11. Sınıf (Lise 3) Türk Edebiyatı Dersi Müfredat (Eğitim Programı) Konuları

11. Sınıf (Lise 3) Türk Edebiyatı Dersi Müfredat (Eğitim Programı) Konuları

I. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL VE SİYASİ HAYATIN İLİŞKİSİ

1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat İlişkisi (Konu Anlatımı-Video Ders)

2. Yenileşme Dönemi

II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI

1. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
2. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Öğretici Metinler
3. Tanzimat Döneminde Şiir
4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

A. Tanzimat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Hikaye ve Roman

B. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Tiyatro

5. Tanzimat Donemi Edebiyatının Genel Özellikleri  

Tanzimat Edebiyatı Temsilcileri Yazarları Şairleri Sanatçıları

III. ÜNİTE: SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYATI CEDİDE) VE FECRİ ÂTİ TOPLULUĞU

1. Servetîfünun Edebiyatının Oluşumu

2. Serveti Fünun Edebiyatı Öğretici Metinler (edebî tenkit, gezi, hatıra, makale)

a. Serveti Fünün Edebiyatında Edebî Tenkit

b. Serveti Fünun Edebiyatında Gezi Yazısı

c. Serveti Fünün Edebiyatında Hatıra

d. Serveti Fünün Edebiyatında Makale

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir (Video Ders)

a. Servet-i Fünun Şiiri ve Özellikleri

b. Mensur Şiir

4. Serveti Fünun Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

Serveti Fünun  Edebiyatı Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Video Ders)

Serveti Fünun Edebiyatında Hikâye ve Roman

5. Servetifünun Edebiyatının Genel Özellikleri

Serveti Fünun Edebiyatı Temsilcileri Yazarları Şairleri Sanatçıları

6. Fecri Âti Topluluğu (1909 - 1912)

7. Fecri Âtî Şiiri

IV. ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911 - 1923)

1. Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

Fikir Akımları

2. Millî Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler 
(makale, fıkra, sohbet, deneme, eleştiri, tarih, hatıra)

a. Milli Edebiyat Dönemi Makale

b. Milli Edebiyat Dönemi Fıkra

c. Milli Edebiyat Dönemi Sohbet

d. Milli Edebiyat Dönemi Tarih-Tenkit

e. Milli Edebiyat Dönemi Hatıra

f. Milli Edebiyat Dönemi Deneme

3. Milli Edebiyat Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

» Millî Edebiyat Dönemi Şiirlerini Gruplandırma

a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

b. Saf (Öz) Şiir Anlayışı, Özellikleri, Temsilcileri

c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler

d. Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri

4. Milli Edebiyat Dönemi Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Video Ders)

A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler    

a. Milli Edebiyat Dönemi Hikâye

b. Milli Edebiyat Dönemi Roman

c. Milli Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Eserlerin (Hikâye-Roman) Özellikleri

B. Milli Edebiyat Dönemi Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro)

5. Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri

Yorumlar (0)