Düz Uyak, Düz Uyak Nedir, Düz Uyak Örnekleri

Düz Uyak, Düz Uyak Nedir, Düz Uyak Örnekleri

Konumuz: Düz Uyak, Düz Uyak Nedir, Düz Uyak Örnekleri

Düz Uyak

Bu uyak türüne  mesnevi kafiyesi de denir. Dizelerin ikişerli olarak, art arda kendi aralarında uyaklanışına düz uyak (düz kafiye) adı verilir.

Düz Uyak (Kafiye) Örnekleri

Gâh odunda vü gâh suda idi a
Dün ü gün kahrile kısuda idi a

Yorumlar (0)