Cümlede Anlam Test 14

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cümlede Anlam Test 14

Cümlede Anlam Test 14

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cümlede Anlam Test 14

1. (I) Yazıları, şiirleri ve mektuplarının toplandığı kitap yazarın yeni nesillere tanıtılması için değerli bir kaynak. (II) Kitapta yazarla yapılan röportajlara yer veriliyor. (III) Röportajlar büyük gönül ve düşünce adamı olan yazarımızı daha iyi tanımak için bir rehber niteliğinde. (IV) Yazarın mektupları onun yakın çevresinde bulunan kişiler açısından büyük önem taşıyor. (V) Öğrencileri eğitime teşvik etmesi onun geçmişte ne kadar önemli bir misyon yüklendiğini daha iyi anlamamızı sağlıyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel anlatıma yer verilmemiştir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

2. (I) Sürgün yıllarında ve daha sonra romana ağırlık verir Refik Halit. (II) “Sürgün” adlı romanı canlandırdığı tip ve atmosfer açısından başarılı olmuştur. (III) Bu roman okuyucunun merakını ayakta tutan bir kurguya da sahiptir. (IV) “Nilgün” adlı romanı popüler edebiyatın örneklerinden biri. (V) “Bugünün Saraylısı” ve “İstanbul’un Üç Yüzü” adlı romanları da bu dönemi anlatan en önemli romanlardan olmakla birlikte, karakterlerin psikolojilerini, tutkularını ele alışıyla o dönemdeki yazarlardan ayrılır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

3. Teknolojiyi tümüyle yermek, tuzdan arındırılmış deniz suyu ile yeşeren bahçeleri görmezlikten gelmek; onu gözü kapalı övmek ise Hiroşima’yı unutmak demektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene en yakındır?
A) İnsan teknolojinin faydalı yönlerini göz önünde bulundurarak, teknolojiyi eleştirmemelidir.
B) İnsan teknolojinin yararlarını ve zararlarını görmezlikten gelmemelidir.
C) İnsanlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte çelişkiler yaşamaya başlamıştır.
D) Teknolojinin zararlarını gören insanoğlu teknolojik gelişmelerden rahatsız olmaktadır.
E) Teknoloji yararlarıyla, zararlarıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

4. (I) Mustafa Kutlu bu hikâyesinde çözülen ve dağılan kır hayatı üzerine güçlü gözlemlerini dile getirmiş. (II) Bir yazar olarak bu gözlemlerini ölümsüz tipler ve karakterlere yükleyerek ebedileştirmiş. (III) Bunlar hikâyenin asıl değerini teşkil ediyor. (IV) Onun kullandığı güzel Türkçe ve pürüzsüz üslup, eserin bir başka zenginliği olarak göze çarpıyor. (V) Bu hikâyeyi üç saat içinde hiç elimden bırakmaksızın ve sürekli buğulanan gözlerle okudum.
Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerden hangisi sözü edilen sanatçının anlatımına ilişkin bilgi vermektedir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

5. (I) Romanda olayın geçtiği yer Maycomb adında hayali bir kasabadır. (II) Dönem de 1930’ların Amerikası’dır. (III) Scout ve Sem’in babaları avukattır ve bir zencinin haksız yere yargılanmaması için kolları sıvadığında bir anda hepsi için yaşam tatsızlaşır. (IV) Roman sonuna kadar eğlenceli, sık sık güldürücü, bir o kadar da dokunaklı ve düşündürücüdür. (V) Yapıt tiyatro ve filme de uyarlanmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde, yazarın roman hakkındaki düşünceleri söz konusudur?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

6. (I) Çeviri yanlışları Türkçenin dağılışına sebep olacak. (II) Sayfalarda gördüğümüz çeviri yanlışları çok geçmeden yaşamlarımıza yansıyacak. (III) Bir gün gelecek televizyonda çekilen dizilerde onları göreceğiz. (IV) Yabancı filmlerin alt yazılarında da onlarla karşılaşacağız. (V) En son aşamada da bunların hiçbirini fark etmiyor olacağız.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi ana düşünce cümlesi olmaya en uygundur?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

7. (I) “Beyhûde Ömrüm”ü okurken Mümtaz Turhan ve Nurettin Topçu sürekli gözümün önüne geldi. (II) Onlar köyü yüreklerinin üstüne koyup sosyolojinin üslubuyla biçerken, Mustafa Kutlu dilin, edebiyatın, sanatın imkânları ile bu işi yapıyor. (III) Bizler köyümüzün kültürünü yeni hayata taşıyamadık. (IV) Tabir caizse köyler deryasında dolaşan kültür gemilerimiz birer birer battı. (V) Kaptanlar, tayfalar, mallar, yolcular sulara karıştı, “Beyhude Ömrüm”ün mesajı bu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

8. (I) İnsan yaşamı oldukça uzun. (II) insan üzüntülerle sevinçler arasında gelgitler, umutlarla yıkılışlar arasında düşüp kalkmalar, düşlerle gerçekler arasında yuvarlanmalar yaşıyor. (İli) Yaşamdaki bu çarpıklığı, öykü kıskıvrak yakalıyor. (IV) Yaşamın gizlerini çözüme doğru bir ipucu yakalamaya çalışıyor. (V) Öykü bu yüzden gerçeği yakalayabilmenin en güzel yolu.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, öykünün gerçeği yakalamanın en güzel yolu olmasının sebeplen vurgulanmıştır?
A) I. ile II.   B) IV. ile V.   C) III. ile IV.   D) II. ile III.   E) II. ile V.


9. Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.
Bu cümlenin anlamına en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlar sorumsuzluğa alıştıkları için hiçbir kötü olay onları etkilemez.
B) Kötü sonuçlanan bir olayda, kendi hatasının da olduğunu hiç kimse kabul etmez.
C) İyi ve kötü olayların sonuçlarından tüm toplum sorumludur.
D) Her kötü olayın mutlaka birden fazla sorumlusu vardır.
E) İnsanlar yaptıkları işlerde sorumluluklarını bilirlerse olumlu sonuçlar alırlar.

10. (I) Voltaire tarih alanında da kalemini oynatmaktan geri durmamıştır. (II) Ne yazık ki eserleri pek az okunur. (III) Bu da onların ağır bir propaganda niteliği taşımalarındandır. (IV) Yine de tarihi, belirsiz ve güvenilmez bir efsaneler bütünü olmaktan çıkarmış gözleme, sorguya ve kuşkuya dayandırmıştır. (V) Yani deneysel metodu tarihe işlemiştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin nedenidir? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

11. (I) Hayat ile ilgisi olmayan edebiyat, zamanın sonsuz kasırgaları önünde süpürülüp gitmeye mahkûmdur. (II) Yüksek ve hakiki sanat asıl ona derler ki hayatı bütün genişliği ve bütün samimiliğiyle okuyucuya duyurabilsin. (III) Ancak yapmacığın bittiği yerde sanatın başlayabileceğini hâlâ anlayamadık. (IV) Estetik his, hislerimizin en ilahisi ve en samimisidir. (V) Ruhun güzellik karşısında duyduğu hisler de, hayatın en derin ve anlaşılmaz köşelerinden birdenbire fırlayıp çıktığı için her şeyden çok samimidir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde “yakınma” anlamı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

12. (I) Günümüz öyküsünün yapısıyla günümüz insanının yaşam boyutu iki birleşik kap gibidir. (II) insanı yeni acılara, yeni sevinçlere, yeni düş kırıklıklarına, yeni umutlara, yeni arayışlara götüren her olay öyküyü de ham bir malzeme parçası gibi yoğurup şekillendirir. (III) Fantastik türleri saymazsak sıradan bir öyküde bile yaşanılan dönemin politik, ekonomik, toplumsal olaylarının etkisini açıkça görebiliriz. (IV) Zaten öykü, bu etkilenmelere karşı duyarlı olan öykücünün dışa açılımını, iletişim kurma isteğini içeren bir tepkidir. (V) Öykücü kendi yarattığı dünyayla gerçek dünyayı ustalıkla özdeşleştirir. (VI) Bu iki dünya içinde yaşayan ise günümüz insanıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin nedeni durumundadır?
A) II.   B) III.   C) IV.   D) V.   E) VI.

13. (I) Daha çocukluk günlerimde yakın arkadaş olduğum masal, öykü kitaplarının, romanların dünyasında yaşamaya alıştım. (II) Giderek gerek kendi yaşamımı gerekse çevremi bir öykü, bir roman, bir masal yapısı içinde görmeye başladım. (III) ilk öykümü on beş yaşlarında yazdım. (IV) O zamandan bugüne beni çarpan, duygulandıran, düşündüren her olayı kafamın içinde bir öykü olarak kurarım. (V) Çevremi bir kamera gibi taramakta ve insanları bir psikolog gözüyle didik didik etmekte ustalaştıkça bu otomatik makinenin üretimi çoğalıyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinden önce “Beynim otomatik olarak çalışan bir öykü yapma makinesine dönüştü sanki” cümlesi getirilirse paragrafın anlam akışı bozulmaz?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

14. I. İnsanlar herkes tarafından, özellikle de kendileri tarafından kandırılmak için dünyaya gelmişlerdir.
II. Beni bir kez aldatırsan yazıklar olsun sana, ikinci kez aldatırsan yazıklar olsun bana.
III. İnsan, başkalarını aldatmak idmanını önce kendisiyle yapar.
IV. Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur, ikinci defa aldatırsa bilin ki suç sizindir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca en yakındır?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) I ile IV.   D) II. ile IV.   E) I. ile III.


15. (I) Kırmızı yüksek ökçeli pabuçlar giymiş kadın. (II) Sokak arasında bir evin balkonunda duruyor tek başına. (III) Aşağıda ne istedikleri belli olmayan bir kalabalık birikmiş. (IV) Ayrıca balkon korkulukları yer yer aşınıp kırılmış. (V) Orada durmak çok tehlikeli.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi, kendinden önceki cümlenin sonucu durumundadır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

16. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Hedefi olmayanların başarılarının da anlamı yoktur.
B) İdealleri olmayan insanlarla yaşamak çok zordur.
C) İnsanların çoğu bir hedef belirler ama bunda başarılı olamazlar.
D) Belirli bir yere ulaşmak için çok çalışmak ve kararlı olmak gerekir.
E) Herhangi bir yere varamadıysanız hedeflerinizin hiçbir önemi yoktur.


17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç” anlamı söz konusudur?
A) Benim için belki de son kez doğuyor güneş, bundan emin değilim.
B) Sergisi sırasında yöneticinin orada olmaması ressam için şanssızlıktı.
C) Onları kucaklayabilmek için sürekli şehirlerarası yolculuklar yaptım.
D) Sevilmediğini sandığın için, sahibi olduğum umudu bağıra bağıra istedin.
E) Bir onarılma, onaylanma anıydı bu olay benim için.

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, eylemin gerçekleşmesi bir başka durumun gerçekleşmesine bağlıdır?
A) Şişirmişti karlar küçük ayaklarını
Esen rüzgâr dondurmuştu kulaklarını
B) Zavallının karnı açtı, gözü yaşlıydı
Düşe kalka gidiyordu, çok telaşlıydı.
C) Saçlarınız bir sabah güneşinin ışığı
Elleriniz beyaz bir yasemin demetidir.
D) Arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece.
E) Bilmezsiniz kalbimin ne türlü çarptığını
İşte benim ömrümün musikisi bu sestir.

19. (I) Kendimi neşeli hissediyordum. (II) Bunun belli bir nedeni, açıklaması yoktu. (III) En küçük şey bile beni gülümsetiyordu. (IV) Bakışlarımda hayretten başka bir şey okunmuyordu. (V) Sanki bir parçam genişliyor, farklı bir biçimde soluk alıyordu.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde “zannetme” anlamı vardır? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabildik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Bu cansız şehir bir ıssızlığa, bir yalnızlığa büründü.
B) Dört yanındaki kabartmalar onu büyülü bir hale getiriyordu.
C) Şimdi sarayın bazı taşları ve mermer kapısı duruyordu.
D) Yetmiş iki millet sabaha kadar çılgın bir sevinçle eğlendi.
E) Çorba insanı iştahtan çıldırtan kokusuyla pişiyordu.

21. (I) Niteliksiz romanlar yazmak için zaman ve enerji harcamayacağım. (II) Bambaşka bir yaşam tarzı geliştirmeyi düşünüyorum. (III) Ama seksenli yıllar yaşanıyor ve ben yaşam biçimime karar veremiyorum. (IV) Kariyer yapmak ilgimi çekmiyor. (V) Her türlü iktidardan ve bunu elde etmek için savaşmaktan nefret ediyorum.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde tasarı anlamı vardır? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

22. (I) Zihnimde eski yaşantıma ilişkin son adımı atıyordum. (II) Boş heveslerle geçen yıllarıma bir tür elveda sunuyordum. (III) O günün gerçekte bir dönüm noktası olacağını hiç tahmin etmemiştim. (IV) Kitap, yayımlandıktan sonra olumlu eleştiriler aldı. (V) Birçok önemli ödül kazandı.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, “beklenmedik bir durumla karşılaşıldığı” anlamı vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.


23. (I) Çocuklar için kitaplar yazarken hayal gücüme ve sözcük uyumlarına başvururum. (II) Bu, karakterimin yadsımadığım önemli bir yönü olduğu için onu boğmaya kalkışmam. (III) Günün birinde yeterince yaşlı olabilirsem bunu büyüklerin dünyasından ayrılmak için kullanacağım. (IV) Ama şimdilik bunu yapmaya niyetim yok. (V) Zamanı gelince bütün hayallerimi gerçekleştireceğim.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde hem koşul, hem de amaç anlamı vardır? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

24. (I) Beni romanlar dünyasıyla tanıştıran, Güney Amerikalı biriydi. (II) Bitkin düşene kadar çene çalmaya bayılırdık. (III) O uzun ve heyecanlı söyleşilerimizden olağandışı bir şeyler doğmakta olduğunu sezmiştim. (İV) O anı kesin olarak anımsıyorum. (V) Gecenin geç saatiydi ve eve dönmek için ıssız bir yerde otobüs bekliyorduk.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde tahmin anlamı vardır? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

25. (I) Çocukluğumda kitap okumaktan hiç hoşlanmazdım. (II) Okulun önerdiği kitapları okumak gerçek birer işkenceye dönüşürdü. (III) Tüm dikkatimi spora ve doğa bilimlerine vermiştim. (IV) Tarihleri, bitki ve böcek adlarını anımsamak konusunda müthiş, bir belleğim vardı. (V) Hâlâ da bu konuda belleğime güveniyorum.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi arasında neden-sonuç ilişkisi vardır? 
A) I. ile II.   B) II. ile IV.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) III. ile V.

26. (I) Şehirden ses seda gelmiyordu. (II) Görünürde hiçbir canlı yoktu. (III) Düşündüğü başına gelmişti. (IV) Atın üstünde öyle kıpırdamadan kaldı. (V) Büyülenmiş gibi ne şehrin kapısından ayrılabiliyor, ne de içeri girebiliyordu.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gerçekte olmadığı halde öyle zannedilen bir durum söz konusudur?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

CEVAP ANAHTARI
1-B  2-E  3-B  4-D  5-D  6-A  7-B  8-C  9-B  10-C  11-C  12-A  13-E  14-D  15-E  16-A  17-C  18-D  19-E  20-C  21-B  22-C  23-C  24-C  25-A  26-E

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 22:00
YORUM EKLE