Asst. Prof. Nurdin Useev Takip et

Asst. Prof. Nurdin Useev / Son Makaleleri

Asst. Prof. Nurdin Useev / Bütün Yazıları

Asst. Prof. Nurdin Useev

Bütün Yazıları

Asst. Prof. Nurdin Useev
Kırgızistan- Manas Üniversitesi

Манас" эпосу менен Орхон-Энесай жазма эстеликтерини...

"Манас" эпосу менен Орхон-Энесай жазма эстеликтеринин, Байыркы түрк маданиятынын ортосунда өтө кызык окшоштуктар бар. Мисалы, Орхон-Энесай...
11 Ağustos 2020

Кыргыз тарыхында, жалпы эле түрк элдеринин тарыхында аты жазылып калган биринчи дарыгер

Кыргыз тарыхында, жалпы эле түрк элдеринин тарыхында аты жазылып калган биринчи дарыгер - бул Кытайда окуп келген үчүн Лүй Пек деген атты алган...
04 Temmuz 2020
açık