En Etkileyici Özlü Sözler, Kısa Özlü Sözler, En Güzel Sözler, Efsane Sözler

En Etkileyici Özlü Sözler, Kısa Özlü Sözler, En Güzel Sözler, Efsane Sözler

En Etkileyici Özlü Sözler, Kısa Özlü Sözler, En Güzel Sözler, Efsane Sözler

Dünyada her şeyi bir gün acı ile kaybetmek için yaşıyoruz. (Schiller)

İnsan da ağaca benzer, ne kadar yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o kadar yaman kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinliğe, kötülüğe… (Nietzche)

Bir ulusun yükselmesi ev ve aile sevgisine bağlıdır. (Charles Dickens)

Hiç kimse bir alışkanlığa veda etmek cesaretini gösteremez. (Balzac)

Bir ana yüreği dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. (Balzac)

Milyoner kasasını, hırsız mahzenini, feylesof kitabını ve âşık kalbini… Aynı heyecan ve korkuyla açarlar. (Cemil Sena Ongun)

Atanın evlada sevgisi yukarıdan aşağıya akarmış da, evladın ataya sevgisi aşağıdan yukarıya akarmış. (Atasözü)

Efsane Sözler

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler. (Craesus)

Vicdansız bilim, ruhun çöküntüsüdür. (Rabelais)

Gençler, ihtiyarların aptal olduklarını sanırlar, ama ihtiyarlar, gençlerin aptal olduklarını bilirler. (George Chapman)

Yalnız topla, tüfekle değil, iradenle de cesur olacaksın; fena şeyleri yapmamak için cesur, inandığın, doğru bildiğin şeyi yapmak için, öldürseler bile cesur olacaksın. (Halide Edip Adıvar)

Çalışmak ve iyilik etmek, Tanrı’nın bize öyle bir ihsanıdır ki, seven ve bedbaht olan kalplerde aşkın yerini tutar. (Goethe)

Çocukların mazisi ve istikbali yoktur; bizlerin aksine bugünlerinden zevk alırlar. (La Bruyere)

Edepsiz takımı içinde sözü dinlemeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. (Sâdi)

Dahiler, çağlarını aydınlatmak için yanmaya mahkûm göktaşlarıdır. (Napoleon)

Demokrasi, “Ben de senin kadar iyiyim,” demek değil; “Sen de benim kadar iyisin,” demektir. (Theodor Parker)

Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. (Niyazî-i Mısrî)

En büyük devletler gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır. (Çiçero)

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah (Ziya Paşa)

Dertlerini dökecek dostları olmayanlar, kendi yüreklerini kemiren yamyamlardır. (Bacon)

Yastık diye başını ateşe dayayan, yatak diye yılanların üzerinde yatan bir adam, emniyet ettiği bir dostundan düşmanlık sezen bir adamdan daha rahat uyur. (Beydeba)

Güzel Efsane Sözler

Dosttan beklenen, yanlış hareket ettiğimizde yanımızda olmasıdır. Hareketimiz doğru iken, herkes yanımızda olur. (Mark Twain)

Geh safa budu gönül âyinesi gâh keder, Böyledir hâl-i cihan böyle gelir böyle gider. (Yetim Ali Çelebi)

Güzel Efsane Sözler

Dünyada zorluk dörttür: Yalnız başına ihtiyarlık, gurbette hastalık, yokluk içinde borç, yolculukta uzun yol. (İbn al- Mukaffa)

Dostu severim ama düşman da işe yarar. Dost gücümü gösterir, düşman da ödevimi.

İkbal anında küstah olan kimseler, idbar halinde daima zayıf ve korkaktırlar. (Fenelon)

Eski elbiseler eski dostlar gibidir. (Victor Hugo)

Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha göremedim. (Konfüçyüs)

Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça bir iştir. (Çehov)

Felsefe, düşüncenin mikroskobudur. (Victor Hugo)

Gece, sevgilinin endamını olduğundan daha güzel, düşmanını daha kuvvetli, derdini daha büyük, mutlu olanı daha küçük gösterir. (Mikszath)

Hiç hakikatin feryadı hayalin kulağına girer mi? (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

Başkalarının gururuna tahammül edemeyişimiz, kendi gururumuzu incittiği içindir. (La Rochefoucauld)

Baştanbaşa günahlarla dolu olan bir hayatın kefareti, ancak yoksulluk ve hakirlik içinde ödenir. (Schiller)

Bir haberin gönül inciteceğini biliyorsan, sen sus, başkaları söylesin. (Sadi)

Cehl ölmeli, zulm ölmeli, hakk bulmalı kuvvet; Hakkın yüzü güldükçe gülümser beşeriyet… (Tevfik Fikret)

Halkın karakteri oynaktır, onları bir fikre sürüklemek kolay ama onda tutmak zordur. (Machiavelli)

İlk hata saflığın, fakat sonrakiler suçun ürünleridir. (Oliver Goldsmith)

Gözler az gördüğü, kulaklar az duyduğu sürece hayal gücü artar. (Stefan Zweig)

Hayat daima düzde gitmez, ara sıra çıkılır, çok kere inilir. (Chateaubriand)

Elden gittikten sonra geri döndürülmesi imkansız olan şeyler dörttür: ansızın ağzından çıkan bir söz, yaydan fırlayan bir ok, olmuş bir kaza, boşuna harcanan bir ömür. (Feridüddin Attar)

Her beşik içindekine sorar: “Nereden?” ve her kefen sorar: “Nereye?”

Bir kartalın kırık kanadını onaran, onun pençesinden sorumludur. (Victor Hugo)

Anlamlı Efsane Sözler

Efsane anlamlı sözler yazımızı da beğeneceğinizi umuyorum.

Zaman, o hırsızların en belalısı, Çalmış güzelin nesi var nesi yoksa. (La Fontaine)

Hürriyet ağacı, yalnız zalimlerin kanıyla sulandığı zaman büyür. (Bertrand Barere)

İftira kötü köpek gibidir, kaçanın ardından ürür, pervasızca yüzüne baktın mı sesini keser. (G. Csiky)

Deniz fırtınalarında olduğu gibi, ihtilallerde de, sağlam değerler dibe giderken dalgalar hafif şeyleri suyun yüzüne çıkarır. (Balzac)

Sakin, lekesiz, zevkli bir hayattan sonra gelen ihtiyarlık rahat ve tatlı olur. (Cicero)

Erkeklerin iltifatlarının altında daima gizli bir elde etme arzusu saklıdır. (Paul Geraldy)

Birinin gönlünü bir kere kırdın mı, sonra yüz türlü iyilik etsen de, o bir tek kırgınlığın öcünden sakın. (Sadi)

İnsan er geç toprak olmak için yaşıyorsa haz ve eleme ne lüzum var? (Upanishad)

Hiçbir şey, yüksek bir mevkiye yükselen alçak biri kadar can sıkmaz. (Claudian)

İradesiz düşünce, zihne arız olan bir derttir, düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir, bu ise, rüzgârı zapt etmekten de zordur. (Gandhi)

En emin işler şöhret hırsına, onura, gösteriş arzusuna dayananlardır; bu duygular hiçbir zaman ölmez. (Balzac)

Yine ben bir öğüt aldım pirimden, İyilik ettiğinden sakın kendünü. (Köroğlu)

Aşağılık insanlara iyilik etmek, denize su taşımaya benzer. (Cervantes)

Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur. (Hafız)

Bir kadın ya kendi yaşamını sürdürmek için yaşar, ya da yaşamadığına yakınmak için. (A. H. Lawrence)

Hepimizin her şeye gücü yetmez. Şerit arşınlamak çerçilere, dilencilik etmek keşişlere, dört bir yana pislemek kuşlara, takır takır çene çalmak da kadınlara mahsustur. (Anatole France)

Kadını olmayan köy evi, teki kaybolmuş çarığa benzer. (Alexis Kivi)

Çiçek koku vermek, ateş ısıtmak, kadın da mesut etmek için yaratılmıştır. (G. Gardony)

Kadın çok defa en çok hoşlandığı şeye dudak büker. (Shakespeare)

Güzel ve erdemli kadın, bizim uçsuz bucaksız ahlak çölümüzü gçller ve iki tarafı söğütlü yollarla bezeyen bir sebeptir. (A. Renan)

En Güzel Efsane Sözler

Gökten yere on iki kilo namus yağmış, on birini kadınlar almış. (Korsika Atasözü)

Eğer bir müminin kalbin kırarsan, Hakk’a eylediğin secde değildir. (Yunus Emre)

Her yerde kalpsiz insanlar, onların yanı sıra da ızdırap çekmiş şefkatli yürekler vardır. (Maurice Rostand)

Ayağının altındaki karıncanın halini bilmiyorsan, unutma ki, filin ayağı altında da sen öylesin. (Sadi)

Haset, başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir. (Cenap Şahabettin)

Haset demokrasinin temelidir. (Bertrand Russell)

Elimde olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim. (Horace)

Kadınlar gençlik için; yemek doymak içindir. Dostlar, cemiyet için; seyahatler öğrenmek için; ev, çiçek, taş ve antika şeyler, satın almak içindir. Bunlar sonra insanı fazla ilgilendirmezler. Ama kitaplar, hem gençlik, hem ihtiyarlık, hem hastalık, hem açlık, hem soğuk, hem rüzgâr, hem yağmur içindir. (Yuan Meai)

Üç şeyi sıfır saymak gerekir: İçinde su akmayan ırmak, hükümetsiz bir memleket ve kocasız bir kadın. (Beydeba)

Komşudan, kraldan ve kadınlardan hiç bahsetmeye gelmez. (A. De Musset)

İnsanlar çoklukla, nankör, değişken, içten pazarlıklı, ürkek ve doymak bilmez yaratıklardır. (Machiavelli)

Uzunca bir müddet konuşan herhangi bir adam, kendisine inananlar bulur. (Stevenson)

Benzer Sözler : En Güzel Sözler, En Güzel Anlamlı ve Kısa Sözler, Sevgiliye Güzel Sözler

Kim etrafa korku salarsa, kendisi de korkusuz değildir. (Epikuros)

Köleliğin beteri, kendisinin kölesi olmak değil midir? (La Fontaine)

Köpekler boğuşurken birbirlerini ne kadar çok ısırırlarsa o kadar kızarlar. (Tolstoy)

Âdemoğlu hilebazdır kimse bilmez fendini, Sen kime iyilik edersen sakın ondan kendini.

Padişahlığın dört şartı vardır: Hikmet, iffet, cesaret, mertlik. (Câmi)

Kuvvet her şeye hükmedebilir; fakat zaferleri pek kısa ömürlüdür. (Lincoln)

Kurdun yumuşaklığına, at cambazının sözlerine, delikanlı sevgisine, fahişenin yeminine inanan kimse delidir. (Shakespeare)

Bizden başka bilen olmadığı zaman kusurlarımızı pek çabuk unuturuz. (La Rochefoucauld)

Hayat alışverişinde biz meziyetlerimizden ziyade kusurlarımız yüzünden hoşa gideriz. (La Rochefoucauld)

Yeryüzünde hüküm süren kuvvet, hayal kuvveti değil, ölüm kuvvetidir. (Bernard Shaw)

En Anlamlı Efsane Sözler

Ey Âdemoğlu, ihtiyacından fazla kazandığın şeyi başkası için biriktirmedesin. (Hz. Ali)

Mevki insanın ya iyiliğini ya da kötülüğünü meydana çıkarır. (Bacon)

İnsanın doldurduğu kaplar içinde en muzır kap, kendi karnıdır. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

İhtiraslarımızdan her birinin, hatta aşkın bile, bir midesi vardır, bunu çok doldurmamalıdır. (Victor Hugo)

Hakk Teâlâ kimseyi bir ferde muhtaç etmesin, Yoksa halkın ettiği ihsana değmez minneti. (Şinasi)

Hiçbir kitap bahtlı olmayı öğretmez. Ah, saadet bir bilgi olsaydı! O zaman bir mesele kalmazdı! (Lermontov)

Yatağım her gece böyle soğuk, Saadet bu ömrün neresinde? (Cahit Sıtkı Tarancı)

Mes’ut olduğumuz zaman daima iyi oluruz; fakat iyi olduğumuz zaman daima mes’ut değilizdir. (Oscar Wilde)

Bütün bahtsızlıklar yokluktan değil, çokluktan ileri gelir. (Tolstoy)

Aşkın hissî ifadesi müziktir. (Unamuno)

Nankörlük gururun kızıdır. (Cervantes)

Neşe çoğu zaman derin acıları saklamak üzere bir çabadır. (George Sand)

Yapacağın işte nefsinle meşveret etmek ve ne derse aksini yapmak kemaldir. (Mevlana)

Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten ancak hayatın zahmetleridir. (Goethe)

Alelade otlar, iki ay içinde yetişir. Fakat kırmızı gül, ancak bir yılda yetişir. (Mevlana)

Bir babanın oğluna karşı öfkesi, evladın babasına olan en sıcak sevgisinden daha tatlıdır. (Montherlant)

Verdiği öğüdü bizzat tutan, bunu başkalarına da dinletebilir. (Feridüddin Attar)Dinlemeyeceklerini bilsen dahi, öğüt olarak ne biliyorsan söyle. (Sadi)

Ölmek kaderde var bize ürküntü vermiyor. Lakin vatandan ayrılışın ıstırabı zor. (Yahya Kemal Beyatlı)

İnsan, ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendinin öleceğine inanmak istemez. (Namık Kemal)

Ölüm eski bir şeydir ama, her insana yen, görünür. (Turgunyev)

Ölüm, insanı kızdıracak derecede eşitçidir. (E. Renan)

Sizi övenlerin suratlarına toprak saçın. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

İnsanın çocukları ile övünmesi, kendisiyle övünmesi demektir. (Somerset Maugham)

Elimdeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir. (J. J. Rousseau)

Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar. (Ostrovski)

Her birimizin yaptığı, rolünü oynamaktır sade. Hepimiz aktörüz… Maskeliyiz… Ve komiğiz… (Unamuno)

Ruh ihtiyar doğar fakat gençleşir, hayatın komedisi bu. Vücut da genç doğar git gide ihtiyarlar. Bu da hayatın trajedisi. (Oscar Wilde)

Sabır güzeldir, fakat yoksullarda olursa daha güzel olur. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

İkbal sarhoşu en çabuk ayılan bir sarhoştur; masa başındaki koltuğunu altından çeker çekmez süt dökmüş kediye, sarığı alınmış hocaya, karaya vurmuş balığa, gerdeğe girmiş alığa veya zifaf odasından çıkan hadıma döner, sünepeleşir. (Refik H. Karay)

Kızların sevdası, sepete konmuş su gibidir, akar gider. (Enrique Larreta)

Sevmek, devam eden en güzel huyum, İnsan bir kere sever hayatında. (Cahit Sıtkı Tarancı)

Çömlekçi çanağı ateşte, doğru insan mihnette tecrübe edilir. (Plautus)

İnsan, sırlarını kendinden yüksek olanlardan çok kendinden aşağı olanlara açar. (Balzac)

Bilmediğin şeyi sor, sorma zilleti, bilme şerefine giden yolda kılvuzundur. (Sadi)

Kimler vefa gördü kahbe dehirden, Baykuş viraneyi bekler kahırdan, Dostun sözü acı gelir zehirden. (Feryadî)

Sözün dikildiği yer, gönüldür; ısmarlandığı yer düşüncedir, onu kuvvetlendiren akıldır, meydana çıkaran dildir; bedeni harflerdir, canıysa anlamı; süsü, düzenli söylenmesidir; düzgünlüğüyse doğru oluşu. (Hz. Ali)

Alçakgönüllülükle beraber giden suskunluk, yarenliği kolaylaştırır. (Montaigne)

Testisi ister altından olsun, ister topraktan… Temiz su değişir mi? (Sadi)

Talih hakkında emin olabileceğimiz yegane şey, onun mutlaka değişeceğidir. (Wilson Mizner)

Şeytanlar en büyük günahları işletecekleri zaman, bu günahları ilahi bir şekilde göstermekle işe başlarlar. (Shakespeare)

Hayat ve şöhret, tozlar ve bulutlar gibi dağılıp giderler. (Storm)

Talih, yiğitlerden korkar, korkakları ezer. (Seneca)

Talih, kapıları, kaçanlar için değil, kovalayanlar için ta ardına kadar açar. (Shakespeare)

Efsane Sözler Tumblr

Talihsizlik nişanı dört şeydir: Ahmağa fikir danışmak, cahile para vermek, dostların öğütlerini dinlememek, dünyadan ibret almamak. (Feridüddin Attar)

Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan aynı olayların tekrarlanmasından başka bir şey değildir. (Chateaubriand)

Darbımesel, uzun tecrübelere dayanan kısa bir cümledir. (Cervantes)

Herkeste olan dört şeyden dört şey daha meydana gelir: inatçılıktan rüsvalık, öfkeden pişmanlık, kibirden düşmanlık, tembellikten de düşkünlük. (Feridüddin Attar)

Üç şey sürekli kalmaz: ticaretsiz mal, münakaşasız bilgi, cezasız saltanat. (Sadi)

İnsanlar ana babalarının ölümlerini unuturlar da topraklarının elden gidişini unutmazlar. (Machiavelli)

İhtirasları alt etmek, silah kuvvetiyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir. (Gandhi)

Umutlarımıza göre vaat eder, endişelerimize göre vaadimizi tutarız. (La Rochefoucauld)

Akıllıların âdeti sükût, cahilin âdeti unutkanlıktır. (Feridüddin Attar)

Öyle kolay bir sanat değildir uyumak. Onun uğruna bütün gün uyanık durmak gerektir. (Nietzche)

Gençlik geçer, aşk söner, arkadaşlık yaprakları dökülür, fakat bir annenin gizli ümitleri baki kalır. (Holmes)

Tırnağın var ise başın kaşı, Kimseden kimseye vefa yoğ imiş. (Karacaoğlan)

En çirkin yalan çocuğa ve halka söylenen yalandır; çünkü her ikisi de kolay kanar. (Sabahattin Eyüboğlu)

Kimsesiz hiç kimse yok, her kimsenin var kimsesi Kimsesiz kaldım yetiş, ey kimsesizler kimsesi!

İnsanların çıkardıkları yasalarla doğa yasaları birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa, yaşama da o kadar zevkli olur. (Voltaire)

Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zeka, kırk yaşında akıl önemlidir. (Benjamin Franklin)

Çok yaşamak elimizde değil, fakat namımızı yaşatmak elimizdedir. (Cenap Şahabettin)

Yemeklerin en kötüsü, tokların çağrıldığı, açların çağrılmadığı düğün yemeğidir. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

İyi yönetimler arasında demokrasi en kötüsü, fakat kötülerin en iyisidir. (Aristoteles)

Her insan başkalarının kalbini okuyabilseydi bulunduğu yerden inmeyi isteyen insanların sayısı yukarı çıkmayı isteyenlerden daha çok olurdu. (J. J. Rousseau)

Efsane Sözler Instagram

Tanrı size bir yüz vermiş, siz kendinize bir tane daha yapıyorsunuz. (Shakespeare)

İlkbahar bir genç kız, yaz bir anne, sonbahar bir dul, kış ise bir kaynanadır. (Leh Atasözü)

En güzel zamanımız ya hayalimizde geçmiş zamanı kurduğumuz, ya hafızamızda maziye konduğumuz zamandır. (Abdülhak Şinasi Hisar)

Zaman yeryüzündeki izleri çabuk siler, fakat ilk aşkın gelip geçtiği gönüldeki izleri asla silemez. (A. De Lamartine)

Servetim olmasını isterim, haksızlıkla zengin olmayı, asla. (Solon)

Cihanın zevkleri, uyuz bir elin kaşınması gibidir, önce kaşınma hoş olur amma, son kaşınmada ele ateş düşer. (Nizami)

Kışın sıcakta oturmak isteyenler, yazın terlemek zorundadır. (Jacobsen)

Kral Sözler, En Güzel Kral Sözler

Yüce kişinin aç kalınca, aşağılık kişinin karnı doyunca saldırısından korkun. (Hz. Ali)

Ne hikmettir, şu dünyaya… Gelen ağlar, giden ağlar… (Seyrânî)

Akılsız kimseler maziden, akıllı kimseler bugünden, deliler de istikbalden bahsederler. (Madame de Deffand)

İnsanların bütün felaketleri, geçimsizlikler, savaşlar, tuzaklar, kan dökmeler hep altını elde etmek arzusundan doğar. (Lukianos)

Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. (John Lyly)

Ayna kendilerine güvenmeyen kadınlar içindir. (Plautus)

En Güzel Kral Sözler

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı bağışlayın. Lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla. (Hz. Ali)

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır; ya kendi aklından yararlanmak ya da başkalarının akılsızlığından yararlanmak. (La Bruyere)

Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver. Çünkü ödünç para veren, çok kere, hem parasından olur, hem dostundan. (Shakespeare)

Ah, böyledir işte bu dünya: Hep küçükler yanar büyükler azıtınca! (La Fontaine)

Hasislikle hayırseverlik aynı sonuçları doğurur, hasisin yeryüzünde biriktirdiği serveti, hayırsever gökyüzünde biriktirmez mi? (Balzac)

Yeryüzünün en büyük imparatoru, menfaattir. (Montesquieu)

Dalgalar, en çok yaladığı duvarları yıkarlar. (Montherlant)

İnsanlar, haklarında söylenenleri bilselerdi, yeryüzünde iki arkadaş bile kalmazdı. (Pascal)

Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir. (Thomas Edison)

Denize düşenin yağmurdan haberi olmaz. (Sâdi)

Her derdin olur çaresi, her inleyen ölmez, Her mihnete bir âhir olur, her gama pâyân (Ziya Paşa)

Devletler kendilerinden başka hâkim ve menfaatlerinden başka yasa tanımazlar. (Albert Sorel)

Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen (Yunus Emre)

Kendi kadrin bilmeyen dostun, kıymetin ne bilür, Merkebin boynuna cevahir takmanın faydası ne? (Kul Nesîmî)

Hayvanlar en anlaşılır dostlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. (George Eliot)

Biz genellikle duvarların emin yaşamamız için değil, gizlice günah işlememiz için bizi çevirdiğini sanırız. (Seneca)

Kısmetindir gezdiren yer yer seni, Göğe çıksan akıbet yer yer seni. (Kemal Paşazade)

En Kral Sözler

Dünyada sabit, devamlı ve kalıcı olmayan şeyler şunlardır: bulutun gölgesi, kötünün dostluğu, kadının sevgisi, yalancının övgüsü, çok mal, saati saatine uymayan zalim hükümdar. (İbn al- Mukaffa)

O kadar yükseklerin hasretini çekmeyelim ki düşüşümüz çok derin olmasın. (Schiller)

Kral Sözler

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına nail ederler. (Atatürk)

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır, Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. (Mehmet Akif Ersoy)

Fazilet; vatanın menfaatlerini ilk sıraya, aileninkileri ikinci sıraya, üçüncü ve sonuncu sıraya da kendimizinkileri koymaktır. (Lucilius)

Namuslu adam erken evlenir, akıllı adam hiç evlenmez. (Cervantes)

Felsefe, bizi bakışları için değil, kendimiz için, güçlü görünmek için değil, güçlü olmak için yetiştirir. (Montaigne)

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir. (Prosper Merimes)

Hepimiz kahkahalarımızı gözyaşlarımızla ödüyoruz .(Peyami Safa)

Ya kırmızı gülden ayrı yaşamalı yahut dikeninin acılarını hoş görmeli. (Sadi)

Balmumundan kanatlara sahip olduğunuz sürece güneşten uzaklaşınız. (Epikletos)

Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin ayakları bile yoktur. (Margaret Cavendish)

Suçlunun beraat ettirildiği yerde, hâkim hüküm giyer. (Publilius Syrus)

Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; yönetmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. (Lord Brougham)

İnsan, ancak kendi hatasını büten, başkalarınınkini de küçülten aynada görebilirse, her iki hata hakkında da haklı bir fikir yürütmeye sahip olabilir. (Gandhi)

Hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var? Bitsin hayırlısıyla, bu beyhude sonbahar! (Yahya Kemal Bayatlı)

Hayat, sevincin hikmeti için çok kısa, ıstırabın bilgisi için çok uzundur. (Eugene O’Neill)

Hayatın değeri, uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. (Montaigne)

Ey hayat! İşte senin şarkın: “Katlan ve öl!”

Dünyada hüma yok olsa bile, baykuşun gilgesine kimse sığınmaz (Sadi)

En güzel özgürlük, kölelerin hayalini kurduğu özgürlüktür, çünkü öylesini kimse görmemiştir. (Bernard Shaw)

Mantıksız ve erdemsiz (onursuz) hürriyet nedir? Kötülüklerin en büyüğü. (Edmund Burke)

Bir ihtilali yarım yapanlar kendilerine mezar hazırlamaktan başka bir iş yapmış olmazlar. (Chateaubriand)

Ünlülerden En Kral Sözler – Kral Sözler

Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan insanlara nasıl boyunduruk vurulabilir? (J. J. Rousseau)

İhtiyarlık, gençliğin bütün zevklerini ölüm tehdidiyle yasak eden bir zorbadır. (La Rochefoucauld)

İyi kalpli sersemler varını yoğunu iltifat toplamak uğruna harcarlar. (Shakespeare)

İntikam alan adam, düşmanından farksızdır, fakat intikama lüzum görmeyen adam düşmanından üstündür. (Bacon)

Şu dünyada soluk alan, yürüyen yaratıklar arasında insandan daha acınacak bir yaratık yok. (Homeros)

İnsanlar ne kadar az düşünürlerse, o kadar fazla konuşurlar. (Montesquieu)

İnsanlarla hayvanlar arasındaki fark şudur; insanlar hayal için, hayvanlar ise hakikat için çarpışırlar. (Gustave Le Bon)

İşler, o işin ehli olmayanlara verilirse, kıyamet yaklaşmış demektir. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

Hayatta zor olan iki şey vardır; Biri, insanın kendisine iyi bir isim yapması, ikincisi ise bu ismi muhafaza etmesidir. (Robert Schumann)

Bir dana binlerce inek arasında kendi anasını nasıl seçer ve bulursa, insanın yaptığı iyilik ve kötülükler de eninde sonunda gelir onu bulur. (Pançatantra)

İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür. (Shakespeare)

Biz hepimiz bir çömlekçinin elindeki çamuru andırırız; hiçbir çömlek de çömlekçiye, “Beni niçin böyle yoğurdun?” diyemez. (Daniel Defoe)

Hiçbir yasa geveze bir kadını konuşmaktan alıkoyamaz. (Remy de Gourmont)

Kadın duyduğuna inanır, erkek gördüğüne. (Marcel Achard)

Bir kadın, bir erkekle ancak şu silsile dâhilinde dost olabilirler; Önce ahbap, sonra sevgili, sonra dost. (Çehov)

Kadınların gözleri keskin, zekâları uyanık, düşünceleri vesveseli olur. (Guy de Maupassant)

Havayı geldiği gibi, rüzgârı estiği gibi, kadını olduğu gibi kabul edin. (Alfred de Musset)

Kadının kötüsü kadar kötü, iyisi kadar da iyi bir yaratık yoktur. (Euripides)

Ümitlerini kadının kalbine bağlayan; dalgaları sürüyor, kum ekiyor ve rüzgârı bir ağ ile yakalamaya çalışıyor demektir. (Saanazaro)

Eğer kalbim, karşılık görmeden sevecek kadar bayağılaşırsa, onu dişlerimle parçalarım. (Napoleon)

Anlamlı Kral Sözler

Herkes felaketlere göğüs gerebilir, fakat bir kimsenin karakterini öğrenmek isterseniz, ona kudret bahşedin. (Cavalcade)

Mümkün olduğu kadar sus yahut zaruri, lüzumlu olan sözleri söyle ve az kelimeyle söyle. (Epiktetos)

Hasetçi için başkasının mutsuzluğundan daha hoş ve başka bir kimsenin mutluluğundan daha katlanılmaz bir şey yoktur. (Spinoza)

İnsan sevgilisini ne kadar çok severse, ona kin beslemeye de o kadar âmâdedir. (La Rochefoucauld)

Okuma ruhu yükseltir! Bilgili bir arkadaş ise onu avutur. (Voltaire)

İnsan her gün ya güzel bir sesi işitmeli ya gönül açıcı bir kitap okumalı yahut güzel bir şeyi seyretmelidir. (Goethe)

Her koca, eşinin bir kadın olup olmadığını gösteren evlilik belgesini yüzünde taşır. (A. Gardony)

Hükmedenler bu cihan mülküne şark-ü garbdan, Ger Süleyman ger Skender cümlesi mihmandır. (Cem Sultan)

Çok şey işitmemiz ve az konuşmamız için iki kulağımız ve bir dilimiz vardır. (Diogrenes Leertiut)

Çok defa korku, yalan söylemesini öğretir. (Alfred de Vigny)

On insan bir sofrada yemek yer, iki köpek bir leşin başında uyuşamaz. (Sadi)

Benzer Sözler : Kur'an'da Adalet Ayetleri ve Adalet Üzerine Hadis-i Şerifler

Sevdiklerimizden gelen kötülük, sevmediklerimizden gelen iyilik kadar acıdır. (Cemil Sena Ongun)

Körler memleketinde şaşıla kral olur. (J. J. Rousseau)

Hükümdarların arkadaş oldukları kimselere karşı vefasızlıkları ve kaybettikleri dostlara karşı üzüntüleri, bir dost kaybettikçe yenisini karşılayan fahişelerin vefasızlığına ve üzüntüsüne benzer. (Beydeba)

Kumarcı zarından, âlim kitabından uzak düştü mü seyreyle gümbürtüyü. (Shakespeare)

İki dişi kurt bir inde barınmaz. (Puşkin)

Hiç kusurumuz olmasaydı başkalarında kusurlar bulmaktan bu kadar zevk almazdık. (La Rochefoucauld)

Küçük kusurlarımızı itiraf edişimiz, büyük kusurlarımızın olmadığına herkesi inandırmak içindir. (La Rochefoucauld)

Kafasızlıklarından başka, aralarında hiçbir bağ olmayan insanların temsil ettikleri birlik, büyük bir güç meydana getiremez. (Cardina de Richelieu)

Para, akıllı insanlara hizmet eder, fkat akılsızlara hükmeder. (Thomas Füller)

Bahçenin gülünde beka ve gül mevsiminde vefa yoktur. (Sadi)

Güzel Kral Sözler

Yemekle dolu olan midede hikmet durmaz. (Zünnûn-i Mısrî)

Mide ve edeb yerinin iffetini korumak kadar, erdemli ibadet yoktur. (Ebû Cafer Muhammed Bakır)

Mutluluk nedir bilen var mı? (Unamuno)

Bu ölümlü dünyada mutlak bir saadet yoktur. Her saadet kendi içinde bir zehir taşır, yahut, dışarıdan gelen bir zehirle zehirlenir. (Çehov)

Asla başkalarının mutluluğuna özenme; çok kimseler var ki senin yaşadığın hayatı arzu ediyorlar. (Câmi)

Kuru mutluluk yavan ekmeğe benzer; insan doyar ama yemek yemiş olmaz. (Victor Hugo)

Dört şey bedbahtlık eseridir: cahillik, tembellik, kimsesizlik, bayağılık. (Feridüddin Attar)

Saz çalmayan tel kadrini ne bilir. (Karacaoğlan)

Nefretler, fikirlerin değil mizaçların çarpışmasından meydana gelir. (Balzac)

İnsan, nefsini feda etmekle insan olur. (Somerset Maugham)

Nasıl dili pas tutmuş bir adam Yunan şarabının tadından bir şey anlamazsa, nasıl bir at, üzerindeki zengin koşumların farkında olmazsa, vurdumduymaz, zevksiz bir ahmak da, içinde yaşadığı nimetlerin tadına varamaz. (Montaigne)

Fevkalade olaylar, fevkalade tedbirler ister. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından, Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir! (Ziya Paşa)

Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmana ya varır ya varmaz. (Sadi)

İhtiyarların öğütleri kış güneşinin ışınlarına benzer; aydınlatır, fakat ısıtmaz. (Vauvenargues)

Ölüm bu; ne hükümdar tanır, ne soytarı; herkesi aynı iştahla yutar. (Victor Hugo)

İnsanın bazısı yaşayıp bazısı ölseydi, ölüm dayanılmaz bir acı olurdu. (La Bruyere)

Yarın yok olacağım. Sevdiklerimi arkada bırakıp gideceğim. Toprak olup er geç unutulacağım. Ah, bunu düşünerek korkuyorum. Adem uçurumundan ürküyorum. Önceleri bu uçurumu görmüyor, duymuyordum. Ve kendimi ebedi sanıyordum. Heyhat!.. (Ali Fuad Başgil)

Ölüm bazen bir ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. (Seneca)

Ne kadar yerinde olursa olsun büyüklere hitab eden her övgü şarlatanlıktır. (Schiller)

Övme gerçek düşüncelerini gizleyenlerin söyledikleri bir yalandır. (Eflatun)

Kral Sözler Kısa

Lekeli bir paranın insana sürekli bir faydası olamaz. (Somerset Maugham)

Nerede para varsa, orada Yahudi vardır. (Montesquieu)

Büyük ruhlar, ızdıraplarına sessizce katlanır. (Schiller)

Rüyalar aynalara benzerler; bazen içlerinde başımıza gelecek şeyleri görürüz. (Moliere)

Kır saçlarla coşkun bir delikanlı kafası taşımaktan daha bayağı bir şey olamaz. (Lessing)

Hayat, felaket, yalnızlık, yüz üstü bırakılmışlık, yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş alanlarıdır. (Victor Hugo)

Sevgi ne kadar büyükse, kederi de o kadar büyük olacaktır. (Spinoza)

Hakiki sevgi, herkesin bahsettiği, fakat pek az kimsenin gördüğü hayaletlere benzer. (La Beeheioucauld)

Bir derdin varsa açabilirsin ağaçlara, Ağaç yaprak verir sır vermez rüzgara. (Cahit Sıtkı Tarancı)

Örümceğin sofrasındaki kebap, ancak sinek olur. (Mevlana)

Babadan gelen asillik insanın gayretini kırar. (Bacon)

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. (Ziya Paşa)

Dinlenmeye layık adam, sözü sadece fikir için, fikri de hakikat ve erdem uğruna kullanan adamdır. (Fenelon)

Gelecek konusunda söylenecek en iyi şey, her şeyin fiyatını bilen ama hiçbir şeyin değerini takdir etmeyen kişinin söyleyecekleridir. (Oscar Wilde)

En büyük suçlar, zaruri olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir. (Aristoteles)

Şöhret kazanmak zorunda olduğumuz bir şeydir, şeref, kaybetmemek zorunda olduğumuz bir şey. (Schopenhauer)

Boş karın şeytanın zindanıdır. Çünkü ekmek derdi, onun hilesine, düzenine manidir. (Mevlana)

Düşüncelerimiz arasında şüpheler, kuşlardan yarasaya benzer; yarasalar gibi hep alacakaranlıkta uçuşurlar. (Bacon)

Talih, kadın gibidir, sertliğe ve cesarete boyun eğer. (Machiavelli)

Talihin lütuflarını gurursuz kabul etmeli ve kedersiz kaybetmelidir. (Marcus Aurelius)

İnsanları, bize geldiklerinde iyi tanıyamayız. Nasıl olduklarını anlamak için onlara gitmeliyiz. (Goethe)

Kara tavuğun da yumurtası ak olur. (Paul Heyse)

Dört şeyde tehlike vardır: sultana yakınlık, kötülerle dostluk, dünya sevgisi, kadın düşkünlüğü.

İnsanlarla artık daha iyi anlaşıyorum; yalnız onları katiyen altın terazisi ile değil, bakkal terazisi ile tartmak lazımdır. (Goethe)

Kral Sözler 2020

Bir insan ticarette kaldıkça, masrafları makul, süsü ölçülü olmalıdır. (Balzac)

Âlem nimetlerle dolu bir bağ olsa fare ve yılan, yine toprak yer. (Mevlana)

İhtiraslar, geminin yelkenlerini şişiren rüzgârdır; bazen gemiyi batırdığı olur, ama onsuz gemi yerinden kımıldayamaz. (Voltaire)

Başkaları için kendinizi unutun. O zaman sizi de hatırlayacaklardır. (Dostoyevski)

Utanmak güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha da güzel olur. (Hazreti Muhammedsallallahü aleyhi ve sellem)

Uykusu, uyanıklığından hayırlı olan kötü yaşayışlı kimse, varsın ölsün. (Sadi)

Ümit bize daima “İleri”, “İleri” der ve bizi mezara götürür. (Madame de Maintenon)

İnsanlar, kötülüğü, arzuları kuvvetli olduğundan dolayı değil, vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar. (John Stuart Mill)

Yalan kadar hiçbir hayvan velûd değildir; bir yalan en aşağı on yalan doğurur. (Cenap Şahabettin)

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge, Ne açar kimse kapım b’ad-ı sabâdan gayrı. (Fuzûlî)

Yasalar, örümcek ağları gibidir; güçsüzleri, yoksulları yakalar, zenginleri, güçlüleri bırakıverirler. (Anacharsis)

On beş yaşında kendimi öğrenmeye verdim; otuz yaşında irademe sahip olabildim; kırk yaşında seziş yoluyla her şeyi kavradım; yetmiş yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine getirebildim. (Konfüçyüs)

Yaşamak neden böyle içler acısı, neden bir uçurumun yanı başından geçen daracık bir yol gibi? (Virginia Woolf)

Bu dünyada kanadı kopmuş kuş, kurumuş ağaç, suyu çekilmiş havuz, dişleri dökülmüş yılan ne ise, fakir insan da odur. (Şudraka)

Sevinç çekingendir, eğlencelerden hiç hoşlanmaz. (Anatole France)

Cumhuriyetler lüks, saltanat idareleri ise fakirlik yüzünden ıkılırlar. (Montesquieu)

Ölçülü eşitliğe dayanmayan, herkese kendi hakkını vermeyen hiçbir yönetim sürekli olamaz. (Aristoteles)

Her şeyin ta tepesine çıkmak iyi şeydir, ama, tepeler ıssızdır, soğuktur, ebedi karlarla kaplıdır. (Andre Maurois)

Muzaffer olduğu zaman kendini yenen; iki kere yenmiş demektir. (Publilius Syrus)

İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

Zaman her adama göre bir başka hızla gider. Zaman kimiyle rahvan, kimiyle tırıs, kimiyle dörtnala gider, kimiyle olduğu yerde durur. (Shakespeare)

Biz insanlar kendimizi kötülemede gösterdiğimiz zekayı hiçbir yerde gösteremeyiz. (Montaigne)

Mevki ile zenginlik çoğu zaman yüz kızartıcı hareketlere karşılık alınan rüşvetlerdir. (John Webster)

Bu dünyada geçirilen zamanda, çektiğimiz kederlerle karşılaştırılınca, sürdüğümüz zevkler bir şey değildir. (Plautus)

En Etkileyici Özlü Sözler

İtaat ettikleri zincirlerden aptalları serbest bırakmak zordur. Voltaire

Dünyada iki farklı insan var, bilmek isteyenler ve inanmak isteyenler. Friedrich Nietzsche

Engelsiz bir yol bulursanız, muhtemelen hiçbir yere gitmez. Frank A. Clark

Beni gerçeklerle іncit ama asla уalanlarla rahatlatma!

İntikam ve aşkta, kadın insandan daha barbardır. Friedrich Nietzsche

Dalgaları durduramazsın, ama sörf yapmayı öğrenebilirsin. Jon Kabat-Zinn

İçinde dans eden bir yıldız doğurmak için kaosun olması gerekir. Friedrich Nietzsche

Zihin paraşüt gibidir. Açık değilse işe yaramaz. Frank Zappa

Hayat gerçekten çok basit, ama biz karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz. Konfüçyüs

Karakter kolay ve sessizce geliştirilemez. Sadece acı ve deneyimiyle ruh güçlenir.

Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Dengenizi korumak için hareket etmeye devam etmelisiniz. Albert Einstein

İşinizi geliştirmek için imkansızı deneyin. Bette Davis

Akıl, doldurulacak bir gemi değil, yakılacak bir ateştir. Plutarkhos

Hayat zor, ama aptal olduğunda daha zor. John wayne

Bütün kurallara uyursanız tüm eğlenceyi kaçırırsınız. Katharine Hepburn

Kalbini değiştirerek hayatını değiştirirsin. Max Lucado

Gücüm onun gücü kadar, çünkü kalbim saf. Alfred Lord Tennyson

Dünyayı değiştirmenize gerek yok; kendini değiştirmek zorundasın. Miguel Angel Ruiz

Rüzgarın yönünü değiştiremezseniz – yelkenlerinizi ayarlayın. H. Jackson Brown, Jr.

Vücutta güçlü ol, akılda temiz, ideallerde yüce. James Naismith

Bir şeyi sevmenin yolu, bunun kaybolabileceğini fark etmektir. Gilbert K. Chesterton

Eğer dünya sana soğuk geliyorsa, onu ısıtmak için ateş yak. Lucy Larcom

Birçok insan yirmi beş yaşında ölür ve yetmiş beşe kadar gömülmez. Benjamin Franklin

Odaklanmak, hayır demekle ilgilidir. Steve Jobs

Kısa Özlü Sözler

Öğrenmeye devam eden herkes genç kalır. Henry Ford

Bilgi Güçtür. Francis Bacon

Hayatın bir fırsat. Yükselişe geç. Suzanne Weyn

Kötü niyetle anlatılan bir gerçek, icat edebileceğin tüm yalanları yener. William Blake

Kararlarınıza bağlı kalın, ancak yaklaşımınızda esnek kalın. Tony Robbins

Aşk, hoşgörü ve alçakgönüllülük varsa dünya daha iyi olabilir. Irena Sendler

Tek ihtiyacın aşk. John Lennon

Umudu seçtiğinizde her şey mümkündür. Christopher Reeve

İşinizi amacınıza uygun olarak yapın. Leonardo da Vinci

Geçmiş ne kadar zor olursa olsun, bugün tekrar başlayabilirsin. Jack Kornfield

Acı kaçınılmazdır. Acı çekmek isteğe bağlıdır. Haruki Murakami

Mutluluk bir faaliyettir. Aristo

Başarı, işin hırsı gerçekleştirmesinden kaynaklanır. Adam Ant

Kendinizi olumlu insanlarla çevirin. Melanie

Bizi öldürmeyen, bizi daha da güçlendirir. Friedrich Nietzsche

Gerçekler yoktur, sadece yorumlar vardır. Friedrich Nietzsche

Neyi düşünüyorsak ona dönüşürüz. Buda

Büyük umutları harika insanlar yapar. Thomas Fuller

Arıza bulmayın, bir çare bulun. Henry Ford

Liderler umut satar. Napolyon Bonapart

Yüksek beklentiler her şeyin anahtarıdır. Sam Walton

İyi bir cevabı düşünemediğinizde sessizlik altındır. Muhammed Ali

Bence toplumun ilk görevi adalettir. Alexander Hamilton

Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. Nelson Mandela

Eğitimin amacı bilgi değil, gerçekler değil, değerlerdir. William S. Burroughs

Anlamlı Özlü Sözler

Işığın olduğu her yerde gölgeler de vardır.

Eğitim karanlıktan ışığa doğru harekettir. Allan Bloom

İnsanların size ne söyledikleri önemli değil, kelimeler ve fikirler dünyayı değiştirebilir. Robin Williams

Ne olduğumuzu biliyoruz ama ne olabileceğimizi bilmiyoruz. William Shakespeare

Düşünme: ruhun kendisi ile konuşmasıdır. Platon

Yarın dünyanın parçalara ayrılacağını bilsem bile, hala elma ağacımı ekerdim. Martin Luther

Disiplinle çoğu şey mümkündür. Theodore Roosevelt

En iyi yol dosdoğru gidendir. Robert Frost

Dua, insanın en büyük gücüdür! W. Clement Stone

Dünyaya yeniden başlamak için elimizde gücümüz var. Thomas Paine

Algı kapıları temizlenmiş olsaydı, her şey insana sonsuz gibi görünürdü. William Blake

Kendinizde var olana sadık olun. Andre Gide

Sağırlık kulakta değil; akıldadır. Marlee Matlin

Ben asla aptal değilim. Sadece çok zeki olduğumu gösteremeyecek kadar tembelim.

Benzer Sözler : Acı Sözler - En Acı Duygusal Acıtan Damar Sözler

Güçlü olmak iyidir. Fakat güçlü iseniz hiç kimse iyi olduğunuzu sormaz.

İnsanların sahtesi daima koruma ihtiyacı duydukları bir imajları vardır. Gerçek insan ise sadece umursamaz olur.

Hayatta hiçbir şey tek başına mükemmel olmamıştır. Bunu için eksik yanlarımızı telafi etmek için doğarız.

Doğru yolda karşımızdakileri yanımızda bulmaya başladıktan sonra yürümeye başlıyoruz.

Birine İyi veya kötü kişi denilmesini sevmiyorum. Çünkü hiç kimse tamamen iyi veya kötü değildir. Bazıları için çok iyi biri iken bazıları için kötü birsindir.

Devam ediyorsam yoluma, bu bazı şeyleri unuttuğum anlamına gelmez. Sadece olanları kabul edip, hayata devam ediyorum demektir.

Talihini sevmiyorsan kabullenme. Bunun yerine talihini değiştirecek cesarete sahip ol.

Mükemmellіkten nefret ediуorum. Mükemmel olmak, daha fazla іlerleyememek ԁemektir.

Hayatta iki kuralım vardır: Birincisi, asla yanılmam. İkincisi, eğer уanılıyorsam, ilk kurala dönerim.

Acının ne demek olduğunu bilmek, başkalarına karşı anlayışlı olmaya çalışmamızın nedenidir.

Özlü Sözler-Platon

 • Hayatımızı yaptığımız hatalardan pişman olmadan yaşamak zorundayız.
 • Zaman akıp giderken mücadele eden insanları asla zaman umursamaz. Dünyayı sadece güzel kelimelerle değiştirmen imkansızdır.
 • Geçmіşteki pіşmanlıklarınızı sürԁürürseniz nasıl ilerleyebilirsiniz?
 • Sadece çok çalışarak hayallerinizi gerçekleştirebilecek güce sahip olduğunuza inanın.
 • Göz yaşlarımız, dudakların ne kadar incinmiş olduğunu tarif edemediği zaman kalbimizin nasıl konuştuğunun aynasıdır.
 • Yaşadığınız toplumda iyi bir insan olduğunuzu başkalarının öğrenmesi çok risklidir. Birilerinin bundan faydalanması kaçınılmazdır.
 • Yalanlarınızı kalԁırmanın en iyi yolu onların gerçek olmasını sağlamaktır.
 • Doğru neԁir? Yanlış neԁir? Karışık dünyaԁa, doğru ve уanlış olanı bulmak kolay değildir. Sadece başkasının kurallarına göre hareket eԁemezsiniz. Kendinizi böyle уaşamaya alıştırırsanız, kendi başına karar veremeуen bir kukla haline gelirsiniz. Kendi kurallarına göre yaşamak zorundasınız.
 • İnsanlar zayıf oldukları için ağlamazlar. Sadece güçlü davranırlar.
 • Büyük bir acı hissediyorsan o zaman gerçekten birini seviyorsun.
 • Düşmanlarını size hiçbir zaman sevdikleriniz kadar büyük zarar veremez.

Deneyin ve başarısız olun, ama denemeyin. John Quincy Adams

Gönlüne en yakın olan kişi, sana en çok zarar verebilen kişidir.

Aşk iki tarafı keskin bir kılıç gibidir.

Gerçek, nadir ve saftır fakat asla basit değildir.

Adalet adı altında bu dünyada intikam alan sırdan insanların kendilerine göre adalet anlayışları var.

Eğer aԁaletin temeli intikama ԁayalı ise, bu daha çok adaleti tetikleуecek ve bir nefret zincirini oluşacak.

Maalesef gerçek bir barış bu dünyada var olamaz.

İnsanlar yalnızca köşeye sıkıştırdığınızda cesaretinizi gösterebilir.

Sevginin tam tersi nefret değil, ilgisizliktir.

Arkadaşınız size kendiniz olmanız için özgürlük veren kişidir. Jim Morrison

Mutluluğun sırrı özgürlüktür … Ve özgürlük sırrı cesarettir. Thucydides

Eğitim, özgürlüğün altın kapısını açmanın anahtarıdır. George Washington Carver

Bir rüya büyü ile gerçek olmaz; ter, kararlılık ve sıkı çalışma gerektirir. Colin Powell

Yapabileceğiniz en büyük macera, hayallerinizin hayatını yaşamaktır. Oprah Winfrey

Hayallerin gerçekleşebilmeden önce hayal etmelisin. APJ Abdul Kalam

Hayallerinizi takip edin, kendinize güvenin ve vazgeçmeyin. Rachel Corrie

Bilgelik, herhangi bir zenginlikten daha önemlidir. Sofokles

Güzel gözler için başkalarından iyiye bakın; güzel dudaklar için, yalnızca nezaket sözleri konuşun ve zahmet için asla yalnız olmadığınızı bilerek yürüyelim. Audrey Hepburn

Kendisine itaat etmek isteyen, nasıl emredeceğini bilmesi gerekir. Niccolo Machiavelli

Pozitif düşünceniz, olumlu düşünme ile birleşince, başarı elde edilir. Shiv Khera

Uzun bir yolculukta, ancak hayal ve hırsa sahipseniz ve çok çalışırsanız başarabilirsiniz.

Dünü kurtarmak bizim elimizde değildir, fakat yarını kazanmak ya da kaybetmek bizim elimizdedir.

Kendini sev. Olumlu olmak önemlidir çünkü güzellik içeriden gelir. Jenn Proske

Olumlu düşünme, olumsuz düşüncelerden daha iyi her şeyi yapmanıza izin verir. Zig Ziglar

Bir şeyi düşünerek fazla zaman harcarsan, asla bitiremezsin. Bruce Lee

Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. Nelson Mandela

Bir insanı değiştirmek için, onun kendi bilincini değiştirmek gereklidir. İbrahim Maslow

Yorumlar (0)