Sayısal Verilerden Yararlanma, Sayısal Verilerden Yararlanma Nedir? Örnekler

 Paragrafta Anlam > Sayısal Verilerden Yararlanma, Sayısal Verilerden Yararlanma Nedir? Örnekler

Paragraf, paragraf soruları, paragrafta anlam, paragrafta anlam soruları paragrafta anlam 6. sınıf, paragrafta anlam 8. sınıf, paragrafta anlam 5. sınıf, paragrafta anlam 7. sınıf, paragrafta anlam örnekleri, paragrafta anlam nedir, Paragrafta Anlam >Anlatım Özellikleri> Kalıcılık Nedir? Açıklamalar, Örnekler
Paragrafta Anlam İle İlgili Tüm Yazılarımızı Okumak İçin Buraya Tıklayınız.

 

Düşünce paragraflarında yazar, düşüncesini okura benim­setmek ister. Bunun için de örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, kanıtlama, benzetme, somutlama, soyutlama ve tanımlamalardan yararlanır.

SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA

Yazarın, düşüncesini doğrulamak amacıyla belgeler, ista­tistiki sonuçlar, tarihi kanıt ve yazışmalar gibi herkesin kabul etmek zorunda olduğu şeyleri kullanmasıdır.

Örnek Cümle :  Tanzimat döneminde yazar ve şairlerimizin %79.5’u İstanbul’da, %7.1’i Anadolu’da doğmuştur. Cumhuri­yetten sonra ise bu oranlarda büyük bir değişme ol­muş İstanbul doğumluların oranı %29, Anadolu doğum­luların oranı ise %67 olmuştur. Bu bize Türk edebiya­tının halkçı bir nitelik kazandığını göstermez mi?

Bu parçada yazar Türk edebiyatının halkçı bir kimlik ka­zandığını kanıtlamak amacıyla sayısal verilerden yararlanmıştır.


 


SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA ÖRNEKLERİ

Bir düşünceyi, tartışmaya mahal bırakmayacak biçimde belgelere, sayısal verilere bağlayarak anlatmaya sayısal verilerden yararlanma adı verilir. Sayısal verilerden yaralanmada;

Sayılar, anlatımı daha inandırıcı kıldığı için bu yola başvurulur.
Bu anlatımın diğer ismi bilimsel verilerden yararlanmadır.
Sayısal verilerden yararlanmada inandırıcılığı arttırmak amaçlandığı için araştırma sonuçlarından, istatistiki bilgilerden, anketlerden, ölçeklerden yararlanılır.
Rakamlar, tarihler, yüzdelik değerler (%) bu anlatımın ana unsurlarını oluşturur.
Sayısal verilerden yararlanma yoluna başvurulan paragraflarda nicelik ön plandadır.

Sayısal Verilerden Yararlanma Anlatımı ile İlgili Örnekler

Örnek 1

İstatistikler, 'okumuyoruz' algısını çürüttü. Geçen yıl üretilen kitap sayısı 480 milyon 257 bin 824 olurken, e-kitap satışları yüzde 100 arttı. Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Kenan Kocatürk, kişi başına üretilen kitap sayısının 6,4 olduğunu belirterek, bu verinin, "Türkiye kitap okumuyor" şeklindeki algıyı yıktığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de 42 bin  626 yeni kitap basıldı. Yeni yazılıp basılan 42 bin 626 kitabın, 14 bin 726'sını edebiyat ve  retorik, 14 bin 542'sini toplum bilimleri, 2 bin 826'sını din, 2 bin 867'sini tarih ve coğrafya, bin 933'ünü psikoloji, 651'ini dil ve dil bilimi, 656'sını  doğa bilimleri ve matematik, 2 bin 104'ünü teknoloji, bin 420'sini güzel sanatlar  ve 901'ini genel konularda yazılan eserler oluşturdu. (milliyet.com.tr)

Açıklama: Bir düşünceyi, tartışmaya mahal bırakmayacak biçimde sayısal verilere bağlama paragrafta başvurulan düşünceyi geliştirme biçimidir. Yukarıdaki paragrafta bilimsel verilerden yararlanma söz konusudur. Bu sayılardan amaç inandırıcılığı arttırmaktır. Paragraftaki rakamlar, yüzdelik değerler (%) bu anlatımın ana unsurlarını oluşturmaktadır.

Örnek 2

Türkiye'de çalışan kesimin az mesai yaptığı fikri bir safsatadan başka bir şey değildir. İnsanlarımızın çalışmada dünya standartlarından daha fazla çalıştığı tartışma götürmez bir gerçektir. İnsan kaynakları danışmanlık firması Mercer'ın, çalışanların gerçekte ne kadar zamanlarını iş yaparak geçirdiklerini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği Haftalık Çalışma Saatleri Analizinde, yıllık izin politikalarının dışında 16 ayrı ülkenin haftalık çalışma saatleri karşılaştırıldı. Analizde değerlendirilen haftalık çalışma saatlerinde Fransa, 35 saat ile en alt sınırdaki ülke oldu. Almanya, Fransa'yı 38 saat ile takip ederken, Çin, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Japonya, Meksika ve ABD'de haftalık çalışma saati 40 olarak belirtildi. Analiz sonucunda, 45 saat ile Avrupa ülkeleri ve ABD'nin üzerinde çalışma periyotuna sahip Türkiye'yi, bölgesel farklılıklar gösteren Avustralya ve Kanada, 44 saati aşmamak kaydıyla Brezilya ve 45 saati aşmamak kaydıyla Güney Afrika'nın izlediği görüldü. (ntv.com.tr)

Açıklama:  Sayısal verilerden yararlanmada inandırıcılığı arttırmak amaçlandığından araştırma sonuçlarından, istatistiki bilgilerden yararlanılır. Paragraftaki  rakamlar, yüzdelik değerler (%) bu anlatımın ana unsurlarını oluşturmuştur. Paragraftaki sayısal verilerle mevcut düşünce etkili ve inandırıcı kılınmaya çalışılmıştır.

Örnek 3

Dünyada akıllı telefona sahip olma oranı çok hızlı bir şekilde yükselmektedir. Türkiye ve gelişmekte olan birkaç ülkede buna dahildir. 40 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre; Iphone ve Android gibi internet erişimi olan telefonlara sahip olanların oranı % 43'tür. Akıllı telefona sahip olma oranının yüksek olduğu ülkeler arasında % 88 ile Güney Kore, % 77 ile Avustralya, % 74 ile İsrail, % 72 ile Amerika ve % 71 ile İspanya gelmektedir. Türkiye % 59 ile dünyada akıllı telefona sahip olma oranında 12. sırada yer almaktadır. Akıllı telefona sahip olmada Afrika ve Güney Asya ülkeleri son sıralarda yer almaktadır. Pakistan % 11, Uganda ve Etihopya % 4'lük orana dâhildir. Türkiye'de 2013 yılında akıllı telefon sahip olma oranı % 17 iken bu rakam 2015 yılında % 59'lara ulaşmış, iki yıl kadar kısa bir süre içinde 42 puanlık bir yükseliş meydana gelmiştir. (Pew Research Feb.2016)

Açıklama: Düşünceleri belgelere, sayısal verilere bağlayarak sunmaya sayısal verilerden yararlanma adı verilir.  Sayılar, anlatımı daha inandırıcı kıldığı için bu yola başvurulmuştur. Bu anlatımda inandırıcılığı arttırmak amaçlandığından sayısal verilerden yararlanma yoluna gidilmiştir.

Sayısal Verilerden Yararlanma Anlatımı ile İlgili Test Soruları

SORU 1

(I) Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye'de yetişir. (II) Yıllık üretim 185 bin ton civarındadır. (III) Kalkınabilmemiz için bu üretimi daha da artırmalıyız. (IV) Öteden beri dışa sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. (V) Bu da incirlerimizin dış ülkelerde nasıl arandığını gösterir. (ÖSS)

Bu paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri, ötekilere göre daha kesin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir yargılar niteliğindedir?

A) I ile V             B) I ile IV             C) I ile III            D) II ile V            E) II ile IV

Çözüm: Yukarıdaki paragrafta niceliğin ön planda olduğu cümleler sorulmaktadır. Kanıtlanması en kolay olan ifadeler rakamsal ifadelerdir. Bunlar daha somut sonuçlar içerir. Paragrafta yer alan "Yıllık üretim 185 bin ton civarındadır." cümlesiyle "Öteden beri dışa sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar." cümlesi kanıtlanabilir cümlelerdir.  Doğru cevap "E" seçeneğidir.

SORU 2

Türkiye'de üniversite sayısı ve öğrenci sayısı hızla artıyor. Yükseköğretimde halen yaklaşık 5.5 milyon öğrenci eğitim görüyor. 1982'de ise üniversite sayısı sadece 27'ydi. Bugün ise bu sayı 174'e ulaştı. Öğrenci ve üniversite sayısı hızla arttı ancak nitelikli eğitim hala bir tartışma konusu. Üniversitelerde niteliğin en önemli ölçütlerinden biri üniversitelerin akademik performansları ve bilimsel yayınları. Üniversitelerin bilimsel yayın üretimi son yıllarda arttı. 2001 yılında Türkiye kaynaklı yayınların dünya içindeki payı yüzde 0.84'ken, bu sayı 2012'de yüzde 1.82 oldu. Araştırmalara ayrılan kaynakta da gözle görülür iyileşmeler var. Bu artışa karşın Türkiye dünya sıralamasında halen çok gerilerde. YÖK'ün  "Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası" başlıklı raporuna göre, Türkiye, dünya akademik yayın sıralamasında 30 ülke arasında 20. sırada. Birinci sırada ABD var. (aljazeera.com.tr)

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?

A) Tanımlama
B) Sayısal Verilerden Yararlanma
C) Tanık Gösterme
D) Benzetme
E) Karşılaştırma

Çözüm: Yukarıdaki metin okunmadan dahi sayıların çok fazla yer alması bize bir fikir vermektedir. Yazar; "Türkiye'de üniversite sayısı ve öğrenci sayısı hızla artıyor." düşüncesini inandırıcı kılmak amacıyla sayısal verilerden yararlanma yoluna gitmiştir. Doğru cevap "B" seçeneğidir.

Yorumlar (3)
Gökçe 5 yıl önce
Ohhhh miss
Nur 5 yıl önce
Çok güzel sonrular var
Rabia 3 yıl önce
Güzel sorular