21.06.2018, 16:28

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Makaleleri Nelerdir?

1964

1-        Atatürk Kronolojisi, TK, III / 25 (Kasım 1964), s.64-69.

1965

2-        Demokratik Düzen Komünist Metotlarla Nasıl Bozulur? , TK. III / 31 (Mayıs 1965), (74-76), 495-496.

3-        Türkoloji Dergisi, Cilt: I S.1, Ankara 1965, TK, S.36 (Ekim 1965), s.1008.

4-        Atatürk'ün Altı İmzası ve El Yazısından Örnekler, TK. IV/ 37  (Kasım 1965), 88-94.

5-        Aydın Oy, Atatürk Tekirdağ'da, İstanbul 1965, TK, S.37 (Kasım 1965), s.124-125.

6-        Hamdullah Suphi Tanrıöver (1886-10. VI. 1966), CT, Vol. II (1965), Nu.2, s.251-252 (CT imzası ile).

7-        Mehmed Fuad Köprülü (1890-28. VI..1966), CT, Vol. II (1965), Nu.2, s.253-255 (CT imzası ile).

1966

8-        Komünizme Karşı Hürriyet, TK. IV / 42 (Nisan 1966), (60), 564.

9-        Doç. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Dil Davası ve Ziya Gökalp, İstanbul 1965, TK, S.40 (Nisan 1966), s.434.

10-        Komünist Blokta Milliyet ve Mefkûre, TK. IV / 43 (Mayıs 1966), (70-71), 642 -643

11-        Gizli Komünist Belgeleri, TK. IV /47 (Eylül 1966), (156-158), 1084-1086.

12-        Türklerde 3, 7 ve 40 Sayıları, Bayrak, Yıl:2, S.25x 4, 1 Aralık 1966 -s.12-15 (Ayrıbasım olarak da yayınlanmıştır.)

1967

13-        Prof. Dr. Mümtaz Turhan (1908-I.I.1969), CT, IV, (1967), Nu.1-2, s.209-210. Ayrıca: TK, S.75 (Ocak 1969), s.244.

14-        Kazım Özalp (1880-6.VI.1968), CT, IV, (1967), Nu.1-2, s.211-212.

15-        Moğolların Gizli Tarihi'ne ve Altan Topçi'ye Göre Çinggis Han'ın Şeceresi, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, C.V / 8-9 (1967) Ankara 1970, s.189-191 ve 1 şecere cetveli.

16-        Ali Fuad Başgil (1893-17.IV. 1967), TK, S.55 (Mayıs 1967), s.533-534.

17-        İsmail Hami Danişmend (1899-12.IV. 1967).  TK, S.55, (Mayıs 1967) s.534-535. Ayrıca: CT, Vol. IV (1967), Nu.1-2, s.209-210.

18-        Doç. Dr. Selahattin Olcay, Erzurum Ağzı, Ankara 1966, TK, S.55 (Mayıs 1967), s.547.

19-        Prof Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Ankara 1967: TK, S.56 (Haziran 1967), s.631.

20-        Fevziye A. Tansel, Namık Kemal'in Hususi Mektupları I, Ankara 1967, TK, S.60 (Ekim 1967), s.930.

21-        Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1966, C.XIV, Ankara 1967, TK, S.60 (Ekim 1967), s.935-936.

22-        Atatürk Kronolojisi, TK. VI / 61 (Kasım 1967), (62-76), 62-76.

23-        Komünizm Nedir? Resimlerle Dünya Komünizmi, TK. VI /62 (Aralık 1967), (159-161), 139-141.

1968

24-        En Eski Türk İçkisi Kımız ve Kımız Bayramı, Bayrak, yıl:4, S.16 (41), Mayıs 1968, s.13-14. Ayrıca: Bayrak, yıl:7, S.18 (6), Ekim 1971, s.40-42.

25-        Yaşayan Farsçada Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Deneme, Bayrak, yıl:4, S.16 (41), Mayıs 1968, s.15-17.

26-        Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri, TK. VI / 69 (Temmuz 1968), (86-87) , 686-687.

27-        Türk Jandarması, TK. VI / 70 (Ağustos 1968), (49-57), 737-745.

28-        Em. Korgn. Kazım Özalp (1880-6. VI. 1968), TK. VI /70 (Ağustos 1968), (121), 809.

29-        Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu, TK. VI / 72 (Ekim 1968), (32-36), 920-924.

30-        23 Nisan 1920'den Ekim 1968'e kadar Türkiye Cumhuriyet Kronolojisi I, (23 Nisan 1920'den 1938 Sonuna Kadar), TK VI / 72 (Ekim 1968), (131-147), 1019-1035.

31-        23 Nisan 1920'den Ekim 1968'e Kadar Türkiye Cumhuriyeti Kronolojisi II, TK. VIII / 73 (Kasım 1968), (108-124), 108-124.

32-        Atatürk'e Yapılan Cenaze Töreni, Bayrak, yıl:4, S.16 (48), Aralık 1968, s.13-14. Ayrıca: Atatürk İçin Yapılan Cenaze Töreni, TK.  XI / 21 (Kasım 1972), s.40-45.

1969

33-        Doç. Dr. Hikmet Tanyu, Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara 1968, TK, S.79 (Mayıs 1969), s.522.

34-        Namık Kemal'in Hususi Mektupları II, Ankara 1969, TK, S.80 (Haziran 1969), s.582.

35-        Prof. Dr. A. Afet İnan,  Medeni Bilgiler ve Atatürk'ün El Yazıları, Ankara 1969, TK, S.82 (Ağustos 1969), s.805-806.

36-        Köy Postası, S.300, TK, S.84 (Ekim 1969), s.938.

1970

37-        Yılmaz Öztuna, Resimlerle 93 Harbi, İstanbul 1969, TK, S.94 (Ağustos 1970), s.750.

38-        Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara 1969, TK, S.97 (Kasım 1970), s.67-68.

39-        Ömer Lütfi Göksel... Ve Allah O'nu Yarattı, TK, IX / 97 (Kasım 1970), s.68.

40-        Millî Mücadele'den Önce Atatürk'ün Savaştığı Cepheler, TK. IX / 97 (Kasım 1970), 37-42. Ayrıca: Meslekî ve Teknik Öğretim, S.20 (237), (Kasım 1972), s.4-6.

41-        Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, TK. IX / 97 (Kasım 1970), (67-68), 67-68.

42-        Kutadgu Bilig'den Hikmetler, TK. "Kutadgu Bilig Özel Sayısı", IX / 98 Aralık 1970), S.157-173.

1971

43-        Türk Dünyası Atasözlerinden Örnekler, Bayrak, yıl:4, S.18 (73), Ocak 1971, s.15-17.

44-        Bursa Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe El Yazma Kitaplar Üzerine Notlar, TK, S.102 (Nisan 1971), s.561-564.

45-        Halit Fahri Ozansoy (1891-23.II.1971), TK, S.103 (Mayıs 1971), s.636-637.

46-        Falih Rıfkı Atay (1894-20.11.1971), TK, S.103 (Mayıs 1971), s.638-639.

47-        M. Göktürk Uytun, Resimli Malazgirt Şiirleri, Ankara 1971, TK, S.106 (Ağustos 1971), s.833.

48-        Doç. Dr. Ali Sevim, Malazgirt Meydan Savaşı, Ankara 1971, TK, S.106 (Ağustos 1971) , s.833.

49-        S. Karatanın, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi II. Cilt Eki: Malazgirt Meydan Muharebesi, Ankara 1970, TK, S.106 (Ağustos 1971), s.834.

50-        Bursa Haraççıoğlu Kitaplığı'nda Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerine Notlar, TDAYB 1971, s.231-246.

1973

51-        Abdulkadir İnan Ve Manas Destanı, Bibliyografya-Kitap Haberleri Bülteni, C:II/I (Ocak 1973), s.23-24.

52-        Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyeti'nde Kalem Güzeli, TK I, XI/125 (Mart 1973), (59), 351. (tanıtma).

53-        Kırım ve Kırım Türkleri Üzerine Bir ve Bibliyografya Denemesi, Bibliyografya- KHB, C.II /2 (Mart 1973), s.33-37.

54-        Faruk K. Timurtaş, Tarihi Türkiye Türkçesi Araştırmaları I, İstanbul 1972, Bibliyografya-KHB, C.II/2 (Mart 1973), s.45-46.

55-        Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, İstanbul 1971, Bibliyografya-KHB, C.II/2 (Mart 1973), s.51.

56-        Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 1971, Bibliyografya-KHB, C.II/2 (Mart 1973), s.51.

57-        Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Bildirileri, Ankara 1971, TKAE Yayını, Bibliyografya -KHB; C.II/2 (Mart 1973),  s.56-58.

58-        Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, İstanbul 1973, Bibliyografya-KHB, C.II/3 (Mayıs 1973), s.98-99.

59-        Mongolistik Üzerine Türkiye'de Yapılan Yayınlarla İlgili Bir Bibliyografya Denemesi, Bibliyografya-KHB, C.II /3 (Mayıs 1973), s.72-76.

60-        Eski Türk ve Moğol Askerlik Teşkilatının Benzeyen Taraflarıyla Çinggis Khan'ın Büyük Yasasındaki Askerî Cezalar, Töre, S.24, (Mayıs 1973), s.11-15.

61-        Türkoloji Dergisi, TK. XI / 127 (Mayıs 1973), (63-64), 599-600.

62-        Kutadgu Bilig Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Bibliyografya-KHB, C.II /4 (Temmuz 1973), s.109-116.

63-        Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım, İstanbul 1973, Bibliyografya -KHB, C.II/4 (Temmuz 1973), s.122-123.

64-        A. Zeki Velidi Togan,  Oğuz Destanı-Reşididdin Oğuznamesi, İstanbul 1972, Bibliyografya-KHB, C.II/5 (Eylül 1973), s.154-155.

65-        Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi I, İstanbul 1970, Bibliyografya- KHB, C.II/6 (Kasım 1973), s.209-210.

66-        Türklerde yazı, Töre, S.23 (1973), s.15-17.

67-        Moğolların Gizli Tarihi'ndeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bir Deneme, Türkoloji Dergisi C.V / 1 (1973) , s.93-105.

68-        Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar, TDAYB 1973 -1974, s.283-318.


1974

69-        Altan Topçi, TTK- Belleten, S.152 (Ekim 1974), s.597-634.

70-        Eski ve Orta Türkçede Moğolca Kelimeler ve Moğolca-Türkçe Müşterek Kelimeler Üzerine Notlar, Türkoloji Dergisi, C.VI. /1, Aralık 1974, s.235-259.

71-        Türk Dünyası Atasözlerinin Anlam Yönünden Benzerlikleri Üzerine Notlar, TFAYB 1974, KB yay., Ankara, 1975, s.93-101.

1975

72-        Yaşayan Farsça ve Arapça'daki Türkçe Kelimeler Üzerine Notlar, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi TDED, C.XXI (İstanbul 1975), s.127-157.

73-        Eski Türklerde Ticaret, Ankara Ticaret Odası, S.9, (Ekim 1975), s.5-6.

1976

74-         "Cebe" Adı Hakkında, Atsız Armağanı, İstanbul 1976, s.257-265.

1977

75-         ZDGM'deki Türkoloji ve Mongolistikle İlgili Makaleler Bibliyografyası (1847-1968), Türkoloji Dergisi, C.VII (Ankara 1977), s.157-170.

76-        Yirmi Dört Oğuz Boyunun Anadolu'daki İzleri, Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı-1977 KB yay., Ankara 1979, s.73-98.

1979

77-        Türk Fonetik Transkripsiyonu Üzerine, Türkoloji Dergisi, C.VIII (Ankara 1979), s.169-190.

78-        Erzurum Ağzı ile Hâtemi Tâ'i Masalı, Türkoloji Dergisi, C.VIII (Ankara 1979), s.403-457. Ayrıca: Hâtemi Tâî (Tey) Masalı, Erciyes, S.37 (Mayıs 1981), s.15-19, II. S.38 (Haziran 1981), s.22-24, III. S.39 (Haziran 1981), s.21-23, S: 40 (Temmuz 1981), s.19-21, S: 42 (Eylül 1981), s.19-24

79-        Anadolu Yer Adları Üzerine Bir Araştırma: Bazlambaç,  TK X-VII / 197 (Mart 1979), s.297-300.

1981

80-        Basınımızda Dil Yanlışları I, Meydan, S.592-74 (Nisan 1981), s.19-20.

81-        Basınımızda Dil Yanlışları II, Meydan, S.593-75 (Mayıs 1981) s.46-47

82-         "Emre" Adı Üzerine, MK III / I (Haziran 1981), s.18-20.

83-        Folklor Çalışmalarının Anadolu Ağızlarının Derlenmesindeki Rolü, TDAD II/12 (Haziran 1981), s.107-111.

84-        Hacı Bayram-ı Veli, Erciyes, IV /41 (Temmuz 1981), s.1-3.

85-        Basınımızda Dil Yanlışları III, Meydan, S.595-77 (Temmuz 1981), s.59-60.

86-        Amerikan Çocuk Edebiyatına Girmiş Bir Türk Masalı, Yeni Çığ, I / Eylül- Ekim 1981, s.10-13.

87-        Fuzuli, Erciyes IV /45 (Kasım 1981), s.13-16.

88-        Kaşgarlı Mahmud, Erciyes, IV /46 (Aralık 1981), s.7-10.

89-        Düzeltmeler ve Ekler. Şu eserin 1077-1078 sayfalarında: Büyük Türkçe Sözlük. Hazırlayan: D. Mehmet Doğan, Birlik yay.: 4, Sözlük Dizisi: 1, Ankara 1981, 1088 s.

1982

90-        Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası, TF, 3 (30), (Ocak 1981), s.4-5.

91-        Ali Şir Nevaî, Erciyes, IV/47, (Ocak 1982), s.2-4.

92-        Macar Türkoloğu Ignacz Kunos'un Hayatı ve Eserleri, Erciyes, V/49 (Mart 1982), s.10-11.

93-        Doğumunun 60. Yılı Dolayısıyla: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın Hayatı ve Eserleri, Erciyes V /50 (Nisan 1982), s.3-7.

94-        Eski Türk ve Moğol Şahıs Adları Üzerine, Meydan, S.604-68 (Nisan 1982), s.58-60.

95-        Anadolu ve Balkan Türk Masallarında Müşterek Tipler, TDAD, 17 (Nisan 1982), s.153-158.

96-        Doğumunun 70. Yılı Dolayısıyla: Prof. Dr. Ahmet Temir-Hayatı ve Eserleri, Erciyes, V /57 (Eylül 1982), s.1-10. (Ayrıca kitap olarak basılmıştır).

1983

97-        Erzurumlu Darîr : "Yüz Hadis Yüz Hikâye"den Seçmeler", Erciyes, S.67 (Temmuz 1983), s.25-27.

98-        Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Yaşayan Dede Korkut Hikâyeleri: "Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı'nın Poyraz (Elazığ) Varyantı, TK, XXI / 244 (Ağustos 1983), s.547-558.

99-        Erzurumlu Darîr : "Yüz Hadis Yüz Hikâye"den Seçmeler", S.69  (Eylül 1983), s.25-26.

100-        Erzurumlu Darîr : "Yüz Hadis Yüz Hikâye"den Seçmeler",  S.70 (Ekim 1983), s.27.

101-        Behçet Mahir'in Yayınlanmamış Şiirleri, Erciyes, VI /71 (Kasım 1983), s.12-14.

1984

102-        İbni Sina'nın Türk-İslâm ve Batı Kültürlerine Tesirleri, Erciyes, VII /73 (Ocak 1984), s.2-3.

103-        Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır Yörelerindeki Aşiret, Boy, Soy ve Oymak Adları Üzerine, TDAD, 28 (Şubat 1984), s.134-156.

104-        Kürmançi ve Zaza Türkçeleri Üzerine Araştırmalar I: Eski Türkçe ve Doğu Anadolu Osmanlıcası, TK, XXII / 251, 252, 253 (Mart, Nisan, Mayıs 1984), s.53-58.

105-        Türk Dilinin Tarihî Seyri İçerisinde Anadolu Ağızları ve Önemi, TF, 57 (Nisan 1984), s.5-6.

106-        Kürmançi ve Zaza Türkçeleri Üzerine Araştırmalar II: Eski Türkçe ve Doğu Anadolu Osmanlıcası, TK, XXII /253 (Mayıs 1984) , s.45-54.

107-        Kürmançi ve Zaza Türkçeleri Üzerine Araştırmalar III: Kürmançi ve Zaza Türkçelerinin Anadolu Ağızlarıyla İlişkisi, TK, XXII /256 (Ağustos 1984), s.510-520.

108-        "Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası" Adlı Kitabın Tenkidiyle İlgili Bazı Açıklamalar, Erciyes VII /83 (Kasım 1984), s.8-11.

109-        Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme, TDAYB 1984, s.87-147.

1985

110-        Zajaczkowski'nin Bir Yazısı Üzerine, TD, 399 (Mart 1985) , s.172-182.

111-        Anadolu Türk Dili ve Edebiyatının Gelişmesinde Osmanlının Rolü, Erciyes VIII / 87 (Mart 1985) s.5-6.

112-        Anadolu Ağızlarında Şimdiki Zaman Eki, TKA "Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu'nun Hatırasına Armağan", XXIII /I-2 (1985) , s.281-296.

113-        Uluslar arası Terörizmin Hedefi Olarak Türkiye ve Türk Gençliği, Uluslararası Terörizm ve Gençlik (1985), s.178-179.

1986

114-        Altan Topçi -II- . TTK -Belleten, C.L, S.196 (Nisan 1986), s.9-71

115-        Moğolların Gizli Tarihi Üzerine Yapılan Araştırmalar, TDED, (1986), s.273-282.

1987

116-        Tunceli Yöresi Efsanelerine Bir Bakış, Erciyes, X /  109 (Ocak 1987), s.11-12.

117-        Ziya Gökalp ve Türk Milleti, Erciyes, X / 110 (Şubat 1987), s.6-8.

118-        Altan Topçi -III-, TTK- Belleten, C.II, S.199 (Nisan 1987), s.19-66.

119-        Şavak Türk Kilimciliği ve Kilim Terminolojisi, Erciyes, X / 112 (Nisan 1987), s.6-9.

120-        M. Akif'in Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Hizmetlerinden Çizgiler, Erciyes, X / 113 (Mayıs 1987), s.1-6.

121-        Aşiretlerde yaşayan Türkçe İle İlgili Düşünceler, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.29 (Temmuz 1987), s.41-43.

122-        Doğu Anadolu Efsaneleri İçerisinde Tunceli Efsaneleri, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.31 (Eylül 1987) s.30-33.

123-        Romence'deki Türkçe Kelimeler Üzerine Notlar, Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), C.I / I  (1987) s.9-31.

1988

124-        Kütahya Yöresinin Etnik Yapısı, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.14 (Şubat 1988), s.47-56.

125-        Ahlat'ta Türk Damgaları I., Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 1988 II (1), s.91-148.

126-        Ahlât'ta Türk Damgaları II, Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 1988 II (2), s.55-92.

1989

127-        Tuva Türkleri ve Edebiyatları Üzerine, TK, Yıl: XXVII, S.311 (Mart 1989), s.49-52.

128-        Moğolistan İlimler Akademisi'nin Çalışmaları, TK, Yıl: XXVII, S.312 (Nisan 1989), s.242-245.

129-        Kazak Tilining Tüsindirme Sözdigi, TK, Yıl: XXVII, S.314 (Haziran 1989), s.53.

130-        Sovyet Tyurkologiya Dergisi ve Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası Adlı Eserin Tanıtılması, Erciyes, X II/ 142 (Ekim 1989), s.11-14.

131-        Kazak Türkologlarının Önemli Çalışmaları, Erciyes, XII / 143 (Kasım 1989), s.19.

1990

132-        Anadolu Ağızları, Erciyes, XII / 145 (Ocak 1990), s.7-8.

133-        Azeri Şairi Musa Yagub'un İki Şiir Kitabı Üzerine, TK, XXVIII/321 (Ocak 1990), s.63.

134-        Dünya Türklüğünde Yazı, Erciyes, XIII / 146 (Şubat 1990), s.1-4.

135-        L. R. Kızlasov, İstoriya Yujnoy Sibiri v Srednie Veka, Uçeb, posobie dlya stud. Vuov-m., Moskva 1984, TK, XXVIII /329 (Eylül 1990), s.571.

136-        Erkin Alptekin,  Doğu Türkistan'dan Hicretimizin 40. Yılı, Kayseri 1990, TK, XXVIII/329 (Eylül 1990), s.571-572.

137-        Azerbaycan'da Yayınlanan Türk Dili İle İlgili Eserler, Azerbaycan (Kasım 1990), 39 /276, s.26-27.

138-        Dobruca Türklerinin (Tatarlarının) Destanları ve Nedret -Enver Mahmut, TK, XXVIII /332 (Aralık 1990), s.30-39.

139-        Prof. Dr. Osman N. Tuna,  Sümer  ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi, TDK yay., Ankara 1990. 57 s., TK, XXVIII/332 (Aralık 1990) s.765.

140-        Z. A. Makas Azerbaycan'ın Tarihi, Kültürel Coğrafyası, Ankara 1990, 60 s., Azerbaycan, (Ankara 1990), 39/276, s.40.

141-        Garabağ Tarihi Üzerine Mühim Bir Eser, Azerbaycan, (Ankara 1990), 39/176, s.39. Ayrıca: TK, XXIX/33b, (Nisan 1991), s.254-255.

1991

142-        Romanya Türklerinin Sesi KARADENİZ, TK, XXIX /333, (Ocak 1991) s.59-60.

143-        F. S. Barutçu, Sthiramati'nin Vasubandhu'nun Abhidharmakosasastra'sına yazdığı tefsirin Etü, tercümesi, Abidarim kımlıg koşavarti şastirtakı çınkirtü yörüglerning kingürüsi'nden Üç İtigsizler, Ankara 1990, TK, XXIX/334, (Şubat 1991), s.127.

144-        Kayserili Yaşayan Bir Halk Şâiri: Ömer Özcan, Erciyes, (Mart 1991), 14 /159, s.5-6.

145-        Folklor Zenginlikleriyle Aksaray ve Çevresi, Erciyes, (Nisan 1991), 14 /160, s.1-5

146-        Doğu Anadolu Ağızlarında Görülen Bazı Fonetik ve Morfolojik Özelliklerin Altayistik Açıdan Değerlendirilmesi, TDAD, (Nisan 1991), S.71 s.109-113. Ayrıca: TDAD, (Ağustos 1991), S.73   s.81-86.

147-        Moğol Tarih Yazıcılığı ve "Erdeni-yin Tobçi" , TK, XXIX/336, (Nisan 1991), s.227-229.

148-        Garabağnameler, TK, (Nisan 1991), XXIX/336, s.62-63.

149-        Göktürk Anıtlarının Altayistik Açıdan Değerlendirilmesi, TDAD, (Haziran 1991), S.72, s.35-47. Ayrıca: TDAYB 1994, TDK yay., Ankara, s.41-53.

150-        Türk Diline Bir Bakış, Gençliğin Sesi, (Temmuz 1991), II /165, s.4-6. Ayrıca: Erciyes, XIV / 146 (Ekim 1991), s.1-2.

151-        Tanzimattan Günümüze Türkçe'nin Gelişimi, Güneyde Kültür, (Temmuz 1991),  III/ 29, s.10-11.

152-        Bölge Kalkınmasında Türk Dili Eğitiminin Önemi, Yeni Forum, (Ağustos 1991), XII / 267, s.53-54.

153-        Türk Kültür Tarihini Aydınlatan Yazılı Belgelerimiz, Erciyes, (Eylül 1991), 14 / 165, s.1.

154-        Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Dil ve Üslûp, İçel Kültürü, (Kasım 1991), C.5, S.18, s.4-9.

155-        Kiril Alfabesinin Türk Diline Olumsuz Baskıları, Ana Sözü, (Kiril harfleriyle) Kişinev-Moldova, 16.12.1991, S.91-92, s.4-5

156-        Kayseri Gevher Nesibe Tıbbiyesi'nde Türk Damgaları ve Taşçı İşaretleri, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi, (Tıp mektebi), Kayseri 1991, s.47-48 + 108-117.

157-        The Turks and Their Writing Across the Ages, Image, (Ankara 1991), S.38, s.6-9

158-        The Turkish Language, Image, (1991), S.40, s.3-5

159-        The First Turkish İnscriptions, Image, (1991) S.40, s.2-6

160-        Writing that reveal Turkish cultural history, Image, (1991), S.41, s.13-14.

161-        The Turkish Language in the Last Century, Image, (1991) , S.44, s.24-25.

162-        Eski Türk Yazıtları Üzerine Mühim Bir Eser, Millî Folklor (Ankara 1991), C.2, S.9, s.46-47.

1992

163-        Atatürkçü Düşünce Millî Birlik, Beraberlik ve Türk Dili, (İstanbul, 20 Mart 1992), s.2.

164-        Kürtçe Türkçe'nin Bir Parçasıdır, Kamu Çalışanları Dergisi, Ankara, Haziran 1992, C.2, S.18, s.32-37.

165-        Kiril Alfabesinin Türk Diline Olumsuz Tesirleri, Millî Kültür, Ankara, Haziran 1992, S.93, s.45.

166-        Çağdaş Gagavuz Şairlerinden Örnekler, TD, S.488, (ağustos 1992), s.138-147

167-        Anadolu'yu Parçalamaya Yönelik İç ve Dış Süreli Yayınlar, (Y. Kalafat ile), TDAD., S.80 (Ekim 1992), s.61-83.

168-        Evaluation of some Phonetic and Marphologic Proporties in Eastern Anatolian Dialects from the point of altaistic Languages, Altaic Religious Beliefs and Practices, (Budapeşte), Kasım 1992, s.151-156.

169-        Türk Dünyasından, Erciyes, XV/ 179 (Kasım 1992), s.1-4.

170-        Çuvaşça ve Zazaca Üzerine Notlar, TDTD, VI/ 72, (Aralık 1992) , s.37-38.

171-        "TEŞİ" adı Üzerine, Kızılırmak, Sivas, S.12 (Aralık 1992), s.23-24.

172-        Türk Dünyasından: Gagavuz Türkleri, Ana Sözü, Kişinev -Moldova, S.40, 21.11.1992, s.3-4 (Gagavuz Türkçesi ile)

173-        Folklor Zenginlikleriyle Aksaray, Halk Kültürü Araştırmaları, Ankara 1992, s.45-54.

174-        Doğu Anadolu Dil Araştırmaları, (Yaşar Kaya Kalafat ile), E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.4'ten ayrı basım (Kayseri 1992), s.47-78.

175-        Türk ve Kürt Deyim ve Atasözleri, TKA, XXX / 1-2 (1992), s.62-63.

1993

176-        Türk ve Kürt Atasözleri Üzerine, TDAD, İstanbul (Nisan 1993), s.185-188.

177-        (Y. Kalafat ile) Türk Divan Şiiri ve Kurmanç Lehçemiz: Kelime Hazineleri İtibariyle Bir Karşılaştırma, Erciyes, XVI/ 184 (Nisan 1993), s.4-14.

178-        Kırgız Türklerinin 1933 Yılında "Latin Alfabesi" Kullandıklarını Gösterir Tarihi Bir Belge, TY, S.69 (Mayıs 1993) , s.20-21.

179-        Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı'nın Bünyan Varyantı, Bünyan Kültürü, Kayseri, S.6 (Mayıs 1993), s.2-10.

180-        Mongolian Studies in Turkey, TKA, XXXI / 1-2 (1993), s.155-158.

181-        The Effects from Cultural Respect of the Changes in Soviet Russia on Turkey and Middle Asian Turkish Countries, TKA, XXXI / 1-2 (1993), s.189-194.

1994

182-        Sovyetlerdeki Değişimin Türkiye ile Orta Asya Türk Ülkelerine Kültürel Açıdan Etkisi, TK, XXXII/370, (Şubat 1994), s.88-93.

183-         "Türk Dilleri" Terimi Üzerine, İçel Kültürü, 8/ 33 (Mayıs 1994), s.3.

184-        Teksas'ta Türk Kültürü, Türkiye'de "OGNİ"ciler, İçel Kültürü, 8/ 33 (Mayıs 1994), s.4.

185-        "Altay Dil Ailesi" ve Mayalar, TK, XXXII / 374, (Haziran 1994), s.333-335. Ayrıca: TD, S.521, (Mayıs 1995), s.500-502.

186-        F. Sümer'in Oğuzlar'ı Azeri Türkçesinde Yayınladı, TK, XXXII/374, (Haziran 1994), s.381.

187-        İki Dergi: TARLA ve CEM, İçel Kültürü, 8/34. (Temmuz 1994), s.28.

188-        Türk Dünyasından Yeni Basılan Üç Sözlük, TK, XXXII /375 (Temmuz 1994), s.447-448. Ayrıca: Ortadoğu,  28.07.1994, s.2. TD, S.522, (Haziran 1995), s.716-718.

189-        Gelişen Teknolojinin Türkolojiye Katkısı, Yesevi, 1/8 (Ağustos 1994), s.28.

190-        Türklerde "Ad Verme Geleneği" ve Hektor, Millî Folklor, 3/22 (Kış 1994), s.5-6.

191-        Türkçemiz, Erciyes, XVII/ 201 (Eylül 1994), s.1-2.

192-        Türk ve Kürt Töresi, Erciyes, XVII/ 202 (Ekim 1994), s.1.

193-        "Millet" ve "Milliyet" Kelimeleri Üzerine, TK, XXXII /379 (Kasım 1994) s.695-698.

194-        Vakıf, Kültür Varlıklarımız ve Unutulan Vakfiye Hükümleri, XI. Vakıf Haftası Kültür Varlığının Korunması, Yaşatılması ve Bu Amaçla Mali Kaynakların Sağlanması Semineri, (6-8 Aralık 1994 Ankara), XI. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1994, s.167-172.

195-        Dobruca Türklerinin (Tatarlarının) Destanları, BİR, 1 (1994), s.59-66.

196-        Dil Nedir? (s.9); Ana Dil Ne Demektir? (s.10); Türkçenin Tarihte ve Günümüzde Evrenselliğinden Ne Anlıyorsunuz? (s.91-94); Türkçe'nin Etkilediği Diller Hangileridir? (s.94-96); Yabancı Dillerden Türkçeye Kelime Alırken Nelere Dikkat Etmelidir? (s.176-178); Halkımızın Türkçeye Karşı Sorumlulukları Neler Olmalıdır? (s.181-182); Çeviri Dili Olarak Türkçe Yeterli Bir Dil midir? (s.247-248). Şu kitabın içinde: Türkçe Kültürü. Hazırlayan: Doç. Dr. İskender Pala, Çocuk Vakfı yay., 99 Soruda Çocuk Dizisi.7, İstanbul 1994.

197-        Kazakistan'da ve Türkistan'da (Özbekistan'da) Türk Yer Adları ve Anadolu'daki İzleri, TKA, XXXII / 1-2 (1994), s.157-169.

198-        Kültürel Temizlik ve Türk Kültürü, Erciyes, XIX/204 (Aralık 1994), s.3.

1995

199-        Uyduruk Bir Aşk Öyküsü, Erciyes, XVIII/ 205 (Ocak 1995), s.5.

200-        Zazacanın Sözlüğü, Erciyes, XVIII/ 206 (Şubat 1995), s.30.

201-        Türk Millî Kültürü İçinde Kürtler ve Kürtçe, Erciyes, XVIII/ 207 (Mart 1995), s.12.

202-        Karakeçili, İçel Kültürü, S.39, (Mayıs 1995), s.3.

203-        Teşi Adı Üzerine, İçel Kültürü, S.39, (Mayıs 1995), s.12.

204-        "Türkçe Konuşan Müslümanlar" ile Türkçe Öğrenmiş Urum'lar", TK, XXXIII /386 (Haziran 1995) s.33-35.

205-        Türk Giyim Kuşamına Bir Bakış: Çarşaf ve Fes, Erciyes, XVIII/ 210 (Haziran 1995), s.1.

206-        Tokat'ta Yazma Basmacılığı, İçel Kültürü, S.40, (Temmuz 1995), s.3.

1996

207-        Karayım Türkleri ve Aleksander Dubinski, TK, XXXIV / 394, (Şubat 1996), s.110-112.

208-        Ahlat Mezar Taşları, Erciyes, XIX/ 220 (Nisan 1996), s.18.

209-        Eski Sovyet Türkolojisine Bir Bakış, Erciyes, XIX/ 221 (Mayıs 1996), s.7.

210-        Yarısı (Yerin Altında / Yere Çakılı) Adam Deyimi Üzerine, İçel Kültürü, 10/ 45 (Mayıs 1996), s.15-16.

211-        Saraybosna İçin, İçel Kültürü, 10/45 (Mayıs 1996), s.8

212-        Türk Dünyası ve Anadolu'da Ortak Yer Adları, Erdem, C.IX, S.25, (Haziran 1996), s.25-44.

213-        Türkiye Türkçesi'nde Batı ve Doğu Kökenli Kelimeler, Yesevî, 3/ 30, (Haziran 1996), s.15.

214-        İran ve Afganistan'dan Doğu Oğuzca Metinler, Erciyes, XIX/ 223 (Temmuz 1996), s.12.

215-        Çuvaşça ve Zazaca Üzerine Notlar, İçel Kültürü, 9 / 41 (Eylül 1996), s.3-4.

216-        Kayseri'de Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri, Erciyes, XIX/ 225 (Eylül 1996), s.18.

217-        Türkçe'nin Zenginliği Üzerine Notlar: Almanca'daki Türkçe Kelimeler, Dil ve İnsan, 1/4  (Eylül-Ekim 1996), s.3-5, 693-710.

218-        Kampüre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı'nın Anadolu Varyantları, TK XXXIV/403 (Kasım 1996), s.687-692.

219-        Gagavuz Türkleri, Yesevî, 3/35 (Kasım 1996), s.15.

220-        Cengiz Han'a Küsen Bulut, Yesevî, 3/ 36 (Aralık 1996), s.11.

221-        Yaşayan Türkçede Yabancı Unsurlar, Erciyes, XIX/ 228 (Aralık 1996), s.35.

222-        Erzincan (Belen Nahiyesi-Şenlik Köyü) Ağız İle "Sefil Yakub" Hikâyesi, Prof. Dr. Umay Günay Armağanı, Ankara 1996, s.26-33.

1997

223-        The Value of Altan Topçi in Regards of the History of Turkish Language, Erdem, C.IX, S.27 (Ocak 1997), s.1119-1128.

224-        Kıbrıs İle İlgili Çalışmalara Bir Bakış, TK, XX-XV / 407 (Mart 1997), s.184-186.

225-        Rusça'daki Türkçe Kelimeler Üzerine, Dil ve İnsan, 2/7 (Haziran 1997), s.1-2. Ayrıca: Yesevî IV /42 (Haziran 1997), s.9

226-        Türk Dili Tarihine Kısa Bir Bakış, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı, II, S.15, (Mayıs -Haziran 1997), s.221-226.

227-        Moğolistan'da Yaşayan Türk Kültürü, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı, II, S.16, (Temmuz -Ağustos 1997), s.1720-    1722.

228-        Türkiye Türkçesi'ndeki Macarca ve İbranice Kelimeler Üzerine, Yesevî, IV /44, (Ağustos 1997), s.9.

229-        N. Özkan, Türk Dünyası, (Nüfus-Sosyal Yapı-Dil-Edebiyat), Kayseri 1997, TK, XXXV /412 (Ağustos 1997), s.511-512.

230-        Türkçe'yi Doğru, Güzel ve Yerinde Kullanmak, Yesevî, Yıl:4, S.45, (Eylül 1997), s.10.

231-        Türk Dili Tarihi Üzerine Notlar: Işkın, TD, S.549, (Eylül 1997), s.253-254.

232-        İngilizce'deki Türkçe Kelimeler, Dil ve İnsan, S.9, (Eylül- Ekim 1997), s.5-8.

233-        Türk Mitolojisi, Destanları ve Efsanelerine Bir Bakış, Yesevî,  IV / 47 (Kasım 1997), s.638-639.

234-        Türk Mitolojisi, Destanları ve Efsanelerine Bir Bakış, Yesevî, IV /47 (Kasım 1997) s.12-13.

235-        Manas Adı Üzerine, İçel Kültürü, Yıl: 10, S.54, (Kasım 1997), s.37-38.

236-        Türk Kişi Adlarının Dil ve Tarih Açısından Önemi, Dil ve İnsan, Yıl: 2, S.10, (Kasım -Aralık 1997), s.9-12. Ayrıca: TD, 565 (Ocak 1999), s.3-8.

237-        Türkçenin ve Türkolojinin Sorunları, TD, S.552, (Aralık 1997), s.530-532.

238-        Sunuş, [Ahmet Günşen, Anadolu'nun Türkleşmesi Sürecinde Türk Soy, Boy, Oymak ve Cemaatleri ile Kırşehir] adlı eserin içerisinde (İstanbul 1997), s.IX.

1998

239-        Anadolu Ağızları Derleme Sözlüğüne Katkılar, TD, S.533, (Ocak 1998), s.14-16.

240-        Türkçe'nin Zenginliği ve Batı Dillerindeki Türkçe Kelimeler, Yesevî, Yıl: 4, S.49, (Ocak 1998), s.9.

241-        Türk Mitolojisi, Destanları ve Efsaneleri Üzerine Bir Bakış, Kardeş Ağızlar, S.5, (Ocak-Şubat-Mart 1998), s.1-5.

242-        Türkçe Üzerine Notlar: Yoğurt, TD, S.554, (Şubat 1998), s.138-139.

243-        Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri, Yesevî, C.V, S.50, (Şubat 1998), s.11.

244-        Türk ve Moğollarda Ata Verilen Değer, Yesevî, Yıl: 5, S.51, (Mart 1998), s.10-11.

245-        Mirza Elekber Sabir ve Hophopname, Erciyes, XXI/ 243 (Mart 1998), s.11, 23.

246-        Anadolu'da Türkmen Aşiretleri, Bilge, Bahar 1998, S.16, s.65-66.

247-        Erence, Bilge, 1998 Bahar, S.16, s.76-77.

248-        Sibirya Araştırmaları, Bilge, Bahar 1998, S.16, s.84.

249-        E-Mail: Language Unity of Turkish World, Anadolu Ajansı, (1 Nisan 1998),

250-        Türk ve Moğollarda Ata Verilen Değer Manas Destanı'nda "Özel Atlar", TK, XXXVI /420 (Nisan 1998), s.213-219.

251-        Türkçe Çarmıha Geriliyor(muş),  Orkun, S.2 (Nisan 1998), s.16-17.

252-        Nahçivan'dan Geliyorum, Yesevî, Yıl: 5, S.52 (Nisan 1998), s.22-25.

253-        Manas, Tarla, 98/4 (Nisan 1998), s.8-10.

254-        Türk Halk Edebiyatı İçinde Şaman Efsaneleri, Kardeş Ağızlar, S.6 (Nisan-Mayıs -Haziran 1998), s.1-5.

255-        Altayistik ve Anadolu Ağızları, Bir Dergisi-Kemal Eraslan'a Armağan Sayısı, (Mayıs 1998).

256-        Türklerde Şaman, Kardeş Ağızlar, S.7, (Mayıs 1998).

257-        Türklerde Saç, Sakal, Bıyık Kelimeleri, (Etimolojileri ve Anlamları), Kardeş Ağızlar, S.7. (Mayıs 1998).

258-        Radloff Varyantı Manas Destanı'nın Yeni Bir Yorumu, Millî Kültür Araştırmaları -50. Kültür ve Sanat Yılında Dr. Mehmet Önder'e Armağan, KB yay., Ankara 1996, (Mayıs 1998), s.136-148.

259-        Sanatta "İntihal", 'Güvercin'i 'Kuş'a Çevirmek, TK, XXXVI /421 (Mayıs 1998), s.268-273.

260-        Nahçivan Tarihine Kısa Bir Bakış,  Yesevî, V / 53 (Mayıs 1998), s.13.

261-        Türk Halk Edebiyatında "Askere Mektuplar" ve "Mavi Berelim", Tarla, 98/5 (Mayıs 1998), s.13-14.

262-        Nahçivan'dan Geliyorum, TK, XXXVI /422, (Haziran 1998) , s.321-329.

263-        Türk Kültür Tarihi İçin Önemli Bir Eser, Bilge, (Haziran 1998).

264-        Çin Tarihlerinde Türklere Verilen Adlar, Orkun, S.5, (Temmuz 1998).

265-        Kırgız ve Kazak Türkçelerine Ölüm Yaşasın Rusça, Erciyes, XXI/247 (Temmuz 1998), s.1-2.

266-        Türk ve Moğol Efsanelerine Göre Börteçino'dan Babür'e, Orkun, S.6, Ağustos 1998, s.30-31.

267-        Türkmen Yer Adları ve Anadolu'daki İzleri, Kardeş Ağızlar, (Ağustos -Eylül 1998).

268-        Anadolu Ağızları Derleme Sözlüğüne Katkılar, Erciyes, XXI/ 249 (Eylül 1998), s.1-2.

269-        Türk Devletleri Arasındaki Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Siyasî İlişkilerin Mevcut Durumu, İlişkilerin Etkinleştirilmesinin Rasyonel Yolları, Erciyes, XXI/ 270 (Ekim 1998), s.21-23.

270-        "Mongolica. 'An International Annual of Mongol Studies", Türk Dünyası, S.6, (Güz 1998), s.935-936.

271-        Ünlü Çuvaş Türkoloğu: Mihail Romanoviç Fedetov (Hayatı ve Eserleri), (Elena Kudryevtseva ile), Türk Dünyası, S.6 (Güz 1998), s.888-891.

272-        "Mongolica. 'An International Annual of Mongol Studies", Türk Dünyası, S.6 (Güz 1998), s.935-936.

273-        Altayistik- Mongolistik- Türkoloji, TD, S.574, (Eylül 1998), s.23-25.

1999

274-        Kaybolan Değerlerimiz: Osman Gâzi'nin Vasiyeti, TK, XXXVII/436, (Ağustos 1999), s.480.

2000

275-        Millî Eğitim ve Unutulan Töreler, Erciyes, XXIII/ 269 (Mayıs 2000), s.1.

276-        Kırgızistan'da Bulunan 'Köktürk Alfabesiyle Yazılmış İki Satır' ve 'Türk Altısı', Erciyes, XXIII/271 (Temmuz 2000), s.12.

277-        Anadolu'da Türkmen Aşiretleri "Bozulus" Türkmenleri: 1540-1640, Erciyes, XXIII/273 (Eylül 2000), s.16.

278-        Kutadgu Bilig Bibliyografyası, TD, S.586 (Ekim 2000), s.371-377.

279-        Türkiye'de Türk Kişi ve Yer Adları ile İlgili İlmî Çalışmaların Durumu, Erciyes, XXIII/275 (Kasım 2000), s.1-4.

280-        Altayistic, Mongolistic and Anatolian Dialects, Hasan Eren Armağanı, TDK yay., Ankara 2000, s.190-195.

281-        Börteçine ve Temuçin, Hasan Eren Armağanı, Ankara 2000, s.196-199.

2001

282-        Millet, İnsan ve Kültür, Erciyes, XXIV/ 206 (Ocak 2001), s.1-2.

283-        Lav lav Mahsun, Erciyes, XXIV/278 (Şubat 2001), s.1.

284-        Anadolu Ağız Araştırmalarının Bugünkü Durumu, Erciyes, XXIV/280 (Nisan 2001), s.1.

285-        Ali (Gali) ve Kıssa-i Yusuf, Erciyes, XXIV/281 (Mayıs 2001), s.4.

286-        Bozat (Bulandı) Yöresi Manileri ve Ağız Özellikleri, Erciyes, XXIV/284 (Ağustos 2001), s.2-3.

287-        Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri, Erciyes, XXIV/287 (Kasım 2001), s.10.

288-        Oğuz Kağan'ın Duası, Yesevî, VIII /96, Kasım 2001), s.70.

2002

289-        Türkiye'nin Komşularında Türkoloji, Yesevî, IX/97, (Ocak 2002), s.24.

290-        Türk Mitolojisi, Destanları ve Efsanelerine Bir Bakış, Yesevî, IX/98, (Şubat 2002), s.24-25.

291-        Adın Kim?-Ulan-Egzoz-Yakînen-Aynı, TK, S.470 (Haziran 2002), s.359-362.

292-        Bektaşî Felsefesinin Anadolu Giyim Kuşamına Yansıması, Erciyes, XXV/298 (Ekim 2002), s.3-5.

2003

293-        Yitirdiklerimiz: Prof.Dr. Ahmet Temir'in Ardından, TD, S.618 (Haziran 2003), s.619-621.

2004

294-         Bir Etimolojik Sözlük Üzerine Notlar, TD, S.627 (Mart 2004), s.204-222.

2005

295-        Türkçe Sözlükte madde Başı Olmayan Fakat Türkçede Kişi ve Yer Adı Olarak Kullanılan Sözler, İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı Makaleler, İstanbul 2005, s.220-222.

Yorumlar (0)