"Fark Et" Öykü Yarışması Birincisine 3.000 TL Ödenecek

YARIŞMA KONUSU;
-Maruz kalınan tehlikelere, risklere, aksaklıklara ve haksızlıklara karşı toplumun bilinç düzeyini arttırmak
-Bireylerin; doğaya, insanlara ve hayvanlara karşı hassas ve duyarlı olmalarına katkı sağlamak
-Kişilere sorumluluk duygusu aşılamak
-Yardımlaşma ve dayanışmanın önemi gereği, kanayan yaralara, yüreklere dokunmak gibi farkındalık gerektiren konulardır.

KATILIM KOŞULLARI;
-Yarışma 18 yaş üzeri herkese açıktır.
-Öyküler daha önce basılmamış, yayınlanmamış  ve ödül almamış olmalıdır.
-Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Her yarışmacı bir adet  öykü ile katılabilir.
-Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin  öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara   karşı sorumluluğu kabul eder.
-Yarışmaya, A-Fark Derneği üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
-Başvuru sahibi yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR;
-Öykünün konusu ‘’Fark Et’’ sloganı ile alakalı olmalıdır. Türkçe ve Türk dilinin özgünlüğü korunarak yazılmalıdır.
-Yarışmaya katılacak öyküler; 12 punto, 1.5 satır aralığı, Times New Roman fontu  ve A4  boyutu ile 5 sayfayı geçmeyecek uzunlukta olmalıdır.
-Öykülerin üzerinde yazarın adı olmamalıdır. Sadece öykünün adı ve sol üst köşeye 5 harften oluşan rumuz yazılmalıdır.

ESERLERİN TESLİMİ;
-Öyküler 6 nüsha ve bilgisayar çıktısı olarak bir zarfa  konacaktır.
-Yazarın kısa öz geçmişi ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu kağıt ise ayrı bir zarfa konarak üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
-Yarışmaya katılacak eser dosyası, 6 nüshalık öyküler, öykünün cd kaydı ve iletişim bilgi zarfı ayrı olarak hazırlandıktan sonra tek bir zarfa konarak;
A-Fark Derneği;Barbaros Mahallesi,. Atatürk Caddesi, No.149  Çanakkale
adresine posta yolu ile teslim edilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ;
Son başvuru tarihi.17 Haziran 2020’dir
Yarışma sonuçları.14 Eylül 2020 tarihinde açıklanacaktır.
Ödül Töreni.2020 Ekim ayı içerisinde yapılacaktır.

ÖDÜLLER;
Birincilik Ödülü.3.000,00 TL.
İkincilik  Ödülü.2.000,00 TL.
Üçüncülük Ödülü.1000.00 TL.
Mansiyon.500.00 TL.

Yurtdışından katılanlar hariç ödülü hak eden kişi, ödülünü almak üzere ödül töreninde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişiye ödül verilmez, ödül dernek uhdesinde kalır.
Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen  A-FARK Derneği, sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile dereceye giren öyküleri kendi süreli, süresiz yayınlarında basabilir.

SEÇİCİ KURUL;
Prof.Dr.Sevinç Özer,
Dr.Öğretim Üyesi Necmi  Akyalçın,
Yazar Mahir Ünsal Eriş,
Yazar Münevver İzgi,
Türk Dili ve Edb.Yüks.Lis.Öğr.Cevdet Coşkun..

Yarışma Sekretaryası;Nurten Albayrak-Tel:0-532-3643165

Yorumlar (0)