GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 2

GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 2

GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 2

1. Aşağıdaki boşlukları metnin anlamına uygun kelimelerle doldurunuz.

*Plastik sanatlar,……………………… biçim veren sanatlardır.
*Tiyatro, geleneksel sınıflandırmada ……………………… sanatlar başlığı altında ele alınır.
*Edebiyat, modern sınıflandırma yöntemine göre roman, hikaye, şiir, tiyatro metni, film senaryosu gibi alt dalları olan bir …………………….. sanatıdır.
* Bilimde terimler, felsefede kavramlar, sanatta…………………… kullanılır.
*Bale, modern sınıflandırma yöntemine göre ………………………… sanatıdır.
*Modern sınıflandırma yöntemine göre üç boyutlu bütün sanatsal faaliyetler …………………… sanatları başlığı altında ele alınır.
*Metinler gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından temelde ikiye ayrılır: ……………………… metinler ve ……………………… metinler.
*…………………………. metinlerinde ifade edilenler doğru yanlış ölçütüne göre değerlendirilmez.

2. Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre değerlendiriniz.

*Her sanat eseri, bütün insanlarda aynı hisleri uyandırır.
*Sanat eseri, sanatçının tabiata yeni bir düzen, şekil vermesiyle oluşur.
*Sanat eseri, sanatçının yorumunu yansıtmaz.
*Bir şeyi olduğu gibi taklit etmek, sanat etkinliği sayılmaz.
*İç ya da dış mekanı içine alan ya da düzenleyen sanat dallarına hacim sanatları denir.
*Ritmik sanatları harekete biçim vermez.
*Plastik sanatlar, göze hitap eder.
*Edebi metinlerde çoğunlukla nesnel yargılara yer verilir, gerçekler değiştirilmeden dile getirilir.

3. Güzel sanatların ortaya çıkış nedenlerinden dört tanesini yazınız.

4. “……… O zaman Suad’ın gözleri müşfik bakışlarını kaybetmeksizin Necip’e döndü ve bu bakış o kadar derin, sıcak bir muhabbet ile nemliydi ki Necip ruhu eriyor zannetti. Bir saniye, mesut bir heyecanla titredi. Evet böyle bir bakışla insan, dünyanın öbür ucuna gider, diye düşündü; çöllere gider, dağlara gider…”
Yukarıdaki parça, Mehmet Rauf’un Eylül adlı romanından alınmıştır. Bu edebi metinde hangi bilimden yararlanılmıştır?

5. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir romanla, sosyal bir çevreyi anlatan romanlar ağırlıklı olarak hangi bilimden yararlanırlar?

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Çalışma Kitapçığı 2

1. Aşağıdaki boşlukları metnin anlamına uygun kelimelerle doldurunuz.

*Plastik sanatlar, ……maddeye………………… biçim veren sanatlardır.
*Tiyatro, geleneksel sınıflandırmada …….. dramatik ………………. sanatlar başlığı altında ele alınır.
*Edebiyat, modern sınıflandırma yöntemine göre roman, hikaye, şiir, tiyatro metni, film senaryosu gibi alt dalları olan bir …… dil ……………….. sanatıdır.
* Bilimde terimler, felsefede kavramlar, sanatta ……..imgeler ……………. kullanılır.
*Bale, modern sınıflandırma yöntemine göre …….. hareket …………………. sanatıdır.
*Modern sınıflandırma yöntemine göre üç boyutlu bütün sanatsal faaliyetler …….hacim    ….. sanatları başlığı altında ele alınır.
*Metinler gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından temelde ikiye ayrılır: …….. öğretici ……….. metinler ve …… sanatsal  ……….. metinler.
*…..Sanat …….. metinlerinde ifade edilenler doğru yanlış ölçütüne göre değerlendirilmez.

2. Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre değerlendiriniz.

*Her sanat eseri, bütün insanlarda aynı hisleri uyandırır. (Y)
*Sanat eseri, sanatçının tabiata yeni bir düzen, şekil vermesiyle oluşur.(D)
*Sanat eseri, sanatçının yorumunu yansıtmaz.(Y)
*Bir şeyi olduğu gibi taklit etmek, sanat etkinliği sayılmaz.(D)
*İç ya da dış mekanı içine alan ya da düzenleyen sanat dallarına hacim sanatları denir.(D)
*Ritmik sanatları harekete biçim vermez.(Y)
*Plastik sanatlar, göze hitap eder.(D)
*Edebi metinlerde çoğunlukla nesnel yargılara yer verilir, gerçekler değiştirilmeden dile getirilir.(Y)

3. Güzel sanatların ortaya çıkış nedenlerinden dört tanesini yazınız.

*Kendini ifade etme isteği
*Temel ihtiyaçlarını giderme çabası
*İnançları yaşama duygusu
*Doğaya şekil verme dürtüsü

4. “……… O zaman Suad’ın gözleri müşfik bakışlarını kaybetmeksizin Necip’e döndü ve bu bakış o kadar derin, sıcak bir muhabbet ile nemliydi ki Necip ruhu eriyor zannetti. Bir saniye, mesut bir heyecanla titredi. Evet böyle bir bakışla insan, dünyanın öbür ucuna gider, diye düşündü; çöllere gider, dağlara gider…”
Yukarıdaki parça, Mehmet Rauf’un Eylül adlı romanından alınmıştır. Bu edebi metinde hangi bilimden yararlanılmıştır?

Psikoloji

5. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir romanla, sosyal bir çevreyi anlatan romanlar ağırlıklı olarak hangi bilimden yararlanırlar?

Kurtuluş Savaşı’nı anlatan romanda tarih biliminden, sosyal çevreyi anlatan romanda sosyoloji biliminden yararlanılır.

Yorumlar (0)