Tunç Uyak, Tunç Uyak Nedir, Tunç Uyak Örnekleri

Tunç Uyak Nedir? Tunç Uyak Örnekleri

Konumuz: Tunç Uyak, Tunç Uyak Nedir, Tunç Uyak Örnekleri

Tunç Uyak Nedir?

Tunç uyak (tunç kafiye) şiirde kullanılan bir uyak türü olup üç sesten fazla benzeşmenin kullanıldığı uyak türüdür. Yani, bir şiirin mısralarında üç sesten fazla benzeşme olduğu durumlara tunç uyak denir.

Tunç uyakta genellikle bir sözcük diğer mısradaki sözcüğü kapsar. Ancak şiirde bir sözcüğün diğer bir sözcük tarafından kapsandığı her durum tunç uyak olarak adlandırmaz. Çünkü tunç uyakta bu koşul sözcüklerin en az 3 ses benzeşmesine sahip olması gerekir.


Tunç Uyak Örnekleri

Örnek:

Kimi solgun, sarışın; kimi ak, kimi kara;

Kiminin berisinden görünüyor Ankara.

Yukarıdaki dizelerdeki kara kelimesi tunç uyağa örnektir. Burada 4 ses benzerliği vardır ve aynı zamanda Ankara kelimesi üstteki kara kelimesini kapsar.

Örnek:

Var gez dağda, kayalıkta, kırda.

Düş bir çukura, öl, kakırda

 Yukarıdaki dizelerdeki kırda sesi tunç uyağa örnek olarak gösterilebilir. Burada 5 ses benzerliği bulunur ve kırda sesi kakırda tarafından kapsanır. İç içe geçmiş olan bu sesler tunç uyaktır.

 Örnek:

N’oldu sanki yeşil panjur indi

Karanlık akşamlara döndü ikindi

Yukarıdaki dizelerde indi sesi tunç uyaktır. Burada 4 ses benzerliği vardı ve ikindi sesi indi sesini kapsar.

Yanlış. Örnek:

———— su
——–dolusu

Burada su sözcüğü ikinci dizedeki dolusu sözcüğünün içinde yer almış buna rağmen tunç kafiye değildir. Çünkü tunç kafiyede en az üç ses benzerliği gerekmektedir.

Diğer Tunç Uyak Örnekleri

Var gez kayalıkta, dağda, kırda.
Düş bir çukura, geber, kakırda

N’oldu sangi yeşil pancumn indi
Karanlık akşamlara dödü ikindi

Tara da zülfünü gerdana bırak
Görüşmek isterim yolllarım ırak

Saygılarımızla 

Yorumlar (0)