29.08.2019, 11:44

Pazar sözcüğü Farsça değil Türkçedir

'PAZAR' SÖZÜ TÜRKÇEDİR, FARSÇA DEĞİL

Türk Dil Kurumu'na göre 'pazar' sözü Farsçadır. TDK'nın kaynağı ise belirsizdir. Bu sözün Soğdcadan kaldığı savunulur.  Türkçe sözlerin kökenini Farsça ya da Soğdcaya bağlamak, günümüzün en büyük hastalığıdır. 

Soğdca w'crn (wâçaran) sözü, 'pazar' anlamına gelir. Ancak 'pazar' sözünün Soğdca wâçaran sözünden geldiğini ileri sürmek, insan aklıyla alay etmektir. 

Eski Türk dlinde 'baz', yabancı demektir. Eski Oğuzcada ve Kıpçak Türkçesinde 'baz' kökünden türemiş olan 'bazar' sözü, uzak yerlerden gelen yabancı satıcıların belirli günlerde  mallarını sergileyip sattıkları alışveriş yeri anlamına gelir.

Türkçe olan bu söz, Arapça ve Farsçaya da bāzār بازار olarak geçmiştir.

Yorumlar (0)