2018-2019 Çalışma Takvimi, Önemli Günler ve Haftalar

2018-2019 Çalışma Takvimi, Önemli Günler ve Haftalar

PDF OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ: 2018-2019 çalışma takvimi.pdf

MEB 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının Başlangıcına İlişkin Basın Açıklaması
(Haziran 2018)

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağı ilgi (c) Genelge ile belirlenmiştir. Bu eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a ve b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Buna göre:

1- 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci kanaat dönemi, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecektir.

b) Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 
10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

c) Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 ile 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

ç) İkinci kanaat dönemi, 04 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecektir.

2- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi; yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

3- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.

Bilgilerinize rica ederim.

Not:  Öğretmenlerimiz için 1 Eylül'de başlayacak olan seminer ve meslekî çalışmalar, öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda istedikleri il ve ilçe  milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecektir.

2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

DÖNEMLER

TARİHLER

SÜRE

HAFTALAR

1. Dönem

17 Eylül 2018 - 18 Ocak 2019

90 Gün

18 Hafta

Yarıyıl Tatili

21 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019

10 Gün

2 Hafta

2. Dönem

04 Şubat 2019 - 14 Haziran 2019

90 Gün

18 Hafta

2018-2019 DERS YILI SÜRESİ

Ders Yılı Süresi: 180 Gün

BİRİNCİ DÖNEM

  • EYLÜL 2018 – 10 GÜN
  • EKİM 2018 – 23 GÜN
  • KASIM 2018 – 22 GÜN
  • ARALIK 2018 – 21 GÜN
  • OCAK 2019 – 14 GÜN

Toplam: 90 Gün

İKİNCİ DÖNEM

  • ŞUBAT 2019 – 19 GÜN
  • MART 2019 – 21 GÜN
  • NİSAN 2019 – 22 GÜN
  • MAYIS 2019 – 22 GÜN
  • HAZİRAN 2019 – 6 GÜN

Toplam: 90 Gün

Ramazan Bayramı Tatili : 4, 5, 6, 7 Haziran 2019 tarihlerinde olup 3,5 gündür.

Kurban Bayramı Tatili : 10, 11, 12, 13, 14 Ağustos 2019 tarihlerinde olup, 4,5 gündür. Bu tatil 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı dışında kalmaktadır.

Not : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmi tatil günleri Yönetmelik gereği işgünü olarak sayılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair:

MADDE 15 - (1) Ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci yarıyıl ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak milli eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair:

MADDE 5 - (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır.

Yorumlar (0)