Cümlede Anlam Test 12

Cümlede Anlam Test

Cümlede Anlam Test 12

Cümlede Anlam Test 12

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cümlede Anlam Test 12

1. (I) Asklepion’da bulunan geçit kusursuz bir biçimde korunmuştur. (II) Her iki ucunda merdivenler, tepesinde içeriyi aydınlatan bir dizi delik vardır. (III) Asklepion’u kazanlar, tünelin kutsal alanda çalışanların yararlanması için ya da yaz günlerinde hastalara serin bir korunak sağlanması için yapıldığını düşünüyorlar. (IV) Oysa tünel özellikle kötü havalarda hastaların buraya getirilmesi için yapılmış olabilir. (V) Yuvarlak yapının hastalar için hem sıcak hem yağışlı havalarda korunabilecekleri bir yer olarak yapıldığını kabul edebiliriz.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde olasılık söz konusudur?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) III. ile V.

2. Zamanında adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?
A) İşlerini vaktinde yapmayan tembel insanların sonradan daha çok çaba harcamaları gerekir.
B) İşlerini vaktinde yapmayan insanlar başarısız olmaya mahkumdur.
C) Tembel insanlar işlerini zamanında yapmamak için birçok bahane bulurlar.
D) Yapılacak işlerin sonraya ertelenmesi bazen kötü sonuçlar doğurabilir.
E) Tembel insanlar her yerde ve her zaman işlerini aksatırlar.

3. (I) Kral, bahçeleri sıla hasreti çeken karısının bu hasretini gidermek için yaptırmıştı. (II) Karısı, Medes kralının kızıydı ve iki ülkenin müttefik olması için onunla evlendirilmişti. (III) Onun geldiği ülke yeşil, engebeli ve dağlıktı. (IV) Mezopotamya’nın bu dümdüz ve sıcak ortamı onu depresyona itmişti. (V) Kral karısının sıla hasretini gidermek için onun memleketinin bir benzerini yapmaya karar verdi.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç anlamı yoktur?
A) I. ile III.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) II. ile V.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şarta bağlı bir durum söz konusudur?
A) İçerim bu haldeyken, herkes garip bulacak:
Başımı sükûnetle taşlara vurduğumu.
B) Yavrum melekler gibi bu beşikte yatacak
Vefasız anasını bana hatırlatacak.
C) Bende hiç tükenmez bir hayat vardı
Kırlara yayılan ilkbahar gibi.
D) Daima yollar uzar, kalp üzülür
Ömrü oldukça yürür her yolcu.
E) Ufuklarda yaralı bir göğüs kanıyor
Ovalarda kızıl kumlar dalgalanıyor.

5. (I) Yaşadıkça kötü rüyalardan korkmamaya başladım. (II) Şimdi koridordan gelen ışığa ve bütün seslere kapısı açık olan bir hastane odasının yatağında sürgünde hissediyorum kendimi. (III) Dilini bilmediğim bir ülkede yapayalnız kalmış gibiyim. (IV) Evimde çoktandır yalnızca bana ait olan bir odam ve yatağım var çünkü. (V) Her dakikası için savaşılmış ve kazanılmış uykularım ve uykusuzluklarım var.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde gerçekte olmadığı halde öyle zannedilen bir durum söz konusudur?
A) I. ile II.   B) II. ile IV.   C) III. ile V.   D) II. ile III.   E) I. ile V.

6. Zaman zaman yanılgıya düşmüyorsanız, girişimde bulunmuyorsunuz demektir.
Bu cümlenin anlamına en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hata yapan insan bir şeyler yapmak için girişimde bulunan insandır.
B) Bir şeyler yapmak için girişimde bulunan insan hata yapmamalıdır.
C) Hata yapan insanlar girişimde bulunmayan insanlardır.
D) İnsanların zaman zaman hata yapmaları onların girişimci bir yapıya sahip olmasına engel olur.
E) Hata yapmayan insanlar her işi başarabilecek kapasiteye sahip insanlardır.


7. (I) Yakınlarıma sevgimi göstermede çok beceriksizim, çekingenim. (II) Büyük olasılıkla sıcak, sevgi dolu bir aile ortamında büyümemiş olmam bunun nedeni. (III) Duyguların denetlendiği, yakınlaşmaların gizlendiği bir ortamda yetiştim. (IV) Çok zaman sevgiyle dolup taşarken bile kendimi mağrur bir kale gibi uzak ve sağlam tutmaya çalıştım. (V) Ne yazık ki benim en acıklı, en dokunaklı yanım oldu bu.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde “hayıflanma” anlamı vardır? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “zannetme” anlamı vardır?
A) Mevsim sonu öyle bir zaman ki
Garip bir musikiydi sanki
B) Zalim felek ağu kattı aşıma
Ağam nerden aşar yolu yaylanın.
C) Arı vardır uçup gezer
Teni tenden seçip gezer.
D) Ağam öldüğüne inanmıyorum
Ağamı yolladım yemen eline
E) Neler çeker bu gönül
Söylesem şikâyet olur.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemin daha önce de gerçekleştiği anlamı vardır?
A) Kıyametler koparır fırtınalar yaratır.
Bazen bir demet güldür bazen kanlı bir satır.
B) Altın saçlarını sıkıca tarar
Sonra iki örgü yana bırakır.
C) Ayağında pembe dallı mor şalvar
Taze gelin gibi süzülür çakır.
D) Şimdi kalbim rahattır, şimdi başım serindir
Kalbim ki senin en son sığınacak yerindir.
E) Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “hayıflanma” anlamı vardır?
A) Çağırırım çağırırım yanıma gelmez
Bülbülden öğrenmiş, dikene konmaz

B) Baş üzre yerin var teklife ne hacet
Sen bir gülsün, gezme her dikenlikte
C) İçtik bu nadir içkiyi yıllarca, kanmadık.
Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor yazık.
D) Mızıka çalındı, düğün mü sandın
Al beyaz bayrağı gelin mi sandın
E) Yaz gelende çıkam yayla başına
Kurban olam toprağına taşına

11. Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından bu cümleyle aynı doğrultudadır?
A) Çocuklar kendi zamanlarının şartlarına göre yetiştirilmelidir.
B) Her ülkenin geleceği o ülke insanlarının görecekleri eğitime bağlıdır.
C) Oğul babadan görür at oynatmayı, kız anadan görür sofra donatmayı
D) Okulda öğrendikleriyle yetinenler, yalnız mürebbiyeleriyle konuşan çocuklara benzerler.
E) Öğrencisini etkilemeden öğretmeye kalkanlar soğuk demiri boş yere döverler.

12. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, birinci dize ikinci dizenin nedeni durumundadır?
A) Yaşamaktan mı yorgunum bilmem
Seni günlerce beklemekten mi
B) Memnun musun uzaklarda
Yuvan aydın, gönülcüğün şen mi.
C) Bazen düşünürüm de geçen günleri
Bir hoş olur ürperirim.
D) Sana vermiş veren, sulardan ses
Sana vermiş veren, şiirden dil.
E) Nefesin var, ki başka türlü sıcak
Gözlerin var, ki başka türlü yeşil.


13. (I) O gece sanatçı dostlarla yemek yiyoruz bir evde. (II) Ölçülü ve suskunum. (III) Bu insanlarla bir daha görüşmemeye karar verdim. (IV) Son kez bir aradayız. (V) Ben artık bu dünyada olmadığım zaman, benim yokluğumu anımsayarak, durgunluğumu, onlarla son kez birlikte olduğumu bilemediklerini düşünecekler.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “tahmin” anlamı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde biri diğerine bağlı olarak gerçekleşen bir durum söz konusudur?
A) Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum.
B) Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor.
C) Belki mavi benekli bir çocuksun
Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor.
D) Bir gün unutursa güneş doğmayı
Ben de unuturum parlayan saçlarını.
E) Belki korsun, kırılmışsın telaş içindesin
Kötü rüzgâr saçlarını götürüyor.

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “varsayım” anlamı vardır?
A) Paylaşmayı dürüstlüğü öğren de büyü
Say ki bizim hayatımız burada bitti.
B) Bir dikili ağacı olmadı belki
Onuruyla yaşayan koca bir çınardı.
C) Üstümdeki kol kanattı
Sırtımı yasladığım dağ gibiydi.
D) Gelirken ağlarız sevindiririz
Giderken ağlatır biz seviniriz.
E) Toprağın altında tenin
Çürüse de kalpler senin

16. (I) Hayatın birinci yarısı mutluluğa karşı duyulan yorulmak bilmeyen bir özlemdir. (II) İkinci bölümü ise acı dolu korku duygusuyla kaplıdır. (III) Mutluluk denilen her şeyin kuruntu olduğu anlaşılmıştır. (IV) Acıdan başka gerçeğin bulunmadığı fark edilmiştir artık. (V) Aklı başında insanların yakıcı zevklerden çok, acısız bir hayata yönelmeleri bundan ötürüdür.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangilerinde, hayatın ikinci yarısının korku duygusuyla kaplı olmasının sebepleri açıklanmıştır?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) I. ile III.   E) II. ile V.


17. Taşınıyoruz, hızla yerleşiyorum yeni evime (I). Bütün iyimserliğime karşın bu kadar özendiğim eve bir daha dönemeyeceğim diye korkuyorum (II). Ama bir yandan da iyi oldu bu değişiklik (III). Kendimi düşünecek zamanım yok (IV). İşle ev arasında koşuşturuyorum (V).
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “kaygılanma” söz konusudur?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

18. (I) İnsan yaşlandıkça isteklerin ve tutkuların bir bir ortadan kaybolduğunu görür. (II) Günlerin yükü altında sallanarak yürür insan. (III) Bir köşeye çekilip dinlenir. (IV) Geçmiş, varlığının gölgesi ya da hayaleti haline girer. (V) Kendinden geçme, sonsuz uyku haline dönüşür bir gün.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde parçada anlatılanların nedeni vurgulanmıştır? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

19. (I) Kendimi çoğu zaman anlayamam. (II) Hem boyun eğmez biriyim hem de kurallara uymaya çalışıyorum. (III) Bazen kendimi kural dışı biri gibi algılıyorum. (IV) Bazen de kural dışı olmaktan korkuyorum. (V) Kimi zaman salt uyum sağlamak adına bana uymayan durumlar içinde olmaktan da kaçınamıyorum.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde aynı varlığın karşıt durumları söz konusudur? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

CEVAP ANAHTARI
1.D  2.A  3.C  4.D  5.D  6.A  7.E  8.A  9.E  10.C  11.C  12.C  13.E  14.D  15.A  16.C  17.B  18.A  19.B

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 22:00
YORUM EKLE