Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu-Azerbaycan Takip et

Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu-Azerbaycan / Son Makaleleri

Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu-Azerbaycan / Bütün Yazıları

Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu-Azerbaycan

Bütün Yazıları

Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu-Azerbaycan

Göktürk, Etrüsk ve Latin Alfabesi

Göktürk, Etrüsk ve Latin Alfabesi Göktürk, Etrüsk ve Latin Alfabesi
31 Ocak 2022

Taşbaba ve Balballar

Muhteşem Türk kültürünün çok önemli ögelerinden biride taşbaba, balbal bediz kültürüdür. Türkler taşbabayı önemli kişiler ve elbeyleri için dikerken, balbalları ise öteki dünyada kendilerine hizmet edecegi inancı ile öldürdükleri...
17 Nisan 2021

Xristian kuman-qıpçaq boyları

Xristian kuman-qıpçaq boyları Türk xalqları arasında xristianlıq ən çox kuman-qpçaq boylarının içində yayılmışdır. Bunun səbəbi onların tərkibində çoxsaylı boy birliklərinin olması, Ön Asiya, Orta Asiya, Güney Avropa bölgələrinə...
13 Eylül 2020

Prototürk dilinin yarandığı ilkin Atayurd

Prototürk dilinin yarandığı ilkin Atayurd (Urmu teorisi) Prototürk dilinin hanki çağda dağılıb batı ve doğu kollara ayrıl­ması probleminin Türkolojide doğru yorumu yoktur. Bunun nedeni türk dili, glottogenezi, tarihi gramer ve tarihi dialektologiya...
13 Eylül 2020

Dədə Qorqud'dan aldığım ləzzəti heç bir ədəbiyyatdan ala bilməmişəm

'Kitabi-Dədə Qorqud”dan aldığım ləzzəti heç bir ədəbiyyatdan ala bilməmişəm” Firudin Cəlilov: 'Dilimizin qədimliyinə və zənginliyinə bələd olduqca, qürurlanmaya bilmirsən” Sabah 1 avqust – Azərbaycan əlifbası və...
04 Ağustos 2020

ETRUSK-TÜRK BAĞI bitiyindən bir görüntü.

Prof. Dr. Firudin Celilov hocamızın paylaşımından. ETRUSK-TÜRK BAĞI bitiyindən bir görüntü. Etrusklar Tit iyəsinə quzu qurbanı sunanda belə deyirdilər:  EY TİT EGESİ GEL KUZU-Tİ AL (2500 il öncə sarkofaq üzərində yazı)
27 Nisan 2019

V Bitikdən

V Bitikdən Başqa boydan evlənmə (ekzogamiya) gələnəyini yaşadan boyların adı qaynaqlarda çox vaxt barsil-xəzər, qamər-saqa, as-alan etnonimləri kimi qoşa çəkilir, bu qonşu boylar başqa bölgəyə köçəndə də birlikdə köçürlər....
10 Ocak 2019

Ortaq Türk dili: nə etməliyik, necə etməliyik?

Ortaq Türk dili: nə etməliyik, necə etməliyik? Feridin Celilov Gündəmdən düşməyən mövzulardan biri də ortaq türk dilinin yaradılması məsələsidir. Müxtəlif illərdə bununla bağlı çoxsaylı qurultaylar, toplantılar keçirilsə də,...
13 Aralık 2018

Heydər Əliyev mənə xəbər göndərmişdi ki...

Bu kitabların üzərində 30 ilə yaxındır ki, işləyirəm. Əslində bu kitablar öz tarixini öyrənmək baxımından məndən daha çox xalqımıza lazımdır. Çünki işlənməyən mövzuları araşdırmışam. Tarixdə elə dövlətləri tapıb...
28 Kasım 2018

Doqquz Bitik

Türkoloq Firudin Ağasıoğlunun Altay nəzəriyyəsinin əsassızlığını isbatlatdığı 'Doqquz Bitik”i MEK-ə daxil olub AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasına (MEK) professor, filologioya elmləri doktoru, türkoloq Firudin Ağasıoğlunun 'Doqquz...
06 Kasım 2018

Hay dilinde "deniz" sözü olmamış, göl anlamında tsov sözünü kullanmışlar, o da Türkçeden alınma suv sözüdür.

Hay dilinde "deniz" sözü olmamış, göl anlamında tsov sözünü kullanmışlar, o da Türkceden alınma suv sözüdür. Üç göl (tsov) arası deyimini başqa dillərə "Üç deniz arası" gibi çevirmiş ve qurama Ermeniye haritası çizmişler. Strabon...
05 Kasım 2018

MODERATOR AZ. saytına verdiyim açıqlama

MODERATOR AZ. saytına verdiyim açıqlama Son günlər himn üzərində gedən dartışmalara onu hazırlayıb parlamentdə qəbul etdirən komisiyanın sədri kimi, aydınlıq gətirmək istəyirəm: 1. Biz Müstəqillik aktını qəbul edəndə quracağımız...
05 Kasım 2018

Prof. Osman Sertkaya'ya yanıt: Tanrı sözü

Prof. Osman Sertkaya'ya yanıt: Tanrı sözü/ Prof. Dr. Firidun Ağasıoğlu Celilov 1. Bütün dil ailelerinde olduğu gibi, Türk dil ailesinde de yaşı 10-15 bin yıldan az olmayan "tanrı" anlamlı teonimler zaman aşamasında aile dahilindeki...
16 Eylül 2018

Ermen Boyları ve Pseudo-Ermeni Haylar (Milattan Önce Türk -Ermeni İlişkileri)

Ermen Boyları ve Pseudo-Ermeni Haylar (Milattan Önce Türk -Ermeni İlişkileri)  Tarih ilminde bazı halkların eski tarihine yanlış açıdan yaklaşma geleneği bugüne kadar devam etmektedir. Maalesef, Türk halklarının tarihine yanlış olarak...
13 Temmuz 2018

Prof. Osman Sertkaya'ya yanıt: Tanrı sözü

Prof. Osman Sertkaya'ya yanıt: Tanrı sözü/ Prof. Dr. Firidun Ağasıoğlu Celilov 1. Bütün dil ailelerinde olduğu gibi, Türk dil ailesinde de yaşı 10-15 bin yıldan az olmayan "tanrı" anlamlı teonimler zaman aşamasında aile dahilindeki...
13 Temmuz 2018
11°
parçalı az bulutlu