27
Mar 2019
Geçmişten Günümüze Türk Toplumlarında Kadının Yeri ve Değeri

Azerbaycan bir Türk Oğuz ülkesi ve bizler de köklü bir geçmişe sahip Oğuz Türkleriyiz. Türk tarihinde kadın, hatun veya hanım değerli ve yeri doldurulamazdır. Dünya tarih sayfalarını incelersek, kadına Türkler kadar değer veren ve yücelten...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2019
Türk Kültüründe Sezgi, Bilgi ve Belleğin Sembolü: Baykuş

Türk toplumlarında kuşlar tarih boyunca boyların simgesi olarak kullanılagelmiştir. Kadim Türk tarihinde kuşa 'ongon” adı verilmiş ve her topluluğun bir ongonu olmuştur. Kimi kaynaklarda bunun bir totem olduğu yer alsa da ongonlar bir...

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2019
Eski Türklerden Günümüze Ad Koyma Geleneği

Türklerin tarihte varoluşlarından günümüze dek yaşatılan isim koyma geleneği ciddi değişikliklere uğramış olsa da, bazı yönleriyle günümüzde de yaşatılmaya devam ediyor. Türklerde Ad Koyma Adeti ve En Sık Kullanılan...

MAKALEYİ OKU