Noktalama İşaretleri: Uzun çizgi işareti nedir? Uzun çizgi işaretinin kullanıldığı yerler ve örnekler

Konu: Uzun çizgi, uzun çizgi ile ilgili sorular, uzun çizgi nerelerde kullanılır kısaca, uzun çizgi nasıl yapılır, uzun çizginin kullanıldığı yerler tdk, uzun çizgi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Noktalama İşaretleri: Uzun çizgi işareti nedir? Uzun çizgi işaretinin kullanıldığı yerler ve örnekler

Uzun çizgi, uzun çizgi ile ilgili sorular, uzun çizgi nerelerde kullanılır kısaca, uzun çizgi nasıl yapılır, uzun çizginin kullanıldığı yerler tdk, uzun çizgi

Uzun çizgi (—)


Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.


Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu:

“Hancı dedim bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu?”

Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende,

Dedi:

— Hana sağ indi, ölü çıktı geçende!

(Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları)

Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu şunlardır:

— Eski şehri gezdin mi?

— Rothshild'in evine gittin mi?

— Goethe'nin evini gezdin mi?

(Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi)

— Yoo, güvercinlerime dokunmayınız, dedi.

(Yakup Kadri Karaosmanoğlu)


Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra konabilir:


Sıtkı Bey — Oğlum ben kalenin teslimini düşünmüyorum. Kurtarmağa bir çare arıyorum. Kalenin teslimini düşünen seninle müzakere etmez a!

İslâm Bey — Kurtarmağa çare... Kavga ederiz... Ölürüz... Teslim olmayız...

Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.

İslâm Bey — Ben daha ölmedim.

(Namık Kemal, Vatan yahut Silistre)

UYARI : Konuşmalar tırnak içinde verildiği zaman uzun çizgi kullanılmaz.

Noktalama işaretleri, Nokta, Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi

Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlelerin başında (satır başında) kullanılır.

Konuşma çizgisi için ek örnekler:

Şinasi Halil Bey'e baktı ve:
— Bu mektup sana, dedi.
— Bana mı, kimden?
— Evden olacak!
— Evden? Ne münasebet?

Şinasi Bey mektubu aldı. Saide'nin yazısı ile şu satırları okudu:
...
Büyük nine sordu:
— Okuduğun ne, kızım?
— Bir roman.
— Neden bahsediyor?
— Hiç.
Büyük nine tekrar daldı.

* Oyunlarda uzun çizgi, konuşanın adından sonra da konabilir:

Büyük nine — Okuduğun ne, kızım?
Kız — Bir roman.
Büyük nine — Neden bahsediyor?
Kız — Hiç.
Büyük nine tekrar daldı.

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST

“Sanatçı bir mektubunda: ‘Şiirin bir tek dizesi bile, koskoca bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda anlatıverir’ diyor.”
1. Bu parçanın noktalama bakımından doğru olması için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) İki nokta (:) yerine, noktalı virgül (;) getirilmelidir.
B)Cümle içindeki tekli tırnak ( ‘) kaldırılmalıdır.
C)Cümlenin başındaki ve sonundaki tırnaklar ( “ “ ) kaldırılmalıdır.
D) Tekli tırnak kapatılmadan önce nokta (.) konmalıdır.
E) Cümledeki virgülün (,) yerine noktalı virgül (;) getirilmelidir.


 1. bir yazısında şöyle der: ( )Sanatçının konusu insandır ( ) Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır. ( ) Bu söze katılıyorum.’
  2. Bu parçada boş parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
  A) (“) (.) (“) B) (“) (“) (…)
 1. (‘) (.) (‘) D)(…) (.) (“)

E)(…)(.) (‘)


İşler her geçen gün kötüye gidiyordu. Babasından kalma bir evi vardı (;) ama böyle giderse, onu da satacaktı. İçine düştüğü zor durumdan kurtulmanın bir tek yolu vardı (;) Uzak diyarlara kaçıp kurtulmak ( ).
3.Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (;) (.) B) (;) (:) (.) C) (;) (;) (.) D)(:) (:) (...) E)(,)(,) (...)


Televizyon büyük bir buluş ()) Buna kimsenin diyeceği yok (II) Ama ülkemizdeki kullanımına bakınca insanın, keşke şu aptal kutusu bulunmasaydı (III) diyesi geliyor (IV) Yoksa konuyu çok mu abarttım (V) Ne dersiniz?
4. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül (,) getirilmelidir?
A) I B) II C) III D )IV E) V


5. Aşağıda belirtilen yerlerden hangilerinde üç nokta (...) kullanılamaz?
A) Açıklanmak istenmeyen kelime ya da bölümlerin yerine
B) Aktarma cümlelerin başında ve sonunda
C) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda
D) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için
E) Alıntılarda, alınmayan kelime ve bölümlerin yerine


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama veya yazım yanlışı yoktur?
A) Tutki gecedir ve yağmur yağıyor kaldırımlara.
B) Bu gece Doktor Ahmet beylerdeyiz.
C) Salondaki saat ta bozuldu sonunda.
D) Evlerinin içi mi gösterişli, yoksa dışımı?
E) Buraya 23 Nisan 1982'de gelmiştik.


7. “Nokta”nın kullanımı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
B) Sıra bildirmek için sayılardan sonra konur.
C) Tarihlerin yazılışında rakamla ifade edilen ay ve yıl rakamlarını birbirinden ayırmak için kullanılır.
D) Şiir, yazı ve bölüm başlıklarından sonra kullanılır.
E) Saat ve dakika sayılarını birbirinden ayırmak için kullanılır.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) Yatağına uzandı ve ağlamaya başladı.
B) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
C) Babam, her sabah: “Bugün mutlaka daha güzel bir gün olacak.” derdi.
D) Siz istediniz mi mutlaka yaparsınız?
E) Gel dersin, gelmez; git dersin, gitmez.

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmamıştır?
A) “Ah. Şimdi siz bana ağlayınız siz bana” diye, haykırdım.
B) “Ah! Şimdi siz bana ağlayınız, siz bana...” diye haykırdım.
C) Ah! “Şimdi siz, bana ağlayınız! siz bana” diye haykırdım.
D) “Ah! şimdi siz bana ağlayınız! siz bana diye” haykırdım.
E) “Ah! Şimdi siz bana ağlayınız, siz bana diye haykırdım!”


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) “Evladım, bu kâğıt kimden geliyor?” dedim.
B) Gölün kenarına gideriz; ama yürüyerek.
C) Geniş omuzlu orta, boylu düşük bıyıklı esmer bir adamdı.
D) Çocuğun eli, yüzü, saçları hep kirlenmişti.
E) Bahçıvanımız ihtiyardı; ama oldukça çalışkandı.


 1. ölür () meydan kalır () yiğit ölür () şan kalır ()
  11.Bu atasözünde parantezle boş bırakılmış yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
  A) (,) (,) (,) (.) B) (,) (;) (,) (...)
  C) (;) (,) (!) (.) D) (;) (;) (;) (.)
  E) (,) (;) (,) (.)


12. Tırnak (“ ”) işaretinin kullanımıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yabancı bir sözcüğün Türkçe karşılığını göstermek için kullanılır.
B) Yazı içinde geçen kitap adlarını göstermek için kullanılır.
C) Özellikle belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır.
D) Başkasından aktarılan cümleler tırnak içine alınır.
E) Yazı içinde geçen yapıt adlarını göstermek için kullanılır.


13. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yanlış bölünmüştür?
A) -------------------asla
nağzı
B) --------------------1977’
de
C) -------------------hanımeli
D) -------------------Sinop
ludur
E)--------------------Aylin’
den


14. Noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A) Anlamca vurgulanmak istenen sözcükler tırnak içine alınır.
B) Şaşma, inanamama gibi durumları belirtmek için parantez içinde soru işareti kullanılır.
C) Birbiriyle anlam ilişkisi içinde olan sözcüklerin arasına kısa çizgi konur.
D) Doğum ve ölüm tarihleri arasında kısa çizgi kullanılır.
E) Özellikle tiyatro metinlerinde karşılıklı konuşma cümlelerinden önce uzun çizgi konur.


I. Ayla, bizim hakkımızda iyi şeyler düşünen biridir.
II. Küçük, ağlaya ağlaya ablasının yanına gitti.
III. Yüklem, genellikle cümlenin sonunda bulunur.
IV. Arkadaşlar, biraz daha küçük harflerle konuşun!
V. Ünlü yazar, kitaplarını son bir kez görmek istiyordu.
15. Numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Çocuklar niçin geç kalmışlardı (I) Otobüsü mü kaçırmışlardı (II) yoksa başlarına başka bir iş mi gelmişti (III) Neden hiçbiri telefon edip bize haber vermemişti (IV) Bunca insanı niçin merakta bırakmıştı bu çocuklar (V)
16. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) konmaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Yazmayı öğrendiğimde ( ) kendimi, yazarak daha iyi ifade edebildiğimi keşfettim ( ) Her türde yazıyordum bu yüzden ( ) Şiir, hikâye, mektup ( )
17. Bu parçada boş parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (;)(.)(.)(!)
B) (,)(…)(.)(...)
C) (-) (.) (!) (-)
D) (,) (.) ((;) (...)
E) (,)(… )( …)(.)


18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) Sinemaya gitmek istiyordu; ama bilet alacak parası yoktu.
B) Bu yarışmanın sonuçları ne zaman açıklanacak?
C) Bir isim vermiştik babamın bize aldığı muhabbet kuşuna: Maviş.
D) Kasabaya aşağı - yukarı on kilometre kalmıştı.
E) Okuduğum romanın anlatımı akıcı, konusu da oldukça ilginçti.


İstanbul'un kıyısında kalmış semtlerden birinde küçük bir fabrikadayız (I) Arka odada alçak tabureler üstüne oturan zanaatkârlar sıcak bakır ve özel alaşımlı levhaları istenilen kalınlık ve biçime getirmek için neredeyse soluk bile almadan çalışıyorlar (II) Havada hızla inip kalkan çekiçler durmaksızın madeni dövüyor (III) Ziller cilaya ve tornaya gitmeden önce her birine dokunarak metalin pürüzsüzlüğünü inceden inceye kontrol etmek, çekiçle hafifçe döverek düzeltmek ise başustanın işiymiş (IV) Küçücük odada kulakları sağır eden, ahenksiz bir gürültü (V)
19. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


 1. musun ()" diyordu. Bu soru herkesin cevap verebileceği bir soru değildi () Önemli olan gayret etmektir () ama sende gayret etmek diye bir şey yok ()
  20. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilebilir?
  A) (,) (!) (-) (.) B) (?) (.) (;) (.)
  C) (,) (...) (;) (.) D) (?) (!) (.) (...)
  E) (,) (...) (.) (.)


21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yoktur?
A) O romanın, uzun yıllar, üzerinde titizlikle çalışılan yapıtın bir özetiydi.
B) O; romanın, uzun yıllar üzerinde titizlikle çalışılan yapıtın, bir özetiydi.
C) O romanın uzun yıllar üzerinde titizlikle çalışılan yapıtın, bir özetiydi.
D) O, romanın uzun yıllar üzerinde titizlikle çalışılan, yapıtın bir özetiydi.
E) O romanın uzun yıllar, üzerinde titizlikle çalışılan yapıtın bir özetiydi.


Hatalar, hatalar ( ) Bunların başına geleceğini tahmin etmiştim, kaç yıldır devam ediyordu bu sorumsuzluk böyle ( )
22. Yukarıdaki parantezle belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (...) (.) B) (.)(?) C) (.)(!) D) (:)(?) E) (...) (!)


Tören alanında iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Öğrenciler, öğretmenler, işçiler, yöneticiler…meydanı tıklım tıklım doldurmuştu.
23. Bu parçada üç noktanın(…)kullanış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözün bir yerde kesildiğini anlatma
B) Cümlenin bitmediğine dikkati çekme
C) Bir alıntının atlanan yerlerini belirtme
D) Benzer örneklerin sürdürülebileceğinin gösterme
E) Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme


24. Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?
A) Necip Fazıl: “Arı bal yapar; fakat onu izah edemez.” Der.
B) Necip Fazıl: “Arı bal yapar; fakat onu izah edemez.” der.
C) Necip Fazıl: “Arı bal yapar. fakat onu izah edemez.” der.
D) Necip Fazıl: “Arı bal yapar: fakat onu izah edemez.” der.
E Necip Fazıl: “arı bal yapar; fakat onu izah edemez.” der.


Her zamanki gibi hazırlık yapıyor önceden(I)Çantalar, valizler, giysiler
(II)Tabii ki kitaplar da(III)Dinlenmeye değil de bir iş gezisine gider gibi
(IV)Giderken doğal olarak aklı geride, kulağı cep telefonunda(V)
25. Numaralı yerlerden hangisine üç nokta(…)’getirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


26. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;)kullanılamaz?
A) Birden fazla örnek verileceğini göstermek için
B) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için
C) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için
D) Kendinden önceki cümleyle ilgili kuran “fakat, ancak, ama” gibi bağlaçlardan önce
E) Virgülün anlam karışıklığını önlemeye yetmediği yerlerde


27. Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere "noktalı virgül" (;) konulmalıdır?
A) Canımı, canânımı () bütün varımı alsın da Hüdâ.
B) Doluya koydum, almadı () boşa koydum, dolmadı.
C) Bilal, Mevlüt, İlhami () isterseniz hepsi, sizinle gidebilirler.
D) Kimi çalışır () kimi ise her şeyin hazır olmasını bekler.
E) Arkadaşlar () yarın hepinizi burada bekliyorum.


28. "Oğlunu; soğuk, yağmurlu, sisli bir akşam vakti askere göndermişti."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) bu cümledeki görevi ile kullanılmıştır?
A) Ben bu şehrin taşına, toprağına; havasına, suyuna aşığım derdi.
B) Bütün olanları biliyor, fakat açıklamak istemiyor. v
C) Bu yaştan sonra acılı, ekşili yiyeceklerden uzak durmalısınız.
D) Küçük, elini uzatıp ikram edilen şekerlerden aldı.
E) O, yılların yorgunluğundan etkilenmeyen tek insandı.


29. Aşağıdakilerin hangisinde yargının tamamlanmış olması nedeniyle nokta (.) kullanılması uygun olur?
A) Geçen gün yaşadığımız o olayı şimdi düşünüyorum da
B) Bana bunu niçin yaptıklarını bir anlasam
C) Bilgisayarda oyun oynamaktan başka bir şey yapmıyorsun ki
D) Atlıyorum bir vapura Sirkeci'den, doğru Boğaz’a
E) Bir zamanlar kızıyordum, sinirleniyordum ona


 1. Saat 13.30’da burada olabilir misin?
  I 13.05.1987 tarihi sana ne hatırlatıyor?
  II Yenilikçi padişahlar da oldu: III. Selim, II. Mahmut...
  IV. Kayıtlı işsiz sayısı 915.572 olarak açıklandı.
  V. Lütfen 20. maddeyi bir daha okuyun!
  30. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde nokta (.) aynı görevde kullanılmıştır?
  A) ve III. B) II. ve IV. C) III. ve V.
  D) IV. ve V. E) ve II.


31. Aşağıdakilerin hangisinde nokta (.) yanlış kullanılmıştır?
A) Konut kredilerinde faiz oranı 1,2'ye düştü.
B) - Beni duyuyor musun?
- Evet.
C) İlk yazılı antlaşma M Ö. 1299 da yapıldı.
D) Nedim 18. yüzyıl şairlerindendir.
E) Kahvede bir ben varım oturan.


I. Sığ duyguların, gözlemlerin, izlenimlerin şairiydi o.
II. Kahveler içildi, sigaralar yakıldı, oradan buradan konuşuldu.
III. İşte bitti bir yaz daha, hüzün ayı eylül geldi yine.
IV. Bir uyku kurtarır bizi karanlıktan, korkudan.
V. Deli eder insanı bu dünya, demişti Orhan Veli.
32. Yukarıdaki numaralı cümleler virgülün (,) görevi bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yerinde kullanılmamıştır?
A) Ah, şu durmaksızın şarkısını duyduğum ağustos böceği olmasa!
B) Evet, birileri adına da utanır insan.
C) Şiir yazmak, insandan çok şey alıp götürüyor.
D) Hepimizin defterinde adını telefonunu, silemediğimiz nice yitik dostumuz yok mudur?
E) İstanbul’un dışında iki şehir, Bursa ve Edirne, Osmanlı mimarisinin mirasçısı durumunda.


Sen ruhundan çekip beni çıkarırken , ben
I
saf saf saçına asılı bekler dururum . Sen ,
II III
saçlarını savururken rüzgârda ben sessizce
ayağımın yere değmesini beklerim. Sonra sen
döner misin bana, bir şeyler söyler misin ?
IV
Sanırım, yine hüsran …
V
34.Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış yerde kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Bir bilim adamı ( ) Einstein’a ( ) ( ) Bir mil kaç fittir ( ) () diye sormuş () Einstein () () Bilmiyorum () herhangi bir kaynak kitaptan hemen bulabileceğim bilgiyle beynimi neden doldurayım ki ( ) ( ) diye cevap vermiş.
35. Yukarıda ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?
A) Nokta B) Noktalı virgül C) İki nokta
D) Soru işareti E) Tırnak işareti


Düşler eskimez , insanlar eskir mi? Yaşlanmak eskimek
I
midir ? İnsanoğlu zamanla gün gün, ay ay, yıl yıl bir şeyle-
II
rini yitirir . Yokluğa parça parça yaklaşır ... Yürekler yıp-
III IV
ranır, haydi onanma !
V
36. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç ( ) işaretinin kullanılma gerekçesi diğerlerinden farklıdır?
A) Dilimizdeki ilgeçler (edatlar) genellikle kendinden önceki sözcükle öbek oluşturur.
B) Mübalağa (abartma) şiirimizde çok yaygın olarak kullanılan bir sanattır.
C) Kişi adılları (şahıs zamirleri) bir isim gibi isim çekim eklerini alır.
D) Edebiyatımızda nesir (düzyazı) türlerinde Tanzimat’tan sonra bir çeşitlilik görülmektedir.
E) Garip akımının öncüsü (Orhan Veli) ölümünün otuzuncu yılında anıldı.


38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Sana şunu önerebilirim: Geceleri yatmadan önce bir şey yeme.
B) Kendisine yeni alınan bebeğe bir ad koydu: Püskül.
C) Annesi ona: "Beni dışarıda bekle." deyince çok şaşırdı.
D) Parçaya ilginç bir başlık koymuştu: Sevimli Düşman.
E) Yalnız kalmayı sevmezdi: Ama çoğu gece yalnız kalırdı.


Salona girer girmez bir şey dikkatimi çekti () Her bayanın elinde ya bir kitap ya bir ansiklopedi vardı ()
39. Bu cümlede boş parantezlerle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (:) (.) B) (.), (...) C) (:) (…)
D) (;), (.) E) (...), (.)


 1. birçok masal anlattı bize ( ) ancak içlerinden özellikle birini çok iyi hatırlıyorum ( ) Kırk Kapı. Bu masalda ( ) kırk kapının ardındaki kırk ayrı gizi arayan genç adamın serüveni anlatılıyordu ( )
  40.Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
  A) (:) (:) (,) (.) B) (,)(;)(,)(.)
  C-) (;) (.) (,) (…) D) (,) (!) (,) (.)
  E) (;) (:) (,) (.)

YANITLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D C B C B E D D B C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E A C B D B D D E B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B E D C A A B C E C

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A E D A B D E E A E

Yorumlar (1)
Fezyah ates 5 yıl önce
4sene