2018-2019 Sene Başı (1. Dönem) Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenleri Zümre Tutanağı

2018-2019 Sene Başı (1. Dönem) Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenleri Zümre Tutanağı

2018-2019 Sene Başı (1. Dönem) Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenleri Zümre Tutanağı, 2018-2019 Sene Başı (1. Dönem) Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenleri Zümre Tutanağı, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenleri Zümre Tutanağı, 2018-2019 Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenleri Zümre Tutanağı

e-müfredata uygun, güncel, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Sene başı (1. Dönem) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Zümre Tutanağı’nı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

GÜNDEM MADDELERİ:

1.) Açılış ve Yoklama

2.) Zümre Toplantılarıyla İlgili Mevzuatların Okunması ve Gerekli Açıklamalarda Bulunulması,

A.) 08.08.2018 Tarihinde Güncellenen 25.08.2017 Tarihli 12827610 Sayılı MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Toplantının Bu Yönergeye Uygun Şekilde Yapılması,

B.) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.2013 tarihli 28758 sayılı Resmi Gazete, 01.07.2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete, 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete, 26 Mart 2017 tarihli ve 30019 sayılı Resmi gazete, 01.09.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete )

3.) Güncellenen Öğretim Programının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ,

4.) Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararlar (Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması.)

5.) 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılıyla ilgili Planlamaların; Eğitim ve Öğretimle İlgili Mevzuatlara, Okulun Kuruluş amacı ve Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri Öğretim Programına Uygun Yapılması,

6.) Atatürkçülükle İlgili Konuların Üzerinde Durularak Çalışmaların Buna Göre Planlanması İle Öğretim Programlarının İncelenmesi, Programların Çevre Özellikleri de Dikkate Alınarak Amacına ve İçeriğine Uygun Olarak Uygulanması, Yıllık Plan ve Ders Planlarının Hazırlanması ve Uygulanmasında Konu Ve Kazanım Ağırlıklarının Dikkate Alınması,

7.) Derslerin İşlenişinde Uygulanacak Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi,

8.) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) İle Ders Planlarının Görüşülmesi,

9.) Diğer Zümre ve Alan Öğretmenleriyle Yapılabilecek İşbirliği ve Esaslarının Belirlenmesi,

10.) Öğretim Alanı İle Bilim Ve Teknolojideki Gelişmelerin İzlenerek Uygulamalara Yansıtılması,

11.) Öğrencilerde Girişimcilik Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması,

12.) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

13.) Okul ve Çevre İmkânlarının Değerlendirilerek, Yapılacak Deney, Proje, Gezi ve Gözlemlerin Planlanması,

14.) Öğrenci Başarılarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Amacıyla Sınav Analizlerinin Yapılması,

15.) Sınavların, Beceri Sınavlarının ve Ortak Sınavların Planlanması,

16.) Öğrencilerin Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Katıldıkları Çeşitli Sınav ve Yarışmalarda Aldıkları Sonuçlara İlişkin Başarı Durumları,

17.) Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi Dersleriyle Uygulamalı Nitelikteki Diğer Derslerin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Hususların Tespit Edilmesi; Sınavların Şekil, Sayı ve Süresiyle Ürün Değerlendirme Ölçeklerinin Belirlenmesi,

18.) Öğretim Programları, Okul ve Çevre Şartları Dikkate Alınarak Eğitim Kurumlarının Kademe Ve Türüne Göre Proje Konuları İle Performans Çalışmalarının Belirlenmesi, Planlanması ve Bunların Ölçme ve Değerlendirilmesine Yönelik Ölçeklerin Hazırlanması,

19.) Çalışma Takviminin İncelenmesi ve Ders Saatlerinin Görüşülmesi,

20.) Öğrencilerin Türk Dilini Doğru Telaffuz, Vurgu ve Tonlama İle Konuşmayı; Yazılı Anlatımda Doğru Söz Dizimi, Kelime Seçimi ve Noktalama İşaretlerini Fonksiyonlarına Uygun Olarak Kullanmayı Davranış Haline Dönüştürebilmelerini Hedefleyen Ortak Tutum ve Davranışların Belirlenmesi,

21.) Sosyal Etkinlikler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Proje, Hizmet İçi Eğitim ve Bu Etkinliklerin Planlanması,

22.) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

23.) Tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi,

24.) Öz Değerlendirme Raporunun Görüşülmesi,

25.) Aylık Toplantıların Planlanması, E-Zümreye İşlenmesi,

26.) Dilek ve Temenniler,

27.) Kapanış.

TDH-KOLAY ERİŞİMİ

Türkçe

Göktürkçe

Edebiyat

Türkçe Adlar

Tarih

Kökenbilgisi

Lehçeler

Yazım Kılavuzu

Türk Dünyası

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Sıfatlar

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anltatım Bozuklukları

Ana Bet

Atasözleri

TDH-Instagram

TDH-Tvitır

TDH-Feysbuk

Yorumlar (0)