GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI

GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1

GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1

1.Aşağıdaki ifadelerden edebi metin olanların karşısına D, olmayanların karşısına Y koyunuz.

*Depremlerin sebeplerini konu alan bir metin            (    )
*Evlat sevgisini ele alan bir metin                                   (    )
*Baklavanın nasıl yapıldığını anlatan bir metin           (    )
*Mide ilaçlarının zararlarını anlatan bir metin             (    )
*Kahramanlık duygusunu ele alan bir metin                 (    )
*Meslek seçiminde dikkat edilecek hususları anlatan bir metin   (    )
*Köyden kente göçün sebeplerini anlatan bilimsel bir metin        (    )

2. a grubu       b grubu
      Kelime       sinema
      Nota           edebiyat
Tuval         tiyatro
Dekor         resim
     Efekt           müzik

Yukarıda a grubunda verilen terimlerle, b grubunda verilen terimleri eşleştiriniz.

3. Fonetik sanatların malzemeleri nelerdir? Yazınız.

4. Gerçeği ele alışları bakımından aşağıdakilerden hangisi ötekilerden farklıdır?

A)Masal       B) Makale        C)Mektup         D)Haber yazısı          E)Hatıra

5.Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları doldurunuz.

*Edebiyat araştırmacısı, bir edebi eseri incelerken gerek yazarın gerekse yazarın sözünü ettiği kişilerin ruh halini anlayabilmek için ……………… biliminden yararlanır.

*Bir ulusun veya bir topluluğun tarihsel süreç içinde oluşturduğu her türlü ortak değere…………….. denir.

*………… maddeyi güzellik, …………. ise yararlılık amacıyla işler. Marangoz, oturulması amacıyla sandalye yapar. Heykeltıraş ise estetik güzellik amacıyla heykel yapar.

* Edebiyatın insanı ve toplumu değişik yönleriyle inceleyen ……………., ………………..,…………………..,………………… gibi bilim dallarıyla yakın ilişkisi vardır. Çünkü edebiyatın birinci ve en önemli konusu tarihi, sosyal ve psikolojik bir varlık olan insandır.

*Kendine özgü bir iletişim aracı olan sanat eseri dış dünyanın yorumlanarak değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkar. Sanat eserinin kendi anlamından öte; okunduğu, seyredildiği ve duyulduğu yerde kazandığı anlamı vardır. Sanat eseri öğretmez, açıklamaz; ………………….,………………………,……………………., …………………. ve bunlara bağlı olarak bunlar çerçevesinde düşündürür.

6. “Kitaplık, çalışma masası, gardırop, bilgisayar” gibi nesnelerin sanat eseri olarak kabul edilmemesinin sebebi nedir? Yazınız.

7. Edebi metinlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden yanlış olanların karşısına Y, doğru olanların karşısına D yazınız.

* İşlenmiş, incelmiş, gelişmiş ve estetik bir anlatımı vardır.
* İnsanda güzel duygular, hayaller ve zevkler uyandırır.
* Dil daha çok bilgi vermek amacıyla kullanılır.
* Ait olduğu toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini taşır.
* Dil çağrışım değerleriyle süslenmez.
*Sanat eseri fayda değil, güzellik amacı güder.
*Bilimin amacı yararlı olmak, edebiyatın amacı estetik zevk uyandırmaktır.
*Edebi metinler yoruma açıktır, yan anlam değeri bakımından zengin değildir.
*Edebiyat araştırmacısı, edebi eserleri incelerken yazarın ruh halini anlayabilmek için felsefeden yararlanır.

8.”Bireyin kullandığı kelimeler; onun yetişme tarzını, hayata bakışını, değer yargılarını yansıtır.” cümlesinden kültür-dil açısından bir yargı çıkarınız.

9. İnsanlar faydalanmaya yönelik ve çıkar elde etmek için de ürünler üretip ortaya koymuşlardır. Yaratıcılık istemeyen, öğrenme yoluyla kazanılıp el becerisiyle yapılan bu ürünler sanat eseri değil, zanaat ürünüdür. Belli bir alet yardımıyla ve belirli bir el becerisiyle sürdürülen ………, ………..,………..,……….. gibi meslek dallarına zanaat denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) heykelcilik        B) duvarcılık          C)kaportacılık           D)balıkçılık            E)marangozluk

10. Aşağıda yer alan özelliklerden bilim veya sanata ait olanların karşısına √ işaret koyunuz.

                                                                                        bilim             sanat
*Doğadan hareketle soyut formüller çıkarılır.
*Soyut duygu ve hayaller işlenir.
*Akıldan çok, sezgiye dayanır.
*Açıklamayı, öğretmeyi amaçlar.
*Estetik zevk vermek temel amacıdır.
*Bireysel bir etkinlik alanıdır.
*Genel geçer kurallar ortaya koyar.
*Duygulara, hayallere yer vermez.
*Nesnel bir etkinliktir.
*Kurgusal yönü vardır.

GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1 CEVAPLAR

1.Aşağıdaki ifadelerden edebi metin olanların karşısına D, olmayanların karşısına Y koyunuz.

*Depremlerin sebeplerini konu alan bir metin            (  Y  )
*Evlat sevgisini ele alan bir metin                                   ( D    )
*Baklavanın nasıl yapıldığını anlatan bir metin           ( Y   )
*Mide ilaçlarının zararlarını anlatan bir metin             (  Y  )
*Kahramanlık duygusunu ele alan bir metin                 ( D   )
*Meslek seçiminde dikkat edilecek hususları anlatan bir metin   ( Y   )
*Köyden kente göçün sebeplerini anlatan bilimsel bir metin        ( Y   )

2. a grubu       b grubu
Kelime       edebiyat
Nota           müzik
Tuval           resim
Dekor         tiyatro
Efekt           sinema

Yukarıda a grubunda verilen terimlerle, b grubunda verilen terimleri eşleştiriniz.

3. Fonetik sanatların malzemeleri nelerdir? Yazınız.

kelimeler, nota ve müzik aletleri

4. Gerçeği ele alışları bakımından aşağıdakilerden hangisi ötekilerden farklıdır?

A)Masal       B) Makale        C)Mektup         D)Haber yazısı          E)Hatıra

5.Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları doldurunuz.

*Edebiyat araştırmacısı, bir edebi eseri incelerken gerek yazarın gerekse yazarın sözünü ettiği kişilerin ruh halini anlayabilmek için …psikoloji………….. biliminden yararlanır.

*Bir ulusun veya bir topluluğun tarihsel süreç içinde oluşturduğu her türlü ortak değere ….kültür……….. denir.

*…..Sanat……. maddeyi güzellik, ….zanaat……… ise yararlılık amacıyla işler. Marangoz, oturulması amacıyla sandalye yapar. Heykeltıraş ise estetik güzellik amacıyla heykel yapar.

* Edebiyatın insanı ve toplumu değişik yönleriyle inceleyen ….psikoloji…..,…..sosyoloji….,…..tarih……,….felsefe….. gibi bilim dallarıyla yakın ilişkisi vardır. Çünkü edebiyatın birinci ve en önemli konusu tarihi, sosyal ve psikolojik bir varlık olan insandır.

*Kendine özgü bir iletişim aracı olan sanat eseri dış dünyanın yorumlanarak değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkar. Sanat eserinin kendi anlamından öte; okunduğu, seyredildiği ve duyulduğu yerde kazandığı anlamı vardır. Sanat eseri öğretmez, açıklamaz; …..sezdirir……,..hatırlatır……,…çağrıştırır….., ….hissettirir…..ve bunlara bağlı olarak bunlar çerçevesinde düşündürür.

6. “Kitaplık, çalışma masası, gardırop, bilgisayar” gibi nesnelerin sanat eseri olarak kabul edilmemesinin sebebi nedir? Yazınız.

Sanat amacı güdülmeden oluşturulmuş olmaları

7. Edebi metinlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden yanlış olanların karşısına Y, doğru olanların karşısına D yazınız.

* İşlenmiş, incelmiş, gelişmiş ve estetik bir anlatımı vardır. (D)
* İnsanda güzel duygular, hayaller ve zevkler uyandırır.        (D)
* Dil daha çok bilgi vermek amacıyla kullanılır.                       (Y)
* Ait olduğu toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini taşır.  (D)
* Dil çağrışım değerleriyle süslenmez.                                        (Y)
*Sanat eseri fayda değil, güzellik amacı güder.                          (D)
*Bilimin amacı yararlı olmak, edebiyatın amacı estetik zevk uyandırmaktır. (D)
*Edebi metinler yoruma açıktır, yan anlam değeri bakımından zengin değildir.      (Y)
*Edebiyat araştırmacısı, edebi eserleri incelerken yazarın ruh halini anlayabilmek için felsefeden yararlanır. (Y)

8.”Bireyin kullandığı kelimeler; onun yetişme tarzını, hayata bakışını, değer yargılarını yansıtır.” cümlesinden kültür-dil açısından bir yargı çıkarınız.

Dil, bireyin kültürel kimliğinin bir parçasıdır.

9. İnsanlar faydalanmaya yönelik ve çıkar elde etmek için de ürünler üretip ortaya koymuşlardır. Yaratıcılık istemeyen, öğrenme yoluyla kazanılıp el becerisiyle yapılan bu ürünler sanat eseri değil, zanaat ürünüdür. Belli bir alet yardımıyla ve belirli bir el becerisiyle sürdürülen ………, ………..,………..,……….. gibi meslek dallarına zanaat denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) heykelcilik        B) duvarcılık          C) kaportacılık           D)balıkçılık            E)marangozluk

10. Aşağıda yer alan özelliklerden bilim veya sanata ait olanların karşısına √ işaret koyunuz.

bilim             sanat
*Doğadan hareketle soyut formüller çıkarılır.      
*Soyut duygu ve hayaller işlenir.                                                     
*Akıldan çok, sezgiye dayanır.                                                         
*Açıklamayı, öğretmeyi amaçlar.                             
*Estetik zevk vermek temel amacıdır.                                           
*Bireysel bir etkinlik alanıdır.                                                         
*Genel geçer kurallar ortaya koyar.                        
*Duygulara, hayallere yer vermez.                          
*Nesnel bir etkinliktir.                                               
*Kurgusal yönü vardır.                                                                      

Yorumlar (0)