Çarpraz Uyak, Çarpraz Uyak Soru Örnekleri

Çarpraz Uyak, Çarpraz Uyak Soru Örnekleri

Çarpraz Uyak, Çarpraz Uyak Soru Örnekleri

Şiirlerdeki bir dörtlükte birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü dizelerin uyaklanmasına çarpraz uyak(çarpraz kafiye) adı verilir.

Çarpraz uyak (kafiye) örnekleri:

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın   a
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir   b
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın   a

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul  a
Görmedim:Gezmediğim,sevmediğim hiç bir yer  b
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul   a
Sade bir semtini sevmek bile ömre değer

Çarpraz Uyak Soru Örnekleri

Örnek Soru 1:

Hasret ettin yaşamaya
Çıkacak yol bırakmadın
Vebalini taşımaya
Tutacak kol bırakmadın

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 4 + 4 hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) Çapraz uyak vardır.
C) 2. ve 4. dizelerde hem kelime redifi hem de tam uyak vardır.
D) 1. ve 3. dizelerde redif yoktur.
E) Halk edebiyatı geleneğini yansıtmaktadır.

Örnek Soru 2:

Ağlamak kifayet etmez acıma
Şen kahkahalarda hüzün bu gece
I. Teselli sözleri
II. Şarkılar bir başka
III. Hazin bu gece
IV. Gider gücüme

Bu dizelerle çapraz uyak düzeninde bir dörtlük oluşturulmak istense aşağıdakilerden hangisi son iki dize
olur?
Cevap: Son zamanlarda kullanılan bir soru tipi olup paragraf oluşturur gibi anlamlı ve
ahenkli şiir oluşturma sorusudur. Bu nedenle I – IV ve II – III seçenekleri belirtildiği gibi sıralanırsa dörtlük ve kafiye örgüsü sağlanır.

Yorumlar (0)