Ah, ne yaptım! 
 • Eh! Fena değil. 
 • Ay, elim! 
 • Gitme ha!
 • Hah, şimdi oldu!
 • Hay Allah! 
 • Vah zavallı!
 • Vay sersem! 
 • Aman dikkat!  İmdat!
 • Boğuluyorum!
 • Simitçi!
 • Çok ilginç! 
 • Ne kadar güzel! 
 • Çabuk eve git!
 • Ne olur yardım et!
 • Çık dışarı! 
 • Güm!
 • Miyav!
 • Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!
  Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
 • Ne mutlu Türküm diyene!
 • Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın
  Bu toprak bir devrin battığı yerdir.
 • Kar, yılın ilk karı... Belliydi yağacağı. Kaç gündür neydi o soğuklar öyle!
 • Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!
 • Ey, bu topraklar için toprağa duşmuş, asker!
 • Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
  Zamanla nasıl değişiyor insan!
  Gökyüzünün başka rengi de varmış!

*Ünlem işareti, ünlem ifadesinden hemen sonra kullanılabileceği gibi cümlenin sonunda da kullanılabilir:

 • Eyvah, geç kaldım!
 • Eyvah! Geç kaldım!

*Parantez içinde kullanılan ünlem işareti alay etme, hafife alma, küçümseme, inanmama, kinaye anlamları katar:

 • İsteseymiş bu kitabı bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş.
 • Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.
 • Enflasyonun nasıl düşeceğini bilmeyen ekonomi bilginlerimiz (!) var.
 • Gençliğinde 100 metreyi 10 saniyede koşarmış (!).
Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2018, 22:45
YORUM EKLE