2018-2019 4. Sınıf Zümre Tutanağı

2018-2019 4. Sınıf Zümre Tutanağı

2018-2019 4. Sınıf Zümre Tutanağı, Sınıf Zümre Tutanağı, 4. Sınıf Zümre Tutanağı.docx

CUMHURİYET İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

          2018/2019 Eğitim - Öğretim yılı, 4. Sınıf sene başı Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı 06.09.2018 Perşembe günü okulumuzun 4/B sınıfında saat 10.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.05.09.2018

   Recep KURU

4-B Sınıf Öğretmeni

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Zümre başkanı ve yedek başkanın belirlenmesi
 3. Bir önceki öğretim yılı sonunda alınan kararların gözden geçirilmesi ve okunup değerlendirilmesi.
 4. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 5. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
 6. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 7. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
 8. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
 9. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 10. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 11. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 12. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 13. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
 14. Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,
 15. Öğrencilerin ilçe,il ve ulusal düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,
 16. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerinin belirlenmesi,
 17. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumunun kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 18. 4.sınıf ihtiyaç listesi ve ders programının belirlenmesi,
 19. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
 20. Dilek ve temenniler.

OLUR

05/09/2018

…………………….

OKUL MÜDÜRÜ

2018-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

CUMHURİYET İLKOKULU

1. DÖNEM 4. SINIFLAR 1.  ZÜMRE ÖĞRETMENLER

TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO                               : 1    

KARAR NO                                     : 1

TOPLANTI YERİ                          : 4/B Sınıfı                          

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ  : 06.09.2018                         

TOPLANTI SAATİ                        : 10.00

TOPLANTIYA KATILANLAR   :

Birol Şafak                             4/A Sınıf Öğretmeni

                                   Recep Kuru                            4/B Sınıfı Öğretmeni

…………..                              İngilizce Öğretmeni

TOPLANTININ AMACI: 2018-2019Eğitim ve öğretim yılında 4. sınıflar arasında planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birlik ve beraberliğin sağlanması.

 1. Açılış ve yoklama:

             Cumhuriyet İlkokulu 4.sınıf zümre öğretmenleri olarak; 06.09.2018 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da 4-B sınıfında, 4/A Sınıf Öğretmeni Birol ŞAFAK, 4/B Sınıfı Öğretmeni Recep KURU ve İngilizce Öğretmeni ……………….. ile bir araya gelindi. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Toplantı gündem maddeleri sınıf öğretmeni Recep KURU tarafından okundu ve Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

 1. Zümre başkanı ve yedek başkanın belirlenmesi

4. Sınıflar zümre başkanı oy birliği ile seçilen Recep KURU oldu. Zümre yardımcı başkanı ise Birol Şafak oldu.

 1. Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesi ve okunup değerlendirilmesi:

Bir önceki öğretim yılı sonunda alınan “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararları gözden geçirildi ve yeniden okunup değerlendirilerek bu kararlar doğrultusunda yeni kararların alınmasına karar verildi.

 1. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri sınıf öğretmeni Recep KURU tarafından okundu. Değişen maddeler üzerinde yeniden hassasiyetle duruldu. Yönetmeliğin yıl boyunca incelenmesi ve yapılan her türlü faaliyette rehber olması gerektiği istendi.

4/A Sınıf Öğretmeni Birol ŞAFAK, yıllık ve günlük ders planların yapımında zümre öğretmenlerince ortak hareket edilmesine ve yıllık planların kılavuz kitaplarına göre hazırlanması gerektiğini belirtti. Yıllık planların eylül ayının üçüncü haftasına kadar zümre olarak hazırlanıp, e- müfredat üzerinden hazırlanmasına ve elektronik ortamda da saklanmasına karar verildi. Yıllık planların bir örneğinin idareye verileceği belirtildi.

 1. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

          Sınıf öğretmeni Recep KURU, Fen Bilimleri dersi programına Fen ve Mühendislik Uygulamaları Konu alanı eklenerek konu alanı sayısı 4 ten 5 çıkarılmıştır. Ünitelerin açıklamalarında sadeleştirmeler yapılmış, net ifadeler kullanılmaya gayret edilmiştir. Kazanımların içeriği sadeleştirilmiş.

            Matematik Dersi Öğretim Programında; öğrencilerin duygusal, zihinsel ve sosyal yeteneklerini mümkün olduğu kadar eş ölçüde geliştirmelerine imkân verilmiş, hayal gücünün geliştirilmesi ve öğrencinin hayal gücü ile yaklaştığı güzel nesneye dair hissettiği duyguları öz güvenle ifade edebilmesi önemsenmiş, eleştirel düşünme biçimini içselleştiren, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesine izin veren bir yolla hayati tecrübeyi, eskimez yeniyi bulmaya, ona ihtimam göstermeye ve yeniden üretebilmenin yollarını bulmaya önem verilmiş, “Birey” olmanın aynı zamanda çok daha geniş bir “dünya ailesi ”ne ait olmak olduğunun bilincine varacak, yaşadığı topluma ve ülkesine, toprağına samimi bir hisle bağ kuracak, bilim ve teknolojiyi etkin şekilde kullanarak ve gerekli teknik bilgi, birikim, beceri ve yeterliliklere sahip kuşaklar yetiştirmek hedeflenmiştir.

          Sınıfın öğretmenleri yıl boyunca; yeni müfredat programına uygun olarak hareket edeceklerini ve derslerin birbirine paralel olarak yürütüleceğini belirttiler. Mümkün olduğunca görsel materyallerden yararlanacaklarını ve öğrencileri araştırma incelemeye yönlendireceklerini eklediler.

          4/A Sınıf Öğretmeni Birol ŞAFAK, Çalışma takvimi incelenerek iş günü sayısı belirlendi. Okulların 14 Haziran 2019 tarihinde kapanması baz alınarak I.Dönem:18 Hafta; 88 İşgünü, II. Dönem:19 Hafta; 89,5 İşgünü. TOPLAM İŞ GÜNÜ: 177,5 gün olarak tespit edildi. Bu iş günü doğrultusunda 4.sınıf planları hazırlanırken aylara göre yıllık çalışma programının da zümre ile beraber hazırlanmasına karar verildi. İş takvimi aşağıya çıkarıldı.

2018/2019 İŞ GÜNÜ TAKVİMİ

GÜNLER

EYLÜL--2018

EKİM--2018

KASIM--2018

Hafta No:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pazartesi

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

Salı

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

Çarşamba

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

Perşembe

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

Cuma

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

Cumartesi

1

8

15

22

29

6

13

20

 27

3

10

17

24

Pazar

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

İşgünü

10  iş günü /2hafta

22  iş günü /5hafta

22  iş günü /4hafta

GÜNLER

ARALIK--2018

OCAK--2019

ŞUBAT--2019

Hafta No:

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Pazartesi

3

10

17

24

31

7

14

21

23

4

11

18

25

Sal

4

11

18

25

1

8

15

22

29

5

12

19

26

Çarşamba

5

12

19

26

2

9

16

23

30

6

13

20

27

Perşembe

6

13

20

27

3

10

17

24

31

7

14

21

28

Cuma

7

14

21

28

4

11

18

25

1

8

15

22

Cumartesi

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

9

16

23

Pazar

2

9

16

23

30

6

13

20

27

3

10

17

24

İşgünü

21  iş günü /5hafta

13  iş günü /2hafta

19  iş günü /4hafta

GÜNLER

MART--2019

NİSAN--2019

MAYIS--2019

Hafta No:

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Pazartesi

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

Salı

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

Çarşamba

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

Perşembe

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

Cuma

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

Cumartesi

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

Pazar

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

İşgünü

21  iş günü /4hafta

21  iş günü /5hafta

22  iş günü /4 hafta

GÜNLER

HAZİRAN--2019

TEMMUZ--2019

AĞUSTOS--2019

Hafta No:

36

37

Pazartesi

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

Salı

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

Çarşamba

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

Perşembe

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

Cuma

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

Cumartesi

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

31

Pazar

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

İşgünü

 6.5iş günü/2hafta

Birinci dönem:  88  iş günü                   İkinci dönem: 89.5  iş günü      Toplam: 177.5  iş günü

Uyum ve Oryantasyon Haftası

10-14 Eylül 2018

2018-2019Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı

17 Eylül 2018 Pazartesi             

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2018 Pazartesi

Atatürk Haftası

10-16 Kasım 2018

Yılbaşı Tatili

01 Ocak 2019 Salı

Birinci dönemin sona ermesi

18 Ocak 2019 Cuma

İkinci yarıyıl başlangıcı

4 Şubat 2019 Pazartesi

23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2019 Salı

Emek ve Dayanışma Günü

01 Mayıs 2019 Salı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2019Pazar

Ders Yılının Sona Ermesi

14 Haziran 2019 Cuma

Ramazan Bayramı

4 Haziran 2019 Salı günü saat 13.00 de  başlar  7 Haziran 2019  Cuma  akşamı sona erer.

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13.00 da başlar. 14 Ağustos 2019 Çarşamba akşamı sona erer.

30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos 2019 Cuma

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı

16 Eylül 2019  Pazartesi

4.Sınıflarda 30 saat zorunlu ders saati olduğu belirlendi. Zorunlu derslerin ders saatleri aşağıda belirtilmiştir.

 

İlköğretim 4.Sınıf Dersleri

Zorunlu Dersler

Haftalık Ders Saati

Türkçe

8

Matematik

5

Fen ve Teknoloji

3

Sosyal Bilgiler

3

Yabancı Dil (İNGİLİZCE)

2

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

2

Görsel Sanatlar

1

Müzik

1

Oyun ve Fiziki Etkinlik

2

Trafik Güvenliği

1

İnsan H. Yurttaşlık ve Demokrasi

2

GENEL TOPLAM

30

4/A Sınıf Öğretmeni Birol ŞAFAK, yıllık ve günlük ders planların yapımında zümre öğretmenlerince ortak hareket edilmesine ve yıllık planların kılavuz kitaplarına göre hazırlanması gerektiğini belirtti. Yıllık planların Eylül ayının üçüncü haftasına kadar zümre olarak ortak hazırlanıp, elektronik ortamda da saklanmasına karar verildi. Yıllık planların bir örneğinin idareye verileceği belirtildi.

            Ünite konularının önceden belirlenen iş takvimi doğrultusunda ve belirtilen sürede işlenerek bitirilmesine karar verildi.

Toplantıda Ünite süreleri aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. Ünitelerin veriliş sırası, ders saati ve tarihleri; yeni müfredata göre belirlenmiştir.

2018/2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

4. SINIFLAR DERSLERE GÖRE ÜNİTE DAĞILIM ÇİZELGESİ

TÜRKÇE

SIRA NO

ÜNİTE

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

1

BİREY VE TOPLUM

17 EYLÜL 2018

12 EKİM 2018

2

ATATÜRK

15 EKİM 2018

09 KASIM 2018

3

SAĞLIK VE ÇEVRE

12 KASIM 2018

07 ARALIK 2018

4

ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK

10 ARALIK 2018

11 OCAK 2019

5

BİLİM VE YAŞAM

14 OCAK 2019

01 MART 2019

6

DEĞERLERİMİZ

04 MART 2019

05 NİSAN 2019

7

GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

08 NİSAN 2019

10 MAYIS 2019

8

DÜNYAMIZ VE UZAY

13 MAYIS 2019

14 HAZİRAN 2019

MATEMATİK

1

SAYILAR VE İŞLEMLER

17 EYLÜL 2018

2

GEOMETRİ

3

ÖLÇME

4

VERİ İŞLEME

FEN BİLİMLERİ

1

YER KABUĞU VE DÜNYAMIZIN HAREKETLERİ

17 EYLÜL 2018

19 EKİM 2018

2

BESİNLERİMİZ

22 EKİM 2018

30 KASIM 2018

3

KUVVETİN ETKİLERİ

03 ARALIK 2018

28 ARALIK 2018

4

MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

31 ARALIK 2018

01 MART 2019

5

AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ

04 MART 2019

19 NİSAN 2019

6

İNSAN VE ÇEVRE

22 NİSAN 2019

03 MAYIS 2019

7

BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

06 MAYIS 2019

17 MAYIS 2019

8

UYGULAMALI BİLİM

20 MAYIS 2019

14 HAZİRAN 2019

SOSYAL BİLGİLER

1

BİREY VE TOPLUM

17 EYLÜL 2018

12 EKİM 2018

2

KÜLTÜR VE MİRAS

15 EKİM 2018

16 KASIM 2018

3

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

19 KASIM 2018

04 OCAK 2019

4

BİLİMİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM

07 OCAK 2019

22 ŞUBAT 2019

5

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

25 ŞUBAT 2019

05 NİSAN 2019

6

ETKİN VATANDAŞLIK

08 NİSAN 2019

10 MAYIS 2019

7

KÜRESEL BAĞLANTILAR

13 MAYIS 2019

14 HAZİRAN 2019

TRAFİK GÜVENLİĞİ

1

TRAFİKTE GÜVENLİK

17 EYLÜL 2018

12 NİSAN 2019

2

TRAFİKTE İLK YARDIM

15 NİSAN 2019

14 HAZİRAN 2019

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

ÜNİTE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

İNSAN OLMAK

17 EYLÜL 2018

12 EKİM 2018

HAK ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK

15 EKİM 2018

07 ARALIK 2018

ADALET VE EŞİTLİK

10 ARALIK 2018

08 ŞUBAT 2019

UZLAŞI

11 ŞUBAT 2019

08 MART 2019

KURALLAR

11 MART 2019

19 NİSAN 2019

BİRLİKTE YAŞAMA

22 NİSAN 2019

14 HAZİRAN 2019

                                                                              www.egitimhane.com

 1. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

4/A Sınıf Öğretmeni Birol ŞAFAK, Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ilk hedefin öğrenci merkezli olması gerektiği kararlaştırıldı. Yapılan eğitim ve öğretimin ezberden uzak, somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenen, özellikle öğrenciyi yaparak yaşayarak öğrenmeye sevk edici olması gerektiği kararlaştırıldı. Uygulanacak yöntem ve teknikler için öğretmenler ellerinde bulunan kaynaklardan yararlanacaklarını söylediler. Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin yeniden okunup incelenmesine, derslere yansıtılmasına ve uygulanmasına karar verildi.

Kullanılacak yöntem ve tekniklerden bazılarını Recep KURU aşağıdaki gibi sıraladı.

Buluş yolu, Soru Cevap, Araştırma İnceleme, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sonuç Çıkarma, Sonuç Cümlesi Yazma, Resimleme, Tahmin Etme, Hangisi Daha Önemli, Röportaj Yapma, Mektup Yazma, Öyküleştirme, Düşündüğünü Söyleme, Yaparak Yaşayarak Öğrenme, Gösterip Yaptırma vb.

 1. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

4-B Sınıf Öğretmen Recep KURU, Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasın önemi belirtildi.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) ile ders planlarının rehber öğretmenlerle işbirliği ile yapılması gerektiği söylendi.

            Örnek ders programı oluşturularak gerek duyulduğu takdirde İngilizce öğretmeninin ders programına göre değişikliğe gidilebileceği belirtildi.

 1. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,

Birol ŞAFAK; Benzer konularda diğer zümrelerle işbirliğine gidilmesi ve zümre öğretmenlerin ortak hareket edilmesi kararı alındı.

 1. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması

4-B Sınıf Öğretmen Recep KURU, Derslerde teknolojinin kullanılarak eğitim - öğretim yapılmasının olumlu ve kalıcı davranışlar oluşturduğunu, çeşitli yazılım ve interaktif CD’ lerin bu amaçla kullanılabileceğini ve zümreler arasında bu gibi eğitim materyallerinin paylaşılabileceğini söyledi. Ayrıca EBA, Morpakampüs, Okulistik vb. sitelerden yararlanılmasının faydalı olacağı dile getirildi.

 1. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması

Girişimcilik bilincini kazandırmaya yönelik çalışmaların planlanmasının önemi vurgulandı. Girişimcilik haftasının etkin kutlanması gerektiği belirtildi.

 1. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi

4/A Sınıf Öğretmeni Birol ŞAFAK,  Öğrencilere Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar vb. derslerinde etkinlik çalışmaları için gerekli olan malzemelerin listesi birlikte yapılıp verilmesi gerektiğini belirtti.

İngilizce Öğretmeni …………….. ünitenin işlenmesine başlamadan önce, ünite ile ilgili ders araç gereçlerinin mutlaka belirlenerek eksik olanların temin edilmesi gerektiğini, ayrıca öğrencilerin geçen seneden kalan ders araç - gereçlerinin öncelikli olarak kullandırılması gerektiğini söyledi.

4-B Sınıf Öğretmen Recep KURU, defterler, kalem, silgi, açacak, cetvel, ucu küt makas gibi acil araç - gereçler aldırılması gerektiğini ve sınıf panolarının da ürünleri sergileme amacıyla mutlaka kullanılması gerektiğini belirtti.

Bu görüşmelerin ardından her sınıfın ve öğretmenin farklı ihtiyaçları olması nedeniyle kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi öğretmenlerin isteğine bırakılmıştır.

            Sınıf kitaplığında bulunan mevcut kitapların elden geçirilmesi ve sınıf kitaplığının yeniden düzenlenmesi iki veya üç öğrencinin sınıf kitaplığında görevlendirilmesi, kitaplık defterinin tutulması, ayrıca okul idaresi ve diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilerek sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, öğretmenin öğrencisine vereceği kitapları daha önceden okuyup incelemesi ve kitaplığa kazandırması ve ondan sonra öğrencilere, dağıtılması, bakanlıkça tavsiye edilen ve öğrencinin seviyesine uygun kitapların temin edilmesi ve okutulması, sınıflarımızda ki sınıf kitaplıklarından karşılıklı olarak yararlanılmasına karar verilmiştir.

            Çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmek için her hafta 1 dersin 4. Sınıflar olarak ortak kitap okuma saati uygulaması yapılmasına karar verildi.

 1. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması

Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem, inceleme ve diğer çalışmalarda beraber hareket edilmesine karar verildi. Ünitelerin işlenişinde faydalanmak ve bilgilenmek, gezip görmek için kütüphane, sağlık kurumu, devlet kurumları gezileri vb. il içi ve il dışı yelere okul idaresinin oluru ile gezi yapılmasına. Öğrencilerin yıl içinde çevre bilinci kazanmasına, Atatürkçülük konularının pekiştirilmesine ve geziler düzenlenmesine, gezi planı hazırlanarak yönetmenliğe uygun hareket edilmesine bu gezilerin ilgili derslerle ilişkilendirerek yıllık plana alınmasına karar verildi.

 1. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması

4/A Sınıf Öğretmeni Birol ŞAFAK; Yazılı değerlendirmeler sonrası sınav analizlerinin yapılması ve zümre öğretmenleriyle paylaşılmasının önemi dile getirildi.

 1. Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması

            Ölçme değerlendirme etkinliklerinden biri olan yazılı değerlendirmelerin aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde yapılması kararlaştırıldı.

UYGULAMA

ZAMANI

I.

Dönem

I.

Dönem

II.

Dönem

II.

Dönem

UYGULAMA

ŞEKLİ

I. Yazılı Sınav

II. Yazılı Sınav

I. Yazılı Sınav

II. Yazılı Sınav

TÜRKÇE

5-9 KASIM

31 ARALIK-

4 OCAK

1-5 NİSAN

27-31 MAYIS

MATEMATİK

12-16 KASIM

31 ARALIK-

4 OCAK

1-5 NİSAN

27-31 MAYIS

FEN BİLİMLERİ

5-9 KASIM

31 ARALIK-

4 OCAK

1-5 NİSAN

27-31 MAYIS

SOSYAL BİLGİLER

5-9 KASIM

24-28 ARALIK

25-29 MART

20-24 MAYIS

TRAFİK GÜENLİĞİ

30 EKİM- 02 KASIM

24-28 ARALIK

25-29 MART

20-24 MAYIS

İNSAN H. YURTTAŞLIK VE DEM.

30 EKİM - 02 KASIM

24-28 ARALIK

25-29 MART

20-24 MAYIS

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

OYUN VE FİZİKİ ET.

 1. Öğrencilerin ilçe, il ve ulusal düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,

Öğrencilerin ilçe, il ve ulusal düzeydeki yarışmalara etkin katılımını sağlanmasını önemi konusunda fikir birliğine varıldı.

 1. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerinin belirlenmesi

Görsel sanatlar, müzik, oyun ve fiziki etkinlikler dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin yetenek dersi olduğunun unutulmaması gerektiği İngilizce Öğretmeni ……………… tarafından belirtildi. Değerlendirme şekil ve sayıları aşağıdaki tabloda belirlendi.

 1. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumunun kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

Birol ŞAFAK, “Türkçe,  Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği ile İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi derslerinden hem yazılı sınav, hem de ders ve etkinliklere katılım notu verilerek; Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerinden ise, her iki dönemde de uygulama sınavları ile ders ve etkinliklere katılım notu verilerek ölçme-değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

4-B Sınıfı Öğretmeni Recep KURU:  “Ders ve etkinliklere katılım ölçeklerini ders saatlerini göz önünde bulundurarak yapacağız. Aynı zamanda ortak yazılı sınavlarla değerlendirme yapacağız.” dedi.

Ölçme değerlendirmede sonuçların 100’lük sisteme göre yapılacağı, bu şekilde daha hassas ve nesnel bir ölçme değerlendirme olanağına kavuşulduğu vurgulandı. 31.01.2018 tarihinde çıkarılan yeni yönetmelikle her dersten en fazla 2 sınav yapılacağı, Mihver derslerde 2. sınavların ortak sınav olarak yapılabileceği kararlaştırıldı. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmasına ayrıca duruma göre sınav tarihlerinde değişiklik yapılabileceği belirtildi. Uygulanacak çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilmiş ve karara bağlanmıştır.

YIL BOYUNCA TÜM DERSLERDEN YAPILACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYILARI

UYGULAMA

ZAMANI

I.

Dönem

I.

Dönem

II.

Dönem

II.

Dönem

UYGULAMA

ŞEKLİ

Yazılı Sınav

Ders ve Etkinlik Katılım

Yazılı Sınav

Ders ve Etkinlik Katılım

TÜRKÇE

2

2

2

2

MATEMATİK

2

2

2

2

FEN BİLİMLERİ

2

2

2

2

SOSYAL BİLGİLER

2

2

2

2

GÖRSEL SANATLAR

Uygulama S.

2

Uygulama S.

2

MÜZİK

Uygulama S.

2

Uygulama S.

2

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

Uygulama S.

2

Uygulama S.

2

TRAFİK GÜENLİĞİ

2

2

2

2

İNSAN H. YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

2

2

2

2

 1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

 Sınıf ortamlarında teknolojik ürünlerin fişlerinin kullanılmadığı zamanlarda çekilmesi gerektiği vurgulandı. Risk taşıyan eşyalar için tedbir alınması gerektiği belirtildi.

 1. 4.sınıf ihtiyaç listesinin ve ders programının belirlenmesi,
 1. TÜRKÇE 96 YAPRAK ÇİZGİLİ DEFTER(kendinden kaplıklı olursa daha kullanışlı olur)
 2. MATEMATİK 96 YAPRAK KARELİ DEFTER kendinden kaplıklı olursa daha kullanışlı olur)
 3. FEN 72 YAPRAK KARELİ DEFTER kendinden kaplıklı olursa daha kullanışlı olur)
 4. SOSYAL 72 SAYFA ÇİZGİLİ DEFTER kendinden kaplıklı olursa daha kullanışlı olur)
 5. İNGİLİZCE 72 SAYFA ÇİZGİLİ DEFTER kendinden kaplıklı olursa daha kullanışlı olur)
 6. Din KÜLTÜRÜ 72 SAYFA ÇİZGİLİ DEFTER kendinden kaplıklı olursa daha kullanışlı olur)
 7. RESİM 35X50 RESİM DEFTERİ büyük boy( 3 adet)
 8. RESİM ÇANTASI 50x70
 9. MÜZİK BÜYÜK BOY
 10. TRAFİK 4O YAPRAK KARELİ DEFTER kendinden kaplıklı olursa daha kullanışlı olur)
 11. 12 RENK KURU BOYA
 12. 12 RENK PASTEL  BOYA
 13. 12 RENK SULU BOYA (KALİTELİ)
 14. ÇITÇITLI ZARF DOSYA  (2 ADETKALİTELİ)
 15. STİCK YAPIŞTIRICI (SOLVENTSİZ VE SAĞLIK KURALALRINA UYGUN)
 16. SULU BOYA KABI 2 BÖLMELİ
 17. CETVEL SETİ KALİTELİ
 18. BESLENME ÖRTÜSÜ
 19. SU KABI ( SULUK YADA İSTEDİĞİNİZ BİR KAP KULLANABİLİRSİNİZ.)
 20. HERZAMAN İÇİN KALEMLİKTE 2 KURŞUN KALEM, UÇLU KALEM , UÇ, SİLGİ , ,SİLGİ, 2 ADET YEDEK KURŞUN KALEMİ OLACAK…
 21. 1 PAKET BÜYÜK BOY ISLAK MENDİL
 22. KÜT MAKAS İYİ KESEN
 23. FLÜT
 24. BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK
 25. ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ
 26. EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI SÖZLÜK
 27. KİTAP KAPLIĞI
 28. ETİKET

                                                                www.egitimhane.com

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

SOSYAL BİLGİLER

FEN BİLİMLERİ

SOSYAL BİLGİLER

FEN BİLİMLERİ

TÜRKÇE

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

SOSYAL BİLGİLER

MATEMATİK

TÜRKÇE

TÜRKÇE

MATEMATİK

MATEMATİK

İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TÜRKÇE

TÜRKÇE

TÜRKÇE

İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TRAFİK GÜVENLİĞİ

TÜRKÇE

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

MATEMATİK

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

GÖRSEL SANATLAR

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

İNGİLİZCE

MÜZİK

4.SINIFLAR DERS PROGRAMI

Not: Ders programı branş öğretmenlerin ders günlerine göre değişiklik gösterebilir.

 1. Dilek ve temenniler

Dilek ve temennilerde, Birol ŞAFAK 2018/2019 Eğitim ve Öğretim Yılında başarılar diledi. Zümre başkanı olarak Recep KURU, Eğitim ve öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun dedi. Alınan kararlara uyulmasına karar verilerek toplantı sona erdi ve öğretmenlerce imza altına alındı.

        Birol Şafak                                               Recep Kuru                                                

4/A Sınıf Öğretmeni                             4 /B Sınıf Öğretmeni                                       İngilizce Öğretmeni

OLUR

07/09/2018

…………………….

OKUL MÜDÜRÜ

2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIFLAR

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU ALINAN KARARLAR

 1. 2018- 2019 Eğitim - Öğretim yılı boyunca Zümre Başkanlığını 4-B Sınıfı Öğretmeni Recep KURU’ nun yapmasına,
 2. Değişen İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin incelenmesine,
 3. Ünite sürelerine dikkat edilmesine,
 4. Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru - cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde uygulanmasına, Atatürkçülük konularının derslerde konulara bağlantı kurularak işlenmesine,
 5. Eksiği görülen öğrenciler için, velinin de işbirliği ile tamamlayıcı çalışmalar yapılmasına,
 6. Sınıf kitaplıklarının oluşturulması ve zenginleştirilmesi çalışmalarının yapılmasına,
 7. Türkçe dersinin haftada bir ders saatinin okuma saati olarak işlenmesine, bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesine ve ödüllendirmelerin yapılmasına,
 8. Ünitenin işlenmesine başlamadan önce, ünite ile ilgili ders araç gereçlerinin mutlaka belirlenerek eksik olanların temin edilmesine, ayrıca öğrencilerin geçen seneden kalan ders araç - gereçlerinin öncelikli olarak kullandırılmasına,
 9. Yıllık çalışma programında belirtilen çalışmaların zamanında yapılmasına,
 10. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince değerlendirme çalışmaları yapılmasına,
 11. Sınıf içinde tutulacak defter ve dosyaların zamanında hazırlanmasına ve işlenmesine,
 12. Eğitim-Öğretimde başarıyı artırıcı hususlara dikkat edilmesine,
 13. Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına
 14. Yapılacak sosyal faaliyetlerde birlikte hareket edilmesine,
 15. Okul – öğretmen – aile ilişkilerinin sağlıklı, etkileşimli yürütülmesine

KARAR VERİLMİŞTİR.

          Birol Şafak                                               Recep Kuru                                               …………………

4/A Sınıf Öğretmeni                             4 /B Sınıf Öğretmeni                                       İngilizce Öğretmeni

OLUR

07/09/2018

…………………….

OKUL MÜDÜRÜ

                    

Yorumlar (0)