Dr. Shurubu Kayhan - Kırgızistan Takip et

Dr. Shurubu Kayhan - Kırgızistan / Son Makaleleri

Dr. Shurubu Kayhan - Kırgızistan / Bütün Yazıları

Dr. Shurubu Kayhan - Kırgızistan

Bütün Yazıları

Dr. Shurubu Kayhan - Kırgızistan

Saha Türkleri

SAHA TÜRKLERİ     Yakutların geleneksel milli kıyafetlerindeki işlemeler halkın el sanatlarının zenginliğini ve çeşitliliğini gösterir. Desenler halkın sosyal hayatinı yansıtırken, takvime de hizmet eder. Süslerde kullanılan metal...
21 Aralık 2021

Nevruz/Yenigün bayramının özel yemegi - sümölök (Kırgızistan)

Nevruz/Yenigün bayramının özel yemegi - sümölök (Kırgızistan) Nevruz tüm Türk dünyasında kutlanan geleneksel bahar bayramıdır. 21 Martta gece ile gündüz eşitlenir ve yeni bir gün başlar. Nevruz da yeni bir gün, yeni başlangıç ve yeni...
21 Mart 2021

KAZAK TÜRKLERİNİN NEVRUZ ÖNCESİ "AMAL" GELENEĞİ

KAZAK TÜRKLERİNİN NEVRUZ ÖNCESİ "AMAL" HELALLEŞME GELENEĞİ (14 MART) Қыстан аман шыққан күн: Көрісу күні       Kazak Türkleri Nevruz bayramına bir hafta kala "Amal" geleneğini bir kutlamayla gerçekleştirirler....
16 Mart 2021

TUVA TÜRKLERİNİN DİNİ İNANIŞLARI

TUVA TÜRKLERİNİN DİNİ İNANIŞLARI      Tuva Türk'leri birkaç dinin ve kültürün kesiştiği noktada yer almaktadır. Aynı topraklarda Hristiyanlar, Buddalar ve Şamanlar barış içinde hayat sürdürmektedirler. XIII asırda...
29 Kasım 2020

Karagas Türkleri (Tofalar)

KARAGAS (TOFALAR) TÜRKLERİ     Sibirya bölgesinin çok uluslu halkları arasında iki küçük boy vardır. Onlar bulundukları bölgenin soyu tükenmekte olan halkların temel medeniyetini temsil eden Karagaslar ve Okin Soyotlarıdır. Geyikçilik...
16 Ekim 2020

Dolgan Türklerinin geleneksel "heyro" ya da "kilvey" kutlamaları

DOLGAN TÜRKLERİNİN GELENEKSEL "HEYRO" YA DA "KİLVEY" KUTLAMALARI      Dolganlar kendilerine Dolgan, Tıakiler, Saha da demektedirler. Onlar Krosnoyarsk bölgesinin esas halkıdır. Halkın çoğunluğu  Taymır bölgesinde, azınlığı...
25 Ağustos 2020

ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU

ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU      Düğün insan hayatındaki en büyük kutlamadır. Nikahın kıyılmasıyla aile kurumuna geçiş ve kendi ailesini kurma sorumluluklarının başlangıcı doğar. Bu ailenin kurulmasından...
14 Temmuz 2020

SAHA TÜRKLERİNİN ISIAH BAYRAMI 

SAHA TÜRKLERİNİN ISIAH BAYRAMI       Isıah, Saha Türkler'inin en büyük geleneksel bayramıdır. Her sene 21-22 Haziranda kutlanır. Isıah yaz bayramı; saçmak, serpmek anlamına gelmektedir. En uzun güne denk gelen bu kutlama...
22 Haziran 2020

Özbek halk inanışları: Yağmur duası “SUST HOTİN” töreni

ÖZBEK TÜRKLERİNİN HALK İNANIŞLARI YAĞMUR DUASI 'SUST HOTİN” TÖRENİ              Özbekistan Orta Asya'nın en sıcak bölgelerinden biridir. Ülkenin bir çok bölgesinde ekinler yağmurla sulanır....
06 Haziran 2020

TUVA TÜRKLERİNİN GELENEKSEL DÜĞÜN ADETLERİ

TUVA TÜRKLERİNİN GELENEKSEL DÜĞÜN ADETLERİ *** Tuva Türkler'ine göre gelin müstakbel eşiyle birlikte yaşayacağı eve girmeden önce at üstünde üç kez evi dolaştırılır. Daha sonra attan indirilir ve yüz açma merasimi gerçekleşir....
02 Haziran 2020

Kırgız Türklerinde kartal yetiştirme geleneği

Kırgız Türklerinde kartal yetiştirme geleneği Kırgız Türklerinde nesilden nesile, atadan oğula geçen kartal yetiştirme geleneği asırlardır süre gelen geleneklerindendir. Kırgızlar kartala bürküt demektedirler. Bürküt kelimesi Türkçe...
27 Nisan 2020

Sarı Uygurlar

SARI UYGURLAR  Sarı Uygurlar ÇIN Cumhuriyetinin Gansu bölgesinde yaşayan Türk kökenli bir halktır. Nüfusları 13719 kişidir. İki bölgesel gruba ayrılan Sarı Uygurlar; Türk Sarık Yugur ve Moğol Şira Yugur lehçelerinde konuşmaktadırlar....
13 Aralık 2019

KAZAK TÜRKLERİNDE "BETAŞAR" DUVAK AÇMA GELENEĞİ

KAZAK TÜRKLERİNDE "BETAŞAR" DUVAK AÇMA GELENEĞİ      Betaşar temizliğin, saflığın ve aseletin simgesi olup Kazaklarda göçer konar döneminden günümüze kadar uzanan çok güzel bir gelenektir. Betaşar düğün günü gerçekleşir...
05 Ağustos 2019

Dolgan Türkleri

DOLGAN TÜRKLERİ...       Dolgan Türk'leri de dünyada soyu tükenmekte olan azınlık halklardandır. Günümüzde 5 bin kadar nüfusa sahiplerdir (bazı kaynaklarda 7 bin denilmekte). Rusya Federasyonunun Taymır bölgesinde yaşamaktadırlar....
25 Temmuz 2019

Tofa Türkleri

TOFALAR Günümüzde 300 kişi kalan Tofalar Türk kökenli bir halk olup, Rusya Federasyonunun İrkutsk bölgesinde yaşamaktadırlar. Tofalar kendilerine Moha, Karagas da demektedirler. Dilleri Altay Türkçe'sinin Tofa Lehçesidir. Şaman inançlarına...
06 Temmuz 2019

HAKAS TÜRKLERİNİN GELENEKSEL KIYAFETLERİNİ YANSITAN SİMGELER

HAKAS TÜRKLERİNİN GELENEKSEL KIYAFETLERİNİ YANSITAN SİMGELER Dr. Shurubu Kayhan Hakas Türkler'inin geleneksel kıyafetleri "günlük" ve "özel" olarak ikiye ayrılmaktadır.  Özel günlerde giydikleri bayramlık kıyafetleri oldukça renkli...
26 Şubat 2019

TOFALAR TÜRKLERİNİN KURDELE İLE İLGİLİ İNANÇLARI

TOFALAR TÜRKLERİNİN KURDELE İLE İLGİLİ İNANÇLARI Dr. Shurubu Kayhan "Calama Kurdeleleri" Sayan bölgesinde yaşayan göçebe avcı ve geyikçi Tofalarda sık rastlanan bir gelenektir. Camala - ipek yada diğer kumaşlardan yapılmış kurdele olup,...
13 Şubat 2019

Manas Destanı

MANAS DESTANI En yaygın görüşe göre Manas Destanının asıl kaynağı; Mani dinine mensup olan Karahitaylarla Müslüman olan Karahanlılar arasında, XII. yüzyıl başlarında meydana gelen siyasi ve askeri mücadeleler sırasında Kırgızların...
07 Ocak 2019

TÜRKLERDE YENİ YIL - NARDOGAN BAYRAMI

TÜRKLERDE YENİ YIL - NARDOGAN BAYRAMI      Nardugan eski Türkler'de yeni yıl bayramıdır. Nar güneş, dugan, tugan doğan nardugan doğan güneş, Türklerde "güneşin yeniden doğuşu" anlamına gelmektedir. Nardugan, her yıl...
22 Aralık 2018

ÖZBEK TÜRKLERİNDE "HATNA KİLİŞ" YADA "SUNNAT TUY" GELENEĞI

ÖZBEK TÜRKLERİNDE "HATNA KİLİŞ" YADA "SUNNAT TUY" GELENEĞI  Dr. Shurubu Kayhan Özbek Türkleri'nde  gelenek ve örf adetler asırlardır süre gelen zaman içinde oluşmuştur. Özbek halkı da en eski halklardandır. Orta Asya Türkler'inin...
08 Ekim 2018

SULARIN SIRRINI ÖDÜNÇLEYEN ADAM-CENGİZ AYTMATOV’A ARMAĞAN KİTABI ÇIKTI

SULARIN SIRRINI ÖDÜNÇLEYEN ADAM CENGIZ AYTMATOV'A ARMAĞAN  KİTABIMIZ ÇIKTI... Türk Dünyasının büyük çınarı Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90, ölümünün 10 yılına hitaben hazırladığımız kitabımız yayınlanmıştır....
06 Ekim 2018

KIRGIZ TÜRKLERİNDE KARTAL YETİŞTİRME GELENEĞİ

KIRGIZ TÜRKLERİNDE KARTAL YETİŞTİRME GELENEĞİ Kırgız Türkleri'nde nesilden nesile, atadan oğula geçen kartal yetiştirme geleneği asırlardır süre gelen geleneklerindendir. Kırgızlar kartala bürküt demektedirler. Bürküt kelimesi...
27 Eylül 2018

KARAGAS (TOFALAR) TÜRKLERİ

KARAGAS (TOFALAR) TÜRKLERİ Sibirya bölgesinin çok uluslu halkları arasında iki küçük boy vardır. Onlar bulundukları bölgenin soyu tükenmekte olan halkların temel medeniyetini temsil eden Karagaslar ve Okin Soyotlarıdır. Geyikçilik ve avcılık...
27 Eylül 2018

Kırgız Türklerinde Kartal Yetiştirme Geleneği

KIRGIZ TÜRKLERİNDE KARTAL YETİŞTİRME GELENEĞİ - Dr. Shurubu KAYHAN     Kırgız Türkleri'nde nesilden nesile, atadan oğula geçen kartal yetiştirme geleneği asırlardır süre gelen geleneklerindendir. Kırgızlar kartala bürküt...
10 Eylül 2018

DOLGAN TÜRKLERİNİN GELENEKSEL "HEYRO" YA DA "KİLVEY" KUTLAMALARI

DOLGAN TÜRKLERİNİN GELENEKSEL "HEYRO" YA DA "KİLVEY" KUTLAMALARI      Dolganlar kendilerine Dolgan, Tıakiler, Saha da demektedirler. Onlar Krosnoyarsk bölgesinin esas halkıdır. Halkın çoğunluğu  Taymır bölgesinde, azınlığı...
24 Ağustos 2018
15°
parçalı az bulutlu