23
Kas 2018
Güldüren Gerçek: NASREDDİN HOCA

(Türk edebiyatında mizah kültürümüzün dünyaca ünlü halk bilgesi) Türk esprisinin büyük zekâsı, tanınmış halk filozofomuz Nasreddin Hoca'yı, yalnız Türk toplumu değil, doğudan batıya her millet sever, herkes bu büyük Türkün...

MAKALEYİ OKU
27
Eki 2018
Anadolu’nun sesi: KARACAOĞLAN

Ali Alper ÇETİN  Üçyüz yıl önce Karacaoğlan derler bir ozan, ses olmuş telden, söz olmuş dilden dökülmüş… Tüm Anadolu, Karacaoğlan olmuş, ondan seslenmiş. Al-yeşil giysili güzelleri, boz-bulanık yaylaları, umutlu-umutsuz aşkı...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2018
Tanınmış gezgin ve gözlemci: EVLİYA ÇELEBİ

Ali Alper ÇETİN Bir insan ki, zamanımızdan üçyüzeksen yıl önce ulaştırma imkânlarının sınırlı ve az olduğu çağda, Anadolu'yla birlikte tüm Ortadoğu'yu, Kırım'ı ve Kafkas memleketlerini, Hazar kıyılarına kadar İran'ı,...

MAKALEYİ OKU
30
Eyl 2018
Eserleriyle bir ülkeyi süsleyen deha: MİMAR SİNAN

Ali Alper ÇETİN Bir Medeniyetin Mimarı Ölümsüz eserleri, sanatları ve sözleriyle Anadolu'yu aydınlatanlar, Anadolu'ya Türklüğün değişmez damgasını vurarak, onu ebediyyen Türk vatanı yapanlar arasında eşsiz mimar Koca Sinan'ı...

MAKALEYİ OKU
16
Eyl 2018
Sanayi yatırımları yurt dışına kaçıyor. Kanal İstanbul soruları ise hala cevapsız!

Ali Alper ÇETİN Kalkınmadaki temel amaç; Üretim ve istihdam yapısını tarım yerine sanayi ve hizmet sektörleri için arttırmak, bu yönde gelişme göstermek, refah seviyesini yükseltmektir. Üretmeden paylaşma olmaz. Üreteceksin ki paylaşasın…...

MAKALEYİ OKU
02
Eyl 2018
Edebiyatımızda bir devir: FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

Ali Alper ÇETİN Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar… Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya, Ulukışla yolundan...

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2018
Sanayi yatırımları yerinde sayıyor…

Sanayi yatırımları yerinde sayıyor… Ali Alper ÇETİN Ülke ekonomisinin en dinamik ve üretken kesimi sanayidir, endüstridir. İhracatımızın % 90'ı sanayi ürünlerinden gerçekleşir. Kalkınmadaki temel amaç üretim ve istihdam yapısını,...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2018
Anadolu’ya gönül vermiş bir bilgin: REMZİ OĞUZ ARIK

Ali Alper ÇETİN    Remzi Oğuz Arık, bir ömür boyu Anadolu'yu karış karış gezerek, kültür zenginliklerini, tabiat güzelliklerini, tarihini, arkeolojisini, folklorunu yüze çıkaran, tanıtan Anadolu âşığı, Anadolu ışığı...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2018
İnce Hacı'nın Ağıtı (Cerit -Avşar aşiretleri öyküsü)

Ali Alper ÇETİN Toros Dağlarının başı dumanlandı mı bir kez, Cerit, Avşar Türkmenlerinde bir telâş başlardı. Kışı zorlu olurdu Torosların… O geçit vermez bayırlar karla dolar, Toroslar yaşanmaz olurdu. O zaman da Torosların Güney'ine,...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Anadolu Esnaf Teşkilâtının Pir’i: AHİ EVRAN

Anadolu Esnaf Teşkilâtının Pir'i: AHİ EVRAN Ali Alper ÇETİN Ahilik, köylere, kasabalara kadar yayılan, en küçük teşkilâtından en büyüğüne kadar, millî birlik ve beraberliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi, sosyal dayanışma...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Anadolu’da ilk Türkçeci: AHMED FAKİH

Anadolu'da ilk Türkçeci: AHMED FAKİH   Ali Alper ÇETİN Büyük Selçuklu Devleti'nin ünlü sultanı Alp Arslan'ın Anadolu'da hüküm süren Bizans'ı, 1071 Malazgirt Zaferi'yle dize getirmesi, Anadolu Türklüğü'...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Türk dilinin gerçek savunucusu: ÂŞIK PAŞA

Türk dilinin gerçek savunucusu: ÂŞIK PAŞA Ali Alper ÇETİN Türk dilinin gelişmesi ve yayılmasında büyük hizmetleri bulunan, bu uğurda ölümsüz eserler yazan ilk Türkçeci şairlerimizden Âşık Paşa'nın kimliğini oluşturan başlıca...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Şuurlu ve idealist bir Türkçeci: GÜLŞEHRÎ

Şuurlu ve idealist bir Türkçeci: GÜLŞEHRÎ Ali Alper ÇETİN Anadolu Selçuklu Devleti'nin son devirlerinde, Sultan Veled, Yunus Emre, Âşık Paşa gibi Türkçe yazıp Türkçe söyleyen şairlerimiz arasında Gülşehrî'yi de anmak, Anadolu'yu...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Türk diline ferman: KARAMANOĞLU MEHMED BEY

Türk diline ferman: KARAMANOĞLU MEHMED BEY Ali Alper ÇETİN Anadolu'yu ileri fikirleri ve düşünceleriyle, eserleri ve sanatlarıyla aydınlatanlar arasında onüçüncü yüzyılda Türkçeyi resmî dil olarak ferman eden, Anadolu'da Türk...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Destanlar içinde: DEDE KORKUT

Destanlar içinde: DEDE KORKUT Ali Alper ÇETİN (… Dirse Han kalkıp evine geldi. Çağırıp hatununa söyler, görelim han'ım ne söyler: Beri gel başımın bahtı, evimin tahtı Evden çıkıp yürüyünce servi boylum, Topuğunda sarmaş-dolaş...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Doyulmaz sevgi - buram buram aşk: YUNUS EMRE

Doyulmaz sevgi - buram buram aşk: YUNUS EMRE Ali Alper ÇETİN Benim bunda kararım yok, Ben bunda gitmeğe geldim. Bezirgânım metaım çok Alana satmağa geldim. Ben gelmedim dâvâ için Benim işim sevi için Dostum evi gönüllerdir Gönüller yapmaya...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Yunus’un izinde bir tekke şairi: KAYGUSUZ ABDAL

Yunus'un izinde bir tekke şairi: KAYGUSUZ ABDAL Ali Alper ÇETİN Ondördüncü yüzyılın başlarında Yunus; coşan, köpüren bir aşk çağlayanıdır. Sebil sebil Anadolu'ya dökülür. Yunus'un sesi, renk olur gönülleri süsler, ışık...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Türklerin İlk Kadın Hakanı: TOMRİS HAN

Türklerin İlk Kadın Hakanı: TOMRİS HAN Ali Alper Çetin İlgili derlem (galeri) için tıklayınız.  Saka Türklerinin Kadın hakanı Tomris Han, biraz sonra atlarını ölüme sürecek  olan savaşçılarının önünde durdu ve yürekleri...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Âşık Paşa’nın torunu, ülkücü bir aydın: ÂŞIK PAŞAZADE

Ali Alper ÇETİN Onbeşinci yüzyılda Fatih Sultan Mehmed'le birlikte İstanbul'un fethini yaşayan, o günlerin hatıralarını yalın bir Türkçeyle yazdığı 'Tevarih-i Âl-i Osman- Osmanoğulları Tarihi” adlı eseriyle bize sunan...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Türkçeci tasavvuf güneşi, ulu bir bilgin: HACI BAYRAM VELÎ

Ali Alper ÇETİN Hacı Bayram Velî, devletin dili Arapça ve Farsça olmasına rağmen, eserlerini Türkçe yazarak, Anadolu'da Türkçe kullanımı ve yaygınlaşmasını önemli şekilde etkiledi. Halkı Tanrı yolunda uyardı. Tasavvufun tüm inceliklerini,...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Anadolu Türk edebiyatında bir öncü: SULTAN VELED

Anadolu Türk edebiyatında bir öncü: SULTAN VELED Ali Alper ÇETİN   Anadolu'da başlayan 'Türkçecilik” akımına da uyarak birçok şiirlerini Türkçe yazmıştır. Sultan Veled, eserlerini Farsça yazmakla birlikte epeyce Türkçe...

MAKALEYİ OKU
25
Haz 2018
Büyük bestekâr, bir sanat anıtı: DEDE EFENDİ

Büyük bestekâr, bir sanat anıtı: DEDE EFENDİ Ali Alper ÇETİN Çağların ötesinden billur billur süzülüp gelen bir sanat müziğimiz var. Türk sanatının, Türk zevkinin incelikleriyle bezeli bu müziğin tarihi gelişimi içinde, ölümsüz...

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2018
Anadolu’nun yiğit sesi: DADALOĞLU

Anadolu'nun yiğit sesi: DADALOĞLU Ali Alper ÇETİN Toros dağlarının başı dumanlandı mı bir kez, Avşar Türkmenlerinde bir telâş başlardı. Kışı zorlu olurdu Torosların… O geçit vermez bayırlar karla dolar, Toroslar yaşanmaz olurdu....

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2018
Millî Edebiyatın Öncüsü: MEHMET EMİN YURDAKUL

Ali Alper ÇETİN 1921 yılında, Türkiye bir ölüm-kalım savaşı içindedir. Milletin tek umudu Mustafa Kemal Atatürk'tür… Anadolu'nun dişini tırnağına takıp Kurtuluş Savaşı'na 'Ya istiklâl, ya ölüm!” parolasıyla...

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2018
Âlim ve şâir bir devlet adamı: KADI BURHANEDDİN

Ali Alper ÇETİN Kadı Burhaneddin, Oğuz Türkçesinin yanında Doğu Türkçesine de hâkimdir. Şiirlerinde, eski Anadolu Türkçesiyle birlikte Azeri ve Doğu Türkçesinin özellikleri de görülür. Ancak, o dönemde Osmanlı Türkçesi ve Azeri Türkçesi...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2018
ATATÜRK İçin Ne Dediler? - II

Ali Alper ÇETİN Bugün 19 Mayıs 2018. Atatürk'ü Anma günü. Gençlik Haftası da. Bu çalışmayı büyük Türk Milletinin gençlerinin istifadesine sunuyorum. Samsun'dan başlattıkları kurtuluş mücadelesiyle, bizlere kutsal bir vatan...

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2018
Yazar, akademisyen, vatansever bir Türk kadını: HALİDE EDİP ADIVAR

Ali Alper ÇETİN Kurtuluş Savaşımızın en sıkıntılı günlerinde sırtında bir asker kaputu (parkası) cepheden cepheye koşan, Sakarya ve Dumlupınar Meydan Savaşları'nda erlerimizle omuz omuza, onlara güç ve heyecan veren uyanık bir Türk...

MAKALEYİ OKU