2018-2019 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, yıllık planlar, edebiyat dersi yıllık planlar, 2018-2019 edebiyat dersi yıllık planlar,

PDF-DOC-PPT 10.09.2018, 19:29 12.09.2018, 18:42
2018-2019 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı

9. 10. 11. 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planları

2018-2019 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı.docx

2018-2019 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı.docx,

2018-2019 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı.docx ,

2018-2019 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı.docx,

2018– 2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI HASAN CELAL GÜZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIDIR.

AY          : EYLÜL    ( 2 Hafta )

ÜNİTE

1

GİRİŞ

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI- HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA 

OKUMA - ( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME ) KAZANIMLARI

1

17-23

 EYLÜL

2018

5

1.ÜNİTE: 2 HAFTA

   GİRİŞ

1. EDEBİYAT NEDİR?

 • Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve farklı sanatçıların edebiyat tanımları üzerinde durulur.

2. EDEBİYATIN BİLİMLE VE GÜZEL SANATLARLA İLİŞKİSİ

 • Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkileşim üzerinde durulur, bunların birbirlerine kaynaklık ettikleri örneklerle açıklanır.

“Giriş “ üniteleri, ünite tablosunda belirtilen kendi konuları/ kazanımları çerçevesinde ele alınacaktır.

( Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı 2018 müfredatı bkz. sayfa 13,2.madde  )

Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapılır.

3. METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

 • Edebî ve öğretici metinlerin özellikleri üzerinde durulur, sınıflandırmadaki ölçütler açıklanır. Metin türlerinin adları verilir ancak bunlarla ilgili ayrıntıya girilmez.

Dil Bilgisi: Dilin Kullanımdan Doğan Türleri

Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur.

*  Dil    *  Ağız   *  Şive    *  Lehçe  *  Argo   * Jargon

HAFTA

GÜN

SAAT

YAZMA

SÖZLÜ İLETİŞİM

YAZMA KAZANIMLARI

SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARI

2

24-30

EYLÜL

2018

2

3

  YAZMA SÜRECİ

“ Niçin Yazıyoruz? ”

              

                “Nasıl Yazmalıyız?”

Soruları çerçevesinde öğrencilerin serbest metinler yazmaları sağlanır. Farklı yazarların yazma gerekçeleri ve biçimleri üzerinde durularak öğrencilerin yazmanın doğası üzerinde düşünmeleri sağlanır.

 SÖZLÜ İLETİŞİM

İletişim ve Ögeleri

Dilin İşlevleri

       

      İletişim ve ögeleri açıklanır, bunların işlevleri üzerinde durulur.

“Giriş “ üniteleri, ünite tablosunda belirtilen kendi konuları/ kazanımları çerçevesinde ele alınacaktır.

( Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı 2018 müfredatı bkz. sayfa 13,2.madde )

Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapılır.

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme, yaratıcı yazma, kontrollü yazma

  KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,                ARAÇ VE GEREÇLER

Türk dili ve edebiyatı ders kitabı, Türk dili ve edebiyatı yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Etkileşimli tahta, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler…

BELİRLİ GÜNLER

 • Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı: 17 Eylül 2018 Pazartesi
 • SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI:

                                                       “MEB Kazanım Testleri”

 AY: EKİM    (5 Hafta)                                                                         9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

2

HİKÂYE

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA

 OKUMA - ( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME )  KAZANIMLARI

1

1-7

 EKİM

2018

5

2. ÜNİTE: 5 HAFTA

HİKÂYE ( ÖYKÜ )

1.Cumhuriyet döneminden bir olay hikâyesi

Hikâyenin tanımı ve unsurları

(  kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, konu, anlatıcı ve bakış açısı)  hakkında incelenen metinlerle ilişki kurularak bilgi verilir.

2. ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI )EDEBİ METİNLER

A.2.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

A.2. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.2. 4. Metindeki çatışmaları belirler.

A.2. 5. Metnin olay örgüsünü belirler.

2

08-14

 EKİM

2018

5

HİKÂYE ( ÖYKÜ )

2. Cumhuriyet döneminden bir durum hikâyesi

Hikâyenin tanımı ve unsurları

(  kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, konu, anlatıcı ve bakış açısı)  hakkında incelenen metinlerle ilişki kurularak bilgi verilir.                 

A.2. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

A.2. 8. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.

A.2. 9. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.

A.2. 10. Metnin üslup özelliklerini belirler.

A.2. 13. Metni yorumlar.

3

15-21

 EKİM

2018

5

HİKÂYE ( ÖYKÜ )

Olay hikâyesi (Maupassant tarzı) ile durum (Çehov tarzı) hikâyesinin farkları

 İncelenen metinler üzerinden verilir.

Öğrencilerin incelenen metinleri Maupassant ve Çehov’dan tarzların seçilmiş birer hikâye ile karşılaştırmaları sağlanır.                                               

A.2. 10 Metnin üslup özelliklerini belirler.

A.2.11 Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.

A.2. 13. Metni yorumlar. A.2.14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendir.

4

22-28

EKİM

2018

5

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri

*  İsimler: Metindeki isimleri bulma ve işlevlerini belirleme

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama

  Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

5

29

EKİM

-

04

KASIM 2018

2

3

YAZMA

SÖZLÜ İLETİŞİM

YAZMA KAZANIMLARI

SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARI

HİKÂYE YAZMA ÇALIŞMASI

Özelliklerine uygun hikâye yazma çalışmaları yapmaları sağlanır.

Hikâye yazma çalışmaları dışında incelenen metinlerden edinilen düşünce ve izlenimleri konu alan farklı türlerde yazma çalışmaları yaptırılabilir.

SUNU HAZIRLAMA VE SUNUM

Sunu hazırlamanın temel ilkeleri açıklanır.

(Sunu kapak sayfası hazırlama, Sunu akışı sayfası hazırlama, Sunuda yazı kullanımı, Anahtar kavramları ve önemli bilgileri yansıtma, Punto, yazı karakteri, satır sayısı vb.nin uygunluğu, Sunuda görsel ve işitsel ögelerin kullanımı, Yazı, görsel ve zemin ilişkisi)

Öğrencilerin, Türk edebiyatındaki durum ve olay hikâyeciliği ile ilgili bir sunum yapmaları sağlanır.

B) YAZMA

B.1. Farklı türde metin yazar. B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

B.4. Yazacağı metni planlar. B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar. B.7. İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar.

B.8. Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır. B.10. Yazdığı metni gözden geçirir.

C) SÖZLÜ İLETİŞİM

C.1.2. Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler.

C.1.4. Konuşma metnini planlar.

C.1.6. Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar.

C.1.7 . Konuşmasına uygun sunu hazırlar.

C.1.11. Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır.

C.1.17. Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır.

ATATÜRK İLKELERİ

* Cumhuriyetçilik ilkesi

*Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri,

*Gücünü milletten alması,

*Egemenliğin millete ait olması,

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme, yaratıcı yazma, kontrollü yazma

 KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,                ARAÇ VE GEREÇLER

Türk dili ve edebiyatı ders kitabı, Türk dili ve edebiyatı yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Etkileşimli tahta, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler…

BELİRLİ GÜNLER

 • 29 EKİM PAZARTESİ CUMHURİYET BAYRAMI
 • SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI:

           “MEB Kazanım Testleri” , Hikâye Yazma ve Sunu Değerlendirmesi  ( Ürün dosyasında saklanması)

 

AY: KASIM (  4 Hafta )                                       9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

3

ŞİİR

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA

OKUMA - ( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME )  KAZANIMLARI

1

05-11

KASIM

2018

5

3. ÜNİTE: 5 HAFTA

ŞİİR

 • Cumhuriyet döneminden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir

Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat, mahlas, tapşırma (hakkında metinlerle ilişki kurularak )kısaca açıklanır.

Kazanım çerçevesinde, metinde yer alan söz sanatları açıklanır.

                                                                                                                                              ( bkz. Sayfa 32 )

1.) ŞİİR

A.1.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

A.1.2. Şiirin temasını belirler.

A.1.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.

A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.

A.1.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.

A.1.6. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.

A.1.9. Şiiri yorumlar.

A.1.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

ATATÜRK’ÜN HAYATI

* Atatürk’le ilgili anılar

ATATÜRKÇÜ DÜSÜNCE SİSTEMİ

* Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemi

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR

* Akılcılık ve bilime verilen önem,

* Milli Eğitim , *Eğitimin Önemi

* Milli Eğitimin esasları, *Eğitimin yaygınlaştırılması

*Eğitimde öğretmenin önemi Ve rolü

2

12-18

KASIM

2018

5

 • Cumhuriyet döneminden aruz ölçüsüyle yazılan bir şiir

Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat, mahlas, (hakkında metinlerle ilişki kurularak )kısaca açıklanır.

 • Cumhuriyet döneminden serbest tarzda yazılmış iki şiir

Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat, (hakkında metinlerle ilişki kurularak )kısaca açıklanır.

Kazanım çerçevesinde, metinde yer alan söz sanatları açıklanır.

( bkz. Sayfa 32)

3

19-25

KASIM

2018

5

 • Manzume ve şiir ayrımı (incelenen)örnek metinlerden hareketle açıklanır.

 • Şiir türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

4

26

KASIM

-

02 ARALIK 2018

5

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri

*  Sıfatlar

Metindeki sıfatları bulma ve işlevlerini belirleme

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama

  Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme, yaratıcı yazma, duygulardan hareketle yazma, güdümlü yazma

 KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,                ARAÇ VE GEREÇLER

Türk dili ve edebiyatı ders kitabı, Türk dili ve edebiyatı yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Etkileşimli tahta, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler…

BELİRLİ GÜNLER

 • Kasım ayının I. Haftası “10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası ” 
 • Kasım ayının III. Haftası “24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası”
 • SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI:

                  “MEB Kazanım Testleri” 

 

AY: ARALIK       ( 4 Hafta )                                        9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

3

ŞİİR

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

YAZMA

SÖZLÜ İLETİŞİM

 YAZMA KAZANIMLARI

SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARI

1

03-09 ARALIK 2018

2

3

  Şiir yazma çalışması

   Bir şiire benzeterek dize, beyit, dörtlük, bent yazma veya şiiri devam ettirme gibi çalışmalar yaptırılır.

    ŞİİR DİNLETİSİ

Öğrencilerin ezberledikleri şiirlerden oluşan bir dinleti hazırlaması sağlanır.

B) YAZMA

B.1. Farklı türde metin yazar.           B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

B.4. Yazacağı metni planlar.

B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.

B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.           B.12. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.

C) SÖZLÜ İLETİŞİM

C.1.2. Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler.

C.1.4. Konuşma metnini planlar.

C.1.6. Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar.

C.1.7 . Konuşmasına uygun sunu hazırlar.

C.1.9. Vurgu, tonlama, duraklama vb. unsurlara uygun olarak seslendirme

C.1.11. Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır.

C.1.17. Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır.

ÜNİTE

4

MASAL / FABL

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA 

OKUMA-( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME) KAZANIMLARI

2

10-16 ARALIK

2018

5

4. ÜNİTE: 5 HAFTA     /     MASAL-FABL

 • Türk halk edebiyatından bir masal örneği
 • Doğu edebiyatından bir masal örneği

Masal türünün genel özellikleri açıklanır.

 Masalın tanımı, genel özellikleri, kalıp ifadeler ve masal planı (döşeme- serim-düğüm-çözüm-dilek)

2.)  ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI )EDEBİ METİNLER

A.2.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

A.2. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.2. 4. Metindeki çatışmaları belirler.

A.2. 5. Metnin olay örgüsünü belirler.

A.2. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

A.2. 9. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.

A.2. 10. Metnin üslup özelliklerini belirler.

A.2. 13. Metni yorumlar.

A.2. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

A.2. 15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

3

17-23 ARALIK

2018

5

 • Divan edebiyatından fabl özelliği
 •  Batı edebiyatından bir fabl örneği

                                     

Fabl türünün genel özellikleri açıklanır.

Fabl türünün özellikleri ve fabl yapısı (serim- düğüm-çözüm-öğüt) Türk ve dünya edebiyatındaki önemli fabllar

4

24-30

ARALIK

2018

5

MASAL-FABL

Masal-Fabl-Mesnevi ilişkisi

“Mantıku’t-Tayr”, “Martı”, “Hayvan Çiftliği” ve “Küçük Prens” gibi eserlerin fabl türü ile ilişkisi

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme, metin tamamlama, bir metinden hareketle yazma

 KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,                ARAÇ VE GEREÇLER

Türk dili ve edebiyatı ders kitabı, Türk dili ve edebiyatı yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Etkileşimli tahta, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler…

BELİRLİ GÜNLER

 • SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI:

                   “MEB Kazanım Testleri”  , Şiir Yazma Ve Şiir Dinletisi Değerlendirmesi   ( Ürün dosyasında saklanması)

AY: OCAK     ( 3 Hafta )                                        9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

4

MASAL / FABL

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

YAZMA

SÖZLÜ İLETİŞİM

 YAZMA KAZANIMLARI

SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARI

1

31 ARALIK

2018        -

06

OCAK

2019

3

2

  MASAL/ FABL YAZMA ÇALIŞMASI

 Seçilen mesnevinin günümüz Türkçesiyle yeniden yazılmasına yönelik çalışmalar (yaptırılabilir)

Masal/fabl yazma çalışmalarının dışında incelenen metinlerden edinilen düşünce ve izlenimleri konu alan farklı türde yazma çalışmaları(yaptırılabilir)

*  Dinleme türleri ve etkili dinlemenin ilkeleri

Dinleme türleri ve etkili dinlemenin ilkeleri açıklanır.

Öğrencilerin yazdıkları metinleri sınıfta sunmaları (istenir)

Öğrencilerin çizgi film hâline getirilmiş bir fablı izlemeleri (sağlanır.)

B) YAZMA

B.1. Farklı türde metin yazar.          

B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

B.4. Yazacağı metni planlar.

B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.

B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.  

B.9. Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili kullanır.        

B.12. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.

2.) DİNLEME

C.2. 1. Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.

C.2. 2. Dinlediği konuşmanın konu ve ana düşüncesini tespit eder.

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA

OKUMA-( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME) KAZANIMLARI

2

07-13

OCAK

2019

5

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri

*  Edat, bağlaç, ünlem

Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulma ve işlevlerini belirleme

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama

  Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

A.2.16 Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

3

14-20

OCAK

2019

5

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri

*  Edat, bağlaç, ünlem

Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulma ve işlevlerini belirleme

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama

  Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

A.2.16 Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme, yaratıcı yazma, duygulardan hareketle yazma, güdümlü yazma

 KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,                ARAÇ VE GEREÇLER

Türk dili ve edebiyatı ders kitabı, Türk dili ve edebiyatı yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Etkileşimli tahta, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler…

BELİRLİ GÜNLER

02 OCAK SALI YILBAŞI TATİLİ

 • 18 OCAK 2019 CUMA 1. DÖNEMİN SONA ERMESİ
 • SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI:

                  “MEB Kazanım Testleri”  , Masal / Fabl Yazma Değerlendirme si  ( Ürün dosyasında saklanması)

AY: ŞUBAT  ( 4 Hafta)                                                                            9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

5

ROMAN

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA

 

OKUMA-METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME KAZANIMLARI

1

04-10

ŞUBAT

 2019

5

5. ÜNİTE: 5 HAFTA

ROMAN

 • Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından iki roman

Roman Türü Ve Özellikleri

(  Roman ve roman türleri hakkında genel bilgi verilir. Romanın yapı unsurları üzerinde durulur.)

2. ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI )EDEBİ METİNLER

A.2.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

A.2. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.2. 4. Metindeki çatışmaları belirler.

A.2. 5. Metnin olay örgüsünü belirler.

A.2. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

A.2. 9. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.

A.2. 10. Metnin üslup özelliklerini belirler.

A.2. 13. Metni yorumlar.

A.2. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

A.2. 15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

2

11-17 ŞUBAT

 2019

5

ROMAN

 • Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından iki roman

Roman Türü Ve Özellikleri

(  Roman ve roman türleri hakkında genel bilgi verilir. Romanın yapı unsurları üzerinde durulur.)

3

18-24 ŞUBAT

 2019

5

ROMAN

Romanın hikâyeden ayrılan yönleri

( Romanın hikâyeden ayrılan yönleri üzerinde durulur.)

Dünya edebiyatından bir roman örneğine yer verilir. Bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

4

25

ŞUBAT

-

03

MART

 2019

5

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri

*  Zamir

Metindeki zamirleri bulma ve işlevlerini belirleme

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama

  Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

A.2.16 Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme, kelime ve kavram havuzundan yararlanarak yazma

 KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,                ARAÇ VE GEREÇLER

Türk dili ve edebiyatı ders kitabı, Türk dili ve edebiyatı yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Etkileşimli tahta, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler…

BELİRLİ GÜNLER

 • 04 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ 2. YARIYIL BAŞLANGICI
 • DEĞERLENDİRME: ÖĞRENCİ KİTAP OKUMA VE DEĞERLENDİRME FORMUNUN DOLDURULMASI 

( Ürün dosyasında saklanması)

AY: MART  (  4 Hafta)                                                             9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

5

ROMAN

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

YAZMA

SÖZLÜ İLETİŞİM

 YAZMA KAZANIMLARI

SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARI

1

04-10 MART 2019

3

2

Roman yazma çalışması

   Aşağıdaki Yazma Çalışması Yapılır:

( Bir romanın bir kesitini bakış açısı ve anlatıcıyı değiştirerek yazma )

Bakış açısı veya anlatıcı değişikliğinin romanın içeriğine ve anlatıma etkisinin değerlendirilmesi sağlanır.

 • HAZIRLIKLI KONUŞMANIN AŞAMALARI

Hazırlıklı konuşmanın aşamaları kısaca açıklanır.

B) YAZMA

B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

B.4. Yazacağı metni planlar.

B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.

B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.

C.1. 3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.

C.1. 4. Konuşma metnini planlar.

ÜNİTE

6

TİYATRO

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA 

OKUMA-( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME) KAZANIMLARI

2

11-17 MART 2019

5

6. ÜNİTE: 5 HAFTA

TİYATRO

Cumhuriyet döneminden bir tiyatro  (trajedi) örneği

Tiyatro ve tiyatro türleri hakkında genel bilgiler verilir.

Temel tiyatro terimleri açıklanır.

A.3. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

A.3  2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

A.3. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.3. 4. Metindeki çatışmaları belirler.

A.3. 5. Metindeki olay örgüsünü belirler.

3

18-24 MART 2019

5

TİYATRO

Cumhuriyet döneminden bir tiyatro  (komedi) örneği

Tiyatro türleri hakkında genel bilgiler verilir.

Cumhuriyet döneminden bir tiyatro  (dram) örneği

                                              Tiyatro türleri hakkında genel bilgiler verilir.

A.3. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

A.3. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

A.3. 8. Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.

A.3. 9. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.

A.3. 11. Metni yorumlar.

4

25-31 MART 2019

5

TİYATRO

Dünya edebiyatından bir tiyatro örneğine yer verilir.

Bu örneğin   incelenen   metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

A.3. 12. Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

A.3. 13. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme, metin tamamlama, bir metinden hareketle yazma

 KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,                ARAÇ VE GEREÇLER

Türk dili ve edebiyatı ders kitabı, Türk dili ve edebiyatı yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Etkileşimli tahta, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler…

BELİRLİ GÜNLER

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

 • SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI:

                   “MEB Kazanım Testleri”  , Roman Yazma Değerlendirmesi   ( Ürün dosyasında saklanması)

AY: NİSAN     ( 4 Hafta)                                                               9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

6

TİYATRO

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

YAZMA

SÖZLÜ İLETİŞİM

 YAZMA KAZANIMLARI

SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARI

1

01-07

NİSAN

 2019

2

3

KISA OYUN YAZMA ÇALIŞMASI

  Öğrenciler gruplara ayrılır ve her grubun 3-5 dakikada oynanabilecek komedi, dram, trajedi türlerinde kısa bir oyun yazması sağlanır.

 KISA OYUN SAHNELEME

Rol dağılımı yapma

Sınıf imkânları dâhilinde sahne ve dekoru düzenleme

Yazılan kısa oyunu sahneleme               ve değerlendirme

B) YAZMA

B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

B.4. Yazacağı metni planlar.

B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.

B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.

C.1. 8. Konuşma provası yapar.

C.1. 9. Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek konuşur.

C.1. 10. Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır.

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA 

OKUMA-( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME) KAZANIMLARI

2

08-14

NİSAN

 2019

5

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri

*  Zarf

Metindeki zarfları bulma ve işlevlerini belirleme

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama

  Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

A.3. 14. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

ÜNİTE

7

BİYOGRAFİ / OTOBİYOGRAFİ

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA 

OKUMA-( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME) KAZANIMLARI

3

15-21

NİSAN

 2019

5

7.ÜNİTE: 3 HAFTA

BİYOGRAFİ / OTOBİYOGRAFİ

 • Cumhuriyet döneminden bir otobiyografi

Otobiyografi konusu işlenirken monografi, özgeçmiş/ CV, hal tercümesi ve portre den kısaca bahsedilir.

 • Divan edebiyatından bir tezkire
 • Hikâye ve romanda biyografi ve otobiyografiden yararlanıldığı üzerinde durulur.

4. BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER

A.4 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

A.4. 3. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar.

A.4. 4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler.

A.4. 5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler.

A.4. 9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. A.4.13 Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

4

22-28

NİSAN

 2019

5

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri

*  Fiiller,

Metindeki fiilleri bulma ve işlevlerini belirleme

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama

 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

A.4. 15. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme, metin tamamlama, bir metinden hareketle yazma

 KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,                ARAÇ VE GEREÇLER

Türk dili ve edebiyatı ders kitabı, Türk dili ve edebiyatı yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Etkileşimli tahta, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler…

BELİRLİ GÜNLER

23 Nisan 2019 Salı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

 • SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI:

      “MEB Kazanım Testleri”  , Kısa Oyun Yazma Ve Sahneleme Değerlendirmesi  ( Ürün dosyasında saklanması )

AY: MAYIS   ( 5 Hafta )                                                  9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

7

BİYOGRAFİ / OTOBİYOGRAFİ

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

YAZMA

SÖZLÜ İLETİŞİM

 YAZMA KAZANIMLARI

SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARI

1

29

NİSAN

-

05

MAYIS

2019

3

2

OTOBİYOGRAFİ YAZMA ÇALIŞMASI

    Edindikleri bilgilerden hareketle öz geçmiş/CV, portre yazmaları sağlanır (İsteyen öğrencilerin çizgi portre yapabilecekleri belirtilir.)

  SÖZLÜ İLETİŞİM

 • Kendini Tanıtma

 • Yakından Tanınan Birini Tanıtma

( İki Anlatım Arasındaki Farklar )

 B.2.Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

B.4 Yazacağı metni planlar.

B.7 İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar.

C.1. 3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.

C.1. 5. Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar.

C.1. 11. Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır.

C.1. 13. Konuşmasının içeriğini zenginleştirir.

ÜNİTE

8

MEKTUP / E-POSTA

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA 

OKUMA-( METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME) KAZANIMLARI

2

06-12

MAYIS

2019

5

8.ÜNİTE:   3 HAFTA

MEKTUP / E-POSTA

 • Cumhuriyet döneminden bir özel,  bir edebî mektup;
 • İki e-posta örneği

Mektup türünün özellikleri açıklanır.

Hikâye, roman ve şiir gibi türlerde mektubun bir anlatım biçimi/tekniği olarak da kullanılması örneklendirilir.

Mektup türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verilir ve inceledikleri metinlerle karşılaştırmaları sağlanır.

E-posta yazarken kişisel bilgilerin güvenlik altına alınması gerektiği vurgulanır.

Özel mektup ve edebî mektup arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenen metinler üzerinden gösterilir.

4.) BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

A.4.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

A.4.3. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar.

A.4. 6. Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler.

A.4.7. Metnin üslup özelliklerini belirler.

A.4.8. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.

3

13-19

MAYIS

2019

5

8.ÜNİTE:   3 HAFTA

MEKTUP / E-POSTA

 • Divan edebiyatından bir mektup örneği
 • Tanzimat Dönemi’nden bir mektup örneği

Mektup türünün özellikleri açıklanır.

Hikâye, roman ve şiir gibi türlerde mektubun bir anlatım biçimi/tekniği olarak da kullanılması örneklendirilir.

Mektup türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verilir ve inceledikleri metinlerle karşılaştırmaları sağlanır.

E-posta yazarken kişisel bilgilerin güvenlik altına alınması gerektiği vurgulanır.

Özel mektup ve edebî mektup arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenen metinler üzerinden gösterilir.

A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.

A.4.10. Metinde yazarın bakış açısını belirler.

A.4.11. Metinde fikri, felsefi veya siyasi akım gelenek veya anlayışların yansımalarını değerlendirir.

A.4. 12. Metni yorumlar.

 A.4.13. Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

A.4.14. Türün ve dönemin /akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

4

20-26

MAYIS

2019

5

MEKTUP / E-POSTA

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri

*  Fiiller,

Metindeki fiilleri bulma ve işlevlerini belirleme

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama

 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

                                                                                                                                   A.4.15 Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

HAFTA

GÜN

SAAT

YAZMA

SÖZLÜ İLETİŞİM

 YAZMA KAZANIMLARI

SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARI

5

27

MAYIS

-

02 HAZİRAN

2019

3

2

  MEKTUP/ E-POSTA YAZMA ÇALIŞMASI

Amaç ve muhatabı belirleme.

İçeriği belirleme.

Hitap ifadesini yazma.

İçeriği yazma.

Selam/sevgi/saygı ifadesi kullanma.

Ad-soyad, tarih, imza, adres yazma.

Dil, yazım ve noktalama hatalarını düzeltme.

Mektubu/e-postayı gönderme

Öğrencilere mektup yazma geleneği üzerine düşünce ve izlenimlerini anlatan bir yazı yazdırılır.

  DİLEKÇE VE TUTANAK YAZMA ÇALIŞMASI

Dilekçe ve tutanak yazmanın kuralları açıklanır.

Öğrencilerin örneklerden hareketle bir dilekçe ve tutanak yazmaları sağlanır.

* AÇIK OTURUM

Açık oturumun genel özellikleri hakkında bilgi verilir.

Öğrencilerin bir açık oturum izlemeleri ve değerlendirmeleri sağlanır.

B) YAZMA

B.1. Farklı türde metin yazar.          

B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

B.4. Yazacağı metni planlar.

B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.

B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.  

B.9. Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili kullanır.        

B.12. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.

2.) DİNLEME

C.2. 1. Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.

C.2. 2. Dinlediği konuşmanın konu ve ana düşüncesini tespit eder.

C.2. 3. Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder.

C.2. 4. Dinlediği konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirler.

C.2. 5. Dinlediklerini özetler.

C.2. 6. Dinlediklerini ön bilgileriyle karşılaştırır.

C.2. 7. Dinlediği konuşmanın tutarlılığını sorgular.

C.2. 8. Dinlediği konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgular.     

                                                            

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme, metin tamamlama, bir metinden hareketle yazma

 KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,                ARAÇ VE GEREÇLER

Türk dili ve edebiyatı ders kitabı, Türk dili ve edebiyatı yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Etkileşimli tahta, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler…

BELİRLİ GÜNLER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı            (  19 Mayıs 2018 Pazar  )

 • SINAVLAR VE DİĞER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI:

      “MEB Kazanım Testleri”  ,  Mektup, Dilekçe Yazma Değerlendirmesi  ( Ürün dosyasında saklanması )

AY: HAZİRAN  ( 2 Hafta )                                                  9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

9

GÜNLÜK-BLOG

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI-HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HAFTA

GÜN

SAAT

OKUMA

OKUMA-METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME KAZANIMLARI

1

03-09 HAZİRAN 2019

5

9.ÜNİTE: 2 HAFTA

GÜNLÜK-BLOG

 • Cumhuriyet döneminden iki günlük örneği
 • İki blog örneği

Günlük, Blog türleri ve özellikleri

( Günlük şeklinde düzenlenen roman, hikâye ve şiirlere örnekler.)

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri

*  Fiiller,

Metindeki fiilleri bulma ve işlevlerini belirleme

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama

 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

4.) BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

A.4.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

A.4.3. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar.

A.4. 6. Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler.

A.4.7. Metnin üslup özelliklerini belirler.

A.4.8. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.

HAFTA

GÜN

SAAT

YAZMA

SÖZLÜ İLETİŞİM

YAZMA KAZANIMLARI

SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARI

2

10-16 HAZİRAN 2019

3

2

  Günlük Yazma /  Blog Oluşturma Çalışması

Günlük yazmada gözlem,  ve kişisel izlenimlerin önemi vurgulanarak öğrencilerden günlük yazması istenir.

Öğrencilerin bir blog oluşturmaları ve başta günlükleri olmak üzere diğer yazılı veya görsel üretimlerini bu blogda paylaşmaları sağlanır.

Günlük / Blog

  Öğrencilerin farklı günlüklerden ve bloglardan seçtiği metinlerden bir sunu hazırlama

B) YAZMA

B.1. Farklı türde metin yazar.          

B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

B.4. Yazacağı metni planlar.

B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.

B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.  

B.9. Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili kullanır.        

B.12. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.

C) SÖZLÜ İLETİŞİM

C.1.2. Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler.

C.1.4. Konuşma metnini planlar.

C.1.6. Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar.

C.1.7 . Konuşmasına uygun sunu hazırlar.

C.1.11. Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır.

C.1.17. Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

ARAÇ VE GEREÇLER

 Türk dili ve edebiyatı ders kitabı, Türk dili ve edebiyatı yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Etkileşimli tahta, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler…

BELİRLİ GÜNLER

 • Ramazan Bayramı (4,5,6,7 Haziran 2019 (3,5 gün) ) ,
 •  14 Haziran 2018 Cuma 2018-2019 Öğretim Yılının Sonu
 • DEĞERLENDİRME: “MEB Kazanım Testleri”  ,  Günlük  Yazma Değerlendirmesi   ( Ürün dosyasında saklanması )

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

Genel Amaçlar

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin;

Türk edebiyatının ve kültürünün temel niteliklerini, önemli sanatçılarını ve eserlerini tanımalarını; Türk dilinin inceliklerini keşfetmelerini; anlama, anlatma ve eleştirel düşünme becerileri ile estetik zevk düzeylerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ile 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri”ne uygun olarak bu programla öğrencilerin;

• Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için ifade ettiği anlamı kavramaları,

• Edebî metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanımaları, Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmaları,

• Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin örnekler üzerinden tanımaları,

• Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlâki, kültürel ve evrensel değerleri tanımaları ve benimsemeleri,

• Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserleri yapı, tür, dil, içerik, bakış açısı gibi yönlerden değerlendirerek estetik zevk düzeylerini geliştirmeleri,

• Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirerek okuma alışkanlığı kazanmaları,

• Duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirmeleri ve yazma alışkanlığı kazanmaları,

• Dinlediğini anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri,

•Metin üzerinde imla ve noktalama çalışmaları yaparak dilini en iyi şekilde öğrenme,

• İletişim araçları vasıtasıyla karşılaştıkları görsel ve işitsel metinlere karşı eleştirel bir bilinç kazanmaları amaçlanmaktadır.

NOT:

1. Yıllık Plânın “saat” kısmında gösterilen ders saatleri çeşitli tatiller ve bunların öğretmenlerin haftalık ders programına farklı biçimde yansıması nedeniyle değişebilir. Öğretmenler; ders saatlerinin artması durumunda, işlenen konuyu pekiştirici bir takım çalışmalar yaparak, azalması durumunda da konunun işlenişini hızlandırarak gerekli önlemleri alacaklardır.
2. Bu plânın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmıştır;

a. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “ Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı (9-12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı 2018 ” ,
b. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

c. 2488 sayılı Tebliğler dergisindeki Atatürkçülük konuları,

d. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi,

3. 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Kararları dikkate alınmıştır. Sınav tarihleri her dönem başında Zümre Başkanları Kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir.

4. 2551 ve 2575 sayılı Tebliğler dergilerinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye uygun olarak, Türk Dili ve Edebiyatı zümresince hazırlanmıştır.

5.E-müfredat sisteminde belirtilen haftalara göre hazırlanmıştır.

DERSİN İŞLEYİŞ ESASLARI

             1. Bu çalışmaların kapsamı detaylı olarak Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programında açıklanmıştır.

             2.  Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin işlenmesi okuma, yazma ve sözlü iletişim çalışmaları olmak üzere üç temel aşamada gerçekleştirilir.

             3.  Her ünitede, belirlenen metinler üzerinden okuma çalışmaları tamamlandıktan sonra yazma ve sözlü iletişim çalışmaları yapılır.

             4.  Dilbilgisi konu anlatımına girilmeyecek, gerektiğinde hatırlatma amaçlı kısa açıklamalar yapılacaktır.(bkz program s.13/5.madde)

             5.  Dil bilgisi konuları ünitelerde belirtilen sıralamaya uygun biçimde, metinlerle ilişki kurularak ve metnin anlamını oluşturan, etkileyen, destekleyen yönleri öne çıkarılarak işlenir.                       

             6.  Planda yazma ve sözlü iletişim çalışmalarının ders saati dağılımı öneri niteliğindedir. Zümreler değişiklik yapabilir.

             7.  Kazanımlar ünitenin özelliklerine göre sıralanmıştır. 9.Sınıfları kapsamayan kazanımlar dışında tüm kazanımlara yer verilmiştir.

          

                              

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

                                                                                                 

         

                     Ekrem YEKREK                                                             Murat KAYA                                                                               Ali Kadir BİRDAL                                                            

        ( Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )                           (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )                                       (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )

            Hurşit ASLAN                                                               Tanzer DURSUN                                                                           Berna ÖZCAN    

        (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )                            (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )                                       (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )

                                                                                                   .09.2018

                                                                                                                      UYGUNDUR

                                                                                                                      Cihan BALDAN

                                                                                               Okul Müdürü


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, yıllık planlar, edebiyat dersi yıllık planlar, 2018-2019 edebiyat dersi yıllık planlar,


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, yıllık planlar, edebiyat dersi yıllık planlar, 2018-2019 edebiyat dersi yıllık planlar,


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlar, yıllık planlar, edebiyat dersi yıllık planlar, 2018-2019 edebiyat dersi yıllık planlar,

Yorumlar (0)