Paragrafta Başlık

Paragrafta Başlık

Konuyu en iyi şekilde kapsayıp yansıtan ve birkaç sözcükten oluşan sözcük grubuna başlık denir.

Başlık;
 >  İlgi çekici ve düşündürücüdür.
 >  Konu hakkında bilgi verir.
 >  Ana düşünceyi çağrıştırır.
 >  Parçanın bütünü okunduğunda daha iyi kavranır.

 >  Hem şiirin hem de paragrafın bir başlığı olabilir.

Örnek(ler)

» “Çocuklar doğar.
Dünyaya bakar,
Sevimli mi sevimli
Yürüdükçe,
Yol yordam öğrenir.
Uçtukça uçar.
Koştukça bir ceylan gibi”

Bu şiire “Çocuklar” başlığını koyabiliriz. Çünkü şiirde doğan, büyüyen, sevimli mi sevimli çocuk­lardan söz edilmektedir.

» “Bir yazarın bütün ustalığı, iyi tarif ve iyi tasvir et­mekten ibarettir. Yazılan şeyin doğal, kuvvetli ve gü­zel olması için gerçeği ifade etmesi gerekir. Okudu­ğunuz bir eser sizi fikirce yükseltir, içinizi asil duy­gularla doldurursa, onu değerlendirmek için başka bir ölçü aramayınız. Eser iyidir ve usta elinden çık­mıştır.”

Bu parçada ise “Usta Yazar” başlığını kullanabiliriz.

Anlatım Özellikleri, paragraf, paragrafta anlam, paragraf bilgisi konu anlatımı, paragraf nedir örnekleri, paragraf ygs, paragraf ne demek kısaca, paragraf bilgisi test, paragraf örnekleri, paragraf çeşitleri, paragraf sorusu

Anlatım Özellikleri, paragraf, paragrafta anlam, paragraf bilgisi konu anlatımı, paragraf nedir örnekleri, paragraf ygs, paragraf ne demek kısaca, paragraf bilgisi test, paragraf örnekleri, paragraf çeşitleri, paragraf sorusu

Yorumlar (0)