Cümlede Anlam Test 13

Cümlede Anlam Test 13

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cümlede Anlam Test 13

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birinci dize ikinci dizenin nedeni durumundadır?
A) Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden
Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.
B) Geçer insan bir adım atsa birinden birine
Kavuşur karşıda kaybettiği sevdiğine.
C) Ahiret öyle yakın seyredilen manzarada
O kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada.
D) Meğer ben ne kadar boş şeylere ağlamışım
Kalbim hakikat diye bir ihtimale bağlandı.
E) Göğsümde gözlerinin sapladığı bıçak
Beynimde hayaliyle alevlenen bir ocak.

2. Bir insanın tecrübesini başından ne geçtiği değil, başından geçenlerden nasıl yararlandığı gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?
A) İnsanın başından geçen her şey ona tecrübe kazandırır.
B) Tecrübe insanın yaşadığı olayların tümüyle ortaya çıkar.
C) En iyi tecrübe insanın kendi kendine kazandığı tecrübedir.
D) İnsan başından geçen olaylardan yararlanıyorsa tecrübe kazanmış olur.
E) İnsanı eğiten en önemli şeylerden biri de tecrübedir.

3. (I) Antik kentin aşağı kısmı Bergama Kasabası ile kaplanmıştır. (II) Kasabanın içinde Antik Çağa ilişkin en etkileyici kalıntı Kızıl Avlu denen yapıdır. (III) Gerek tasarımı gerekse dev boyutları ile hayranlık uyandıran anıt Roma ihtişamını çok iyi yansıtmaktadır. (IV) Kompleksin merkezini tapınak oluşturur. (V) Tapınağın iki yanında iki yuvarlak kule yükselmektedir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde öznellik söz konusudur?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) II. ile IV.   D) IV. ile V.   E) I. İle V.

4. (I) Getirdiğim kitapları başucuma koyuyorum. (II) Bir an hoşuma gidiyor bu zorunlu dinlenme. (III) Hastane beş yıldızlı bir otel, yatakta geçireceğim bir hafta da inanılmaz bir keyif olacakmış gibi görünüyor gözüme. (IV) Bazen böyle kopukluklar olur zihnimde. (V) En zor anlarda kötüyü tümüyle kovar, abartılı bir biçimde yalnızca iyi yanı algılarım.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde gerçekte olmadığı halde öyle zannedilen bir durum söz konusudur?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

5. Apartman yöneticisi ve kapıcılara, mahalle muhtarları ve ev sahiplerine duyduğumuz yasal sorumluluk yüzünden yeniden evlendik (I). Sonra birlikte daha geniş bir eve taşınıp ikiye bölünmüş gündelik hayatımızı kolaylaştırmak istedik (II). Evimize bir kedi aldık (III). Uzun tüylü, kalın kuyruklu, sarı gözlü (IV). Saksılar dolusu çiçek ve normal insanlar gibi yaşamak için gereken başka şeyler de aldık (V).
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin daha önce de gerçekleştiği sezilmektedir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

6. Bir gencin hata yapmasını önlersen, onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?
A) Gençler kendi kararlarını kendileri verirlerse mutlaka hata yaparlar.
B) Gençler hata yapacak olsalar bile kararlarını kendileri vermelidir.
C) Gençlerin kararlarını kendi kendilerine vermesine engel olmalıyız ki gençler hata yapmasın.
D) Her genç hata yapabilir, önemli olan bu hataları tekrar etmemesidir.
E) Gençler kararlarını alırken tecrübeli kimselere danışırlarsa hata yapmazlar.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, söyleyenin kişisel düşüncesini içermemektedir?
A) Yönetmen, gerçeklikle oynayarak filmi ucuzlaştırma ve sıradanlaştırırla yoluna gitmemiş.
B) Filmin önümüzdeki yüzyılda ve hatta daha sonrasında da izleneceğini söyleyebiliriz.
C) Birbirimizi anlamaya ve empatiye en çok bu zamanda ihtiyacımız var.
D) Bu roman XIX. yüzyılda, Osmanlı toplumundaki kadının ve aydının büyülü yaşamıdır.
E) Yol kenarında bir set, setin üstünde kırık mezar taşları, bunların arasında da oturan kadınlar vardı.


8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, birinci dize ikinci dizenin şartı durumundadır?
A) Madem ayak ucunda bir kurbağa saklıyor
Karanlık şimdi bütün cürümleri saklıyor.
B) Bir ruh o derin bahçede bir defa yaşarsa
Sevmekteki efsunu duyar her nefesiyle.
C) O da bilir bunların neticesizliğini
O da senin karşında duydu acizliğini
D) En iyi ağaçlardan güzel bir beşik yapın
Ben oraya gürbüz bir çocuk yatıracağım
E) Damarımda kurşunlaşıp donarken kanım
Yine seni düşünmekle geçer zamanım.

9. Başarısının nedenini soranlara şu cevabı vermişti: “Başımı tararken saçlarımdan başka bir şey düşünmem.”
Aşağıdakilerden hangisi bu sözle anlatılmak istenene en yakındır?
A) Başarının sırrı karşınızdakinin bakış açısını kavramak ve olaylara onun gözüyle bakmaktır.

B) Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir.
C) Başarısız insanlar kendilerini başkalarının başarılarını küçümsemekle teselli ederler.
D) Başarısızlık insanların işlerini yarıda bıraktıklarında başarıya ne kadar yakın olduklarını bilmeleridir.
E) Başarı bütün enerjiyi bir noktaya yönlendirip etrafa bakmadan o noktaya kilitlenmekle gerçekleşir.

10. (I) Biz tiyatroyu karşımıza alarak bir şey yapmıyoruz. (II) Tiyatroyu yanımıza alarak bir şey yapmaya çalışıyoruz. (III) Eleştiri bizde bir şeyi yermek veya yargılamak olarak algılanıyor. (IV) Oysa yargılamak değil değerlendirmek, yani bir şeyi eksileriyle artılarıyla değerlendirip bir sonuca varmaktır eleştiride esas olan. (V) Hiçbir eleştirmenin herhangi bir sanatçıyla kan davası yoktur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eleştirinin amacı belirtilmiştir? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

11. (I) Başucumda orkideler, Manisa laleleri ve beyaz frezyalar var. (II) Susuzum ama su içmek yasak. (III) Islak bir pamuğu dudaklarımda gezdiriyor hemşire. (IV) Ne kadar zavallı ne kadar çaresiz haldeyim. (V) Gece yarısı tansiyonumu ölçmek için geldiğinde ayağa kalkmak istediğimi söylüyorum hemşireye.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “ümitsizlik” sezilmektedir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sezgi, tahmin” söz konusudur?
A) Onunla yeterince ilgilenilmediğini sanıyorum.
B) Durumumda kaygılanacak hiçbir şey olmadığını söylüyor.
C) Düşümde kendimi piyano sınavında görüyorum.
D) Beni kıskıvrak yakalayıp daktilomu elimden aldılar.
E) Hiçbir şeyi tutkuyla istemeyeceğimi söylüyorum kendime.

13. (I) Çeviri kitaplar yerine orijinalini okumayı tercih ediyorum. (II) Onun dışında bu herkesin elinde dolaştırma merakında olduğu çok satan kitapların büyük bölümüyle fazla alışverişe girmiyorum. (III) Ya anlattıkları bana biraz fuzuli geldiği için ya da eski anlatımlardan ileri gitmedikleri için. (IV) Dünyaya baktığım pencereyle onların baktığı pencere de farklı olabiliyor. (V) Daha çok çevirisini yaptığım kitapları okuyorum.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, yazarın çok satan kitaplara fazla ilgi göstermemesinin nedenleri belirtilmiştir?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) IV. ile V.   D) III. ile IV.   E) III. ile V.


14. (I) İstemek temeli bakımından acı çekmeyi gerektirir. (II) Yaşamak istemekten başka bir şey olmamalı. (III) Hayatın tümü, özü bakımından acıdan başka bir şey değildir. (IV) İnsan ne kadar yüceyse acısı da o ölçüde fazladır. (V) insanın hayatı, yenileceğinden hiç şüphe etmeksizin, var olmaya çalışmak için harcanmış bir çabadır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi tanım cümlesidir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

15. (I) Antik Çağlarda Yunan halkı ölümden sonraki yaşamı hep yerin altında karanlıklar içinde düşünmüş ve bu yaşama soğuk bakmıştır. (II) Ölüm öncesi yaşama sıkı sıkı bağlanıp, bunu ölümden sonrasına hep üstün tutmuştur. (III) Bu yüzden olsa gerek Anadolu, Yunanistan hep tiyatrolarla, stadyumlarla ve hamamlarla doludur. (IV) Oysa Mısır tam bir mezarlıklar ülkesidir. (V) Yaşamın vazgeçilmez kaynağı sağlık da unutulmamış, pek çok değişik yerlerde sağlık için tesisler yapılmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin anlamı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

16. En güzel savaş insanın tutkularına karşı giriştiği savaştır.
Bu cümlenin anlamına en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tutkular insanın en büyük ve en önemli düşmanıdır.
B) İnsanlar hayatta birçok şeyle mücadele etmek zorundadır.
C) İnsanın tutkularını yenmek için uğraşması savaşların en güzelidir.
D) Düşmanların en kötüsü insanın kendi tutkularıdır.
E) Tutkulara karşı girilen savaş her zaman insanı yorar.

17. (I) Dostluğa adını veren sevgi, insanların yakınlık duygularıyla birbirine bağlanmasında başlıca nedendir. (II) Çünkü çıkarlar çoğu kez kendine dost süsü veren ve durumu öyle gerektirdiği için saygı ve ilgi gösteren insanlardan bile elde edilebilir. (III) Oysaki dostlukta hiçbir şey yalan ve yapmacık değildir. (IV) Her şey gerçektir ve içten gelir. (V) Bu yüzden sanırım dostluğu ihtiyaçlar yaratmaz, dostluk kendiliğinden oluşur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde olasılık vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

18. (I) Yumuşak bir yatakta nasıl biteceği belirsiz ama kaygısız bir yolculuktayım. (II) Benim gibi sedyelerde yatan on sekiz kişinin bulunduğu bir salonda uygun bir köşeye itiliyorum. (III) Bir istasyonda saati belli bir treni bekliyorum sanki. (IV) Kimliksiz, geçmişsiz ve geleceksiz yatıyorum. (V) Ameliyathanenin kapısından içeri giriyorum.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde “karşılaştırma”ya yer verilmiştir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.


19. (I) Korkunç düşler gördüğüm zaman annemin yanına gidiyordum. (II) Ama annem düşlerime inanmıyor, yalancılıkla suçlayarak kovuyordu beni. (III) Bundan dolayı çok inciniyordum. (IV) Yine de düşlerim beni boğduğunda ona gidiyordum mecburen. (V) Onu uyandırmamak için sessizce yatağın kıyısına uzanıyor, sırtım duvara yapışık, üstüm açık sabahlıyordum orada.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “çaresizlik” söz konusudur? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tahmin” söz konusudur?
A) Hırçınlığımı, geçirdiğim ameliyatın sarsıntısına bağlıyorum.
B) Yemekten sonra kasabanın boş sokaklarından yürüyerek geçip eve dönüyoruz.
C) Gül ve iğde kokularıyla ağırlaşmış aydınlık gece baş döndürücü tatlılıkta.
D) Tatilimizi yarıda keserek ertesi gün İstanbul’a dönüyoruz.
E) Bunun nedeni sıcak, sevgi dolu bir aile ortamında büyümemdi.

21. (I) Kapımı açıp eve giriyorum. (II) Tam o anda yakıcı bir yazma isteği duyuyorum. (III) Telaşa benzer bir çarpıntıyla soluğum daralıyor. (IV) Ama ne anlatmak istediğim hakkında hiçbir fikrim yok. (V) Masanın başına oturmak ve önüme bomboş bir kâğıt koymak istiyorum yalnızca.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş bir durum söz konusudur? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

CEVAP ANAHTARI
1-A  2-D  3-B  4-C  5-A  6-B  7- E  8-B  9-E  10-D  11-D  12-A  13-D  14-E  15-C  16-C  17-B  18-B  19-D  20-A  21-E

Yorumlar (0)
29°
açık